EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0811

A Tanács 811/2014/EU rendelete ( 2014. július 25. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

OJ L 221, 25.7.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/811/oj

25.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/11


A TANÁCS 811/2014/EU RENDELETE

(2014. július 25.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba léptet a 2014/145/KKBP határozatban előírt egyes intézkedéseket, továbbá előírja azon természetes személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, akik az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelősek, azokat aktívan támogatják vagy végrehajtják, továbbá az e természetes személyekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását; azon jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket; illetve a Krímben vagy Szevasztopolban azon jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, amelyek tulajdonjoga az ukrán törvényekkel ellentétesen került átruházásra, illetve azon jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását is, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak.

(2)

A Tanács 2014. július 22-én megállapodott arról, hogy a korlátozó intézkedéseket kiterjeszti olyan személyekre vagy szervezetekre, akik, illetve amelyek a Krím annektálásáért vagy Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak.

(3)

A Tanács 2014. július 25-én elfogadta a 2014/499/KKBP határozatot (3), amely módosítja a 2014/145/KKBP határozatot, valamint a jegyzékbe vétel oly módon módosított kritériumait írja elő, hogy a jegyzékbe fel lehessen venni azokat a természetes vagy jogi személyeket is, akik, illetve amelyek a Krím annektálásáért vagy Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak.

(4)

Az említett intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az I. melléklet tartalmazza:

(a)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személyeket, és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

(b)

azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c)

a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak; vagy

(d)

azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím és Szevasztopol annektálásáért vagy Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(2)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(3)  A Tanács 2014/499/KKBP határozata (2014. július 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát)


Top