EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1302R(01)

Helyesbítés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20.)

OJ L 330, 3.12.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 5–6 (GA, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1302/corrigendum/2016-12-03/oj

3.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/5


Helyesbítés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347., 2013. december 20. )

1.

A 304. oldalon, a (10) preambulumbekezdés második mondatában:

a következő szövegrész:

„Az európai területi együttműködési programok keretében végrehajtott műveletek keretében ezért – amennyiben azokat az Unió társfinanszírozza – továbbra is az uniós kohéziós politikai célkitűzések megvalósítására kell törekedni, még akkor is, ha azok végrehajtására részben vagy teljesen az Unió területén kívül kerül sor, és következésképpen a csoportosulás legalábbis bizonyos mértékig az Unió területén kívül végzi tevékenységét.”,

helyesen:

„Az európai területi együttműködési programok keretében végrehajtott műveletek esetében ezért – amennyiben azokat az Unió társfinanszírozza – továbbra is az uniós kohéziós politikai célkitűzések megvalósítására kell törekedni, még akkor is, ha azok végrehajtására részben vagy teljesen az Unió területén kívül kerül sor, és következésképpen a csoportosulás — legalábbis bizonyos mértékig — az Unió területén kívül is végzi tevékenységét.”.

2.

A 306. oldalon, a (22) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…a »szabályozói hatáskörök«-et, amelyeknek különböző jogi következményei lehetnének a különböző tagállamokban, mindazonáltal rögzíteni kell, hogy amennyiben az egyezmény konkrétan úgy rendelkezik, valamint a nemzeti és uniós joggal összhangban, a csoportosulás közgyűlése meghatározhatja a csoportosulás által kezelt infrastrukturális elem használatának feltételeit, vagy …”,

helyesen:

„…a »szabályozói hatásköröket«, amelyeknek különböző jogi következményei lehetnek a különböző tagállamokban, rögzíteni kell, hogy amennyiben az egyezmény konkrétan úgy rendelkezik, valamint a nemzeti és uniós joggal összhangban, a csoportosulás közgyűlése mindazonáltal meghatározhatja a csoportosulás által kezelt infrastrukturális elem használatának feltételeit vagy…”.

3.

A 307. oldalon, a (33) preambulumbekezdés harmadik mondatában:

a következő szövegrész:

„Az eredményesség fogalmába beletartozik többek között a Bizottság különböző szolgálatain belüli, illetve a Bizottság és más szervek, például az Európai Külügyi Szolgálat közötti törekvések jellege a csoportosulással mint eszközzel kapcsolatos ismeretek terjesztésére.”,

helyesen:

„Eredményesség alatt többek között a törekvések azon jellegét kell érteni, amelynek megfelelően a Bizottság különböző szolgálatain belül, illetve a Bizottság és más szervek, például az Európai Külügyi Szolgálat között a csoportosulással mint eszközzel kapcsolatos ismereteket terjeszteni kívánják.”.

4.

A 307. oldalon, a (35) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(35)

A már létező csoportosulásokat nem indokolt arra kötelezni, hogy …”,

helyesen:

„(35)

A már létező csoportosulásokat nem kell arra kötelezni, hogy …”.

5.

A 307. oldalon, a (37) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(37)

Annak érdekében, hogy az e rendelet végrehajtását szolgáló meglévő nemzeti szabályok kiigazítása megtörténjen, mielőtt az európai területi együttműködési célkitűzés értelmében a programokat be kellene nyújtani a Bizottságnak, e rendelet alkalmazásának a hatálybalépése napját követően hat hónappal meg kell kezdődnie.”,

helyesen:

„(37)

Annak érdekében, hogy az e rendelet végrehajtását szolgáló meglévő nemzeti szabályok kiigazítása azt megelőzően megtörténjen, hogy az európai területi együttműködési célkitűzés keretében elkészített programokat be kellene nyújtani a Bizottságnak, e rendelet alkalmazását hat hónappal a hatálybalépése napját követően meg kell kezdeni.”.

6.

A 308. oldalon, a 1082/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezését módosító 1. cikk 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„f)

harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai, vagy a harmadik országoknak a d) pontban említettekkel egyenértékű intézményei vagy közvállalkozásai, a 3a. cikkben meghatározott feltételek mellett;”,

helyesen:

„f)

harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai, vagy a harmadik országoknak a d) és e) pontban említettekkel egyenértékű intézményei vagy vállalkozásai, a 3a. cikkben meghatározott feltételek mellett;”.

7.

A 311. oldalon, a 1082/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdését módosító 1. cikk 10. pontjában:

a következő szövegrész:

„d)

a csoportosulás működésének időtartama és megszüntetésének feltételei;”,

helyesen:

„d)

a csoportosulás működésének időtartama és megszűnésének feltételei;”.

8.

A 312. oldalon, a 1082/2006/EK rendelet 17. cikkének első bekezdését módosító 1. cikk 16. pontjában:

a következő szövegrész:

„…amelyben mutatók alapján értékeli e rendelet eredményességét…”,

helyesen:

„…amelyben indikátorok alapján értékeli e rendelet eredményességét…”.

9.

A 313. oldalon, az 1. cikk a következő ponttal egészül ki:

„18.

A rendelet e rendelet mellékletének szövegével, mint melléklettel egészül ki.”.

10.

A 317. oldalon, az együttes nyilatkozat második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„…átlátható eljárások keretében engedélyezzék az európai területi együttműködési csoportosulásokat.”,

helyesen:

„…átlátható eljárások keretében engedélyezzék az új európai területi együttműködési csoportosulásokat.”.


Top