EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/1


A BIZOTTSÁG 763/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 11.)

a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 119. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 119. cikke az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében finanszírozott operatív programokkal és műveletekkel kapcsolatos tájékoztatásra és közzétételre vonatkozó általános szabályokat állapít meg. A nyilvánosság felé irányuló tájékoztatási és közzétételi intézkedésekkel, illetve a kérelmezőkre és a kedvezményezettekre vonatkozó tájékoztatási intézkedésekkel kapcsolatos részletes szabályokat az 508/2014/EU rendelet V. melléklete állapítja meg.

(2)

Az uniós kohéziós politika területén, s ezen belül az ETHA keretében megvalósuló műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó utasításokat és meg kell határozni a szabványszíneket, valamint az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzőket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott támogatás elismerése

A tagállam vagy az irányító hatóság felelős azért, hogy a kedvezményezetteknek, a lehetséges kedvezményezetteknek és a nagyközönségnek szánt valamennyi tájékoztató és közzétételi intézkedés tegyen említést az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból az érintett művelethez nyújtott támogatásról, feltüntetve:

a)

a 2. cikknek megfelelően kialakított uniós jelképet az Európai Unióra történő, a 3. cikk szerinti hivatkozással együtt;

b)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra való hivatkozást, illetve több különböző alapból finanszírozott művelet esetén az európai strukturális és beruházási alapokra történő, a 4. cikk szerinti hivatkozást.

2. cikk

Az uniós jelkép

(1)   Az uniós jelképet a mellékletben meghatározott grafikai szabványoknak megfelelően kell megjeleníteni.

(2)   Az uniós jelképet a honlapokra színes változatban kell kihelyezni. Minden más médium esetében, ahol lehet, a színes változatot kell használni. Monokróm változat kizárólag indokolt esetekben alkalmazható.

(3)   Az uniós jelképnek mindig jól láthatónak kell lennie, és azt szembeötlő helyen kell elhelyezni. Elhelyezkedésének és méretének arányban kell állnia a használt anyag vagy dokumentum méretével. Az uniós jelkép minimális magassága 1 cm. Kisméretű reklámanyagok esetében az uniós jelkép minimális magassága 5 mm.

(4)   Amennyiben az uniós jelképet honlapra helyezik ki, a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszania kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt.

(5)   Amennyiben az uniós jelkép mellett más logók is szerepelnek, az uniós jelképnek legalább a többi logó közül a legnagyobbal azonos méretűnek (magasságúnak és szélességűnek) kell lennie. Ajánlott, hogy az uniós jelkép a harmadik fél logójától kellő távolságban helyezkedjen el.

3. cikk

Az Európai Unióra történő hivatkozás

(1)   Az Európai Unió nevet mindig teljes egészében ki kell írni. Az uniós jelképpel együtt használt betűtípus az alábbiak bármelyike lehet: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma és Verdana. Dőlt és aláhúzott betűk, valamint betűeffektek nem használhatók.

(2)   A szövegnek az uniós jelképhez viszonyított elhelyezkedésére nincs különleges előírás, de a szöveg semmilyen módon sem érintkezhet az uniós jelképpel.

(3)   A használt betűméretnek arányosnak kell lennie a jelkép méretével. A betűszín a háttértől függően reflex kék, fekete vagy fehér.

4. cikk

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra történő hivatkozás

Amennyiben az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vagy az európai strukturális és beruházási alapokra való hivatkozást honlapra helyezik ki, azoknak a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszaniuk kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

Az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó grafikai szabványok és a szabványszínek meghatározása

Részletes leírás és utasítások:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma állandó, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

HERALDIKAI LEÍRÁS

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

MÉRTANI LEÍRÁS

Image

A jelkép kék színű, téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el. A kör középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok élükre állított pozícióban vannak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változhat.

SZABVÁNYSZÍNEK

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

a téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE,

a csillagoké PANTONE YELLOW.

NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE 100 %-os „Process Cyan” és 80 %-os „Process Magenta” keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

ELŐÁLLÍTÁS MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll rendelkezésre, a téglalapot feketével kell bekeretezni és elhelyezni benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Image

Ha csak kék szín (Reflex Blue) áll rendelkezésre, a háttér 100 %-ában a kék színt kell használni, a csillagok fehér negatívok.

Image

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen a színes háttérrel való megjelenítés, a téglalap köré fehér keretet kell helyezni, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

Image

Top