EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

A Bizottság 25/2013/EU rendelete ( 2013. január 16. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/1


A BIZOTTSÁG 25/2013/EU RENDELETE

(2013. január 16.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére, 14. cikkére és 30. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(2)

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete meghatározza az élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(3)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (3) meghatározza az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(4)

Az említett jegyzékek az 1331/2008/EK rendeletben említett eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(5)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének alapján az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelem alapján történhet.

(6)

A Bizottsághoz 2010. szeptember 27-én kérelem érkezett annak engedélyezése iránt, hogy a kálium-diacetát felhasználható legyen tartósítószerként, mely kérelmet a Bizottság hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(7)

A kérelem szerint a kálium-diacetátot a mikroorganizmusok növekedését gátló anyagként használt nátrium-diacetát E 262 (ii) élelmiszer-adalékanyag alternatívájaként kívánják felhasználni. A nátrium-diacetát E 262 (ii) kálium-diacetáttal való helyettesítése hozzájárulhat az élelmiszer-bevitel útján a szervezetbe kerülő nátrium csökkentéséhez.

(8)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottság kikéri a Hatóság véleményét az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre. A kálium-diacetát olyan ekvimolekuláris vegyület, amely két engedélyezett élelmiszer-adalékanyagból (kálium-acetát E 261 és ecetsav E 260) áll. Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1990-ben különböző technológiai funkcióval rendelkező élelmiszer-adalékanyagokat értékelt. A savak, bázisok és azok sói esetében az értékeléseket a felsorolt anionokra és kationokra alapozták. Az értékelés tárgyát az ecetsav (E 260), annak sói, valamint az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalcium-acetátok és -diacetátok képezték. A bizottság a fent említett anyagok egyikére sem állapított meg megengedhető napi bevitelt. Ez azt jelenti, hogy a kívánt technológiai hatás eléréséhez szükséges szintű felhasználásuk nem jelent veszélyt az egészségre. A kálium-diacetátnak a kálium-acetáthoz hasonló módon történő felhasználásának engedélyezése valószínűleg nem gyakorol hatást az emberi egészségre, és ezért nem szükséges kikérni a Hatóság véleményét.

(9)

A kálium-diacetátnak a kálium-acetátéhoz hasonló felhasználását engedélyezni kell. Ezért az 1333/2008/EK rendelet mellékleteiben az E 261 adalékanyag jelenlegi nevének, azaz a „kálium-acetátnak” a helyébe a „kálium-acetátok” kifejezésnek kell lépnie, amely mind a kálium-acetátot, mind a kálium-diacetátot magában foglalja.

(10)

A kálium-diacetátra vonatkozó specifikációkat fel kell venni a 231/2012/EU rendeletbe. Az említett rendelet mellékletében az E 261 (ii) számot a kálium-diacetáthoz kell rendelni, és a kálium-acetáthoz jelenleg tartozó E 261 számot E 261 (i)-re kell változtatni. Az említett átszámozásnak nincsenek következményei az 1333/2008/EK rendelet 22. és 23. cikkében meghatározott címkézési követelményekre.

(11)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról szóló, 2011. november 11-i 1129/2011/EU bizottsági rendelet (4) átmeneti rendelkezései alapján az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és azok felhasználási feltételeit megállapító II. mellékletet 2013. június 1-jétől kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a kálium-diacetátot már az említett időpont előtt is lehessen használni, ezen élelmiszer-adalékanyag tekintetében az alkalmazás kezdeteként egy korábbi időpontot kell megállapítani.

(12)

Az 1333/2008/EK és a 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 83., 2012.3.22., 1. o.

(4)  HL L 295., 2011.11.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. rész 3. pontjában az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok (1)

2.

A C. részben szereplő I. csoportban az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok (2)

quantum satis

3.

Az E. részben:

a)

A 04.2.3. élelmiszer-kategóriában („Dobozos vagy üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek”), az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

 

Az alkalmazás kezdete:

2013. február 6-tól.”

b)

A 07.1.1. élelmiszer-kategóriában („Kizárólag a következő összetevőkből készült kenyér: búzaliszt, víz, élesztő vagy kovász, só”) az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

 

Az alkalmazás kezdete:

2013. február 6-tól.”

c)

A 07.1.2. élelmiszer-kategóriában („Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”) az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

 

kizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Az alkalmazás kezdete:

2013. február 6-tól.”

d)

A 08.1.2. élelmiszer-kategóriában („Előkészített hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározottak szerint”) az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

 

kizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények

Az alkalmazás kezdete:

2013. február 6-tól.”

e)

A 13.1.3. élelmiszer-kategóriában („Csecsemők és a kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek a 2006/125/EK irányelvben meghatározottak szerint”) az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

 

kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz

Az alkalmazás kezdete:

2013. február 6-tól.”

B.

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 3. részben az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

Az 5. rész A. szakaszában az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok

quantum satis

Az összes tápanyag”

 

c)

A 6. rész 1. táblázatában az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 261

Kálium-acetátok”


(1)  Az alkalmazás kezdete: 2013. február 6-tól.”

(2)  Az alkalmazás kezdete: 2013. február 6-tól.”


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az E 261 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés fejlécének helyébe a következő lép:

„E 261(i) KÁLIUM-ACETÁT”

b)

Az E 261 (i) adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

E 261(ii) KÁLIUM-DIACETÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

A kálium-diacetát a kálium-acetát és az ecetsav molekulavegyülete

EINECS

224-217-7

Kémiai név

Kálium-hidrogén-diacetát

Összeg képlet

C4H7KO4

Molekulatömeg

158,2

Analitika

36–38 % szabad ecetsav és 61–64 % kálium-acetát

Leírás

Fehér kristályok

Azonosítás

pH

4,5–5 (10 %-os vizes oldat)

Acetátteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg”


Top