EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0463

A Bizottság (EU) 2015/463 rendelete ( 2015. március 19. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a polivinil-alkohol (E1203) specifikációi tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 76, 20.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/463/oj

20.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/463 RENDELETE

(2015. március 19.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a polivinil-alkohol (E1203) specifikációi tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (3) meghatározza az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(2)

Ezeket a specifikációkat az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott egységes eljárásnak megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelemre lehet naprakésszé tenni.

(3)

2011. szeptember 7-én kérelmet nyújtottak be a polivinil-alkohol (E1203) élelmiszer-adalékanyag specifikációinak módosítása iránt. A kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(4)

A polivinil-alkohol (E 1203) élelmiszer-adalékanyag oldhatóságára vonatkozó jelenlegi specifikáció állítása alapján: „vízben oldódik; etanolban mérsékelten oldódik”. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Intézete (IHCP) oldhatósági vizsgálatokat (4) végzett a polivinil-alkohol oldhatóságára vonatkozó jelenlegi adatoknak az etanolban való oldhatósággal való aktualizálása céljából.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) értékelte az IHCP által, a polivinil-alkohollal végzett oldhatósági vizsgálat eredményeit, valamint a kérelmező által benyújtott információkat (5). A Hatóság úgy véli, hogy a polivinil-alkohol etanolban való oldhatóságára vonatkozó specifikációk módosítása nincs hatással a polivinil-alkohol élelmiszer-adalékanyagként történő alkalmazásának biztonságosságára.

(6)

A benyújtott kérelmet figyelembe véve az IHCP által végzett vizsgálatok és a Hatóság által végzett értékelés figyelembevételével helyénvaló a polivinil-alkohol (E 1203) élelmiszer-adalékanyag etanolban (≥ 99,8 %) való oldhatóságának leírását úgy módosítani, hogy abban „gyakorlatilag nem oldódik vagy nem oldódik”.

(7)

A 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(4)  João F. A. Lopes és Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol (a polivinil-alkohol etanolban való oldhatósága). EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény) 2014:EN-660, 20 oldal.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(9):3820.


MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet mellékletében az E 1203 polivinil-alkoholra vonatkozó bejegyzésben az oldhatóságra vonatkozó specifikáció helyébe a következő szöveg lép:

„Oldhatóság

Vízben oldódik; Etanolban (≥ 99,8 %) gyakorlatilag nem oldódik vagy nem oldódik.”


Top