EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0451

A Tanács (EU) 2015/451 határozata ( 2015. március 6. ) az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról

OJ L 75, 19.3.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/451/oj

19.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/1


A TANÁCS (EU) 2015/451 HATÁROZATA

(2015. március 6.)

az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az egyezmény), amelynek 178 ország – köztük az Unió valamennyi tagállama – részes fele, jelentős nemzetközi okmány, és célja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme az e fajokba tartozó példányok nemzetközi kereskedelmének szabályozása révén.

(2)

Az egyezmény gaborone-i módosítása, amelyet a részes felek különleges konferenciája 1983-ban a botswanai Gaborone-ban fogadott el, olyan értelemben módosította az egyezmény XXI. cikkét, hogy az egyezményhez való csatlakozás – amely eddig csak államok számára volt lehetséges – nyitva álljon az olyan, szuverén államok által alkotott regionális gazdasági integrációs szervezetek számára is, amelyek a tagállamaik által a hatáskörükbe utalt és az egyezmény által szabályozott ügyekben jogosultak nemzetközi megállapodások tárgyalására, megkötésére és végrehajtására. Az egyezmény gaborone-i módosítása 2013. november 29-én lépett hatályba.

(3)

Az egyezmény által szabályozott kérdések alapvetően a környezetvédelem témakörébe tartoznak. Az egyezmény rendelkezéseit a tagállamok 1984. január 1. óta egységesen hajtják végre. Emellett a 338/97/EK tanácsi rendelet (2) és a 865/2006/EK bizottsági rendelet (3) formájában már uniós szabályok is elfogadásra kerültek.

(4)

Az egyezményhez való csatlakozás lehetővé fogja tenni az Unió számára, hogy részt vegyen az egyezmény munkájában, és jogilag is kötelezi majd az Uniót az egyezmény alkalmazására és végrehajtására a hatáskörébe tartozó ügyekben. A csatlakozás formális kötelezettségeket fog keletkeztetni az Unió számára, amelyek értelmében az Unió a többi féllel szemben elszámoltatható lesz az egyezmény végrehajtásáért.

(5)

Az Uniónak az egyezményhez történő csatlakozása nem befolyásolja azt, hogy az Unió és tagállamai saját hatáskörükön belül, a Szerződésekkel összhangban miként állapodnak meg a CITES részes feleinek konferenciáján képviselendő álláspontjukról.

(6)

Az Unió és tagállamai a CITES részes feleinek konferenciáján képviselendő álláspontjukat a saját hatáskörükön belül, a Szerződésekkel összhangban, a többoldalú környezetvédelmi megállapodások területén alkalmazott eljárásnak megfelelően fejezik ki.

(7)

Ezért az Európai Uniónak csatlakoznia kell az egyezményhez,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozását.

Az egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult az egyezmény XXI. cikkének (1) bekezdésében előírt csatlakozási okiratnak az Unió nevében történő letétbe helyezésére, ami által az Unió ezt az egyezményt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A csatlakozási okirat letétbe helyezésével egyidejűleg a kijelölt személy, az egyezmény XXI. cikke (3) bekezdésével összhangban letétbe helyezi az e határozat mellékletében foglalt nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján (4) lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. GERHARDS


(1)  2014. december 16-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

(3)  A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.).

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik az egyezmény hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓNAK A VESZÉLYEZTETETT VADON ÉLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY XXI. CIKKE (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN TETT NYILATKOZATA

Az Európai Unió kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 192. cikkének (1) ekezdése alapján hatáskörrel rendelkezik olyan nemzetközi megállapodások megkötésére, valamint az azokból fakadó olyan kötelezettségek teljesítésére, amelyek hozzájárulnak a következő célok eléréséhez:

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

az emberi egészség védelme,

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása,

a regionális vagy világméretű környezeti problémák, ezen belül az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések előmozdítása nemzetközi szinten.

Az Európai Unió kijelenti, hogy már elfogadott a tagállamai számára kötelező erővel bíró olyan jogi eszközöket, amelyek az egyezmény tárgykörébe tartozó kérdéseket szabályoznak, többek között különösen a 338/97/EK tanácsi rendeletet és a Bizottság 865/2006/EK végrehajtási rendeletét.

Az Európai Unió kijelenti továbbá, hogy a hatályos európai uniós jog keretébe tartozó ügyekben felel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményből fakadó kötelezettségek teljesítéséért.

Az uniós hatáskör gyakorlása – természetéből adódóan – folyamatosan alakul.


Top