EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0783

A Tanács 783/2014/EU rendelete ( 2014. július 18. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

OJ L 214, 19.7.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/783/oj

19.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/2


A TANÁCS 783/2014/EU RENDELETE

(2014. július 18.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A269/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban előírt egyes intézkedéseket, továbbá előírja egyes olyan természetes személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, akik felelősek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért, illetve azok aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért, továbbá az e természetes személyekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, illetve a Krímben vagy Szevasztopolban azon jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy azon jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztását, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak.

(2)

Az Európai Tanács 2014. július 16-án megállapodott arról, hogy a korlátozó intézkedéseket kiterjeszti – többek között az Oroszországi Föderációból származó – azon szervezetekre is, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna szuverenitását, területi integritását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2014. július 18-án elfogadta a 2014/475/KKBP határozatot (3), amely módosítja a 2014/145/KKBP határozatot, valamint a jegyzékbevétel oly módon módosított kritériumait írja elő, hogy a jegyzékbe fel lehessen venni azokat a jogi személyeket, szervezeteket és szerveket is, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna szuverenitását, területi integritását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket.

(4)

Ez a módosítás a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az I. melléklet tartalmazza:

(a)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személyek, és a velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek;

(b)

azon jogi személyek, szervezetek és szervek, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket; és

(c)

a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyek, szervezetek és szervek, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(2)  A Tanács 2014. március 17-i 269/2014/EU rendelete az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.)

(3)  A Tanács 2014. július 18-i 2014/475/KKBP határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 28. oldalát.)


Top