EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1264

A Bizottság 1264/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. november 26. ) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról szóló 408/2011/EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

HL L 341., 2014.11.27, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1264/oj

27.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/6


A BIZOTTSÁG 1264/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 26.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról szóló 408/2011/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1185/2009/EK rendelet létrehozta a peszticidek értékesítésére és mezőgazdasági hasznosítására vonatkozó összehasonlítható európai statisztikák előállításának keretét.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az 1185/2009/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság által elfogadandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják.

(3)

A 408/2011/EU bizottsági rendelet (2) nem határozza meg a 2015-ben esedékes peszticidhasználati adatszolgáltatás formátumát, ezért módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 408/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. és 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az 1185/2009/EK rendelet I. és II. mellékletében említett, peszticidekre vonatkozó adatokat a tagállamok az SDMX adatszerkezeti meghatározásokat alkalmazva továbbítják. Az adatokat az egyablakos adatbeviteli rendszeren keresztül kell a Bizottság (Eurostat) részére megküldeni, vagy elektronikus eszköz útján kell elérhetővé tenni a Bizottság (Eurostat) számára.

2. cikk

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításának adatszerkezetét az I. melléklet határozza meg.

A peszticidek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikák Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításának adatszerkezetét a II. melléklet határozza meg.”

2.

A 408/2011/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 324., 2009.12.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. április 27-i 408/2011/EU rendelete a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 108., 2011.4.28., 21. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikai adatok struktúrája

Az adatszolgáltató fájlnak a következő adatszerkezetet kell tartalmaznia:

Szám

Mező

Megjegyzések

1

Ország

pl. Franciaország

2

Év

Az adatok referenciaéve (például 2010)

3

Főcsoport

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében felsorolt kódok

4

Termékkategóriák

 

5

Kémiai osztály

 

6

Hatóanyag

 

7

Megfigyelési érték (az értékesített mennyiség)

Az anyag kilogrammjában

8

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz a bizalmas kezelés jelzete

Jel (zászló)

II. MELLÉKLET

A peszticidek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikai adatok struktúrája

Az adatszolgáltató fájlnak a következő adatszerkezetet kell tartalmaznia:

Szám

Mező

Megjegyzések

1

Ország

pl. Franciaország

2

Év

Az adatok referenciaéve (például 2010)

3

Termény

Tiszta kultúra szerinti lebontás

4

Hatóanyag

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében felsorolt kódok

5

Megfigyelési érték: a növényen alkalmazott anyag mennyisége

Az anyag kilogrammjában

6

Megfigyelési érték: az anyaggal kezelt növény termőterülete

Hektárban

7

Bizalmas kezelés jelzete

Jel (zászló)


Top