EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

A Bizottság 1242/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. november 20. ) a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

OJ L 334, 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/11


A BIZOTTSÁG 1242/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 20.)

a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 97. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállamok irányító hatóságainak közölniük kell a Bizottsággal az előző naptári év végéig történő finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatokat, ideértve mind a kedvezményezett, mind pedig a művelet kulcsfontosságú jellemzőit.

(2)

A finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó kumulatív adatok egységességének és hiánytalanságának biztosítása érdekében a kumulatív adatok megjelenítése tekintetében közös műszaki előírásokat és szabályokat kell megfogalmazni. E célból indokolt a 1243/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) I. mellékletében meghatározott adatbázis-struktúrát alkalmazni.

(3)

Indokolt előírni, hogy ez a rendelet – a benne meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében – az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 508/2014/EU rendelet 97. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok – többek között mind a kedvezményezett, mind pedig a műveletek kulcsfontosságú jellemzőinek – megjelenítéséhez az irányító hatóságok az e rendelet mellékleteiben szereplő űrlapok és táblázatok szerinti műszaki előírásokat és szabályokat követik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. november 20-i 1243/2014/EU végrehajtási rendelete a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (Lásd e Hivatalos Lap 39. oldalát.).


I. MELLÉKLET

A 1243/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott adatbázis-struktúrában szereplő alábbi mezőkben minden egyes művelet tekintetében megadandó információk

A 2014. január 1. és … december 31. között finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó kumulatív adatok

Mező

A mező tartalma

1

CCI

2

A művelet egyedi azonosítója (ID)

3

A művelet neve

5

NUTS-kód

6

Kedvezményezett

7

A kedvezményezett neme

8

A vállalkozás mérete

9

A művelet előrehaladása

10

Összes elszámolható költség

11

Összes elszámolható közkiadás

12

ETHA-támogatás

13

Jóváhagyás dátuma

14

Elszámolható kiadás összesen

15

Elszámolható közkiadás összesen

16

Az ETHA által támogatható kiadások

17

A kedvezményezett számára teljesített végső kifizetés dátuma

18

Érintett intézkedés

19

Teljesítménymutató


II. MELLÉKLET

A 1243/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott adatbázis-struktúrában szereplő alábbi mezőkben a csak a flottához kapcsolódó műveletek tekintetében megadandó információk

A 2014. január 1. és … december 31. között finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó kumulatív adatok

Mező

A mező tartalma

1

CCI

2

A művelet egyedi azonosítója (ID)

4

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR-szám)


III. melléklet

A 1243/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott adatbázis-struktúrában szereplő alábbi mezőkben a projekt végrehajtására vonatkozó adatokkal kapcsolatban minden egyes művelet tekintetében megadandó információk

A 2014. január 1. és … december 31. között finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó kumulatív adatok

Mező

A mező tartalma

1

CCI

2

A művelet egyedi azonosítója (ID)

20

A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok

21

A végrehajtással kapcsolatos adatok értéke


IV. MELLÉKLET

A 1243/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott adatbázis-struktúrában szereplő alábbi mezőkben az eredménymutatókkal kapcsolatban minden egyes művelet tekintetében megadandó információk

A 2014. január 1. és … december 31. között finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó kumulatív adatok

Mező

A mező tartalma

1

CCI

2

A művelet egyedi azonosítója (ID)

22

A művelethez kapcsolódó eredménymutató(k)

23

A kedvezményezett által várt indikatív eredmény

24

A végrehajtás után hitelesített eredménymutató értéke


V. MELLÉKLET

Referenciatáblázatok

1. táblázat: A projekt végrehajtásával kapcsolatos adatok

Az intézkedés kódja

ETHA-intézkedések

A projekt végrehajtásával kapcsolatos adatok

A végrehajtással kapcsolatos adatok kódja

Lehetséges érték és az érték típusa

A közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR-szám) kötelezően megadandó („Igen” vagy „Nem”)

18. oszlop

20. oszlop

21. oszlop

I. fejezet: A halászat fenntartható fejlesztése

I.1.

26. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

Innováció

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

Az innováció típusa: termékek és berendezések; eljárások és technikák; irányítási és szervezési rendszerek

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott vállalkozások közvetlenül érintett alkalmazottainak száma

3

Numerikus

I.2.

27. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

Tanácsadási szolgáltatások

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A tanácsadási szolgáltatás típusa: megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadási szolgáltatások; szakmai tanácsadás; üzleti stratégiák

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

I.3.

28. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

A tudományos szakértők és a halászok közötti partnerségek

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A tevékenységek típusa: hálózatok; partnerségi megállapodások vagy szövetségek; adatgyűjtés és –kezelés; tanulmányok; kísérleti projektek; terjesztési tevékenység; szemináriumok; bevált módszerek

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A partnerségben részt vevő tudományos szakértők száma

3

Numerikus

A partnerségben részt vevő halászok száma

4

Numerikus

A művelet által támogatott egyéb testületek száma

5

Numerikus

I.4.

29. cikk, (1) és (2) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, a) pont

A humán tőke, munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – képzés, hálózatépítés, társadalmi párbeszéd, a házastársak és élettársak támogatása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A tevékenységek típusa: képzés és tanulás; hálózatépítés; társadalmi párbeszéd

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott házastársak és élettársak száma

3

Numerikus

A művelet által támogatott személyek vagy szervezetek száma (a képzések résztvevői, a hálózatok tagjai, a társadalmi párbeszédben részt vevő szervezetek)

4

Numerikus

I.5.

29. cikk, (3) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, a) pont

A humán tőke, a munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – gyakornokok a kisüzemi halászatot folytató hajók fedélzetén

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A tevékenységek típusa: képzés és tanulás

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott gyakornokok száma

3

Numerikus

I.6.

30. cikk és 44. cikke (4) bekezdés

Diverzifikáció és új jövedelemformák

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A diverzifikáció típusa: fedélzeti beruházások; horgászturizmus; éttermek; környezetvédelmi szolgáltatások; oktatási tevékenységek

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Az érintett halászok száma

3

Numerikus

I.7.

31. cikk és 44. cikke (2) bekezdés

Vállalkozásindítási támogatás fiatal halászok számára

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A művelet által támogatott fiatal halászok életkora

2

Numerikus

I.8.

32. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, b) pont

Egészségvédelem és biztonság

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

Felszerelés típusa: fedélzeti beruházás; egyéni felszerelések

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által érintett halászok száma

3

Numerikus

I.9.

33. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

Az érintett halászok száma

1

Numerikus

Igen

Az érintett időszak napokban kifejezve

2

Numerikus

I.10.

34. cikk

A halászati tevékenységek végleges beszüntetése

Az érintett halászok száma

1

Numerikus

Igen

I.11.

35. cikk

Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére – az alap létrehozása

A kölcsönös kockázatkezelési alap neve

1

Karaktersor

Nem

I.12.

35. cikk

Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére – ellentételezési kifizetések

A következőkért kifizetett kompenzáció: kedvezőtlen időjárási jelenségek; környezeti balesetek; mentési költségek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen

A legénység érintett tagjainak száma

2

Numerikus

I.13.

36. cikk

A halászati lehetőségek elosztására szolgáló rendszerek

A tevékenység típusa: megtervezés; fejlesztés; monitoring; értékelés; irányítás

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A kedvezményezett típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

I.14.

37. cikk

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás

A tevékenység típusa: megtervezés; kidolgozás és monitoring; az érdekelt felek részvétele; közvetlen újratelepítés

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

Az érintett állományok száma (adott esetben)

2

Numerikus

A projektben érintett teljes terület (km2) (adott esetben)

3

Numerikus

I.15.

38. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, c) pont

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozása és a halászatnak a fajok védelméhez igazítása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

Beruházás fajtája: az eszközök szelektivitása; a visszadobások csökkentése vagy a nem szándékos fogások kezelése; az ökoszisztémára és a tengerfenékre gyakorolt hatások elkerülhetővé tétele; az eszközök és fogások védelme az emlősöktől és madaraktól; a halak csoportosulását előidéző eszközök a legkülső régiókban

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

3

Numerikus

I.16.

39. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, c) pont

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innováció

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A művelet típusa: a hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása; a hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása; a fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása; a fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

3

Numerikus

I.17.

40. cikk, (1) bekezdés, a) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – hulladékgyűjtés

A művelet által támogatott halászok száma

1

Numerikus

Igen

I.18.

40. cikk, (1) bekezdés, b)–g) pont és i) pont és 44. cikke (6) bekezdés

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – hozzájárulás az eredményesebb gazdálkodáshoz vagy védelemhez, statikus vagy mozgó létesítmények építése, telepítése vagy korszerűsítése, a Natura 2000 helyszínekhez és a különleges madárvédelmi területekhez kapcsolódó védelmi és gazdálkodási tervek előkészítése, a védett tengeri területek kezelése, helyreállítása és monitoringja, beleértve a Natura 2000 területeket is, környezettudatosság, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások fenntartását és előmozdítását célzó egyéb cselekvésekben való részvétel

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A művelet típusa: eszközökbe történő beruházás; erőforrás-gazdálkodás; a Natura 2000 területekhez és a különleges madárvédelmi területekhez kapcsolódó gazdálkodási tervek; a Natura 2000 területek kezelése; a védett tengeri területek kezelése; a tudatosság növelése; a biológiai sokféleség előmozdítását célzó egyéb tevékenységek

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Az érintett Natura 2000 területek teljes területe (km2) (adott esetben)

3

Numerikus

A védett tengeri területek teljes területe (km2) (adott esetben)

4

Numerikus

Az érintett halászok száma

5

Numerikus

I.19.

40. cikk, (1) bekezdés, h) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – emlősök és madarak által okozott károkkal kapcsolatos kártérítési rendszerek

A művelet által támogatott halászok száma

1

Numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

I.20.

41. cikk, (1) bekezdés, a)–c) pont és 44. cikke (1) bekezdés, d) pont

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – fedélzeti beruházások, energia-hatékonysági ellenőrzések és rendszerek, tanulmányok

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti (csak a 41. cikk (1) bekezdésének a) pontja tekintetében)

A művelet típusa: fedélzeti felszerelések; halászati eszközök; energia-hatékonysági ellenőrzések és rendszerek; tanulmányok

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

3

Numerikus

a tüzelőanyag-fogyasztás csökkenése %-ban

4

Numerikus

a CO2-kibocsátások csökkenése %-ban (adott esetben)

5

Numerikus

I.21.

41. cikk, (2) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, d) pont

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – hajtómű cseréje vagy korszerűsítése

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A művelet típusa: hajtómű cseréje; korszerűsítés

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

kW-ban mért teljesítmény a beavatkozás előtt (hitelesítés vagy fizikai átvizsgálás alapján)

3

Numerikus

kW-ban mért teljesítmény a beavatkozás után (hitelesítés vagy fizikai átvizsgálás alapján)

4

Numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

5

Numerikus

a tüzelőanyag-fogyasztás csökkenése %-ban

6

Numerikus

a CO2-kibocsátások csökkenése %-ban (adott esetben)

7

Numerikus

I.22.

42. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, e) pont

Többletérték, termékminőség és a nem szándékos fogások felhasználása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

A művelet típusa: a termékek értékét növelő beruházások; a halászati termékek minőségét javító fedélzeti beruházások.

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

3

Numerikus

I.23.

43. cikk, (1) és (3) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, f) pont

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a halászkikötők és árverési csarnokok infrastruktúrájának javítását vagy a kirakodóhelyek és menedékek fejlesztését célzó beruházások, a halászok biztonságának javítására irányuló beruházások

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

1

Lásd a 2. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha a művelet a tengeri halászatot érinti

Beruházás kategóriája: halászkikötők; kirakodóhelyek; árverési csarnokok; menedékek

2

Lásd a 5. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Beruházás fajtája: minőség; ellenőrzés és nyomonkövethetőség; energiahatékonyság; környezetvédelem; biztonsági feltételek és munkakörülmények

3

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott halászok száma

4

Numerikus

A művelet által támogatott egyéb kikötőhasználók vagy egyéb munkavállalók száma

5

Numerikus

I.24.

43. cikk, (2) bekezdés

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének megkönnyítésére irányuló beruházások

Beruházás kategóriája: halászkikötők; kirakodóhelyek; árverési csarnokok; menedékek

1

Lásd a 5. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott halászok száma

2

Numerikus

II. fejezet: Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

II.1.

47. cikk

Innováció

Az innováció típusa: ismeretek fejlesztése; új fajok betelepítése; megvalósíthatósági tanulmányok

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

Az érintett kutatóintézet típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

A művelet által támogatott vállalkozások közvetlenül érintett alkalmazottainak száma

3

Numerikus

II.2.

48. cikk, (1) bekezdés, a)–d) és f)–h) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások

Beruházás fajtája: termelő; diverzifikáció; korszerűsítés; állategészségügy; a termékek minősége; helyreállítás; kiegészítő tevékenységek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

II.3.

48. cikk, (1) bekezdés, e), i) és j) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – erőforrás-felhasználás hatékonysága, a víz és a vegyszerek használatának csökkentése, a vízhasználatot csökkentő visszaforgatásos rendszerek

Beruházás fajtája: környezetvédelem és erőforrások; vízhasználat és -minőség; zárt rendszerek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

II.4.

48. cikk, (1) bekezdés, k) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – az energiahatékonyság növelése, megújuló energia

Beruházás fajtája: energiahatékonyság; megújuló energia

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

II.5.

49. cikk

Gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások akvakultúra-gazdaságok számára

A művelet típusa: gazdálkodásirányítás létrehozása; halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások igénybe vétele; helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a környezetvédelmi jogszabályok betartásával a középpontban); helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a környezeti hatásvizsgálatokkal a középpontban); helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (az állatok jólétével, egészségével és biztonságával kapcsolatos és a közegészségügyi jogszabályok betartásával a középpontban); helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a piaci értékesítési és üzleti stratégiákkal a középpontban)

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

II.6.

50. cikk

A humán tőke és a hálózatépítés előmozdítása

A tevékenység típusa: szakmai képzés; egész életen át tartó tanulás; terjesztési tevékenység; új szakmai készségek; a munkafeltételek javítása és a munkavégzés biztonságának előmozdítása; hálózatépítés és tapasztalatcsere

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

A művelet által támogatott házastársak és élettársak száma

3

Numerikus

II.7.

51. cikk

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése

A művelet típusa: területek meghatározása; a támogató létesítmények és infrastruktúrák javítása; a súlyos károsodás megelőzése; a megnövekedett mortalitás vagy megbetegedések észlelése nyomán hozott intézkedések

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

II.8.

52. cikk

Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

Az érintett teljes terület (km2)

1

Numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

II.9.

53. cikk

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttérés

A művelet típusa: áttérés az ökológiai akvakultúrára; részvétel az EMAS rendszerben

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

Az érintett teljes terület (km2)

3

Numerikus

II.10.

54. cikk

Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra

A művelet típusa: akvakultúra a Natura 2000 területeken; ex situ védelem és szaporítás; akvakultúra-műveletek, többek között a környezet és a biológiai sokféleség megőrzése és javítása

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Numerikus

Az érintett Natura 2000 területek teljes területe (km2)

3

Numerikus

A Natura 2000 területeken kívül érintett teljes terület (km2)

4

Numerikus

II.11.

55. cikk

Közegészségügyi intézkedések

A művelet által támogatott munkavállalók száma

1

Numerikus

Nem

II.12.

56. cikk

Állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedések

A művelet típusa: a betegségekkel szembeni védekezés és azok felszámolása; bevált módszerek és magatartási kódexek; az állatgyógyászati készítményektől való függés csökkentése; állatgyógyászati vagy gyógyszerészeti tanulmányok és bevált módszerek; egészségvédelmi csoportok; a puhatestű-tenyésztők ellentételezése

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A művelet által támogatott munkavállalók száma

2

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

II.13.

57. cikk

Akvakultúra-állományok biztosítása

A művelet által támogatott munkavállalók száma

1

Numerikus

Nem

III. fejezet: A halászati és akvakultúra-területek fenntartható fejlesztése

III.1.

62. cikk, (1) bekezdés, a) pont

Előkészítő támogatás

A kedvezményezett típusa

1

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

III.2.

63. cikk

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

A helyi halászati akciócsoportok kiválasztása (1)

A helyi halászati akciócsoportok által érintett teljes állomány (telepek darabszáma)

1

Numerikus

Nem

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő közjogi szervezetek száma

2

Numerikus

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő magánjogi szervezetek száma

3

Numerikus

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő civil szervezetek száma

4

Numerikus

A helyi halászati akciócsoportok által igazgatási célból foglalkoztatott alkalmazottak száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

5

Numerikus

A helyi halászati akciócsoportok által szervezési célból foglalkoztatott alkalmazottak száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

6

Numerikus

III.3.

63. cikk

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

A helyi halászati akciócsoportok által támogatott projektek (beleértve a működési költségeket és szervezési tevékenységeket)

A művelet típusa: hozzáadott érték teremtése; diverzifikáció; környezet; társadalmi-kulturális vetület; irányítás; működési költségek és szervezési tevékenységek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A kedvezményezett típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

III.4.

64. cikk

Együttműködési tevékenységek

A művelet típusa: előkészítő támogatás; ugyanabban a tagállamban végrehajtott projektek; más tagállamokkal együtt végrehajtott projektek; az EU-n kívüli partnerekkel végrehajtott projektek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A partnerek száma (adott esetben)

2

Numerikus

IV. fejezet: A piaci értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

IV.1.

66. cikk

Termelési és piaci értékesítési tervek

Az érintett termelői szervezetek tagjainak száma

1

Numerikus

Nem

IV.2.

67. cikk

Tárolási támogatás

A termelői szervezetek művelet által támogatott tagjainak száma

1

Numerikus

Nem

IV.3.

68. cikk

Piaci értékesítési intézkedések

A művelet típusa: termelői szervezeteknek, termelői szervezetek társulásainak vagy ágazatközi szervezeteknek a létrehozása; új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (a piaci potenciállal rendelkező fajokkal a középpontban); új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (a nem szándékos fogásokkal a középpontban); új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (az alacsony környezeti hatást kiváltó vagy ökológiai termékekkel a középpontban); a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a fenntartható termékek tanúsításával és promóciójával a középpontban); a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a minőségrendszerekkel a középpontban); a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a közvetlen értékesítéssel a középpontban); a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a csomagolással a középpontban); a termelés átláthatósága; nyomonkövethetőség és ökocímkék; szerződésminták; kommunikációs és promóciós kampányok

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

 

A művelet által támogatott vállalkozások száma

2

Numerikus

A termelői szervezetek művelet által támogatott tagjainak száma

3

Numerikus

IV.4.

69. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

Beruházás fajtája: energiamegtakarítás vagy a környezeti hatások csökkentése; a biztonság, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülmények javítása; az emberi fogyasztásra nem alkalmas, kifogott halak feldolgozása; a melléktermékek feldolgozása; az ökológiai akvakultúra-termékek feldolgozása; új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások vagy gazdálkodási rendszerek

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A támogatott vállalkozások száma

2

Numerikus

A művelet által támogatott munkavállalók száma

3

Numerikus

V. fejezet: A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban

V.1.

70. cikk

Ellentételezési rendszer

Ellentételezett többletköltségek

1

Numerikus

Nem

A művelet által támogatott vállalkozások száma

2

Numerikus

A művelet által támogatott munkavállalók száma

3

Numerikus

VI. fejezet: A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő intézkedések

VI.1.

76. cikk

Ellenőrzés és végrehajtás

A művelet típusa: technológia beszerzése, üzembe helyezése és/vagy fejlesztése; az adattovábbítást lehetővé tévő elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése; a nyomonkövethetőséghez szükséges elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése; az adatcserét és adatelemzést elősegítő programok végrehajtása; járőrhajók, repülőgépek és helikopterek korszerűsítése és beszerzése; egyéb ellenőrző eszközök beszerzése; innovatív ellenőrzési és monitoringrendszerek fejlesztése és kísérleti projektek végrehajtása; képzési és csereprogramok; az ellenőrzések költség-haszon elemzése és értékelése; szemináriumok és médiaeszközök; működési költségek; cselekvési terv végrehajtása

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Igen, ha fedélzeti beruházásról van szó

A kedvezményezett típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

VI.2.

77. cikk

Adatgyűjtés

A kedvezményezett típusa

1

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

VII. fejezet: Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

VII.1.

78. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

A művelet típusa: az operatív program végrehajtása; informatikai (IT-) rendszerek; az igazgatási kapacitás javítása; kommunikációs tevékenységek; értékelés; tanulmányok; ellenőrzés és auditálás, helyi halászati akciócsoportok hálózata; egyéb

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

VIII. fejezet: Az integrált tengerpolitika végrehajtásának elősegítése

VIII.1.

80. cikk, (1) bekezdés, a) pont

Integrált tengerfelügyelet

A művelet típusa: hozzájárulás az integrált tengerfelügyelethez; hozzájárulás a közös információmegosztási környezethez

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A kedvezményezett típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

VIII.2.

80. cikk, (1) bekezdés, b) pont

A tengeri környezet védelmének előmozdítása és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználása

A művelet típusa: védett tengeri területek; Natura 2000

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

Az érintett védett tengeri területek felszíne (km2) (adott esetben)

2

Numerikus

Az érintett Natura 2000 terület felszíne (km2) (adott esetben)

3

Numerikus

A kedvezményezett típusa

4

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus

VIII.3.

80. cikk, (1) bekezdés, c) pont

A tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek javítása

A művelet típusa: monitoringprogramok létrehozása; a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel kapcsolatos intézkedések létrehozása

1

Lásd a 3. táblázatban szereplő kódot, numerikus

Nem

A kedvezményezett típusa

2

Lásd a 4. táblázatban szereplő kódot, numerikus


2. táblázat: A halászat típusa

Kód

Leírás

1

Tengeri

2

Belvízi halászat

3

Mindkettő


3. táblázat: Művelettípusok

Kód

Leírás

A kapcsolódó intézkedés(ek) kódja

1

Termékek és berendezések

I.1.

2

Eljárások és technikák

I.1.

3

Irányítási és szervezési rendszer

I.1.

4

Megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadási szolgáltatások

I.2.

5

Szakmai tanácsadás

I.2.

6

Üzleti stratégiák

I.2.

7

Hálózatok

I.3.

8

Partnerségi megállapodás vagy szövetség

I.3.

9

Adatgyűjtés és -kezelés

I.3.

10

Tanulmányok

I.3.

11

Kísérleti projektek

I.3.

12

Terjesztési tevékenység

I.3.

13

Szemináriumok

I.3.

14

Bevált módszerek

I.3.

15

Képzés és tanulás

I.4., I.5.

16

Hálózatépítés

I.4.

17

Társadalmi párbeszéd

I.4.

18

Fedélzeti beruházások

I.6.

19

Horgászturizmus

I.6.

20

Éttermek

I.6.

21

Környezetvédelmi szolgáltatások

I.6.

22

Oktatási tevékenységek

I.6.

23

Fedélzeti beruházások

I.8.

24

Egyéni felszerelések

I.8.

25

Kedvezőtlen időjárási jelenség

I.12.

26

Környezeti baleset

I.12.

27

Mentési költségek

I.12.

28

Tervezés

I.13., I.14.

29

Fejlesztés

I.13., I.14.

30

Monitoring

I.13., I.14.

31

Értékelés

I.13.

32

Irányítás

I.13.

33

Az érdekelt felek részvétele

I.14.

34

Közvetlen újratelepítés

I.14.

35

Eszközök szelektivitása

I.15.

36

Visszadobások csökkentése vagy a nem szándékos fogások kezelése

I.15.

37

Az ökoszisztémára és a tengerfenékre gyakorolt hatások elkerülhetővé tétele

I.15.

38

Az eszközök és fogások védelme az emlősöktől és madaraktól

I.15.

39

A halak csoportosulását előidéző eszközök a legkülső régiókban

I.15.

40

A hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása

I.16.

41

A hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása

I.16.

42

A fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása

I.16.

43

A fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása

I.16.

44

Eszközökbe történő beruházás

I.18.

45

Erőforrás-gazdálkodás

I.18.

46

A Natura 2000 területekhez és a különleges madárvédelmi területekhez kapcsolódó gazdálkodási tervek

I.18.

47

Natura 2000 területek kezelése

I.18.

48

A védett tengeri területek kezelése

I.18.

49

A tudatosság növelése

I.18.

50

A biológiai sokféleség előmozdítását célzó egyéb tevékenységek

I.18.

51

Fedélzeti felszerelések

I.20.

52

Halászati eszközök

I.20.

53

Energia-hatékonysági ellenőrzések és rendszerek

I.20.

54

Tanulmányok

I.20.

55

Hajtómű cseréje

I.21.

56

Korszerűsítés

I.21.

57

A termékek értékét növelő beruházások

I.22.

58

A halászati termékek minőségét javító fedélzeti beruházások

I.22.

59

Minőség

I.23.

60

Ellenőrzés és nyomonkövethetőség

I.23.

61

Energiahatékonyság

I.23.

62

Környezetvédelem

I.23.

63

Biztonsági feltételek és munkakörülmények

I.23.

64

Ismeretek fejlesztése

II.1.

65

Új fajok betelepítése

II.1.

66

Megvalósíthatósági tanulmányok

II.1.

67

Termelő beruházások

II.2.

68

Diverzifikáció

II.2.

69

Korszerűsítés

II.2.

70

Állategészségügy

II.2.

71

A termékek minősége

II.2.

72

Helyreállítás

II.2.

73

Kiegészítő tevékenységek

II.2.

74

Környezetvédelem és erőforrások

II.3.

75

Vízhasználat és -minőség

II.3.

76

Zárt rendszerek

II.3.

77

Energiahatékonyság

II.4.

78

Megújuló energia

II.4.

79

Gazdálkodásirányítás létrehozása

II.5.

80

Halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások igénybe vétele

II.5.

81

Helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a környezetvédelmi jogszabályok betartásával a középpontban)

II.5.

82

Helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a környezeti hatásvizsgálatokkal a középpontban)

II.5.

83

Helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (az állatok jólétével, egészségével és biztonságával kapcsolatos és a közegészségügyi jogszabályok betartásával a középpontban)

II.5.

84

Helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások (a piaci értékesítési és üzleti stratégiákkal a középpontban)

II.5.

85

Szakmai képzés

II.6.

86

Egész életen át tartó tanulás

II.6.

87

Terjesztési tevékenység

II.6.

88

Új szakmai készségek

II.6.

89

A munkafeltételek javítása és a munkavégzés biztonságának előmozdítása

II.6.

90

Hálózatépítés és tapasztalatcsere

II.6.

91

Területek meghatározása

II.7.

92

A támogató létesítmények és infrastruktúrák javítása

II.7.

93

Súlyos károsodás megelőzése

II.7.

94

A megnövekedett mortalitás vagy megbetegedések észlelése nyomán hozott intézkedések

II.7.

95

Áttérés az ökológiai akvakultúrára

II.9.

96

Részvétel az EMAS rendszerben

II.9.

97

Akvakultúra a Natura 2000 területeken

II.10.

98

Ex situ védelem és szaporítás

II.10.

99

Akvakultúra-műveletek, többek között a környezet és a biológiai sokféleség megőrzése és javítása

II.10.

100

A betegségekkel szembeni védekezés és azok felszámolása

II.12.

101

Bevált módszerek és magatartási kódexek

II.12.

102

Az állatgyógyászati készítményektől való függés csökkentése

II.12.

103

Állatgyógyászati vagy gyógyszerészeti tanulmányok és bevált módszerek

II.12.

104

Egészségvédelmi csoportok

II.12.

105

A puhatestű-tenyésztők ellentételezése

II.12.

106

Hozzáadott érték teremtése

III.3.

107

Diverzifikáció

III.3.

108

Környezet

III.3.

109

Társadalmi-kulturális vetület

III.3.

110

Irányítás

III.3.

111

Működési költségek és szervezési tevékenységek

III.3.

112

Előkészítő támogatás

III.4.

113

Ugyanabban a tagállamban végrehajtott projektek

III.4.

114

Más tagállamokkal együtt végrehajtott projektek

III.4.

115

Az EU-n kívüli partnerekkel végrehajtott projektek

III.4.

116

Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása

IV.3.

117

Új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (a piaci potenciállal rendelkező fajokkal a középpontban)

IV.3.

118

Új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (a nem szándékos fogásokkal a középpontban)

IV.3.

119

Új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása (az alacsony környezeti hatást kiváltó vagy ökológiai termékekkel a középpontban)

IV.3.

120

A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a fenntartható termékek tanúsításával és promóciójával a középpontban)

IV.3.

121

A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a minőségrendszerekkel a középpontban)

IV.3.

122

A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a közvetlen értékesítéssel a középpontban)

IV.3.

123

A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése (a csomagolással a középpontban)

IV.3.

124

A termelés átláthatósága

IV.3.

125

Nyomonkövethetőség és ökocímkék

IV.3.

126

Szerződésminták

IV.3.

127

Kommunikációs és promóciós kampányok

IV.3.

128

Energiamegtakarítás vagy a környezeti hatások csökkentése

IV.4.

129

A biztonság, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülmények javítása

IV.4.

130

Az emberi fogyasztásra nem alkalmas, kifogott halak feldolgozása

IV.4.

131

A melléktermékek feldolgozása

IV.4.

132

Az ökológiai akvakultúra-termékek feldolgozása

IV.4.

133

Új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások vagy gazdálkodási rendszerek

IV.4.

134

Technológia beszerzése, üzembe helyezése és/vagy fejlesztése

VI.1.

135

Az adattovábbítást lehetővé tévő elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése

VI.1.

136

A nyomonkövethetőséghez szükséges elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése

VI.1.

137

Az adatcserét és adatelemzést elősegítő programok végrehajtása

VI.1.

138

Járőrhajók, repülőgépek és helikopterek korszerűsítése és beszerzése

VI.1.

139

Egyéb ellenőrző eszközök beszerzése

VI.1.

140

Innovatív ellenőrzési és monitoringrendszerek fejlesztése és kísérleti projektek

VI.1.

141

Képzési és csereprogramok

VI.1.

142

Az ellenőrzések költség-haszon elemzése és értékelése

VI.1.

143

Szemináriumok és médiaeszközök

VI.1.

144

Működési költségek

VI.1.

145

Cselekvési terv végrehajtása

VI.1.

146

Az operatív program végrehajtása

VII.1.

147

Informatikai (IT-) rendszerek

VII.1.

148

Az igazgatási kapacitás javítása

VII.1.

149

Kommunikációs tevékenységek

VII.1.

150

Értékelés

VII.1.

151

Tanulmányok

VII.1.

152

Ellenőrzés és auditálás

VII.1.

153

Helyi halászati akciócsoportok hálózata

VII.1.

154

Egyéb

VII.1.

155

Hozzájárulás az integrált tengerfelügyelethez

VIII.1.

156

Hozzájárulás a közös információmegosztási környezethez

VIII.1.

157

Védett tengeri területek

VIII.2.

158

Natura 2000

VIII.2.

159

Monitoringprogram létrehozása

VIII.3.

160

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel kapcsolatos intézkedések létrehozása

VIII.3.


4. táblázat: Kedvezményezettek típusai

Kód

Leírás

1

Hatóság

2

Jogi személy

3

Természetes személy

4

Halászszervezet

5

Termelői szervezetek

6

NGO

7

Kutatóközpont/egyetem

8

Vegyes


5. táblázat: Beruházástípusok

Kód

Leírás

A kapcsolódó intézkedés(ek) kódja

1

Halászkikötők

I.23., I.24.

2

Kirakodóhelyek

I.23., I.24.

3

Árverési csarnokok

I.23., I.24.

4

Menedékek

I.23., I.24.


(1)  Csak a helyi halászati akciócsoportok kiválasztása esetén kell megadni az információkat.


Top