EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0642

2013/642/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. november 8. ) a Vízuminformációs Rendszer (VIS) kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról

OJ L 299, 9.11.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/642/oj

9.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/52


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. november 8.)

a Vízuminformációs Rendszer (VIS) kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról

(2013/642/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (VIS-rendelet) (1) és különösen annak 48. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Vízuminformációs Rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében a régiók második csoportjának meghatározásáról szóló, 2012. április 24-i 2012/274/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) értelmében az adatok gyűjtése és a Vízuminformációs Rendszerbe (VIS) történő továbbítása tekintetében a kilencedik régióba Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán, a tizedik régióba Brunei, Mianmar (Burma), Kambodzsa, Indonézia, Laosz, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld és Vietnam, valamint a tizenegyedik régióba a megszállt palesztin területek tartoznak.

(2)

A tagállamok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy e régiók valamennyi kérelme tekintetében meghozták az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatok gyűjtéséhez és a VIS-be történő továbbításához szükséges technikai és jogi intézkedéseket, beleértve a valamely másik tagállam nevében történő adatgyűjtésre és/vagy -továbbításra vonatkozó intézkedéseket.

(3)

A VIS-rendelet 48. cikke (3) bekezdésének első mondatában meghatározott feltétel teljesült, ezért meg kell határozni azt az időpontot, amikor a VIS megkezdi működését a kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban.

(4)

Tekintettel arra, hogy a VIS bevezetésének időpontját minél hamarabb ki kell tűzni, ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(5)

Mivel a VIS-rendelet a schengeni vívmányokra épül, Dánia bejelentette a VIS-rendeletnek a nemzeti jogában történő végrehajtását az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően. Dánia ezért a nemzetközi jog alapján köteles végrehajtani e határozatot.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(9)

Svájc tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével összefüggésben értelmezve.

(10)

Liechtenstein tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével összefüggésben értelmezve.

(11)

Ciprus tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(12)

Bulgária és Románia tekintetében ez a határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(13)

Horvátország tekintetében ez a határozat a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Vízuminformációs Rendszer a 2012/274/EU végrehajtási határozatban meghatározott kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban 2013. november 14-én kezdi meg működését.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

(2)  HL L 134., 2012.5.24., 20. o.

(3)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(9)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10)  HL L 160., 2011.6.18., 19. o.


Top