EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0208

2013/208/EU: A Tanács határozata ( 2013. április 22. ) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

OJ L 118, 30.4.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/208(1)/oj

30.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. április 22.)

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

(2013/208/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 148. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 145. cikke kimondja, hogy a tagállamok és az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.

(2)

A Bizottság által javasolt „Európa 2020 stratégia” lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján, amelyet magas szintű foglalkoztatottság, termelékenység és társadalmi kohézió jellemez. 2010. július 13-án a Tanács elfogadta a tagállamok és az Unió gazdasági politikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló ajánlását (3). Továbbá, 2010. október 21-én a Tanács elfogadta a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló 2010/707/EU határozatát (4) (a továbbiakban: a foglalkoztatási iránymutatások). Az említett iránymutatások alkotják az Európa 2020 stratégia végrehajtására vonatkozó integrált iránymutatásokat. A vonatkozó iránymutatásokban is említett öt kiemelt cél alkotja azokat a közös célokat, amelyek a tagállamok fellépéseinek alapját képezik, és amelyek az egyes tagállamok kiinduló helyzetét és sajátos körülményeit, valamint az Unió helyzetét és körülményeit is figyelembe veszik. Az európai foglalkoztatási stratégia döntő szerepet játszik az Európa 2020 stratégia foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

(3)

Az integrált iránymutatások összhangban állnak az Európai Tanács 2010. június 17-i következtetéseivel. A tagállamok pontos útmutatást adnak a tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaik kidolgozásához és a reformok végrehajtásához. A foglalkoztatási iránymutatásoknak kell alapul szolgálniuk azokhoz az országspecifikus ajánlásokhoz, amelyeket a Tanács az EUMSZ 148. cikke (4) bekezdése értelmében, az EUMSZ 121. cikke (2) bekezdése szerinti ajánlásokkal párhuzamosan az egyes tagállamok számára megfogalmazhat. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak kell alapul szolgálniuk ahhoz a közös foglalkoztatási jelentéshez is, amelyet a Tanács és a Bizottság évente benyújt az Európai Tanácsnak.

(4)

A Tanács 2013. február 28-án elfogadott közös foglalkoztatási jelentésében foglalt, a tagállamok nemzeti reformprogram-tervezeteinek vizsgálata azt mutatja, hogy a tagállamoknak továbbra is meg kell tenniük minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a következő kulcsfontosságú területeken eredményt érjenek el: a munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő megteremtése, a munkahelyek minőségének javítása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, a felsőoktatásban részt vevők számának növelése, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

(5)

A 2010-ben elfogadott foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak a végrehajtásukra történő összpontosítás érdekében 2014-ig változatlanoknak kell maradniuk. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások naprakésszé tételét ennek megfelelően 2014 végéig szigorúan korlátozni kell. 2011-ben és 2012-ben a foglalkoztatási iránymutatások érvényben maradtak. A foglalkoztatási iránymutatásokat 2013-ban fenn kell tartani.

(6)

A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások végrehajtása során a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk az Európai Szociális Alap igénybevételének lehetőségét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/707/EU határozat mellékletében meghatározott iránymutatások a 2013. évre érvényben maradnak, és azokat a tagállamok beépítik foglalkoztatáspolitikájukba.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2013. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  2013. február 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2013. február 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 191., 2010.7.23., 28. o.

(4)  HL L 308., 2010.11.24., 46. o.


Top