EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0649

A Bizottság (EU) 2015/649 rendelete (2015. április 24.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként való használata tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2015/2599

OJ L 107, 25.4.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/649/oj

25.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/649 RENDELETE

(2015. április 24.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként való használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére, 14. cikkére és 30. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (3) meghatározza az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(3)

A szóban forgó jegyzékek naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére vagy pedig kérelemre történhet.

(4)

2010. szeptember 9-én az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként (tablettázási segédanyagként) való használatára vonatkozóan Németország, ahol ez a fajta használat engedélyezett, kérelmet nyújtott be. Az említett kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(5)

Az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerekben való használata technológiai okoknál fogva indokolt és szükséges. Az L-leucint homogén módon összekeverik az édesítőszerekkel, mielőtt a keverékből tablettákat préselnének; azzal, hogy megakadályozza a tabletták hozzátapadását a préshez, az L-leucin megkönnyíti a tablettakészítést.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság („a Hatóság”) megvizsgálta az aminosavak és a rokon anyagok aromaanyagként történő alkalmazásának biztonságosságát, és 2007. november 29-én közzétette véleményét (4). A Hatóság megállapította, hogy az élelmiszerek fogyasztásával járó humán aminosav-expozíció szintje nagyságrendekkel magasabb, mint az aminosavak aromaanyagként való használatából adódó várható expozíciós szint, és hogy kilenc anyag – köztük az L-leucin – esetében az aromaanyagként való bevitel becsült mennyiségei alapján nem áll fenn biztonsági kockázat.

(7)

A kérelemben kimutatták, hogy az édesítőszer-tartalmú tabletták nagyobb arányú fogyasztása sem haladná meg az L-leucin tekintetében megállapított ajánlott beviteli mennyiség 4 %-át.

(8)

Ezért indokolt engedélyezni az L-leucinnak az e rendelet I. mellékletében meghatározottak szerinti, tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként történő felhasználását, és ehhez az élelmiszer-adalékanyaghoz az E 641-es E-számot hozzárendelni.

(9)

Amikor az L-leucint felveszik az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete szerinti uniós jegyzékbe, az L-leucinra vonatkozó specifikációkat bele kell foglalni a 231/2012/EU rendeletbe. Ebben az összefüggésben helyénvaló figyelembe venni az Európai Gyógyszerkönyvnek az L-leucinra vonatkozó tisztasági követelményeit.

(10)

Az 1333/2008/EK és a 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(4)  The EFSA Journal (2008) 870., 1–46. o.


I. MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. rész 3. pontjában – „A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok” – az E 640 számú élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„E 641

L-leucin”

2.

Az E. részben a 11.4.3. élelmiszer-kategóriánál – „A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok” – az E 640 számú élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 641

L-leucin

50 000 ”

 

 


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete az E 640 számú élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a következő új bejegyzéssel egészül ki:

E 641 L-LEUCIN

Szinonimák

2-Amino-izobutil-ecetsav; L-2-Amino-4-metil-valeriánsav; alfa-Amino-izokapronsav; (S)-2-Amino-4-metil-pentánsav; L-Leu

Meghatározás

Einecs

200-522-0

CAS-szám

61-90-5

Kémiai név

L-leucin; L-2-Amino-4-metil-pentánsav

Összegképlet

C6H13NO2

Molekulatömeg

131,17

Analitika

Legalább 98,5 % és legfeljebb 101,0 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér kristályos por vagy fényes pelyhek

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben, ecetsavban, hígított sósavban, valamint lúgos hidroxidokban és karbonátokban oldódik; etil-alkoholban enyhén oldódik.

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: + 14,5° és + 16,5° között

(4 %-os oldat [szárazanyagra] 6N HCl-ban)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (100–105 °C)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Kloridok

Legfeljebb 200 mg/kg

Szulfátok

Legfeljebb 300 mg/kg

Ammónium

Legfeljebb 200 mg/kg

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg”


Top