EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1949

A Tanács (EU) 2015/1949 végrehajtási rendelete (2015. október 29.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

OJ L 284, 30.10.2015, p. 71–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1949/oj

30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/71


A TANÁCS (EU) 2015/1949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 29.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2005/EK rendeletet.

(2)

A Törvényszék T-276/12. sz., Y. Chyzh és társai kontra Tanács ügyben 2015. október 6-án hozott ítéletét (2) követően már nem indokolt, hogy négy szervezet szerepeljen a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2006/765/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékében.

(3)

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő egyes személyekre és szervezetekre vonatkozó adatokat aktualizálni kell.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  A Törvényszék (első tanács) 2015. október 6-i ítélete. Yury Aleksandrovich Chyzh kontra Tanács, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (A Határozatok Tárában még nem tették közzé).


MELLÉKLET

I.

A 2006/765/EK rendelet I. mellékletének B részében (Szervezetek) foglalt jegyzékből a következő szervezetek kerülnek törlésre:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletének A. részében szereplő következő személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Cím:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17” управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Őrnagy, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást, hogy megtagadta a levelezéshez és a személyes találkozáshoz való jogukat, utasításokat adott arra, hogy szigorúbb büntetéseket alkalmazzanak velük szemben, átkutattatta őket, valamint fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak 2011–2012-ben történt megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Születési idő: 1960

Születési hely: Leonovo, Boriszov járás, Minszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 4020160A013PB7

Cím:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

2014. június 30. óta információs miniszter, korábban az információs miniszter első helyettese. A médiaszabadság elnyomásával 2003 óta döntő szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elhallgattatását elősegítő, támogató és indokoltként beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Cím:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Ezredes, a belügyminisztérium csapatainak harci képzéséért felelős osztály helyettes vezetője, korábban az „Interior Troops” elnevezésű csendőrszervezet egy különleges brigádjának parancsnoka Minszk Urucsije nevű külvárosában. Egysége élén állt a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés erőszakos leverésekor. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Születési idő: 1967.8.30.

Útlevélszám: SP0013023

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, az ügyvédi kamara felügyeletének és ellenőrzésének, korábban pedig a jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig azáltal, hogy biztosítja olyan jogszabályok kidolgozását, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását célozzák.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi beosztása kapcsán – a KGB személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős vezetőhelyetteseként – felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. 2012 májusában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Cím:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Minszk város Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróságának ügyészhelyettese. Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevics és Vlagyimir Homicsenko ügyében eljáró ügyész. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Születési idő: 1965.4.29.

Cím:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Vezérezredes, a minszki rendőrség főkapitánya. A minszki rendőrség főkapitányává való, 2011. október 21-i kinevezése óta parancsnokként mintegy egy tucat békés tüntető elleni erőszakos fellépésért tehető felelőssé. Az említett minszki tüntetőket később a tömegrendezvényekre vonatkozó törvény megsértésének vádjával el is ítélték. Több éven át ő irányította az ellenzék utcai tüntetései elleni rendőri fellépést.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Születési idő: 1964

Az igazságügyi miniszter korábbi első helyetteseként (2014 decemberéig) ő felelt az igazságügyi hatóságokért, az anyakönyvi ügyekért és a közjegyzői hivatalokért. Feladatai közé tartozott az ügyvédi kamara felügyelete és ellenőrzése is. Fontos szerepet játszott abban, hogy a politikai foglyok védelmét ellátó ügyvédeket csaknem szisztematikusan megakadályozzák hivataluk gyakorlásában.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Minszk kasztricsnicki kerületi bíróságának büntetőügyekért felelős korábbi elnökhelyettese, a minszki Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróság korábbi bírája. Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Alesz Kirkevics, Andrej Protaszenya és Vlagyimir Homicsenko ügyében eljáró bíró. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetőjének helyettese, a breszti területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Breszti területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Cím:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának elnöke, Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának korábbi bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek), Alekszandr Molcsanov (3 év) és Dmitrij Novik (3,5 év szigorított börtönbüntetés) tüntetők ügyében. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Születési idő: 1955.9.29., Senno (Szjanno), Vicebszki terület

Cím:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

2010. december 28. óta az állami rádió- és televízió elnöke. A magát tekintélyelvű demokratának mondó Davidkót felelősség terheli azért, hogy a televízió olyan állami propagandát terjeszt, mely a 2010. decemberi választásokat követően támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Születési idő: 1964.3.22.

Születési hely: Oshmiany, Hrodnai terület

Cím:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

2006 októbere óta a Vicebszki terület főügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően. Ideértendő a Szjarhej Kavalenka és Andrej Hajdukov ügyével kapcsolatos felelőssége is.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Születési idő: 1954.9.20.

Születési hely: Chashniki district (Csasnyiki járás), Vicebszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3200954E045PB4

Cím:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

A hrodnai regionális vámügyi bizottság vezetője (2011. április 22. óta), korábban a KGB első elnökhelyettese (2005–2007), valamint az állami vámbizottság vezetőhelyettese (2007–2011) volt.

Felelősség terheli a KGB civil társadalom és demokratikus ellenzék ellen irányuló elnyomó tevékenységeiért, különösen az ezzel kapcsolatos 2006–2007-ben játszott szerepét illetően.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Születési idő: 1964. október

Személyazonosító igazolvány száma: 3271064M000PB3

Korábban (2010-től 2013 júliusáig) a KGB külügyi hírszerzésért felelős vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Születési idő: 1952.12.15., Borisov (Boriszov)

Cím:

ul. Oktyabrskaya, 5

Minsk

A Belorusz Jogi Intézet nevű magán felsőoktatási intézmény rektora. Korábbi igazságügyi miniszterként az irányítása alatt működő szolgálatok olyan jogszabályokat dolgoztak ki, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását szolgálják. Megtagadta NGO-k és politikai pártok bejegyzését, vagy töröltette ezeket; szemet hunyt a biztonsági szolgálatok által a lakossággal szemben elkövetett jogszerűtlen cselekmények felett.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Cím:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

A Nemzetbiztonsági Intézet (KGB-iskola) és a vicebszki területi KGB korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Vicebszki területen végzett tevékenységekért.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Cím:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának korábbi bírája és elnökhelyettese. Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ügyében eljáró bíró. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi belügyminiszter-helyettesként és az előzetes vizsgálati osztály vezetőjeként felelősség terheli tiltakozó megmozdulások leveréséért, valamint az emberi jogok megsértéséért a 2010. decemberi választásokkal kapcsolatos vizsgálati eljárások során. 2012 februárjában csatlakozott a tartalékos állományhoz. Jelenleg a tartalékos erők vezérezredese.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

A KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Születési idő: 1961.11.26.

Születési hely: Buchani (Bucsány), Vicebszki terület

Cím:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Útlevélszám: MP0515811

A minszki városi közigazgatás igazságügyi főosztályának első vezetőhelyettese. Minszk központi kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, a minszki központi kerületi bíróság volt bírája. 2006. augusztus 6-án börtönbüntetésre ítélte a „Partnerség” elnevezésű polgári kezdeményezés civil társadalmi aktivistáit a 2006-os elnökválasztás megfigyeléséért: Nyikolaj Asztrejko két év, Tyimofej Drancsuk egy év, Enira Bronickaja pedig 6 hónap börtönbüntetést kapott. 2007-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben több aktivistát ítélt többnapos börtönbüntetésre. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Andrej Luhinyt, Szerhej Kravcsankát és Sztaniszlav Fedoravot, illetve 12 napos börtönbüntetésre Volha Csernyihet. 2010. december 21-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Mikalaj Dzemidenkót. 2011. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Vasszil Parfenkav aktivistát, illetve 12 napos börtönbüntetésre Szjarhej Pavel aktivistát, amiért azok részt vettek egy, a 2010. december 19-i események évfordulóján megrendezett akcióban.

2012. szeptember 6-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszej Ceplit, amiért az állítólag ellenállást tanúsított egy rendőrrel szemben, amikor Minszk belvárosában ellenzéki újságot osztogatott.

A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Születési idő: 1968

Cím:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Minszki regionális rendőrparancsnok (2015 márciusa vagy áprilisa óta, korábban vicebszki regionális rendőrparancsnok, rendőrtábornok (2013-től) Korábban a minszki rendőrparancsnok helyettese és a minszki tömegoszlatásért felelős operatív csoport (OMON) vezetője. Ő vezényelte azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és a brutalitásban saját kezűleg is részt vett. Ezért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011-ben az általa vezetett csapatok több olyan tiltakozást vertek le, amelyeket politikai aktivisták és békés polgárok tartottak Minszkben.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

A Minszki Bíróság ügyésze, aki 2011-ben elutasította a Dmitrij Daskeviccsel és Eduard Lobovval, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáival szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Az igazságügyi miniszter tanácsadója. Az igazságügyi miniszter tanácsadójaként felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara abbéli szerepét és közreműködését illetően, hogy olyan törvények kerültek kidolgozásra, amelyek lehetővé tették a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását, a bírók és ügyészek munkájának felügyeletét, nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételének megtagadását vagy visszavonását, olyan ügyvédek elítélését, akik politikai foglyok védelmét vállalták, valamint a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekmények szándékos figyelmen kívül hagyását.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Születési idő: 1977.7.17.

Jelenlegi útlevelének száma: MP3260350

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka.

2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, amiért aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elfolytásában, és a parancsok végrehajtásában.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Cím:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnoka. Felelősség terheli A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták tőlük az ügyvédhez való jogot, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Kakunyin nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy azok kegyelmi kérvényt írjanak alá.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

A minszki területi és városi KGB vezetője és a minszki területi KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a minszki civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Születési idő: 1954.1.3.

Születési hely: Akulintsi (Akulinci), Mahiljovi terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3030154A124PB9

Cím:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Belarus

Szoros kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel, akivel a 80-as és különösen a 90-es években együtt dolgozott.A Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökhelyettese (a bizottság elnöke Alekszandr Lukasenko). A Kézilabda-szövetség elnöke, 2014-ben újraválasztották. A Parlament alsóházának volt elnöke. A 2006-os elcsalt elnökségi választás egyik legfontosabb szereplője.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minszk város Oktyabrszkij kerülete vizsgálóbizottságának vezetője. A Vlagyimir Nyekljajev és Vitalij Rimasevszkij korábbi elnökjelöltek, Andrej Dmitrijev, a Nyekljajev kampánycsapatába tartozó Alekszandr Feduta és Szergej Voznyak, valamint Anasztazia Polozsanka – az Ifjúsági Front elnökhelyettese – ellen indított ügy korábbi ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekért, pártokért és nem kormányzati szervezetekért felelős főosztályának magas rangú tanácsadója. 2001 óta aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásban, ugyanis személyesen utasítja el az NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Cím:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

A 2010. évi elnökválasztás során a Breszti terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A 2014. márciusi helyhatósági választások során a Breszti terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A rezsimpárti regionális szakszervezet vezetője. A regionális választási bizottság elnökeként felelős volt a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során, valamint felelősség terheli a Breszti területen 2014 márciusában lebonyolított helyhatósági választások során az eredmények meghamisításáért.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Cím:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minszk város Szovjetszkij kerületi bíróságának vezetője, a minszki városi bíróság volt bírájaként ő engedélyezte Beljackij fellebbezésének elutasítását. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Cím:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Vezérőrnagy, a KGB képzési központjának kinevezett vezetője, a hrodnai területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Hrodnai területen végzett tevékenységekért.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Születési idő: 1949

Születési hely: Pekalin, Szmaljavicsi járás, Minszki terület

Cím:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minszk

Az Állami Kulturális és Művészeti Egyetem tudományos kutatóintézetének vezetője (2014 szeptembere óta). Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának korábbi igazgatóhelyettese, amely a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Születési idő: 1959.7.25.

Születési hely: Ali-Bairamly, Azerbajdzsán

Személyazonosító igazolvány száma: 3250759A066PB3

Cím:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Tanácsadó a FÁK Végrehajtó Bizottságának a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kábítószerek elleni küzdelemmel, valamint a biztonság, illetve az új kihívások és fenyegetések területén folytatott együttműködéssel foglalkozó osztályán. Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban belügyminiszterként ő volt azoknak a belügyminisztériumi csapatoknak a parancsnoka, amelyek brutálisan leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és e szerepére láthatóan büszke volt. 2012 januárjában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Vezérőrnagy, a KGB képzési központjának volt vezetője, a KGB minszki területi és Minszk városi részlegének korábbi vezetője, a tartalékos haderőhöz kinevezve. A KGB személyzetének felkészítéséért és képzéséért felelős személyként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Korábbi tisztségeiből kifolyólag felelősség terheli a Minszk városban és a Minszki területen a KGB által végzett ugyanilyen elnyomó tevékenységekért.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Születési idő: 1947.8.31.,

Születési hely: Minsk (Minszk)

Cím:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

A rezsimpárti íróegyesület vezetőségének tagja. Felelős annak megszervezéséért és megvalósításáért, hogy az államilag ellenőrzött média meghamisított információkat terjeszt. Korábbi beosztásában – az információs miniszter helyetteseként – fontos szerepet játszott a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Születési idő: 1951.1.18.

Nevinyany (Nyevinyany), Minszki terület (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Személyazonosító igazolvány száma: 3180151H004PB2

Cím:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Fehéroroszország központi választási bizottságának titkára.

2000 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazások során végrehajtott csalásokban.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Születési idő: 1947.5.14.

Cím:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

A rezsimpárti Fehérorosz Újságíró Szövetség elnöke. A Miniszterek Tanácsa által megjelentetett újság, a „Respublika” főszerkesztője. Beosztásánál fogva az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb képviselője a nyomtatott sajtóban. Támogatja és indokoltnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Cím:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14, Vitalij Sztruj, 10 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (35 000 BLR); b) 2011.7.4., Paval Salamickij, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Tacjana Szikirickaja, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Julija Drancsuk, 13 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Mikalaj Lapko, 12 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vadzim Pramatorav, 12 nap börtönbüntetés.

Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért. 2012. július 24-én, még a szankciós listára való felvételét követően is „rosszhiszemű huliganizmus” vádjával pénzbüntetést szabott ki Andrej Molcsan ellenzéki aktivistára, akit két rendőr súlyosan megvert.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Születési idő: 1944.1.27., Karabani, Minszki terület

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokratikus rendszer aláásásában. Korábban az állami ellenőrző bizottság elnöke volt (2010. december 28-ig), és emiatt ő volt az egyik legfontosabb szereplője Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ügyének. A. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Cím:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

A horki IK-9 büntetőtábor parancsnoka. Felelősség terheli a D. Daskeviccsel szemben alkalmazott embertelen bánásmódért, a Daskeviccsel szemben elkövetett kínzásokat és a jogi képviselethez való jogának a megtagadását is beleértve. Lopatko kulcspozíciót töltött be abban a büntetőtáborban, ahol Daskevicset fogva tartották, és ahol a politikai foglyokkal (így Daskeviccsel) szemben pszichés nyomásgyakorlást alkalmaztak (alvásmegvonást és magánzárkát is ideértve).

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys (Kopisz), Vicebszki terület

Cím:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д. 43

A Fehérorosz Köztársaság elnöke.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Születési idő: 1975.11.28.

Cím:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben. 2013 májusában apja a káliumkarbonát-kivitellel foglalkozó fehérorosz–orosz bizottság társfelügyelőjévé nevezte ki. Apja egyik legközelebbi munkatársaként kulcsfontosságú szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott elnyomó intézkedések meghozatalában. Az állami biztonsági tanács kulcsembereként felelős a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen irányuló elnyomó intézkedések koordinálásáért, ideértve mindenekelőtta 2010. december 19-i tüntetés erőszakos leverését is.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Születési idő: 1971.8.12.

Személyazonosító igazolvány száma: 3120871A074PB7

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka.

Ő vezette azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, amiért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011 júniusában az általa vezetett csapatok békés polgárok ellen alkalmaztak erőszakot Minszkben. A parancsnoksága alatt álló alakulat 2014. május 7-én külön elismerésben részesült a belügyminisztériumtól.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1958.8.5.

Hrodnai terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3050858A060PB5

Cím:

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Külügyminiszter, az elnöki hivatal korábbi vezetője.

Az elnöki hivatal vezetőjeként, őt tartották a rezsim második legbefolyásosabb emberének, ezért felelős a 2008-as és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért és azt követően a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB katonai kémelhárítási hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Kosuta (Koszuta), Minszki terület

Cím:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Az alkotmánybíróság elnöke, korábbi főügyész. Aktívan részt vesz a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában. Korábbi minőségében, 2004 és 2008 között ő volt az egyik legfontosabb szereplője a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomásnak. Az alkotmánybíróságba történt 2008-as kinevezése óta hűen hajtja végre a rezsim elnyomó politikáit, és hagyja jóvá az elnyomást célzó jogszabályokat, még akkor is, ha azok tartalmilag alkotmányellenesek.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Cím:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

A Hrodnai terület ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Cím:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2011. január 10-én Julian Miszjukevicset, az Ifjúsági Front aktivistáját 12 napos, 2011. január 21-én Uszevalad Sasarin politikai aktivistát 9 napos, 2011. január 31-én pedig Cimafej Atranscsankav civil társadalmi aktivistát ugyancsak 9 napos börtönbüntetésre ítélte.

Ezen túlmenően – a politikai foglyok melletti kiállás jegyében megrendezett akcióban való részvételükért – Mihail Mackevics emberjogivédőt 2010. december 27-én 10 napos, Valer Szjadov civil társadalmi aktivistát pedig 2011. január 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte. Közvetlenül részt vett továbbá 2011-ben a civil társadalmi aktivistákkal szembeni bírósági fellépésben. 2011. július 4-én, illetve 7-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anton Gliniszti, illetve Andrej Ignacsik aktivistát. Emellett közvetlenül részt vett 2012-ben a politikai aktivisták elleni bírósági fellépésben.

2012. február 22-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát, akit ezenfelül 2012. április 10-én két évre preventív rendőri felügyelet alá is helyezett. 2012. március 23-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Mihasz Kosztka és Anasztaszja Sulejka politikai aktivistát, „A közösségi hálózatokon megvívott forradalom” elnevezésű kezdeményezés tagjait.

2012. április 21-én Anasztaszja Sulejka aktivistát újabb 10 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. május 24-én, 25-én és 26-án Uladzimir Jaromenak, Zmicer Kremenecki és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait – 10, 10, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. június 22-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szverdlov újságírót, az „Euroradio” munkatársát. 2012. július 18-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Kacjarina Halickaja aktivistát. 2012. november 8–9-én Uladzimir Jaromenak és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait – 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2013. május 7-én 12 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszandr Jarasevics aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának. 2014. augusztus 6-án Oleg Korol aktivistát bírósági eljárás nélkül 10 nap adminisztratív őrizetbe vételre ítélte, kijelentve: „Tudom, hogy beismeri a bűnösségét.”

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk (Szmolenszk, Oroszország)

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábban belügyminiszter és az elnök biztonsági szolgálatának vezetője volt. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért.

Az elnökség jóvoltából lakáshoz jutott a vezetők drozdi lakónegyedében Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Születési idő: 1962.3.5.

Születési hely: Slutsk (Szluck, Minszki terület)

Cím:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

Személyazonosító igazolvány száma: 3050362A050PB2

Útlevélszám: MP2272582

A biztonsági szolgálat vezetője Jurij Csizs Triple elnevezésű holdingtársaságában, korábban a belügyminisztérium különleges egységének vezetője. A belső tömegoszlató csapatok parancsnokaként közvetlenül felelős békés tüntetések erőszakos leveréséért (mindenekelőtt 2004-ben és 2008-ban), és azokban közvetlenül is részt vett.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Személyazonosító igazolvány száma: 3130564A041PB9

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A belügyminiszter korábbi első helyettesként (2012 decemberéig) felelősség terheli a civil társadalommal szembeni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért. A tartalékos haderő ezredese.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Születési idő: 1963.10.1.

Születési hely: Zagorsk (Zagorszk)

(Sergijev Posad [Szergijev Poszad]/Oroszország)

Volt információs miniszter (2014 júniusában távozott hivatalából), korábban az elnöki hivatal vezetőhelyettese, az elnöki hivatal ideológiai igazgatóságának vezetője, valamint az elnöki hivatal elemző és információs központjának igazgatója volt.

Az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője. Előléptették miniszterré, és azóta élénk propagandistája és támogatója a rezsim által a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott tetteknek.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Születési idő: 1951.7.1.

Születési hely: Votnia (Botnya), Mahiljovi terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3010751M102PB0

Lukasenka elnök volt tanácsadója (2015. május 18-tól), az elnöki hivatal vezetőjének első helyettese, korábbi oktatási miniszter.

Bezáratta az Európai Humanista Egyetemet, elrendelte az ellenzéki hallgatók erőszakos elnyomását, és erőszakkal kényszeríttette a hallgatókat arra,hogy a rezsimre szavazzanak. Aktív szerepet játszott a 2008-as, 2010-es és 2012-es elcsalt választások megszervezésében, valamint a 2008-as és 2010-es választásokat követő békés tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben. Nagyon közeli kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel. Ő a vezetője a Bjelaja Rusznak, a rezsim fő ideológiai és politikai szervezetének.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Születési idő: 1955.5.4.

Születési hely: Minsk (Minszk)

Cím:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

A parlament alsóházának tagja, a nemzetbiztonsági állandó bizottság elnökhelyettese, a nemzetbiztonsági bizottság vezetőhelyettese. A KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Születési idő: 1977

Cím:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

2012 januárjában a vizsgálóbizottság minszki részlegének vezetőhelyettesévé nevezték ki. A minszki Pervomajszkij Körzet ügyészeként részt vett Alesz Beljackij, az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Cím:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

A rezsimpárti szakszervezet hrodnai szervezetének vezetője. A 2010. évi elnökválasztás és a 2014. márciusi helyhatósági választások során a Hrodnai terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során, valamint felelősség terheli a Hrodnai területen 2014. márciusában lebonyolított helyhatósági választások során az eredmények meghamisításáért.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Cím:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

A Biztonsági Tanács tagja, a vizsgálati bizottság vezetője és korábbi vezetőhelyettese, korábban a Homeli terület regionális bizottságának ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Cím:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának elnöke (2014 óta), Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának korábbi bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alesz Szobal, Makszim Hrisel és Kasztancin Csufisztav civil társadalmi aktivistát 10 napra, Szjarhej Kardimon civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011. július 7-én 13 napos börtönbüntetésre ítélte Artur Zavharonij aktivistát. 2012. október 12-én 5 napos börtönbüntetésre ítélte Aleh Korban és Uladzimir Szjarhejev aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Cím:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Százados, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást,hogy megtagadta a levelezéshez való jogukat, és fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak megsértéséért, mivel kegyetlenül, embertelenül és megszégyenítően bánt velük, vagy ilyen büntetéseket szabott ki rájuk. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Születési idő: 1958.5.26.

Születési hely: Hrodnai terület

Cím:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Az elnöki hivatal irányítási osztályának vezetője. Felelős Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan 1999-2000-i fehéroroszországi eltűnéséért. Fehéroroszország biztonsági tanácsának korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Cím:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája és elnökhelyettese.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án és 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Illja Vasziljevics, Nadzeja Csajuhova, Taccjana Radzeckaja, Szjarhej Kanapackij és Volha Damarad civil társadalmi aktivistát. 2011. december 20-án elítélte Szjarhej Kanapackij aktivistát a 2010. december 19-i tüntetés leveréséről való megemlékezésért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB kémelhárítási osztályának vezetője, a KGB kémelhárítási tanácsának korábbi vezető-helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Cím:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vicebszk város Zseleznodorozsnyiji kerületi bíróságának bírája. Fellebbezési tárgyalásukon több tüntetőt is elítélt, annak ellenére, hogy az Elsőfokú Bíróság nem találta bűnösnek őket. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel – többek között Szjarhej Kavalenka politikai aktivistával – szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Születési idő: 1952.4.15.

Születési hely: Slonim (Szlonyim), Hrodnai terület

Cím:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

A parlament alsóházának tagja, az állandó jogi bizottság vezetőhelyettese, a Mahiljovi terület korábbi ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa (Sztolica), Vicebszki terület

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetőjének első helyettese, a mahiljovi területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Mahiljovi területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Születési idő: 1962.3.4.

Születési hely: Borisov (Boriszov), Minszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3040362B062PB7

Útlevélszám: MP2249974 (a kibocsátás dátuma: 2007.3.30.)

Cím:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

A Minszki terület kormányzóhelyettese (2015 januárja óta), Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának volt elnöke és a minszki sürgősségi kórház korábbi fősebésze. Nem lépett fel Nyekljajev elnökjelölt elhurcolása ellen, akit súlyosan összevert állapotban szállítottak 2010. december 19-én a minszki sürgősségi kórházba, és együttműködött az ismeretlen elkövetőkkel azáltal, hogy nem értesítette a rendőrséget. A rendőrség értesítése elmulasztásának köszönhetően előléptették. Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának elnökeként felelősség terhelte azért, hogy felügyelte a foglalkozás-egészségügyi intézmények használatát az emberi jogokat megsértő cselekmények során.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Hrodna

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

BELARUS

Igazságügyi miniszter, a központi választási bizottság tagja, korábban az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekkel és politikai pártokkal foglalkozó részlegének vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normáknak a választásokon 2007 óta sor kerülő megsértéséért. Az igazságügyi minisztériumban betöltött pozíciója és a bírói kar felett gyakorolt irányítás következtében aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában azáltal, hogy megtagadja NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

A Független Államok Közössége terrorizmusellenes központjának vezetőhelyettese, a KGB vezetőjének a személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős korábbi helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Cím:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási egységének korábbi operatív irányítója (jelenleg a fehérorosz vizsgálóbizottság sajtószolgálatának vezetője). Hamis bizonyítékok felhasználásával és fenyegetéssel kényszerített vallomásra ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért, valamint a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadásáért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Cím:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnokhelyettese. Felelősség terheli A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen és kegyetlen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták a jogi képviselethez való jogukat, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Trutko nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy kegyelmi kérvényt írjanak alá.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB gazdasági bűncselekményekért és korrupcióellenes küzdelemért felelős vezetőhelyettese.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Cím:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig olyan módón, hogy biztosítják egy olyan állami propaganda terjesztését a bírói karban, amely a bírói kar tagjainak körében előidézője és egyben igazolója a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomására tett intézkedéseknek, továbbá azáltal, hogy lehetővé teszik, hogy az említett szervek megtagadják nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételét vagy nyilvántartásba vételük visszavonását.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Születési idő: 1971,

Penza (Oroszország)

A Fehérorosz Köztársaság Biztonsági Tanácsának vezetőhelyettese (2014 óta).

Az elnök biztonsági szolgálatának korábbi vezetője.

Felügyelete alatt az irányítása alá tartozó szolgálat több tagja részt vett a politikai aktivisták kihallgatásában a 2010. december 19-i tüntetést követően.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Születési idő: 1964.6.19.

Breszti terület

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetője, a vizsgálóbizottság korábbi vezetője, korábban az elnöki hivatal műveleti és elemzési központjának táv- és hírközlésért felelős vezetője, beleértve a különböző kommunikációs csatornák – így az internet – megfigyelését, szűrését, ellenőrzését és korlátozását. A KGB vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

A KGB kémelhárításért felelős korábbi első vezetőhelyettese. 2013. április 1-jén nyugdíjba vonult, és azóta a tartalékos haderőnél szolgál.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Kezdeményezője volt a politikai okból elítélt Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított pernek. A. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.


Top