EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0047

A Bizottság 2013/47/EU irányelve ( 2013. október 2. ) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 261, 3.10.2013, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/47/oj

3.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 261/29


A BIZOTTSÁG 2013/47/EU IRÁNYELVE

(2013. október 2.)

a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv (2) a II. mellékletben meghatározott, vizsgajárművekre vonatkozó követelmények műszaki jellegű kiigazításáról rendelkezik a különböző járműosztályok műszaki fejlődésének figyelembevétele érdekében.

(2)

A 2006/126/EK irányelv II. melléklete I. szakasza B. részének a 2012/36/EU irányelvvel módosított 5.2. pontja megállapítja, hogy a jártassági és magatartásvizsgán használt A kategóriájú járművek meg kell, hogy feleljenek bizonyos minimumkövetelményeknek. A vizsgajárműként használt motorkerékpárok terheletlen tömege legalább 180 kg, teljesítményük pedig legalább 50 kW kell, hogy legyen. Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 600 cm3 kell, hogy legyen. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg kell, hogy legyen.

(3)

Annak érdekében, hogy a szakoktatási ágazat hozzá tudja igazítani a gépparkját, azaz többek között a motorkerékpárokat a forgalmazott járművek technológiai fejlődéséhez, átmeneti időszakot kell bevezetni arra, hogy a tagállamok 2018. december 31-éig engedélyezhessék azon A kategóriájú járművek használatát, amelyek megfelelnek a 2012/36/EU irányelv által bevezetett módosítások előtti követelményeknek.

(4)

Az 2006/126/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/126/EK irányelv II. melléklete I. szakasza B. részének 5.2. pontja, amely az A kategóriájú járművekről szól, a következő bekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok 2018. december 31-éig engedélyezhetik az olyan A kategóriájú motorkerékpárok használatát, amelyek terheletlen tömege nem éri el a 180 kg-ot, és amelyek teljesítménye legalább 40 kW, de kisebb, mint 50 kW.”

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. december 31-éig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

(2)  HL L 321., 2012.11.20., 54. o.


Top