EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

A Bizottság 957/2014/EU rendelete ( 2014. szeptember 10. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a montánsav-észterek (E 912) törlésével történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 270/1


A BIZOTTSÁG 957/2014/EU RENDELETE

(2014. szeptember 10.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a montánsav-észterek (E 912) törlésével történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben történő felhasználásra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (2) specifikációkat határoz meg az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagokra.

(3)

A montánsav-észterek (E 912) olyan viaszok, amelyek használatát az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének megfelelően citrusfélék, dinnye, papaja, mangó, avokádó és ananász felületkezelésére szolgáló fényezőanyagként engedélyezték.

(4)

Az 1333/2008/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 2009. január 20-a előtt az Unióban már engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok tekintetében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) új kockázatértékelést végez.

(5)

E célból a 257/2010/EU bizottsági rendelet (3) programot hoz létre az élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére. A 257/2010/EU rendelet értelmében az élelmiszer-színezékektől és édesítőszerektől eltérő élelmiszer-adalékanyagok újraértékelését 2018. december 31-ig el kell végezni. Bizonyos élelmiszer-adalékanyagok – köztük a montánsav-észterek (E 912) – ugyanakkor prioritást jelentenek, és így értékelésüket is előbb indokolt elvégezni.

(6)

A 257/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének értelmében az érdekelt vállalkozó(k)nak és bármely más érdekelt félnek be kell nyújtania az élelmiszer-adalékanyag újraértékelésére vonatkozó adatokat a Hatóság adatszolgáltatásra vonatkozó felhívásában előírt határidőn belül.

(7)

2012. február 15-én a Hatóság nyilvános felhívást tett közzé a montánsav-észterekre (E 912) vonatkozó tudományos adatok szolgáltatására (4), felszólítva az érdekelt és érintett feleket, hogy 2012. június 1-jéig nyújtsák be a kért adatokat.

(8)

2013. június 7-én a Hatóság tudományos szakvéleményt bocsátott ki a montánsav-észterek (E 912) élelmiszer-adalékanyagokként történő újraértékeléséről (5). A szakvélemény szerint a montánsav-észterekről nem álltak rendelkezésre a toxikokinetikát, valamint a reprodukciós és fejlődési toxicitást érintő adatok. A montánsav-észterek rövid távú és szubkrónikus toxicitásáról, valamint genotoxicitásáról, krónikus toxicitásáról és rákkeltő hatásáról korlátozott mennyiségű adat volt hozzáférhető. A felhasználásról nem érkezett be információ. Az adatok korlátozott mennyiségének fényében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a montánsav-észterek élelmiszer-adalékanyagként való értékelése nem hajtható végre.

(9)

A 257/2010/EU rendelet 6. cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben az érdekelt vállalkozók és más érdekelt felek a megadott határidőn belül nem nyújtják be a Hatósághoz azokat az információkat, amelyek szükségesek egy adott élelmiszer-adalékanyag újraértékelésének elvégzéséhez, az élelmiszer-adalékanyagot az 1333/2008/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésében foglalt eljárás szerint törölni lehet a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékéből. Ennek fényében az erre az élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó specifikációikat is helyénvaló törölni a 231/2012/EU rendeletből.

(10)

Az 1333/2008/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) említett eljárásnak megfelelően módosítani kell.

(11)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelem alapján történhet.

(12)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletét ezért helyénvaló módosítani a montánsav-észtereknek (E 912) a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékéből való törlésével, mivel friss tudományos bizonyítékok hiányában a jegyzékben való szerepeltetésük többé nem indokolt.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A montánsav-észtereket (E 912) tartalmazó azon élelmiszerek, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen hoztak forgalomba, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomban maradhatnak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2010. március 25-i 257/2010/EU rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról (HL L 80., 2010.3.26., 19. o.).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  The EFSA Journal (2013); 11(6):3236.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.)


I. MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. rész 3. szakaszából („A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok”) az E 912 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

2.

Az E. részben szereplő 4.1.1 élelmiszer-kategóriából („Friss egész gyümölcs és zöldség”) az E 912 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet mellékletéből az E 912 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.


Top