EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0881

A Tanács (EU) 2016/881 irányelve (2016. május 25.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/8


A TANÁCS (EU) 2016/881 IRÁNYELVE

(2016. május 25.)

a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. és 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás és az adókijátszás jelentette kihívás, amely jelenség az Unióban, illetve világszerte egyaránt komoly aggodalmak tárgyát képezi. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköznek számít: a Bizottság az „adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési terv”-et tartalmazó 2012. december 6-i közleményében kiemelte, hogy határozottan elő kell mozdítani az automatikus információcserét mint az adózás területén az átláthatóság és az információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Tanács a 2013. május 22-i következtetéseiben az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését.

(2)

A Multinacionális vállalatcsoportoknak, mivel több országban fejtik ki a tevékenységüket, lehetőségük van arra, hogy agresszív adótervezést folytassanak, amire a belföldi vállalkozásoknak nincs módjuk. Amennyiben a Multinacionális vállalatok élnek az említett lehetőséggel, az a kizárólag belföldön működő vállalatokat, rendszerint kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) különösen nagy mértékben érintheti, mivel adóterheik magasabbak, mint a Multinacionális vállalatcsoportokéi. Másfelől minden tagállamban jelentkezhetnek bevételkiesések, és fennáll annak a kockázata, hogy egyes országok versengeni kezdenek egymással a Multinacionális vállalatcsoportok további adóelőnyök nyújtásával történő megnyeréséért.

(3)

A tagállami adóhatóságoknak a Multinacionális vállalatcsoportok struktúrájára, transzferárazással kapcsolatos politikájára és az Unióban, valamint azon kívül zajló belső ügyleteire vonatkozóan átfogó és lényegi információkra van szükségük. Ezek az információk lehetővé teszik az adóhatóságok számára, hogy a jogi szabályozás megváltoztatásával vagy megfelelő kockázatértékelések elvégzésével és adóellenőrzésekkel fellépjenek a káros adózási gyakorlatokkal szemben, valamint felismerjék, ha egyes vállalkozások olyan gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek révén jelentős összegű nyereséget csoportosítanak át mesterségesen adózási szempontból előnyösebb környezetbe.

(4)

Az adóhatóságok előtti nagyobb átláthatóság arra ösztönözheti a Multinacionális vállalatcsoportokat, hogy felhagyjanak egyes gyakorlatokkal, és megfelelően eleget tegyenek adófizetési kötelezettségüknek abban az országban, ahol nyereségre tesznek szert. A Multinacionális vállalatcsoportok átláthatóságának növelése tehát lényegi részét képezi az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni küzdelemnek.

(5)

A Tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások transzferárazási dokumentációjára vonatkozó magatartási kódexről (a továbbiakban: EU TPD) szóló állásfoglalása (3) már rendelkezik az Unióban a Multinacionális vállalatcsoportok számára olyan eljárásról, amellyel az adóhatóságoknak tájékoztatást nyújtanak a globális üzleti tevékenységeikről és transzferárazási politikájukról (cégcsoport szintű transzferár-nyilvántartás), valamint a helyi gazdálkodó egység konkrét tranzakcióiról (helyi szintű transzferár-nyilvántartás). Az EU TPD ugyanakkor jelenleg nem rendelkezik az országonkénti jelentések készítésére vonatkozó mechanizmusról.

(6)

Az országonkénti jelentésekben a Multinacionális vállalatcsoportoknak minden évben meg kell adniuk a bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, valamint a megfizetett és az esedékes nyereségadót minden egyes olyan adójogrendszer (állam, illetve terület) tekintetében, amelyben üzleti tevékenységet folytatnak. A Multinacionális vállalatcsoportoknak alkalmazottaik létszámáról, jegyzett tőkéjükről, felhalmozott nyereségükről és tárgyi eszközeikről is adatot kell szolgáltatniuk minden egyes adójogrendszer (állam, illetve terület) vonatkozásában. Végül a Multinacionális vállalatcsoportoknak meg kell adniuk minden egyes olyan, a csoporthoz tartozó gazdálkodó egységet, amely az adott adójogrendszerben (államban, illetve területen) folytat üzleti tevékenységet, és meg kell jelölniük minden egyes gazdálkodó egység üzleti tevékenységeit.

(7)

Az állami források hatékony felhasználásának elősegítése és a Multinacionális vállalatcsoportok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében csak azokat a Multinacionális vállalatcsoportokat kell alávetni a jelentéstételi kötelezettségnek, amelyeknek éves összevont bevétele meghalad egy bizonyos összeget. Az irányelvnek biztosítania kell, hogy az Unió egészében kellő időben ugyanazon információkat gyűjtsék be és bocsássák az adóhatóságok rendelkezésére.

(8)

A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az uniós Multinacionális vállalatcsoportok és azok a nem uniós Multinacionális vállalatcsoportok, amelyeknek egy vagy több szervezete az Unió területén található, tisztességes versenyt folytassanak egymással. Ezért az adatszolgáltatási kötelezettséget a vállalatcsoportok mindkét kategóriájára ki kell terjeszteni. Ugyanakkor a zökkenőmentes átmenet biztosítása céljából a tagállamok egy évre elhalaszthatják az adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazását az adott tagállamban illetőséggel rendelkező, olyan Csoporttagok esetében, amelyek nem Multinacionális vállalatcsoportok Végső szintű anyavállalatai vagy azok Anyavállalatnak kijelölt szervezetei.

(9)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell a szankciók végrehajtását. Bár e szankciók megválasztása a tagállamok hatáskörében marad, azoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(10)

A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok összehangolt szabályokat fogadjanak el a Multinacionális vállalatcsoportok átláthatósági kötelezettségeire vonatkozóan.

(11)

A tagállamok közötti információcsere tekintetében a 2011/16/EU tanácsi irányelv (4) már számos területen előírja a kötelező automatikus információcserét.

(12)

Az országonkénti jelentések tagállamok közötti kötelező automatikus megosztásának minden esetben magában kell foglalnia az alapvető információk egy olyan meghatározott körének a közlését, amelyhez azok a tagállamok férhetnének hozzá, amelyekben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján a Multinacionális vállalatcsoport egy vagy több szervezete vagy adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a Multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

(13)

Az adóhatóságokat és a Multinacionális vállalatcsoportokat terhelő költségek és adminisztratív terhek minimalizálása érdekében olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek összhangban vannak a nemzetközi fejleményekkel, és hozzájárulnak azok végrehajtásához. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2013. július 19-én közzétette az adóalap-erózióval és a nyereségátcsoportosítással kapcsolatos cselekvési tervét (BEPS cselekvési terv), amely egy nagyszabású kezdeményezés a meglévő nemzetközi adózási szabályok módosítására. 2015. október 5-én az OECD bemutatta zárójelentéseit, amelyeket a G20-ak pénzügyminiszterei támogattak. A 2015. november 15–16-án tartott találkozón az OECD-csomagot a G20-ak vezetői is jóváhagyták.

(14)

A BEPS cselekvési terv 13. pontjára vonatkozó munka eredményeképpen több standard született a Multinacionális vállalatcsoportok által teljesítendő adatszolgáltatásról, amelyek kiterjednek a cégcsoport szintű és a helyi szintű transzferár-nyilvántartásra és az országonkénti jelentésre is. Az országonkénti jelentésekre vonatkozó szabályok megállapításakor ezért indokolt figyelembe venni az OECD-standardokat.

(15)

Azokat az eseteket, amikor egy Csoporttag nem tudja beszerezni mindazokat az információkat, amelyekre szüksége lenne az ezen irányelv szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez, a tagállamok úgy tekinthetik, mint annak jelzését, hogy az adott Multinacionális vállalatcsoport vonatkozásában fel kell mérni a transzferárazáshoz kapcsolódó magas szintű kockázatokat, valamint az adóalap-erózióhoz és a nyereségátcsoportosításhoz kapcsolódó egyéb kockázatokat.

(16)

Amennyiben valamely tagállam azt állapítja meg, hogy egy másik tagállam rendszeresen nem tesz eleget az országonkénti jelentések automatikus rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségének, meg kell kísérelnie az érintett tagállammal való egyeztetést.

(17)

Az országonkénti adatszolgáltatás területén az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania az OECD szintjén bekövetkező jövőbeli fejleményekre. Ezen irányelv végrehajtásával összefüggésben célszerű, hogy a tagállamoknak az OECD/G20 adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos projektjének 13. pontjához kapcsolódó 2015. évi végleges jelentését kell felhasználniuk ezen irányelv szemléltetése vagy értelmezése céljára, valamint az irányelv valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása érdekében.

(18)

Meg kell határozni az országonkénti jelentésekre vonatkozó tagállamok közötti információcsere kapcsán alkalmazandó nyelvhasználati követelményeket. El kell fogadni továbbá a 2011/16/EU irányelv 3. cikke 13. pontjában meghatározott közös kommunikációs hálózat (a továbbiakban: CCN-hálózat) fejlesztéséhez szükséges gyakorlati intézkedéseket is. Annak érdekében, hogy a 2011/16/EU irányelv 20. cikke (6) bekezdésének és a 21. cikke (6) bekezdésének végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell gyakorolni.

(19)

Az erőforrások hatékony felhasználása és az információcsere előmozdítása érdekében, továbbá annak elkerülése érdekében, hogy minden egyes tagállam a rendszerének hasonló kiigazítására kényszerüljön, az információcserének a CCN-hálózaton keresztül kell történnie. A rendszer továbbfejlesztéséhez szükséges gyakorlati intézkedéseket a Bizottságnak a 2011/16/EU irányelv 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadnia.

(20)

A kötelező információcsere hatályát tehát ki kell terjeszteni oly módon, hogy az magába foglalja az országonkénti jelentésekben foglalt információk automatikus cseréjét is.

(21)

A tagállamoknak a 2011/16/EU irányelv 23. cikke szerint a Bizottságnak megküldendő éves jelentésükben részletesen be kell számolniuk az említett irányelv 8aa. cikke és III. melléklete II. szakaszának 1. pontja szerint teljesített, országonkénti jelentés volumenéről, továbbá fel kell sorolniuk azokat a joghatóságokat, amelyekben az Unióban bejegyzett Csoporttagok Végső szintű anyavállalatai illetőséggel rendelkeznek, de teljes körű jelentések benyújtására vagy továbbítására nem került sor.

(22)

Az ezen irányelv értelmében teljesített információcsere nem vezethet üzleti, ipari vagy szakmai titok, üzleti folyamat vagy olyan információ közléséhez, amelynek felfedése sértené a közrendet.

(23)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített alapelveket.

(24)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(25)

A 2011/16/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/16/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.   »automatikus csere«:

a)

a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk és a 8aa. cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, szisztematikus, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal. A 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában rendelkezésre álló információkon az információt közlő tagállam adónyilvántartásában található, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információkat kell érteni;

b)

a 8. cikk (3a) bekezdésének alkalmazásában más tagállambeli illetőségű személyekre vonatkozó, előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, szisztematikus, előre meghatározott időközönként történő közlése az adott személy illetősége szerinti tagállammal;

c)

a 8. cikk (1) és (3a) bekezdése, valamint a 8a. cikk és a 8aa. cikk kivételével ezen irányelv minden egyéb rendelkezésének alkalmazásában az e pont a) és b) alpontja szerinti, előre meghatározott információk szisztematikus közlése.

A 8. cikk (3a) bekezdésében, a 8. cikk (7a) bekezdésében, a 21. cikk (2) bekezdésében, valamint a 25. cikk (2) és (3) bekezdésében minden nagy kezdőbetűvel írt fogalom jelentése megegyezik az I. mellékletben foglalt megfelelő fogalommeghatározással. A 8.aa cikkben és a III. mellékletben minden nagy kezdőbetűvel írt fogalom jelentése megegyezik a III. mellékletben foglalt megfelelő fogalommeghatározással.”.

2.

A II. fejezet II. szakasza a következő cikkel egészül ki:

„8aa. cikk

Az országonkénti jelentésekre vonatkozó kötelező automatikus információcsere hatálya és feltételei

(1)   Minden tagállam meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a Multinacionális vállalatcsoportoknak a tagállam területén adóügyi illetőséggel rendelkező Végső szintű anyavállalatától vagy a III. melléklet II. szakaszának megfelelően bármely más Adatszolgáltatásra kötelezett szervezettől megkövetelje, hogy a Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napjától számított 12 hónapon belül, a III. melléklet II. szakaszának megfelelően benyújtsa az Adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentést.

(2)   Azon tagállam illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés szerinti országonkénti jelentést megkapta, a (4) bekezdés szerinti határidőn belül automatikus csere útján továbbítja az országonkénti jelentést minden olyan másik tagállamnak, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a Multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

(3)   Az országonkénti jelentésnek a következő információkat kell tartalmaznia a Multinacionális vállalatcsoport tekintetében:

a)

minden egyes olyan állam, illetve terület tekintetében, amelyben a Multinacionális vállalatcsoport gazdasági tevékenységet folytat, a bevétel összegére, az adózás előtti eredményre, a megfizetett nyereségadóra, a még esedékes nyereségadóra, a jegyzett tőkére, az eredménytartalékra, az alkalmazottak számára és a készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközökre vonatkozó összesített információk;

b)

a Multinacionális vállalatcsoport minden egyes Csoporttagjának azonosítása, amely magában foglalja az adott Csoporttag adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület meghatározását, és – amennyiben az különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől – annak az államnak, illetve területnek a meghatározását, amelynek a joga szerint az adott Csoporttagot létrehozták, valamint az adott Csoporttag fő üzleti tevékenységének vagy tevékenységeinek a leírását.

(4)   A jelentést a Multinacionális vállalatcsoport azon Pénzügyi éve utolsó napját követő 15 hónapon belül kell továbbítani, amelyre az országonkénti jelentés vonatkozik. Az első jelentést a Multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő Pénzügyi évére vonatkozóan kell továbbítani, az adott Pénzügyi év utolsó napját követő 18 hónapon belül.”

3.

A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   E cikk (1)–(4) bekezdésétől eltérve a tagállamok által a 8aa. cikk értelmében kicserélt információkat a transzferárazáshoz kapcsolódó magas szintű kockázatok, valamint az adóalap-erózióhoz és a nyereségátcsoportosításhoz kapcsolódó egyéb kockázatok felmérése céljára kell felhasználni – ideértve annak a kockázatnak a felmérését is, hogy a Multinacionális vállalatcsoport tagjai esetleg nem felelnek meg az alkalmazandó transzferárazási szabályoknak –, továbbá adott esetben gazdasági és statisztikai elemzések céljára. Az információt fogadó tagállam adóhatóságai által végrehajtott, a transzferárazással kapcsolatos kiigazítások nem alapulhatnak a 8aa. cikk alapján kicserélt információkon. A fentiektől eltérve nem tilos azonban, hogy a tagállamok a 8aa. cikk értelmében kicserélt információkat olyan céllal használják fel, hogy azok alapján az adóellenőrzések során további vizsgálatokat végezzenek a Multinacionális vállalatcsoport transzferárazási szabályaival vagy egyéb adóügyi kérdésekkel kapcsolatban, és ennek eredményeképpen megfelelően kiigazítsák a Csoporttagok adóköteles nyereségét.”.

4.

A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Az országonkénti jelentés útján történő, 8aa. cikk szerinti automatikus adatszolgáltatás céljára a III. melléklet III. szakaszának 1., 2. és 3. táblázatában foglalt formanyomtatványt kell használni. A Bizottság 2016. december 31-ig végrehajtási jogi aktusok révén megállapítja az említett adatszolgáltatásra vonatkozó nyelvhasználati szabályokat. E szabályok nem zárhatják ki a tagállamok azon lehetőségét, hogy a 8aa. cikkben meghatározott információkat az Unió bármely hivatalos és munkanyelvén közöljék. E nyelvhasználati szabályok ugyanakkor előírhatják, hogy az Unió egy másik hivatalos nyelvén is sor kerüljön ezen információk legfontosabb elemeinek megküldésére. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.”.

5.

A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A 8aa. cikk szerinti adatszolgáltatást elektronikus formában, a CCN-hálózaton keresztül kell végrehajtani. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a CCN-hálózat fejlesztésére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.”.

6.

A 23. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a. és a 8aa. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.”.

7.

Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„25a. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján a 8aa. cikkre vonatkozóan elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok alkalmazásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.”.

8.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az adóügyi közigazgatási együttműködéssel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) szerinti bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”."

9.

Az irányelv kiegészül a III. melléklettel, amelynek szövegét ezen irányelv melléklete tartalmazza.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2017. június 4-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Az említett rendelkezéseket 2017. június 5-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Az Európai Parlament 2016. május 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 28-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások transzfer árképzési dokumentációjára (EU TPD) vonatkozó magatartási kódexről (HL C 176., 2006.7.28., 1. o.).

(4)  A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATCSOPORTOKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOK

I. SZAKASZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.

»Vállalatcsoport«: tulajdonjog vagy ellenőrzés révén egymással kapcsolatban álló vállalkozások olyan együttese, amelynek az alkalmazandó számviteli alapelvek szerint a pénzügyi beszámolás céljára Összevont (konszolidált) éves beszámolót kell készítenie, vagy ilyen kötelezettsége állna fenn, ha a vállalkozások bármelyikében való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna.

2.

»Vállalkozás«: a 3. cikk 11. pontjának b), c) vagy d) pontjában említett bármely személy által bármely formában végzett gazdasági tevékenység.

3.

»Multinacionális vállalatcsoport«: olyan Vállalatcsoport, amely két vagy több, különböző államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező vállalkozásból áll, vagy amely olyan vállalkozást foglal magában, amely egy államban, illetve területen székhely szerinti adóügyi illetőséggel rendelkezik, és egy másik államban, illetve területen állandó telephelyen keresztül végzett üzleti tevékenység tekintetében adóköteles, és nem Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem Kötelezettség alól mentesülő multinacionális vállalatcsoport.

4.

»Adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülő Multinacionális vállalatcsoport«: olyan Vállalatcsoport, amelynek – 2015 januárjától a Vállalatcsoport bármely Pénzügyi éve tekintetében – az Adatszolgáltatási pénzügyi évet közvetlenül megelőző Pénzügyi év során, az ezen megelőző Pénzügyi évre vonatkozó Összevont (konszolidált) éves beszámolók tükrében, teljes összevont (konszolidált) bevétele 750 000 000 EUR-nál vagy hazai pénznemben kifejezve 750 000 000 EUR-val megközelítően egyező összegnél kevesebb.

5.

»Csoporttag«: a következők bármelyike:

a)

egy Multinacionális vállalatcsoport bármely olyan külön üzleti egysége, amely a pénzügyi beszámolás céljából a Multinacionális vállalatcsoport Összevont pénzügyi kimutatásaiban szerepel, vagy amely azokban szerepelne, ha a Multinacionális vállalatcsoport adott üzleti egységében való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna;

b)

bármely ilyen üzleti egység, amely pusztán méret vagy lényegesség alapján nem szerepel a Multinacionális vállalatcsoport Összevont pénzügyi kimutatásaiban;

c)

a Multinacionális vállalatcsoport a) vagy b) pont szerinti bármely különálló üzleti egységének bármely állandó telephelye, amennyiben az üzleti egység az adott állandó telephely tekintetében pénzügyi beszámolási, szabályozási, adóbevallási vagy belső kontrollal kapcsolatos okokból külön pénzügyi kimutatást készít.

6.

»Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet«: az a Csoporttag, amelynek a 8aa. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint a Multinacionális vállalatcsoport nevében országonkénti jelentést kell benyújtania az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen. Az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet lehet a Végső anyavállalat, az Anyavállalatnak kijelölt szervezet vagy bármely, a II. szakasz 1. pontjában meghatározott szervezet.

7.

»Végső anyavállalat«: a Multinacionális vállalatcsoport azon Csoporttagja, amely megfelel a következő ismérveknek:

a)

közvetlenül vagy közvetetten elegendő részesedéssel rendelkezik a Multinacionális vállalatcsoport egy vagy több másik Csoporttagjában ahhoz, hogy az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen általánosan alkalmazott számviteli alapelvek szerint Összevont pénzügyi kimutatásokat kelljen készítenie, vagy ilyen követelmény legyen vele szemben érvényben abban az esetben, ha az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen a benne való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyik;

b)

a Multinacionális vállalatcsoportnak nincs másik olyan Csoporttagja, amely közvetlenül vagy közvetetten az a) pontban meghatározott érdekeltséggel rendelkezik az elsőként említett Csoporttagban.

8.

»Anyavállalatnak kijelölt szervezet«: a Multinacionális vállalatcsoport azon Csoporttagja, amelyet az adott Multinacionális vállalatcsoport mint a Végső anyavállalat egyetlen helyettesítőjét kijelölt az országonkénti jelentésnek az adott Csoporttag adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen a Multinacionális vállalatcsoport nevében való benyújtására, amennyiben a II. szakasz 1. pontja első bekezdésének b) pontja szerinti egy vagy több feltétel fennáll.

9.

»Pénzügyi év«: azon éves beszámolási időszak, amelynek tekintetében a Multinacionális vállalatcsoport Végső anyavállalata a pénzügyi beszámolóját elkészíti.

10.

»Adatszolgáltatási pénzügyi év«: az a Pénzügyi év, amelynek a pénzügyi és operatív eredményeit a 8aa. cikk (3) bekezdése szerinti országonkénti jelentés ismerteti.

11.

»Illetékes hatóságok közötti elismert megállapodás«: az EU egy olyan tagállamának és egy olyan nem uniós államnak, illetve területnek, amelyek Nemzetközi megállapodás részes felei, a meghatalmazott képviselői közötti olyan megállapodás, amely előírja a részes államok, illetve területek között az országonkénti jelentések automatikus megosztását.

12.

»Nemzetközi megállapodás«: az adózási ügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló többoldalú egyezmény, bármely két- vagy többoldalú adóügyi egyezmény, vagy bármely adóügyi információcserére vonatkozó megállapodás, amelynek a tagállam részes fele, és amely a rendelkezései szerint jogi felhatalmazást biztosít adókra vonatkozó információk államok, illetve területek közötti cseréjére, ideértve az ilyen információk automatikus cseréjét is.

13.

»Összevont konszolidált) éves beszámoló«: a Multinacionális vállalatcsoport olyan pénzügyi kimutatásai, amelyek a Végső anyavállalat és a Csoporttagok eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mint egyetlen gazdálkodó szervezet eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mutatják be.

14.

A »Rendszerhiba« fogalma azt jelenti, hogy egy államnak, illetve területnek valamely tagállammal hatályos, Illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása van, de (a megállapodás rendelkezéseivel összhangban lévőktől eltérő indokokból) felfüggesztette az automatikus információcserét, vagy hogy egy állam, illetve terület egyéb módon tartósan elmulasztotta a rendelkezésére álló azon országonkénti jelentéseknek valamely tagállammal való automatikus közlését, amelyeket az adott tagállamban Csoporttaggal rendelkező Multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozóan benyújtottak neki.

II. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELŐÍRÁSOK

1.

A Multinacionális vállalatcsoport Végső anyavállalatától különböző tagállami illetőségű Csoporttag köteles országonkénti jelentést benyújtani azon Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi éve tekintetében, amelynek a Csoporttagja, amennyiben a következő kritériumok teljesülnek:

a)

a szervezet valamely tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik;

b)

az alábbi feltételek egyike teljesül:

i.

a Multinacionális Vállalatcsoport Végső anyavállalata nem köteles országonkénti jelentést benyújtani az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen;

ii.

az az állam, illetve terület, amelyben, illetve amelyen a Végső anyavállalat adóügyi illetőséggel rendelkezik, olyan hatályos Nemzetközi megállapodás részes fele, amelyben a tagállam is részes fél, de abban az időpontban, amelyet a 8aa. cikk (1) bekezdése meghatároz az Adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés benyújtására, nincs olyan hatályos Illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása, amelyben a tagállam részes fél;

iii.

a Végső anyavállalat adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen Rendszerhiba áll fenn, és ezt a körülményt a tagállam jelezte annak a Csoporttagnak, amely a területén adóügyi illetőséggel rendelkezik.

A 8aa. cikk (1) bekezdésében említett Végső anyavállalat vagy az Anyavállalatnak kijelölt szervezet azon kötelezettségének sérelme nélkül, miszerint az első országonkénti jelentést a Multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő Pénzügyi évére vonatkozóan kell benyújtani, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e szakasz 1. pontjában a Csoporttagokra vonatkozóan meghatározott kötelezettséget az országonkénti jelentések tekintetében a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő Adatszolgáltatási pénzügyi évek tekintetében kell alkalmazni.

Az e pont első bekezdése szerinti, tagállami illetőségű Csoporttag köteles Végső anyavállalatától kikérni mindazokat az információkat – a 8aa. cikk (3) bekezdésének megfelelően –, amelyekre a Csoporttagnak az országonkénti jelentés benyújtásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szüksége van. Amennyiben a Csoporttag ennek ellenére sem tudta beszerezni a Multinacionális vállalatcsoportra vonatkozóan szolgáltatandó összes információt, abban az esetben is közölnie kell az országonkénti jelentés útján az összes rendelkezésére álló vagy beszerzett információt, és tájékoztatnia kell az illetősége szerinti tagállamot arról, hogy a Végső anyavállalat elmulasztotta rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat. Ez egyrészt nem sértheti a tagállamok azon jogát, hogy a nemzeti jogukkal összhangban szankciókat alkalmazzanak, másrészt a szóban forgó tagállam e mulasztásról tájékoztatja az összes többi tagállamot.

Amennyiben ugyanazon Multinacionális vállalatcsoportnak több Csoporttagja is rendelkezik adóügyi illetőséggel az Unióban, és az első bekezdés b) pontja szerinti feltételek közül egy vagy több teljesül, a Multinacionális vállalatcsoport kijelölheti az egyik ilyen Csoporttagját arra, hogy bármely Adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében a 8aa. cikk (1) bekezdése szerinti határidőig a 8aa. cikk (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően benyújtsa az országonkénti jelentést, valamint értesítse a tagállamot arról, hogy a jelentés benyújtásával az adott Multinacionális vállalatcsoport összes olyan Csoporttagja tekintetében eleget kíván tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek, amely az Unióban adóügyi illetőséggel rendelkezik. Ez a tagállam a 8aa. cikk (2) bekezdése értelmében minden olyan más tagállammal közli a hozzá benyújtott országonkénti jelentést, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy állandó telephelyen keresztül végzett üzleti tevékenysége tekintetében adófizetésre kötelezett.

Amennyiben egy Csoporttag nem tudja beszerezni az országonkénti jelentésnek a 8aa. cikk (3) bekezdése szerinti benyújtásához szükséges összes információt, az adott Csoporttag nem jelölhető ki e pont negyedik bekezdése szerint az adott Multinacionális vállalatcsoport vonatkozásában Adatszolgáltatásra kötelezett szervezetnek. Ez a szabály nem érinti a Csoporttag arra vonatkozó kötelezettségét, hogy értesítse az illetősége szerinti tagállamot arról, hogy a Végső anyavállalat elmulasztotta rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat.

2.

Az 1. ponttól eltérve abban az esetben, ha az 1. pont első bekezdésének b) pontja szerinti feltételek közül egy vagy több teljesül, az 1. pont szerinti szervezet számára nem írható elő az országonkénti jelentés benyújtása egyetlen Adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében sem, amennyiben azon Multinacionális vállalatcsoport, amelynek a Csoporttagja, a 8aa. cikk (3) bekezdésével összhangban az adott Pénzügyi év tekintetében országonkénti jelentést tett hozzáférhetővé egy olyan Anyavállalatnak kijelölt szervezeten keresztül, amely a 8aa. cikk (1) bekezdésében megszabott határidőig benyújtja az országonkénti jelentést az adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület adóhatóságának, és – amennyiben az Anyavállalatnak kijelölt szervezet Unión kívüli államban, illetve területen rendelkezik adóügyi illetőséggel – teljesülnek a következő feltételek:

a)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület joga megköveteli a 8aa. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő országonkénti jelentés benyújtását;

b)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti államnak, illetve területnek abban az időpontban, amelyet a 8aa. cikk (1) bekezdése meghatároz az Adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés benyújtására, olyan hatályos Illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása van, amelyben a tagállam részes fél;

c)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület nem értesítette a tagállamot Rendszerhibáról;

d)

az a Csoporttag, amely az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik, az érintett Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig értesítette ezt az államot, illetve területet arról, hogy Anyavállalatnak kijelölt szervezet;

e)

a tagállam a 4. pont szerinti értesítést kapott.

3.

A tagállamok megkövetelik, hogy a Multinacionális vállalatcsoport minden Csoporttagja, amely az adott tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik, e Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napjáig bejelentse a tagállamnak, hogy az 1. pont alapján kijelölt Végső anyavállalatnak vagy Anyavállalatnak vagy Csoporttagnak minősül-e. A tagállamok ezt a határidőt meghosszabbíthatják az adott Csoporttag megelőző pénzügyi évre vonatkozó adóbevallása benyújtásának végső határidejéig.

4.

A tagállamok megkövetelik, hogy amennyiben a Multinacionális vállalatcsoport azon Csoporttagja, amely az adott tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik, nem az 1. pont alapján kijelölt Végső anyavállalat vagy Anyavállalat vagy Csoporttag, az adott Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig bejelentést tegyen a tagállamnak, amelyben megnevezi az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezetet, valamint az annak adóügyi illetősége szerinti államot, illetve területet. A tagállamok ezt a határidőt meghosszabbíthatják az adott Csoporttag megelőző pénzügyi évre vonatkozó adóbevallása benyújtásának végső határidejéig.

5.

Az országonkénti jelentésben rögzíteni kell, hogy mely pénznemben vannak kifejezve a jelentésben szereplő összegek.

III. SZAKASZ

ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉS

Α.   Nyomtatvány az országonkénti jelentéshez

1. táblázat:   A nyereségek, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszerek szerinti áttekintése

A Multinacionális vállalatcsoport neve:

Érintett Pénzügyi év:

Alkalmazott pénznem:

Adójogrendszer (állam, illetve terület)

Bevétel

Adózás előtti eredmény

Megfizetett nyereségadó (pénzforgalmi alapon)

Esedékes nyereségadó – a folyó évre vonatkozóan

Jegyzett tőke

Eredmény-tartalék

Alkalmazottak száma

Készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön

Nem kapcsolt fél

Kapcsolt fél

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. táblázat:   A Multinacionális vállalatcsoport összes Csoporttagjának felsorolása adójogrendszerek szerinti bontásban

A Multinacionális vállalatcsoport neve:

Érintett Pénzügyi év:

Adójogrendszer (állam, illetve terület)

Az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező Csoporttagok

Az alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, illetve terület (adójogrendszer), ha különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől

Fő üzleti tevékenység(ek)

Kutatás-fejlesztés

Szellemi tulajdon birtoklása vagy kezelése

Beszerzés

Gyártás vagy termelés

Értékesítés, forgalmazás vagy disztribúció

Adminisztrációs, menedzsment- vagy támogató szolgáltatások

Szolgáltatásnyújtás Nem kapcsolt felek számára

Belső vállalati pénzügyek

Szabályozott pénzügyi szolgáltatások

Biztosítás

Tulajdoni részesedések vagy egyéb tőkeinstrumentumok birtoklása

Alvó vállalkozás

Egyéb (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat:   Kiegészítő információk

A Multinacionális vállalatcsoport neve:

Érintett Pénzügyi év:

Tüntessen fel minden olyan további rövid információt vagy magyarázatot, amelyet szükségesnek ítél, vagy amely megkönnyíti az országonkénti jelentésben foglalt kötelezően megadandó információk értelmezését.

B.   Általános útmutató az országonkénti jelentés kitöltéséhez

1.   Cél

A nyomtatványt a Multinacionális vállalatcsoport nyereségének, adóinak és üzleti tevékenységeinek adójogrendszerek (államok, illetve területek) szerinti megoszlására vonatkozó adatszolgáltatás céljára kell felhasználni.

2.   Fióktelepek és állandó telephelyek

Az állandó telephelyekre vonatkozó adatokat annak az adójogrendszer (állam, illetve terület) tekintetében kell közölni, amelyben elhelyezkednek, nem pedig az azon üzleti egység adóügyi illetősége szerinti állam, illetve terület tekintetében, amelynek az állandó telephely a részét képezi. Az azon üzleti egység adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen történő, adott üzleti egységre vonatkozó adatszolgáltatás keretében, amelynek az állandó telephely a részét képezi, nem közölhetők az állandó telephelyre vonatkozó pénzügyi adatok.

3.   Az éves nyomtatvány tárgyidőszaka

A nyomtatványt tárgyidőszaka az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport Pénzügyi éve. A Csoporttagok tekintetében – az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport választása szerint – a nyomtatványnak következetesen a következő információk valamelyikét kell tükröznie:

a)

az érintett Csoporttagok azon Pénzügyi évére vonatkozó információk, amely az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport Pénzügyi évével azonos napon, vagy az e napot megelőző 12 hónapon belül fejeződik be;

b)

az adatszolgáltatás tárgyát képező összes Csoporttag tekintetében az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport Pénzügyi évére vonatkozó információk.

4.   Az adatok forrása

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak minden évben következetesen ugyanazokat az adatforrásokat kell használnia a nyomtatványkitöltéséhez. Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport megválaszthatja, hogy a konszolidált beszámolóiból, az egyes szervezetek törvényben és jogszabályban előírt pénzügyi kimutatásaiból vagy belső vezetőségi beszámolókból származó adatokat használ. A nyomtatványban foglalt, a bevételre, az eredményre és az adóra vonatkozó adatszolgáltatást nem szükséges összeegyeztetni az Összevont pénzügyi kimutatásokkal. Amennyiben az adatszolgáltatás kötelező pénzügyi beszámoló alapján történik, minden összeget az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport megadott funkcionális pénznemében kell kifejezni a nyomtatvány kiegészítő információk számára fenntartott szakaszában rögzített éves átlagos átváltási árfolyammal számítva. Ugyanakkor nem szükséges kiigazításokat tenni az egyes adójogrendszerekben alkalmazott számviteli alapelvek különbségei miatt.

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak a nyomtatvány kiegészítő információk számára fenntartott szakaszában rövid leírást kell adnia arról, hogy milyen adatforrásokat használt a nyomtatvány kitöltéséhez. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport egyik évről a másikra változtat a felhasznált adatforrásokon, a nyomtatvány kiegészítő információk számára fenntartott szakaszában ki kell fejtenie, hogy melyek a változtatás indokai és következményei.

C.   Részletes útmutató az országonkénti jelentés kitöltéséhez

1.   A nyereség, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszer (állam, illetve terület) szerinti áttekintése (1. táblázat)

1.1.   Adójogrendszer (állam, illetve terület)

A nyomtatvány első oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak fel kell sorolnia az összes olyan államot, illetve területet, amelyben a Multinacionális vállalatcsoport Csoporttagjai adóügyi illetőséggel rendelkeznek. Adójogrendszeren államot vagy az államtól különböző, külön, autonóm adóügyi jogrendszerrel rendelkező területet kell érteni. Külön sort kell beilleszteni a Multinacionális vállalatcsoport minden olyan Csoporttagja számára, amely az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport megítélése szerint egyetlen államban, illetve területen sem rendelkezik adóügyi illetőséggel. Amennyiben valamely Csoporttag több államban, illetve területen is rendelkezik adóügyi illetőséggel, az elsődleges adóügyi illetőség szerinti állam, illetve terület meghatározására az alkalmazandó adóegyezménynek a kérdést véglegesen eldöntő szabályait kell alkalmazni. Amennyiben nem létezik hatályos adóegyezmény, a Csoporttagról a tényleges üzletvezetés helye szerinti államban, illetve területen kell teljesíteni az adatszolgáltatást. A tényleges üzletvezetés helyét a nemzetközileg elfogadott normák szerint kell megállapítani.

1.2.   Bevétel

A nyomtatványnak a „Bevétel” cím alatti három oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak a következő információkat kell megadnia:

a)

az adott államban, illetve területen a Multinacionális vállalatcsoport összes Csoporttagjánál a Csoporttagokkal végrehajtott ügyletekből keletkező bevétel összege;

b)

az adott államban, illetve területen a Multinacionális vállalatcsoport összes Csoporttagjánál a független felekkel végrehajtott ügyletekből keletkező bevétel összege;

c)

az a) és a b) pont szerinti összegek összege.

A bevétel magában foglalja a készletek és javak értékesítéséből, szolgáltatások nyújtásából, jogdíjakból, kamatokból, díjakból származó bevételeket és bármely más befolyó összeget. A bevétel nem foglalhatja magában a más Csoporttagtól befolyt olyan összegeket, amelyek a fizető fél adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen osztaléknak minősülnek.

1.3.   Adózás előtti eredmény

A nyomtatvány ötödik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag adózás előtti eredményének összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az adózás előtti eredménynek magában kell foglalnia minden rendkívüli bevételt és ráfordítást.

1.4.   Megfizetett nyereségadó (pénzforgalmi alapon)

A nyomtatvány hatodik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag által az adott Pénzügyi évben ténylegesen megfizetett nyereségadó teljes összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. A megfizetett adók összegének magában kell foglalnia a Csoporttag által az adóügyi illetőség szerinti államnak, illetve területnek és minden más adójogrendszernek (államnak, illetve területnek) ténylegesen megfizetett nyereségadót. A megfizetett adók összegének magában kell foglalnia a Csoporttagnak teljesített kifizetések tekintetében más szervezetek (társult vállalkozások és független vállalkozások) által megfizetett forrásadókat. Tehát amennyiben egy A államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező A társaság számára B adójogrendszerben (államban, illetve területen) kamat keletkezik, a B adójogrendszerben (államban, illetve területen) levont forrásadót az A társaságnak kell bejelentenie.

1.5.   Esedékes nyereségadó (a folyó évre vonatkozóan)

A nyomtatvány hetedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes, az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező Csoporttagnál az adatszolgáltatás évében keletkezett adóköteles nyereség vagy veszteség után fizetendő esedékes folyó évi adó összegét. A folyó évi adóösszeg csak a folyó év műveleteire vonatkozhat, és nem foglalhatja magában a halasztott adókat vagy a bizonytalan adókötelezettségekre vonatkozó előzetes előirányzatokat.

1.6.   Jegyzett tőke

A nyomtatvány nyolcadik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag jegyzett tőkéjének összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az állandó telephelyek tekintetében a jegyzett tőkét annak a jogalanynak kell bejelentenie, amelynek az állandó telephelyéről szó van, kivéve, ha az állandó telephely szerinti állam adójogrendszere meghatározza a tőkére vonatkozó követelmény mértékét.

1.7.   Eredménytartalék

A nyomtatvány kilencedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag eredménytartalékának összegét, amely az adott államban, illetve területen az év utolsó napján adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az állandó telephelyek tekintetében az eredménytartalékot felhalmozott eredményt annak a jogalanynak kell bejelentenie, amelynek az állandó telephelyéről szó van.

1.8.   Alkalmazottak száma

A nyomtatvány tizedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia teljes munkaidős egyenértékben kifejezve az összes olyan Csoporttag alkalmazottainak összlétszámát, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az alkalmazottak számát az év végi állapotnak megfelelően, az éves átlagos létszámszint alapján, vagy pedig más, az összes adójogrendszer tekintetében minden évben egységesen alkalmazott alapon kell megadni. Ebből a célból a Csoporttag rendes működési tevékenységében részt vevő független alvállalkozók is alkalmazottnak tekinthetők. Megengedhető az alkalmazottak számának ésszerű kerekítése vagy közelítő meghatározása, amennyiben a kerekítés vagy közelítés nem torzítja lényegesen az alkalmazottak különböző adójogrendszerek (államok, illetve területek) közötti relatív megoszlását. Minden évben és minden szervezetre kiterjedően következetes megközelítést kell alkalmazni.

1.9.   A készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközök

Az űrlap tizenegyedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag tárgyi eszközei könyv szerinti nettó értékének összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az állandó telephelyek esetében az eszközökről azon adójogrendszer (állam, illetve terület) viszonylatában kell adatokat szolgáltatni, amelyben az állandó telephely található. E célból a készpénz és a készpénznek minősülő eszközök, az immateriális javak és a pénzügyi eszközök nem tartoznak a tárgyi eszközök közé.

2.   A Multinacionális vállalatcsoport összes Csoporttagjának felsorolása adójogrendszerenkénti (államonkénti, illetve területenkénti) bontásban (2. táblázat)

2.1.   Az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező Csoporttagok

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak adójogrendszerenként és a jogalanyok megnevezésével fel kell sorolnia a Multinacionális vállalatcsoport összes olyan Csoporttagját, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Ugyanakkor, amint az az általános útmutató 2. pontjában az állandó telephelyekre vonatkozóan is szerepel, az állandó telephelyet azon adójogrendszernél (államnál, illetve területnél) kell feltüntetni, amelyben található. Jelezni kell, hogy melyik jogalany állandó telephelyéről van szó.

2.2.   Az alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, illetve terület (adójogrendszer), ha különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell neveznie azt az adójogrendszert (államot, illetve területet), amelynek joga szerint a Multinacionális vállalatcsoport Csoporttagját alapították vagy bejegyezték, amennyiben ezen adójogrendszer (állam, illetve terület) különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől.

2.3.   Fő üzleti tevékenység(ek)

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak a megfelelő rovatok bejelölésével meg kell határoznia a Csoporttag által az adott adójogrendszerben (államban, illetve területen) végzett fő üzleti tevékenység(ek) jellegét.”.


(1)  Kérjük, a »Kiegészítő információk« táblázatban ismertesse a Csoporttag tevékenységének jellegét


Top