EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0322

2014/322/EU: A Tanács határozata ( 2014. május 6. ) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2014-es iránymutatásokról

OJ L 165, 4.6.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/322/oj

4.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/49


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. május 6.)

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2014-es iránymutatásokról

(2014/322/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 148. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 145. cikke kimondja, hogy a tagállamok és az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.

(2)

A Bizottság által javasolt „Európa 2020 stratégia” lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján, amelyet magas szintű foglalkoztatottság, termelékenység és társadalmi kohézió jellemez. 2010. július 13-án a Tanács elfogadta a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló ajánlását. Ezen túlmenően 2010. október 21-én a Tanács elfogadta 2010/707/EU határozatát (a továbbiakban: „foglalkoztatáspolitikai iránymutatások”) (3)  (4) Az említett iránymutatások alkotják az Európa 2020 stratégia végrehajtására szolgáló integrált iránymutatásokat (a továbbiakban: „integrált iránymutatások”). A vonatkozó integrált iránymutatásokban is említett öt kiemelt cél alkotja azokat a közös célkitűzéseket, amelyek a tagállamok intézkedéseinek az alapját képezik, és amelyek az egyes tagállamok kiinduló helyzetét és sajátos körülményeit, valamint az Unió helyzetét és körülményeit is figyelembe veszik. Az európai foglalkoztatási stratégia vezető szerepet játszik az Európa 2020 stratégia foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

(3)

Az integrált iránymutatások összhangban állnak az Európai Tanács 2010. június 17-i következtetéseivel. Pontos útmutatást adnak a tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik kidolgozásához és a reformok végrehajtásához. Célszerű, hogy minden olyan országspecifikus ajánlás, amelyet a Tanács az EUMSZ 148. cikke (4) bekezdése értelmében, az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdése szerinti ajánlásokkal párhuzamosan az egyes tagállamok számára megfogalmazhat, a foglalkoztatási iránymutatásokat vegye alapul. Ezek az iránymutatások képezik majd a Tanács és az Európai Bizottság által évente az Európai Tanács számára megküldött közös foglalkoztatási jelentés alapját is.

(4)

A Tanács által 2013. február 28-án elfogadott közös foglalkoztatási jelentés beszámol a tagállamok nemzeti reformprogramjainak vizsgálatáról és megállapítja, hogy a tagállamoknak továbbra is meg kell tenniük minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a következő kiemelt területeken eredményt érjenek el: a munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő megteremtése, a munkahelyek minőségének javítása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, a felsőoktatásban részt vevők számának növelése, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

(5)

A foglalkoztatási iránymutatásoknak 2014 végéig változatlannak kell maradniuk annak érdekében, hogy kellő figyelmet lehessen fordítani a végrehajtásukra. Ennek megfelelően 2014 végéig a foglalkoztatási iránymutatásokat szigorúan csak korlátozott mértékben lehet módosítani az új fejlemények tükrében. 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban a foglalkoztatási iránymutatások érvényben maradtak. A foglalkoztatási iránymutatásokat 2014-ben is fenn kell tartani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/707/EU határozat mellékletében meghatározott, a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások a 2014. évre érvényben maradnak, és azokat a tagállamoknak figyelembe kell venniük foglalkoztatáspolitikájukban.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. STOURNARAS


(1)  2014. február 26.-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2014. január 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 191., 2010.7.23., 28. o.

(4)  A Tanács 2010. október 21-i 2010/707/EU határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (HL L 308., 2010.11.24., 46. o.).


Top