EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1948

A Tanács (EU) 2015/1948 rendelete (2015. október 29.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 284, 30.10.2015, p. 62–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1948/oj

30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/62


A TANÁCS (EU) 2015/1948 RENDELETE

(2015. október 29.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 765/2006/EK tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2)

2015. október 29-én a Tanács elfogadta a 2012/642/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/1957 határozatot (3), előírva az e határozat értelmében jegyzékbe vett egyes személyekkel vagy szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések felfüggesztését.

(3)

Az említett korlátozó intézkedések felfüggesztésénekvégrehajtásához ezért uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(4)

Tekintettel a fehéroroszországi politikai helyzetre, továbbá a 2012/642/KKBP határozat II. melléklet módosításának folyamatával való egységesség biztosítására, a 765/2006/EK rendelet IV. mellékletének módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Felfüggesztésre kerül az (1) és (2) bekezdésben szereplő tilalmak alkalmazása, amennyiben azok a IV. mellékletben szereplő személyekre és szervezetekre vonatkoznak.”;

2.

A szöveg a következő új cikkel egészül ki:

„8b. cikk

A Tanács a IV. mellékletet a 2012/642/KKBP határozat II. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján módosítja.”;

3.

Az e rendelethez tartozó melléklet a 765/2006/EK rendelet IV. mellékleteként egészíti ki a szöveget.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt 2015. október 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2)  A Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).

(3)  A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2015. október 29-i (KKBP) 2015/1957 tanácsi határozat (Lásd e Hivatalos Lap 149. oldalát).


MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet IV. mellékletének szövege

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (6) bekezdésében említett személyek és szervezetek

A.   Személyek

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikav, Szjarhej Aljakszandravics)

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna (Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna)

3.

Arlau Aliaksey (Arlav, Aljakszej)

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich (Atabekav, Hazalbek Baktibekavics)

5.

Badak Ala Mikalaeuna (Badak, Ala Mikalajevna)

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich (Bahmatav, Ihar Andrejevics)

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka, Szjarhej Uladzimiravics)

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich (Barovszki, Aljakszandr Henadzevics)

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich (Barszukov, Aljakszandr Pjatrovics)

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Bariszjonak, Anatol Uladzimiravics)

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich (Bazanav, Aljakszandr Viktaravics)

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich (Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics)

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Szjarhej Aljakszandravics)

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna (Briszina, Zsanna Leanyidavna)

15.

Bulash, Ala Biukbalauna (Bulas, Ala Bjukbalavna)

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich (Buscsik, Vaszil Vasziljevics)

17.

Busko, Ihar Iauhenavich (Buszko, Ihar Javhenavics)

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich (Bicsko, Aljakszej Viktaravics)

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich (Csarhinyec, Mikalaj Ivanavics)

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna (Csarkasz, Taccjana Sztanyiszlavavna)

21.

Charnyshou Aleh Anatolievich (Csarnisov, Aleh Anatoljevics)

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna (Csatvjartkova, Natallja Alexejevna)

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill (Csubkavec Kiril)

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Csizs, Jurij Aljakszandravics)

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich (Davidzka, Henadz Branyiszlavavics)

26.

Dysko, Henadz Iosifavich (Diszko, Henadz Joszifavics)

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemjancej, Vaszil Ivanavics)

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich (Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics)

29.

Esman, Valery Aliaksandravich (Jeszman, Valerij Aljakszandravics)

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich (Farmahej, Leanyid Kansztancinavics)

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich (Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics)

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich (Halavanau, Viktar Rihoravics)

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatovszki, Jurij Aljakszandravics)

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich (Heraszimenka, Henadz Anatoljevics)

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna (Heraszimovics, Volha Ivanavna)

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich (Hermanovics, Szjarhej Mihajlavics)

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich (Hihin, Vadzim Francevics)

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna (Hracsova, Ljudmila Andrejevna)

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hurejev, Szjarhej Viktaravics)

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich (Jakubovics, Pavel Izotavics)

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics)

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Jarmosina, Lidzia Mihajlavna)

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich (Jaruta, Viktar Heorhevics)

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics)

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Javszejev, Igar Uladzimiravics)

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila (Ihnatovics-Misnyeva, Ljudmila)

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich (Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics)

48.

Ivanou, Siarhei (Ivanov, Szjarhej)

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich (Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics)

50.

Kadzin, Raman Viktaravich (Kadzin, Raman Viktaravics)

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aljakszandr Aljakszandrovics)

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich (Kalacs, Uladzimir Viktaravics)

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna (Kamarovszkaja, Volha Pavlavna)

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich (Kamiszarav, Valerij Mikalajevics)

55.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich (Kanapljov Uladzimir Mikalajevics)

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallja Uladzimiravna)

57.

Karpenka Ihar Vasilievich (Karpenka, Ihar Vasziljevics)

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna (Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna)

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich (Kavaljov, Aljakszandr Mihajlavics)

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich (Kazak, Viktar Uladzimiravics)

61.

Kazheunikau Andrey (Kazsevnyikav, Andrej)

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kazijatka, Jurij Vasziljevics)

63.

Kharyton, Aliaksandr (Hariton, Aljakszandr)

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich (Hatkevics, Javhen Viktaravics)

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich (Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics)

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich (Hrobasztav, Uladzimir Ivanavics)

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich (Hripacs, Szjarhej Fedaravics)

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Hvajnickaja, Zsanna Anatoljevna)

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich (Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics)

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kocsik, Aljakszandr Vasziljevics)

71.

Kolas, Alena Piatrovna (Kolasz, Alena Pjatrovna)

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich (Konan, Viktar Aljakszandravics)

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich (Kornav, Uladzimir Uladzimiravics)

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich (Korzs, Ivan Aljakszejevics)

75.

Krasheuski, Viktar (Krasevszki, Viktar)

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Kraszovszkaja, Zinaida Uladzimiravna)

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich (Kristapovics, Lev Evsztafjevics)

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich (Kuklisz, Mikalaj Ivanavics)

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich (Kuljasov, Anatol Nyilavics)

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich (Kuznyacov, Ihar Nikonavics)

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich (Lapko, Makszim Fjodaravics)

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna (Lapo, Ljudmila Ivanavna)

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich (Lapcjonak, Ihar Mikalajevics)

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich (Lasin, Aljakszandr Mihalavics)

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich (Lazavik, Mikalaj Ivanavics)

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich (Lemjasonak, Anatol Ivanavics)

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich (Ljabedzik, Mihail Pjatrovics)

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich (Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics)

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich (Ljustik, Szjarhej Anatoljevics)

90.

Lomats, Zianon Kuzmich (Lomac, Zjanon Kuzmics)

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich (Lapatka, Aljakszandr Aljakszandrovics)

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich (Lukasenka Aljakszandr Rihoravics)

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich (Lukasenka Dzmitrij Aljakszandravics)

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich (Lukasenka, Viktar Aljakszandravics)

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich (Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics)

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich (Lutav Dzmitrij Mihajlavics)

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich (Makej, Uladzimir Uladzimiravics)

98.

Maladtsova, Tatsiana (Maladcova, Taccjana)

99.

Maslakou, Valery Anatolievich (Maszlakov, Valerij Anatoljevics)

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna (Mazovka Anzsalika Mihajlavna)

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich (Mazovka, Kiril Viktaravics)

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich (Miklasevics, Pjotr Pjatrovics)

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna (Mitrahovics, Irina Aljakszejevna)

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich (Marozav, Viktar Mikalajevics)

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna (Motil, Taccjana Jaraszlavavna)

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich (Nazaranka, Vaszil Andrejevics)

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna (Nyakraszava, Alena Cimafejevna)

108.

Padabed, Iury Mikalaevich (Padabed, Jurij Mikalajevics)

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich (Pjakarszki, Aleh Anatoljevics)

110.

Praliaskouski Aleh Vitoldavich (Praljaszkovszki Aleh Vitoldavics)

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna (Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna)

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich (Pucila, Uladzimir Rihoravics)

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pikina, Natallja Mihajlavna)

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich (Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics)

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna (Rahmanava, Marina Jurjevna)

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna (Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna)

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich (Ruszak, Viktar Uladzimiravics)

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich (Ribakov, Aljakszej Vasziljevics)

119.

Saikouski Valeri Yosifavich (Szajkovszki Valerij Joszifavics)

120.

Sanko Ivan Ivanavich (Szanko, Ivan Ivanavics)

121.

Sauko, Valery Iosifavich (Szavko, Valerij Joszifavics)

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Sajev, Valjancin Pjatrovics)

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna (Sahraj, Rita Pjatrovna)

124.

Shamionau Vadzim Iharavich (Samjonav, Vadzim Iharavics)

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich (Sasztakov, Makszim Alekszandravics)

126.

Shchurok, Ivan Antonavich (Scsurok, Ivan Antonavics)

127.

Shastakou, Iury Valerievich (Sasztakov, Jurij Valerijevics)

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich (Suhajev, Szjarhej Mihajlavics)

129.

Shved, Andrei Ivanavich (Sved, Andrej Ivanavics)

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich (Sikarov, Vladziszlav Alekszandravics)

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna (Silko, Alena Mikalajevna)

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich (Szjankevics, Eduard Aljakszandravics)

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich (Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics)

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna (Szimahina, Ljubov Szjarhejevna)

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich (Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics)

136.

Simanouski Dmitri Valerevich (Szimanovszki, Dmitrij Valerjevics)

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich (Szirenka, Viktar Ivanavics)

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich (Szlizsevszki Aleh Leanyidavics)

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich (Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics)

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich (Szcjapurka, Uladzimir Mihajlavics)

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich (Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics)

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich (Szuharenka, Szcjapan Mikalajevics)

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Szuhav, Dzmitri Vjacsaszlavavics)

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Szvisztunova, Valjancina Mikalajevna)

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich (Talsztasov, Aljakszandr Alehavics)

146.

Traulka Pavel (Traulka, Pavel)

147.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Jurij Igorevics)

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich (Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics)

149.

Tupik, Vera Mikhailauna (Tupik, Vera Mihajlavna)

150.

Tushynski Ihar Heraninavich (Tusinszkij, Ihar Heraninavics)

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna (Unukevics, Tamara Vaszilevna)

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich (Ucjurin, Andrej Aljakszandravics)

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich (Vakulcsik, Valerij Pavlavics)

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valcskova, Marijana Leanidavna)

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich (Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics)

156.

Vehera, Viktar Paulavich (Vehera, Viktar Pavlavics)

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich (Volkav, Szjarhej Mihajlavics)

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Jakuncsihin, Aljakszandr Anatoljevics)

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich (Jarmalicki, Szjarhej Uladzimiravics)

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich (Zaharovszki, Anton Uladzimiravics)

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich (Zajcav, Vadzim Jurjevics)

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna (Zajcava, Viktorija Henadzevna)

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich (Zaharav, Aljakszej Ivanavics)

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna (Zapasznyik, Marina Szvjataszlavavna)

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zsadobin, Jurij Viktaravics)

166.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zsuk, Alena Szjamjonavna)

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich (Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics)

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna)

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich (Zsukovszki, Szjarhej Kansztancinavics)

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich (Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics)

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic (Volkau, Vitalij Mikalajevics)

B.   Szervezetek

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk”.


Top