EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1017

A Tanács 1017/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. november 6. ) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

OJ L 307, 7.11.2012, p. 7–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 209 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1017/oj

7.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/7


A TANÁCS 1017/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 6.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló. 2010. október 25-i 2010/639/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács úgy határozott, hogy a korlátozó intézkedéseket 2013. október 31-ig meg kell hosszabbítani, és naprakésszé kell tenni az azok hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre vonatkozó információkat.

(3)

Az egyértelműség érdekében a 2010/639/KKBP határozattal hozott intézkedéseket beépítették a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatba (3), amely a 2010/639/KKBP határozat helyébe lép. Ezenkívül a 2012/642/KKBP határozatban egyetlen mellékletbe foglalták a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékeit.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I., IA. és IB. mellékletében szereplő korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékeit egyetlen mellékletbe, az I. mellékletbe foglalták. Naprakésszé kell tenni a jegyzékekben szereplő természetes és jogi személyekre, szervezetekre és szervekre vonatkozó információkat.

(5)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I., IA. és IB. mellékletében szereplő szöveg helyébe az e rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  HL L 280., 2010.10.26., 18. o.

(3)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK

A.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek

 

Név

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

[Ablamejka, Szjarhej Uladzimiravics]

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

[Ablamejko, Szergej Vlagyimirovics]

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Születési idő és hely: 1956.9.24., Voranava, Hrodnai terület

A fehérorosz állami egyetem rektora. Felelősség terheli azért, hogy az egyetemről több diákot kizártak a 2010. december 19-i tüntetésen és más, 2011 folyamán rendezett békés tüntetéseken való részvételért.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

[Akulics, Szvjatlana Raszciszlavavna]

Okulich, Svetlana Rostislavovna

[Okulics, Szvetlana Rosztiszlavovna]

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Születési idő: 1948.8.27. vagy 1949.8.27.

Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért. A Pukovicsi Körzeti Bíróság bírája. Jogtalanul elutasította azt az indítványt, amelyben Natalja Ilinics, a Talkov városi középiskola elbocsátott tanára visszavételét kérte.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

[Aljakszandrav, Dzmitrij Pjatrovics]

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

[Alekszandrov, Dmitrij Petrovics]

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

A Gazdasági Ügyekkel Foglalkozó Legfelsőbb Bíróság bírája. Ítéletével fenntartotta az »Autoradio« elnevezésű független rádióadó betiltását. A rádióadó közvetítette Andrej Szannikovnak, az ellenzék egyik jelöltjének a választási programját.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

[Alinikav, Szjarhej Aljakszandravics]

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Őrnagy, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást, hogy megtagadta a levelezéshez és a személyes találkozáshoz való jogukat, utasításokat adott arra, hogy szigorúbb büntetéseket alkalmazzanak velük szemben, átkutattatta őket, valamint fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna)

[Alpejeva, Mihajlavna]

Alpeeva, Tamara Mikhailovna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

[Alpejeva, Tamara Mihajlovna]

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

A Nemzetközi Humán-gazdaságtudományi Intézet rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

[Ananyics, Alena Mikalajevna]

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

[Ananyics, Jelena Nyikolajevna]

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Minszk város Persamajszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Paval Salamickij, Mihail Pjatrenka, Javhen Batura és Taccjana Gribovszkaja civil társadalmi aktivistát 10 napos, Tornike Beridze civil társadalmi aktivistát pedig 11 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

[Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna]

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

[Ananyics, Lilija Sztanyiszlavovna]

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Születési idő: 1960.

Személyazonosító szám: 4020160A013PB7

Az információs miniszter első helyettese. A médiaszabadságot elnyomva 2003 óta döntő szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

[Arhipav, Aljakszandr Mihajlavics]

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

[Arhipov, Alekszandr Mihajlovics]

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Születési idő: 1959, Mahiljov

A Minszki terület ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

[Arlav, Aljakszej]

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

[Arlav, Aljakszandr Uladzimiravics]

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

[Orlov, Alekszej]

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

[Orlov, Alekszandr Vlagyimirovics]

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Ezredes, a KGB minszki fogvatartási központjának vezetője. Személyesen felelt a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése utáni hetekben és hónapokban őrizetbe vettekkel szemben alkalmazott kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

[Atabekav, Hazalbek Baktibekavics]

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

[Atabekov, Hazalbek Bahtibekovics]

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Ezredes, az »Interior Troops« elnevezésű csendőrszervezet egy különleges brigádjának parancsnoka Minszk Urucsije nevű külvárosában. Egysége élén állt a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés erőszakos leverésekor. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

[Badak, Ala Mikalajevna]

Bodak Alla Nikolaevna

[Bodak, Alla Nyikolajevna]

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Születési idő: 1967.8.30.

Útlevélszám: SP0013023

Igazságügyminiszter-helyettes, a jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse. Feladatai közé tartozik a jogszabályok megszövegezésének felügyelete.

Felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig azáltal, hogy biztosítja olyan jogszabályok kidolgozását, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzék elnyomását célozzák.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

[Bahmatav, Ihar Andrejevics]

Bakhmatov, Igor Andreevich

[Bahmatov, Igor Andrejevics]

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Tevékenyen részt vesz Belarusz civil társadalmának elnyomásában. Korábbi beosztása kapcsán – a KGB személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős vezetőhelyetteseként – felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. 2012 májusában ismét a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

[Balavnyov, Mikalaj Vasziljevics]

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

[Bolovnyev, Nyikolaj Vasziljevics]

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Minszk város Zavodszki kerületi bíróságának bírája

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Ihar Paskovics, Dzimtri Pasik, Anton Davidzenka, Arcem Ljavdanszki és Arcem Kuzmin civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

[Bandarenka Szjarhej Uladzimiravics]

Bondarenko Sergei Vladimirovich

[Bondarenko Szergej Vlagyimirovics]

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Cím: Pervomajszki kerület közigazgatási hivatalának jogi osztálya

(Department of law of administration of Pervomaysky district)

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: (375–17) 28 00 264

A minszki Pervomajszki kerületi bíróság bírája. 2011. november 24-én elítélte Alesz Bjaljackit, az egyik legismertebb emberijogvédőt, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetőjét, az FIDH alelnökét. A tárgyalás lefolytatására a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével került sor.

Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

[Baranovszki, Andrej Fjodaravics]

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

[Baranovszkij, Andrej Fedorovics]

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Minszk város Partizanszki kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Szjarhej Pjakarcsik és Szjarhej Navickij civil társadalmi aktivistát 13 napos, Javhen Kandravcu civil társadalmi aktivistát pedig 11 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

[Barovszki, Aljakszandr Henadzevics]

Borovski Aleksandr Gennadievich

[Borovszkij, Alekszandr Gennagyijevics]

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

A minszki Oktyabirszki (Kasztricsnicki) Körzeti Bíróság ügyésze. Ő foglalkozott Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevics és Vlagyimir Homicsenko ügyével. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

[Barszukov, Aljakszandr Pjatrovics]

Barsukov, Aleksandr Petrovich

[Barszukov, Alekszandr Petrovics]

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Ezredes, 2011. október 21. óta a minszki rendőrség főkapitánya. Kinevezése óta parancsnokként mintegy egy tucat békés tüntető elleni erőszakos fellépésért tehető felelőssé. Az említett minszki tüntetőket később a tömegrendezvényekre vonatkozó törvény megsértésének vádjával el is ítélték. Több éven át ő irányította az ellenzék utcai tüntetései elleni rendőri fellépést.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

[Bariszjonak, Anatol Uladzimiravics]

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

[Boriszenok, Anatolij Vlagyimirovics]

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.6.23, Belush Zmitser, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); b) 2010.12.20., Ihar Zsavnyak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Aleh Nyeszcer, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Kiril Tribusevszkij, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Vjacsaszlav Muraskevics, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

[Batura, Mihail Pavlavics]

Batura, Mikhail Pavlovich

[Batura, Mihail Pavlovics]

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

A Minszki Állami Informatikai és Rádióelektronikai Egyetem rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

[Bazanav, Aljakszandr Viktaravics]

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

[Bazanov, Alekszandr Viktorovics]

БАЗАНАЎ, АляскандрBiктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Születési idő: 1962.11.26., Kazahsztán

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatója. A demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

[Berasztav, Valerij Vasziljevics]

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

[Beresztov, Valerij Vasziljevics]

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

A Mahiljevi terület regionális választási bizottságának elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Mahiljevi területen.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

[Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics]

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

[Bilejcsik, Alekszandr Vlagyimirovics]

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Születési idő: 1964

Az igazságügyi miniszter első helyetteseként ő felel az igazságügyi hatóságokért, az anyakönyvi ügyekért és a közjegyzői hivatalokért. Feladatai közé tartozik az ügyvédi kamara felügyelete és ellenőrzése is. Fontos szerepet játszik abban, hogy a politikai foglyok védelmét ellátó ügyvédeket csaknem szisztematikusan megakadályozzák hivataluk gyakorlásában.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

[Bortnik, Szjarhej Aljakszandravics]

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

[Bortnik, Szergej Alekszandrovics]

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Születési idő: 1953.5.28.

Születési hely: Minszk

Lakcím: Ul. Surganova 80-263, Minszk

Útlevélszám: MP0469554

Ügyész.

2006-ban ő foglalkozott Aljakszandr Kazulin korábbi elnökjelölt ügyével, aki ellen az volt a vád, hogy 2006 márciusában tüntetéseket szervezett az elcsalt választások elleni tiltakozásul. Az általa előterjsztett vád politikai indíttatású volt, és több ponton egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. 2012 áprilisában egyetértését adta ahhoz is, hogy két évre preventív rendőri felügyelet alá helyezzék Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

[Briszina, Zsanna Leanyidavna]

Brysina, Zhanna Leonidovna

[Briszina, Zsanna Leonyidovna]

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Minszk Zavodszkoj kerületi bíróságának elnökhelyettese, a minszki Zavodszkoj kerületi bíróság korábbi bírája. Ő foglalkozott Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverenics ügyével, akik a civil társadalom neves képviselői. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottakszemélyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

25.

Bulash, Ala

[Bulas, Ala]

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

[Bulas Alla Bulos Alla]

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Minszk kasztricsnicki kerületi bíróságának elnökhelyettese, a minszki Oktyabirszki (Kasztricsnicki) kerületi bíróság korábbi bírája. Ő foglalkozott Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevics, Andrej Protaszenya és Vlagyimir Homicsenko ügyével. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

[Buscsik, Vaszil Vasziljevics]

Bushchik, Vasili Vasilievich

[Buscsik, Vaszilij Vasziljevics]

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

[Busnaja, Natallja Uladzimiravna]

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

[Busnaja, Natalja Vlagyimirovna]

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Születési idő: 1953, Mahiljov

Személyazonosító szám: 4110653A014PB7

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A központi választási bizottság tagjaként korábban betöltött szerepe miatt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

[Buszko, Ihar Javhenavics]

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

[Buszko, Igor Jevgenyevics]

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

A breszti területi KGB vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzékdemokratikus ellenzék elnyomása céljából a Breszti területen végzett tevékenységekért.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

[Bicsko, Aljakszej Viktaravics]

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

[Bicsko, Alekszej Viktorovics

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Minszk központi kerületi bíróságának bírája. 2011. október 26-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Szjarhej Kazakov civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

[Csarhinyec Mikalaj Ivanavics]

Cherginets, Nikolai Ivanovich

[Cserginyec, Nyikolaj Ivanovics]

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Születési idő: 1937.10.17.

Születési hely: Minszk

Személyazonosító szám: 3171037A004PB4

A rezsimpárti íróegyesület vezetője és a köztársasági erkölcsi köztanács (ez a szervezet részt vesz a rezsim cenzortevékenységeiben) elnöke; korábban a felsőház külügyi bizottságának elnöke. Elkötelezett támogatója Lukasenko elnöknek, és kulcsfontosságú szerepe van a rezsim propagandájában és a cenzúrában.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

[Csarkasz, Taccjana Sztanyiszlavavna]

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

[Cserkasz, Tatjana Sztanyiszlavovna]

ЧАРКАС (ЧЭРКАС), Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Minszk város Frunzenszki kerületének bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek), Alekszandr Molcsanov (3 év) és Dmitrij Novik (3,5 év szigorított börtönbüntetés) tüntetők ügyében. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

[Csarnyak, Alena Leanyidavna]

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

[Csernyak, Jelena Leonyidovna]

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Andrej Eliszejev, Hanna Jakavenka és Henadz Csebatarovics civil társadalmi aktivistát 10, 11, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

33.

Charnyshou Aleh Anatolievich

[Csarnisov, Aleh Anatoljevics]

Chernyshev, Oleg Anatolievich

[Csernisev, Oleg Anatoljevics]

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Ezredes, a KGB »Alpha« terrorelhárítási egységének vezetője. A választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után a KGB fogvatartási központjában embertelenül és megszégyenítő módon bántak az ellenzéki aktivistákkal. Ebben Csarnisov személyesen részt vett. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

[Csasznovszki, Mecsiszlav Edvardavics]

Chesnovski, Mechislav Edvardovich

[Csesznovszkij, Mecsiszlav Edvardovics]

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

Születési idő: 1948.5.18.

A Breszti Állami Egyetem rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

35.

Chatviartkova, Natallia

[Csatvjartkova, Natallja]

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

[Csetvertkova, Natalja]

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

A minszki Partizanszki kerületi bíróság bírája.

Ő vezette Andrej Szannikov korábbi elnökjelölt, Ilja Vaszilevics, Fedor Mirzojanov, Oleg Gnedcsik és Vlagyimir Jerjomenok civil társadalmi aktivisták tárgyalását. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

36.

Chubkavets Kiryl

[Csubkavec Kiril]

Chubkovets Kirill

[Csubkovec Kirill]

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

A Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ellen indított ügy ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

Államügyészként ellenezte Alesz Bjaljacki fellebbezését a minszki Pervomajszki kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Bjaljacki tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

[Csizs, Jurij Aljakszandravics]

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

[Csizs, Jurij Alekszandrovics]

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Születési hely: Szoboli, Bjerezovszkij járás, Breszti terület

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Születési idő: 1963.3.28.

Útlevélszám: SP 0008543 (jelenlegi érvényessége kétséges).

Jurij Csizs az LLC Triple nevű holdingtársaságán keresztül pénzügyi támogatást nyújt a Lukasenko-rezsimnek. A társaság a fehérorosz gazdaság számos ágazatában tevékenykedik, többek között a rezsimtől kapott közbeszerzési szerződések és koncessziók alapján. Az általa a sport területén betöltött tisztségek – ő az FC Dynamo Minsk futballklub és a fehérorosz birkózószövetség elnöke – is megerősítik, hogy kapcsolatokat ápol a rezsimmel.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

[Davidzka, Henadz Branyiszlavavics]

Davydko, Gennadi Bronislavovich

[Davidko, Gennagyij Bronyiszlavovics]

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Születési idő és hely: 1955.09.29., Szjanno, Vicebszki terület

Az állami rádió- és televízió elnöke. A magát tekintélyelvű demokratának mondó Davidkót felelősség terheli azért, hogy a televízió olyan állami propagandát terjeszt, mely a 2010. decemberi választásokat követően támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

[Dranica, Aljakszandr Mikalajevics]

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

[Dranica, Alekszandr Nyikolajevics]

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Katonai ügyész. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

[Dubinyina, Zsanna Pjatrovna]

Dubinina, Zhanna Petrovna

[Dubinyina, Zsanna Petrovna]

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Vitalij Huljak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Ljudmila Vaszkabovics, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Aljakszandr Urivszkij, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Veranika Sztaszhuljonak, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); e) 2010.12.20., Szjarhej Szaj, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Hasztasszja Makszimenka, 10 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Julija Nyikitarovics, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

[Dudkin, Anatol Kansztancinavics]

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

[Dudkin, Anatolij Konsztantyinovics]

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Fehéroroszország közlekedési ügyekért felelős ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

[Diszko, Henadz Joszifavics]

Dysko, Gennadi Iosifovich

[Diszko, Gennagyij Joszifovics]

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

A Vicebszki terület ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

[Dzemjancej, Vaszil Ivanavics]

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

[Gyementyej, Vaszilij Ivanovics]

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Születési idő: 1954.9.20.

Személyazonosító szám: 3200954E045PB4

A hrodnai vámügyi regionális bizottság vezetője, korábban a KGB első elnökhelyettese (2005–2007), valamint az állami vámbizottság vezetőhelyettese volt.

Felelős a KGB civil társadalom és demokratikus ellenzék ellen irányuló elnyomó tevékenységeiért, különösen 2006–2007-ben.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

[Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics]

Dedkov, Leonid Nikolaevich

[Gyedkov, Leonyid Nyikolajevics]

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Születési idő: 1964.10.

Személyazonosító szám: 3271064M000PB3

A KGB vezetőhelyetteseként másokkal együtt felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

[Jeszman, Valerij Aljakszandravics]

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

[Jeszman, Valerij Alekszandrovics]

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevői ellen indított perekben. 2010. december 20-án Szjarhej Martinav, Dzmitrij Csarnjak és Euen Vaszkovics civil társadalmi aktivistát, 10, 11, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 júniusában, júliusában és októberében több más aktivistát ítélt 10, illetve 11 napos börtönbüntetésre. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

[Farmahej, Leanyid Kansztancinavics]

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

[Farmagej, Leonyid Konsztantyinovics]

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Születési idő: 1962.8.27.

A belügyminisztériumhoz tartozó akadémia alelnöke. Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban (2011 júniusáig) a Minszk városi milícia parancsnoka volt, és ő vezette a 2010. december 19-i minszki tüntetést brutálisan leverő milíciát.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

[Gardzienka, Szjarhej Aljakszandravics]

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

[Gordienko, Szergej Alekszandrovics]

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

A »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság helyettes szerkesztője. Felelősség terheli azért, hogy a nyomtatott sajtó olyan állami propagandát terjeszt, mely támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított és valótlan adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

[Guszev, Aljakszej Viktaravics]

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

[Guszev, Alekszej Viktorovics]

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Felelős meghamisított információk terjesztésnek megszervezéséért és terjesztéséért az állami irányítású médiában. Korábban az elnöki hivatal információs és analitikai központjának első igazgatóhelyettese.

A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást kiváltó, ösztönző és igazoló állami propaganda forrása és közvetítője. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

[Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics]

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

[Gajdukevics, Valerij Vlagyimirovics]

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Születési idő: 1953.1.19.

Születési hely: Behoml, Doksicki körzet, vityebszki régió

Belügyminiszter-helyettes. A belső csapatok parancsnoka, alsóházi parlamenti képviselő.

A belső csapatok parancsnokaként felelősség terheli a 2012. december 19-i minszki tüntetés erőszakos leveréséért, amiben az ő csapatai vettek részt elsőként aktívan.

50.

Halavanau Viktar Ryhoravich

[Halavanav Viktar Rihoravics]

Golovanov Viktor Grigoryevich

[Golovanov Viktor Grigorjevics]

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Születési idő: 1952 Boriszov

Korábbi igazságügyi miniszterként az alá tartozó szolgálatok olyan jogszabályokat dolgoztak ki, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását szolgálják. Megtagadta NGO-k és politikai pártok bejegyzését, vagy töröltette ezeket; szemet hunyt a biztonsági szolgálatok által a lakosság sérelmére elkövetett jogszerűtlen cselekedetek felett.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

[Harbatovszki, Jurij Aljakszandravics]

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

[Gorbatovszkij, Jurij Alekszandrovics]

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Irina Hubszkaja, 10 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Kaptsiuh Dzmitry, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Jahor Mihejenka, 12 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Andrej Burbo, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Hanna Pusnarova, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Mikita Sepurav, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Andrej Zadzjarkovszkij, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Javhen Jaromjenkav, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

[Heraszimenka, Henadz Anatoljevics]

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

[Geraszimenko, Gennagyij Anatoljevics]

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

A Nemzetbiztonsági Intézet (KGB-iskola) és a vicebszki területi KGB korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Vicebszki területen végzett tevékenységekért.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

[Heraszimovics, Volha Ivanavna]

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

[Geraszimovics, Olga Ivanovna]

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

A Minszki Városi Bíróságon a Bjaljackival szembeni ügyet előadó ügyész, miután Bjaljacki kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

[Hermanovics, Szjarhej Mihajlavics]

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

[Germanovics, Szergej Mihajlovics]

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Kacjarina Szidarevics, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Paval Liszkavec, 15 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Szjarhej Szacsilka, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Dzjanisz Kravcov, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Uladzimir Vjarbickij, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Makszim Nevdah, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

[Hihin, Vadzim Francevics]

Gigin, Vadim Frantsevich

[Gigin, Vagyim Francevics]

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Születési idő: 1977.

A »Belorusskaia Dumka«, az elnöki hivatal által megjelentetett havilap főszerkesztője.

Az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikatmeghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

[Hracsova, Ljudmila Andrejevna]

Gracheva Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

Gracsova, Ljudmila Andrejevna]

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. Ő foglalkozott Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ügyével. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

[Hurejev, Szjarhej Viktaravics]

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

[Gurejev, Szergej Viktorovics]

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Tevékenyen részt vesz Belarusz civil társadalmának elnyomásában. Korábbi belügyminiszter-helyettesként és az előzetes vizsgálati osztály vezetőjeként felelősség terheli tiltakozó megmozdulások leveréséért, valamint az emberi jogok megsértéséért a 2010. decemberi választásokkal kapcsolatos vizsgálati eljárások során. 2012 februárjában csatlakozott a tartalékos állományhoz.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

[Huszakova, Volha Arkadzjevna]

Gusakova, Olga Arkadievna

[Guszakova, Olga Arkagyevna]

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alekszandrina Alibovics és Volha Kastaljan civil társadalmi aktivistát 10 napos, Aljakszej Varoncsanka és Erik Arlov civil társadalmi aktivistát pedig 12 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

[Jakubovics, Pavel Izotavics]

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

[Jakubovics, Pavel Izotovics]

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Születési idő: 1946.09.23.

A parlament felsőházának Lukasenko elnök által kinevezett tagja és a »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság főszerkesztője.

Az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik. Különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

[Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics]

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

[Jancsevszkij, Vszevolod Vjacseszlavovics]

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Születési idő: 1976.4.22. Boriszov

Az elnök asszisztense, az elnöki hivatal ideológiai osztályának vezetője.

A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló ideológia és állami propaganda fő kidolgozója. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

[Jarmosina, Lidzia Mihajlavna]

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

[Jermosina, Ligyija Mihajlovna]

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Születési idő: 1953.1.29.,

Születési hely: Szluck (Minszki terület)

Fehéroroszország központi választási bizottságának elnöke. 1996 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazás során végrehajtott csalásokban.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

[Jaruta, Viktar Heorhevics]

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

[Jaruta, Viktor Georgijevics]

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

A KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

[Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics]

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

[Jaszenovics, Leonyid Sztanyiszlavovics]

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Születési idő: 1961.11.26.

Születési hely: Bucsány, Vicebszki terület

Cím: Ul. Gorovtsa 4-104., Minszk

Útlevélszám: MP0515811

Minszk központi kerületi bíróságának elnökhelyettese. A minszki központi kerületi bíróság korábbi bírája. 2006. augusztus 6-án börtönbüntetésre ítélte a »Partnerség« elnevezésű polgári kezdeményezés civil társadalmi aktivistáit a 2006-os elnökválasztás megfigyeléséért: Nyikolaj Asztrejko két év, Tyimofej Drancsuk egy év, Enira Bronickaja pedig 6 hónap börtönbüntetést kapott.

A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

[Javszejev, Igar Uladzimiravics]

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

[Jevszejev, Igor Vlagyimirovics]

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Születési idő: 1968

Vicebszk terület rendőrségének vezetője. Korábban a minszki rendőrség vezetőjének helyettese és a minszki tömegoszlatásért felelős operatív csoport vezetője. Ő vezényelte azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és a brutalitásban saját kezűleg is részt vett. Ezért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011-ben az általa vezetett csapatok több olyan tiltakozást vertek le, amelyeket politikai aktivisták és békés polgárok tartottak Minszkben.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

[Ihnatovics-Misnyeva, Ljudmila]

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

[Ignatovics-Misnyeva, Ljudmila]

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА, Людмiла

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА, Людмила

 

A Minszki Városi Bíróságnak a 2011-ben a Dmitrij Daskeviccsel és Eduard Lobovval, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáival szembeni ítélet elleni fellebbezéssel foglalkozó ügyésze. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

[Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics]

Ipatov, Vadim Dmitrievich

[Ipatov, Vagyim Dmitrijevics]

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Születési idő: 1964.10.30.

Születési hely: Ukrajna

Személyazonosító szám: 3301064A004PB5

A központi választási bizottság alelnöke. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

67.

Ivanou, Siarhei

[Ivanov, Szjarhej]

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

[Ivanov, Szergej]

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

A Belügyminisztérium Minszk városi részlege ideológiai és személyzeti igazgatósága ellátási osztályának helyettes vezetője. 2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, hogy aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elnyomásában, és hogy végrehajtotta a parancsokat.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

[Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics]

Kachanov Vladimir Vladimirovich

[Kacsanov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Az igazságügyi miniszter tanácsadója. Az igazságügyi miniszter tanácsadójaként felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara abbéli szerepét és közreműködését illetően, hogy olyan törvények kerültek kidolgozásra, amelyek lehetővé tették a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását, a bírók és ügyészek munkájának felügyeletét, nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételének megtagadását vagy visszavonását, olyan ügyvédek elítélését, akik politikai foglyok védelmét vállalták, valamint a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekmények szándékos figyelmen kívül hagyását.

69.

Kadzin, Raman

[Kadzin, Raman]

Kadin, Roman

[Kagyin, Raman]

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka.

2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, hogy aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elnyomásában, és hogy végrehajtotta a parancsokat.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

[Kalacs, Uladzimir Viktaravics]

Kalach, Vladimir Viktorovich

[Kalacs, Vlagyimir Viktorovics]

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

A minszki területi és városi KGB vezetője és a minszki területi KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a minszki civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

[Kaljada, Aljakszandr Mihajlavics]

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

[Koleda, Alekszandr Mihajlovics]

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Születési idő: 1958.3.21.

Személyazonosító szám: 3210358C033PB6

A központi választási bizottság tagja, a Breszti terület regionális választási bizottságának elnöke. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2006-os és 2010-es elnökválasztáson való megsértéséért a breszti területen.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

[Kamarovszkaja, Volha Pavlavna]

Komarovskaia, Olga Pavlovna

[Komarovszkaja, Olga Pavlovna]

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölttel, továbbá az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik, Alekszandr Molcsanov, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

[Kamiszarav, Valerij Mikalajevics]

Komissarov, Valeri Nikolaevich

[Komisszarov, Valerij Nyikolajevics]

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

74.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

[Kanapljov Uladzimir Mikalajevics]

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

[Konopljev Vlagyimir Nyikolajevics]

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

DOB: 1954.1.3.

Születési hely: Akulinci, Mahiljovi terület

Személy-azonosító szám: 3030154A124PB9

Szoros kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel, akivel a 80-as években és a 90-es évek nagy részében együtt dolgozott. A Parlament alsóházának korábbi elnöke; e pozícióra az elnök nevezte ki. A 2006-os elcsalt választások egyik legfontosabb szereplője.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

[Karovina, Natallja Uladzimiravna]

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

[Korovina, Natalja Vlagyimirovna]

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Minszk város Fruzenszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.6.30., Uladzimir Cjarescsanka, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); b) 2011.6.30., Sztefan Szicko, 10 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.30.,Aljakszandr Arapinovics, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); d) 2011.6.30., Dzanisz Juhnovszkij, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); e) 2011.6.30., Julian Szaracsuk, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); f) 2011.6.23., Szjarhej Sevcov, 8 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (280 000 BLR); g) 2010.12.20., AljakszandrVaskevics, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Ljeanyid Mjadzvedz, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

76.

Karpenka Ihar Vasilievich

[Karpenka, Ihar Vasziljevics]

Karpenko, Igor Vasilievich

[Karpenko, Igor Vasziljevics]

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Születési idő: 1964.4.28.

Születési hely: Novokuznyeck, Oroszország

Minszk város regionális választási bizottságának vezetője, a parlament alsóházának korábbi tagja, jelenleg Minszk polgármester-helyettese. A regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os elnökválasztáson Minszkben.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

[Kaszcjan Szjarhej Ivanavics]

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

[Kosztyan, Szergej Ivanovics]

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Születési idő: 1941.1.15.

Születési hely: Usoki, Mahiljovi terület

Az alsóház külügyi bizottságának elnöke. Fontos szereplője a Lukasenko-rezsimnek.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

[Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna]

Katsubo, Svetlana Petrovna

[Kacubo, Szvetlana Petrovna]

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

[Kavaljov, Aljakszandr Mihajlavics]

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

[Kovaljov, Alekszandr Mihajlovics]

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

A horki büntetőtábor igazgatója. Felelős a fogvatartokkal szembeni embertelen bánásmódért, külösen Dmitrij Daskevics civil társadalmi aktivista (akit a 2010. december 19-i választások, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedések kapcsán zártak börtönbe) zaklatásáért és kínzásáért.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

[Kazak, Viktar Uladzimiravics]

Kazak, Viktor Vladimirovich

[Kazak, Viktor Vlagyimirovics]

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Szjarhej Arlov és Dzmitri Kreszik civil társadalmi aktivistát 12 napos, Valerija Nyadzvickaja, Valjancina Buszko és Hanna Dajnyak civil társadalmi aktivistát pedig 10 napos börtönbüntetésre ítélte.

2010. december 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte az »Ifjúsági Front« elnökhelyettesét a 2010. december 19-i tüntetésen való részvételéért.

2011. július 4-én és 7-én, 2011. november 8-án, valamint 2011. december 20-án több aktivistát ítélt börtönbüntetésre (Viktorija Bandarenka aktivistát 10 napra, Andrej Zaharevszki aktivistát 5 napra; Mihail Muszki és Raman Gricevics aktivistát 7 napra).

A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

81.

Kazheunikau Andrey

[Kazsevnyikav, Andrej]

Kozhevnikov Andrey

[Kozsevnyikov, Andrej]

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

A Vlagyimir Nyekljajev és Vitalij Rimasevszkij korábbi elnökjelöltek, Andrej Dmitrijev, a Nyekljajev kampánycsapatába tartozó Alekszandr Feduta és Szergej Voznyak, valamint Anasztazia Polozsanka – az Ifjúsági Front elnökhelyettese – ellen indított ügy ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

[Kazijatka, Jurij Vasziljevics]

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

[Kozijatko, Jurij Vasziljevics]

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Születési idő és hely: 1964., Breszt

A köztelevízió »Sztolicsnoje Televidenije« nevű csatornájának vezérigazgatója, a »A világ képe« elnevezésű tévéműsor írója és műsorvezetője. Az említett műsor a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást elősegítő és jogosnak beállító állami propaganda eszköze. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

Kozijatko különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Aliaksandravich

[Hadanovics, Aljakszandr Aljakszandravics]

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

[Hodanovics, Alekszandr Alekszandrovics]

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 14 napos börtönbüntetésre ítélte Uladzimir Kozsih civil társadalmi aktivistát. 2011. január 31-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Makszim Vinyarszkij civil társadalmi aktivistát a politikai elítéltek melletti kiállás jegyében megrendezett tüntetésen való részvételéért. 2011. október 24-én és 26-án 7 napos börtönbüntetésre ítélte Aljakszandr Valancevics és Aljakszandr Szaldacenka civil társadalmi aktivistát. 2012. január 9-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Mikita Kavalenka civil társadalmi aktivistát a politikai elítéltek melletti kiállás jegyében megrendezett egyperces akcióban való részvételéért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

84.

Kharyton, Aliaksandr

[Hariton, Aljakszandr]

Khariton, Aleksandr

[Hariton, Alekszandr]

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekért, pártokért és nem kormányzati szervezetekért felelős főosztályának magas rangú tanácsadója. 2001 óta aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásban, ugyanis személyesen utasítja el az NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

[Hatkevics, Javhen Viktaravics]

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

[Hatkevics, Jevgenyij Viktorovics]

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án, 22-én és 27-én Aljakszandra Szuszlava és Szvitlana Pankavec civil társadalmi aktivistát 10 napos, Fedar Maszljannikav és Mihasz Lebedz civil társadalmiaktivistát 12 napos, Zmicer Bandarcsuk, Arcem Dubszki és Mihasz Paskevics civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 és 2012 folyamán héttől tizennégy napig terjedő börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

[Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics]

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

[Hmaruk, Szergej Konsztantyinovics]

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

A Breszti terület ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

[Hrobasztav, Uladzimir Ivanavics]

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

[Hrobosztov, Vlagyimir Ivanovics]

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette. 2012. január 24-én elutasította Alesz Bjaljacki fellebbezését a minszki Pervomajszki kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Bjaljacki tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet.

Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

[Hripacs, Szjarhej Fjodaravics]

Khripach, Sergei Fiodorovich

[Hripacs, Szergej Fedorovics]

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Andrej Szannikov, Nyikolaj Sztatkevics, Dmitrij Usz és Vlagyimir Nyeklajev korábbi elnökjelöltekkel, az Andrej Dmitrijev, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

[Hvajnickaja, Zsanna Anatoljevna]

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

[Hvojnickaja, Zsanna Anatoljevna]

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája. Pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Adam Makarenka, 6 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Uladzimir Bacsila, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Szjarhej Kukaljev, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Aljakszandr Asztafjev, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Raman Jazerszkij, 10 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Darja Szapranyeckaja, 10 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Irina Ahejeva, 10 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Aljakszandr Drahun, 10 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Tacjana Sambalava, 10 nap börtönbüntetés; j) 2010.12.20., Barisz Dzemidzjuk, 10 nap börtönbüntetés; k) 2010.12.20., Aljakszandr Kasszabuka, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagysúlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

[Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics]

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

[Kiszelev, Anatolij Szemenovics]

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

A Breszti terület regionális választási bizottságának vezetője, a rezsimpárti regionális szakszervezet vezetője.

A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztások során a Breszti területen.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

[Kiszjaljova, Nadzeja Mikalajevna]

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

[Kiszeleva, Nagyezsda Nyikolajevna]

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Személyazonosító szám: 4280558A069PB9

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A központi választási bizottság tagjaként korábban betöltött szerepe miatt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

[Kocsik, Aljakszandr Vasziljevics]

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

[Kocsik, Alekszandr Vasziljevics]

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Javhen Revut, 8 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.4., Kacjarina Nyikicenka, 5 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.23, Zmicer Kazak, 28 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (980 000 BLR); d) 2010.12.20., Dzjanisz Dzjezidzenka, 12 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Szjarhej Navumovics, 14 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vszevalad Kavalenka, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Dzjanisz Cupa, 15 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Szjarhej Makasin, 10 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Illja Zsahavec, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

[Kolasz, Alena Pjatrovna]

Kolos, Yelena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

[Kolosz, Jelena Petrovna]

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást kiváltó, ösztönző és igazoló állami propaganda fontos forrása és közvetítője. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

94.

Komar, Volha

[Komar, Volha]

Komar, Olga

[Komar, Olga]

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Minszk város Frunzenszki kerületének bírája, a Vaszilij Parfenkov nevű tüntető ügyében eljáró bíró. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

[Konan, Viktar Aljakszandravics]

Konon, Viktor Aleksandrovich

[Konon, Viktor Alekszandrovics]

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Helyettes főügyészként betöltött korábbi szerepének köszönhetően – többek között 2010-ben is – ő felelt a főügyészi hivatal által végzett, független és ellenzéki szervezetek ellen irányuló hírszerzési tevékenységekért, és ezekben közvetlenül részt is vett.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

[Kornav, Uladzimir Uladzimiravics]

Kornov, Vladimir Vladimirovich

[Kornov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája, aki engedélyezte a Bjaljacki által benyújtott fellebbezés elutasítását. Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

[Korzs, Ivan Aljakszejevics]

Korzh, Ivan Alekseevich

[Korzs, Ivan Alekszejevics]

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

A hrodnai területi KGB vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Hrodnai területen végzett tevékenységekért.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

[Kozik, Leanyid Pjatrovics]

Kozik, Leonid Petrovich

[Kozik, Leonyid Petrovics]

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Születési idő: 1948.7.13.

Születési hely: Boriszov

Személyazonosító szám: 3130748A017PB8

A szakszervezetek szövetségének vezetője. Korábbi miniszterelnök-helyettes és az elnöki hivatal korábbi vezető-helyettese. A rezsim kulcsfontosságú szereplője és támogatója. Felelős a választási bizottságok szabálytalan módon történő felállítása általi jogsértésért (e bizottságokban a rezsimpárti szakszervezetek alkotják a többséget), valamint a csalárd jelöltállításért és a munkásokra gyakorolt nyomásért, hogy a rezsim mellett szavazzanak.

99.

Krasheuski, Viktar

[Krasevszki, Viktar]

Krashevski, Viktor

[Krasevszkij, Viktor]

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

A katonai hírszerzés (GRU) vezetője. Felelősség terheli a hírszerző szolgálatok által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

[Kraszovszkaja, Zinaida Uladzimiravna]

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

[Kraszovszkaja, Zinaida Vlagyimirovna]

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Volha Kravcsuk, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Hanna Csaruhina, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20., Alena Dubovik, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Alena Boldzina, 12 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Andrej Szirakvas, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Nasztasszja Klimko, 12 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Viktar Kuvsinav, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

[Krot, Ihar Uladzimiravics]

Krot, Igor Vladimirovich

[Krot, Igor Vlagyimirovics]

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

[Krukovszki, Vjacsaszlav Jafimavics]

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

[Krjukovszkij, Vjacseszlav Jefimovics]

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

A Vicebszki terület regionális választási bizottságának elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Vicebszki területen.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

[Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

[Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese.

A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda fontos forrása és közvetítője. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

[Kuharcsik, Pjotr Dzmitrijevics]

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

[Kuharcsik, Pjotr Dmitrijevics]

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Születési idő: 1945.2.22.

Személyazonosító szám: 3220345A033PB9

A Minszki Állami Pedagógiai Egyetem rektora. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

[Kuklisz, Mikalaj Ivanavics]

Kuklis, Nikolai Ivanovich

[Kuklisz, Nyikolaj Ivanovics]

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Helyettes főügyész. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

[Kuljasov, Anatol Nyilavics]

Kuleshov, Anatoli Nilovich

[Kulesov, Anatolij Nyilovics]

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Születési idő: 1959.7.25.

Születési hely: Ali-Bairamly, Azerbajdzsán

Személyazonosító szám: 3250759A066PB3

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban belügyminiszterként ő volt azoknak a belügyminisztériumi csapatoknak a parancsnoka, amelyek brutálisan leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és e szerepére láthatóan büszke volt. 2012 januárjában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

[Kulik, Mikalaj Mikalajevics]

Kulik, Nikolai Nikolaievich

[Kulik, Nyikolaj Nyikolajevics]

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

2012. július 31-ig Minszk város ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

[Kuprijanav, Mikalaj Mihajlavics]

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

[Kuprijanov, Nyikolaj Mihajlovics]

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

2002 és 2008 között az egyik legfontosabb szereplője volt a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni erőszakos fellépésnek és elnyomásnak. Korábbi főügyészhelyettesként kulcsfontosságú szerepet játszott a Lukasenko-rezsim igazságügyi rendszerében.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

[Kurlovics, Uladzimir Anatoljevics]

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

[Kurlovics, Vlagyimir Anatoljevics]

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A Minszki terület regionális választási bizottságának korábbi elnöke.

A regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os elnökválasztás során a Minszki területen.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

[Kuznyacov, Ihar Nikonavics]

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

[Kuznyecov, Igor Nikonovics]

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

A KGB képzési központjának vezetője, a KGB Minszki területi és Minszk városi részlegének korábbi vezetője.

A KGB személyzetének felkészítéséért és képzéséért felelős személyként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Korábbi tisztségeiből kifolyólag felelősség terheli a Minszkben és a minszki régióban a KGB által végzett ugyanilyen elnyomó tevékenységekért.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

[Kuznyacova, Natallja Anatoljevna]

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

[Kuznyecova, Natalja Anatoljevna]

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Születési idő és hely: 1973., Minszk

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anasztaszja Lazareva civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

[Lapko, Makszim Fjodaravics]

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

[Lapko, Maxim Fedorovics]

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Raman Serbav és Vital Tracjaku civil társadalmi aktivistákat, tizenöt napos börtönbüntetésre Jurij Krilovics és Pavel Kavalenka civil társadalmi aktivistákat, Zmicer Kremenickit és Vlagyimir Jaromenakot, az »Ifjúsági Front« aktivistáit pedig tizennégy, illetve tizenöt napos börtönbüntetésre ítélte. 2012 folyamán tíztől tizenöt napig terjedő börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat is, különösen az »Ifjúsági Front« aktivistáit. 2012. július 17-én tizenkét, illetve tizenöt napos börtönbüntetésre ítélte Raman Vasziljevet és Vlagyimir Jaromenakot. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások ellenük történő felhasználásának.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

[Lapo, Ljudmila Ivanavna]

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

[Lappo, Ljudmila Ivanovna]

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Minszk város Fruzenszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Mikalaj Meljanyec, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.6.30., Uladzimir Saszcerik, 10 nap börtönbüntetés; c) 2011.6.30., Erik Zjakav, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.4.25., Nasztasszja Grinman, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); e) 2010.12.20., Dzmitrij Nyikisin, 11 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

[Lapceva, Alena Vjacsaszlavavna]

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

[Laptyeva, Jelena Vjacseszlavovna]

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Minszk Zavodszki kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Raman Makszimenka, Jurasz Spak-Rizskov, Hanna Belszkaja, Paval Szakolcsik, Szvjatlana Rubaskina, Uladzimir Parkalav és Taccjana Vajkovih civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

[Lapcjonak, Ihar Mikalajevics]

Laptionok, Igor Nikolaevich

[Laptyenok, Igor Nyikolajevics]

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Születési idő: 1947.08.31., Minszk

Felelős annak megszervezéséért és megvalósításáért, hogy az államilag ellenőrzött média meghamisított információkat terjeszt. Korábbi beosztásában – az információs miniszter helyetteseként – fontos szerepet játszott a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

[Lasin, Aljakszandr Mihalavics]

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

[Lasin, Alekszandr Mihajlovics]

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Helyettes főügyész, felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

[Lazavik, Mikalaj Ivanavics]

Lozovik, Nikolai Ivanovich

[Lozovik, Nyikolaj Ivanovics]

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Születési idő: 1951.1.18.

Nyevinyany, Minszki terület,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

Személyazonosító szám: 3180151H004PB2

Fehéroroszország központi választási bizottságának titkára.

2000 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazások során végrehajtott csalásokban.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

[Lemjasonak, Anatol Ivanavics]

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

[Lemesenok, Anatolij Ivanovics]

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Születési idő: 1947.5.14.

A Miniszterek Tanácsa által megjelentetett újság, a »Republika« főszerkesztője. Beosztásánál fogva az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb szócsöve a nyomtatott sajtóban. Támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

[Ljabedzik, Mihail Pjatrovics]

Lebedik, Mikhail Petrovich

[Lebegyik, Mihail Petrovics]

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

A »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság első helyettes szerkesztője. Kormánybarát politika forrása, meghamisítja a tényeket és méltatlan észrevételeket tesz a Fehéroroszországban a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal szemben jelenleg zajló folyamatok kapcsán, azokat szisztematikusan kedvezőtlen színben tünteti fel és lekicsinylően szól róluk; különösen ez volt a helyzet a 2010. évi elnökválasztást követően.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

[Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics]

Leskovski, Ivan Anatolievich

[Leszkovszkij, Ivan Anatoljevics]

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

A homeli területi KGB vezetője és a homeli területi KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Homeli területen végzett tevékenységekért.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

[Ljustik, Szjarhej Anatoljevics]

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

[Ljustik, Szergej Anatoljevics]

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14, Vitalij Sztruj, 10 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (35 000 BLR); b) 2011.7.4., Paval Salamickij, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Tacjana Szikirickaja, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Julija Drancsuk, 13 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Mikalaj Lapko, 12 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vadzim Pramatorav, 12 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

[Lomac, Zjanon Kuzmics]

Lomat, Zenon Kuzmich

[Lomaty, Zenon Kuzmics]

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Születési idő: 1944, Karabani

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Korábban az állami ellenőrző bizottság elnöke volt, és emiatt ő volt az egyik legfontosabb szereplője Alesz Bjaljacki – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ügyének. Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

[Lucsina, Leanyid Aljakszandravics]

Luchina, Leonid Aleksandrovich

[Lucsina, Leonyid Alekszandrovics]

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Születési idő: 1947.11.18.

Születési hely: Prisztupovscsina, Minszki terület

д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A Hrodnai terület regionális választási bizottságának korábbi elnöke.

A regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os elnökválasztás során a Hrodnai területen.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

[Lukasenka Aljakszandr Rihoravics]

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

[Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics]

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopisz, Vicebszki terület

A Fehérorosz Köztársaság elnöke.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

[Lukasenka Dzmitrij Aljakszandravics]

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

[Lukasenko Dmitrij Alekszandrovics]

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Születési idő: 1980.3.23.

Üzletember, aktívan részt vesz a Lukasenko családot is érintő pénzügyi műveletekben.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

[Lukasenka, Viktar Aljakszandravics]

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

[Lukasenko, Viktor Alekszandrovics]

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Születési idő: 1975.11.28.

Az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben.

Apja egyik legközelebbi munkatársaként kulcsfontosságú szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott elnyomó intézkedések meghozatalában. Az állami biztonsági tanács kulcsembereként felelős a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen irányuló elnyomó intézkedések koordinálásáért, mindenekelőtt ami a 2010. december 19-i tüntetés erőszakos leverését illeti.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

[Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics]

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

[Lukomszkij, Alekszandr Valentyinovics]

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Születési idő: 1971.8.12.

Személyazonosító szám: 3120871A074PB7

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka.

Ő vezette azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, amiért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011 júniusában az általa vezetett csapatok békés polgárok ellen alkalmaztak erőszakot Minszkben.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

[Lutav Dzmitrij Mihajlavics]

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

[Lutov, Dmitrij Mihajlovics]

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

A próbaidő megsértése miatt két év és egy hónap börtönbüntetésre ítélt Szjarhej Kavalenka perének ügyésze. Szjarhej Kavalenkát korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mivel az ellenzéki mozgalom szimbólumát, egy fehér-vörös-fehér lobogót tűzött ki egy karácsonyfára Vicebszkben. Az ezt követően az ügyben eljáró bíró által kiszabott büntetés a bűntett jellegéhez képest aránytalanul szigorú volt, és nem állt összhangban a fehérorosz büntető törvénykönyvvel. Az ügyész tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

[Makej, Uladzimir Uladzimiravics]

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

[Makej, Vlagyimir Vlagyimirovics]

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1958.8.5. Hrodnai terület

Személyazonosító szám:

3050858A060PB5

Külügyminiszter, az elnöki hivatal korábbi vezetője.

Az elnöki hivatal vezetőjeként, őt tartották a rezsim második legbefolyásosabb emberének, ezért felelős a 2008-as és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért és azt követően a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

130.

Maladtsova, Tatsiana

[Maladcova, Taccjana]

Molodtsova, Tatiana

[Molodcova, Tatjana]

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minszk város Frunzenszki kerületének ügyésze, Alekszandr Otroscsenkov, Alekszandr Molcsanov és Dmitrij Novik ügyében járt el. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

[Malcav Leanyid Szjamjonavics]

Maltsev, Leonid Semenovich

[Malcev, Leonyid Szemenovics]

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Születési idő: 1949.8.29.

Vetenyevka, Szlonyimi járás, Hrodnai terület

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Személyazonosító szám: 3290849A002PB5

A biztonsági tanács titkára.

Felelős valamennyi állambiztonsági szolgálatért. Ő tervezte meg és rendelte el a 2010. december 19-i békés tüntetések leverését.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

[Maszlakov, Valerij Anatoljevics]

Maslakov, Valeri Anatolievich

[Maszlakov, Valerij Anatoljevics]

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

A KGB hírszerzési hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

[Mazovka Anzsalika Mihajlavna]

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

[Mazovko, Anzselika Mihajlovna]

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

[Mazovka, Anzselika Mihajlovna]

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Minszk város Szovetszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14., Aljakszandr Busszel, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.14., Szjarhej Krukovszkij, 8 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.14., Jahor Kancin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.7., Vjacsaszlav Szuhanosszik, 8 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.21., Andrej Nyanahav, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Ihar Miszlivec, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Aljakszej Vilkin, 12 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Paval Haritonav, 12 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

[Mazovka, Kiril Viktaravics]

Mazovka, Kirill Viktorovich

[Mazovka, Kirill Viktorovics]

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

A Daskevics–Lobov-ügy ügyésze. Az ügy végén Dmitrij Daskevicset és Eduard Lobovot, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáit »huliganizmus« vádjával több év börtönbüntetésre ítélték. Daskevics és Lobov bebörtönzésének valódi oka az volt, hogy tevékenyen részt vettek a 2010. decemberi választási kampányban, melynek során az ellenzék egyik jelöltjét támogatták.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

[Merkul, Natallja Viktaravna]

Merkul, Natalia Viktorovna,

(Merkul, Natalya Viktorovna)

[Merkul, Natalja Viktorovna]

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Születési idő: 1964.11.13.

A Pukovicsi körzetben található Talkov város középiskolájának igazgatója. 2011. január 27-én politikai nézeteiért és a 2010. december 19-i eseményekben való részvételéért elbocsátotta Natalja Ilinicset, a középiskola nagyra becsült tanárát.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

[Mjacelica, Mikalaj Cimafejevics]

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

[Metyelica, Nyikolaj Tyimofejevics]

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A Mahiljovi területi regionális választási bizottság korábbi elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os elnökválasztás során a Mahiljovi területen.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

[Mihun, Andrej Arkadzevics]

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

[Migun, Andrej Arkagyevics]

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Születési idő: 1978.2.5.

Születési hely: Minszk

Lakcím Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minszk

Útlevélszám: MP1313262

Ügyész.

Ő foglalkozott 2006-ban a »Partnerség« elnevezésű polgári kezdeményezés ügyével, amely ellen a vád a 2006-os elnökválasztás megfigyelése volt. Az áltata Nyikolaj Asztrejko, Tyimofej Drancsuk, Alekszandr Salajko és Enira Bronickaja ellen előterjesztett vád politikai indíttatású volt, és több ponton egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

[Mihalcsanka, Aljakszej]

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

[Mihalcsenko, Alekszej]

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Születési idő: 1973.

Az ONT nevű állami televíziócsatornában befolyásos beosztást betöltő újságíró. Az »Ez a helyzet« című tévéműsor műsorvezetője. Az említett műsor a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást elősegítő és jogosnak beállító állami propaganda egyik eszköze a televízióban. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik. Mihalcsenko különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

[Mihaszjov, Uladzimir Iljics]

Mikhasev, Vladimir Ilich

[Mihaszev, Vlagyimir Iljics]

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Születési idő: 1949.10.14.

Születési hely: Szosznovka, Sklovi járás, Mahiljovi terület

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A Homeli terület regionális választási bizottságának korábbi elnöke, a parlament alsóházának korábbi tagja. A regionális választási bizottság elnökeként közvetlenül felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért, mindenekelőtt a 2006-os elnökválasztás során a homeli területen.

140.

Miklashevich Piotr Piatrovich

[Miklasevics, Pjotr Pjatrovics]

Miklashevich, Petr Petrovich

[Miklasevics, Petr Petrovics]

МIКЛАШЭВIЧ, Петр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Koszuta, Minszki terület

Az alkotmánybíróság elnöke, korábbi főügyész. Aktívan részt vesz a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában. Korábbi minőségében, 2004 és 2008 között ő volt az egyik legfontosabb szereplője a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomásnak. Az alkotmánybíróságba történt 2008-as kinevezése óta hűen hajtja végre a rezsim elnyomó politikáit, és hagyja jóvá az elnyomást célzó jogszabályokat, még akkor is, ha azok tartalmilag alkotmányellenesek.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

[Mitrakovics, Irina Aljakszejevna]

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

[Mitrahovics, Irina Alekszejevna]

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Aleh Jasztrucev és Mark Mecjalkov civil társadalmi aktivistát. 2011. július 7-én Edvard Bajda és Andrej Racolka civil társadalmi aktivistát 10 napos, Arcem Sztarikav civil társadalmi aktivistát pedig 12 napos börtönbüntetésre ítélte néma tüntetésben való részvételért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

[Marozav, Viktar Mikalajevics]

Morozov, Viktor Nikolaevich

[Morozov, Viktor Nyikolajevics]

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

A Hrodnai terület ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

[Matil, Taccjana Jaraszlavavna]

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

[Motil Tatjana Jaroszlavovna]

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТНЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2011. január 10-én Julian Miszjukevicset, az Ifjúsági Front aktivistáját 12 napos, 2011. január 21-én Uszevalad Sasarin politikai aktivistát 9 napos, 2011. január 31-én pedig Cimafej Atranscsankav civil társadalmi aktivistát ugyancsak 9 napos börtönbüntetésre ítélte.

Ezen túlmenően – a politikai foglyok melletti kiállás jegyében megrendezett akcióban való részvételükért – Mihail Mackevics emberijogvédőt 2010. december 27-én 10 napos, Valer Szjadov civil társadalmi aktivistát pedig 2011. január 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte.

Közvetlenül részt vett továbbá 2011-ben a civil társadalmi aktivistákkal szembeni bírósági fellépésben. 2011. július 4-én, illetve 7-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anton Gliniszti, illetve Andrej Ignacsik aktivistát. Emellett közvetlenül részt vett 2012-ben a politikai aktivisták elleni bírósági fellépésben.

2012. február 22-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát, akit ezenfelül 2012. április 10-én két évre preventív rendőri felügyelet alá is helyezett. 2012. március 23-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Mihasz Kosztka és Anasztaszja Sulejka politikai aktivistát, »A közösségi hálózatokon megvívott forradalom« elnevezésű kezdeményezés tagjait.

2012. április 21-én Anasztaszja Sulejka aktivistát újabb 10 napos börtönbüntetésre ítélte. 2012. május 24-én, 25-én és 26-án Uladzimir Jaromenak, Zmicer Kremenecki és Raman Vasziljev aktivistát – az »Ifjúsági Front« tagjait –10, 10, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte. 2012. június 22-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szverdlov újságírót, az »Euroradio« munkatársát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

[Navumav, Uladzimir Uladzimiravics]

Naumov, Vladimir Vladimirovich

[Naumov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1956.2.7.,

Születési hely: Szmolenszk (Oroszország)

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábban belügyminiszter és az elnök biztonsági szolgálatának vezetője volt.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

[Nazaranka, Vaszil Andrejevics]

Nazarenko, Vasili Andreevich

[Nazarenko, Vaszilij Andrejevics]

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics és Eduard Lobov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

[Nyakraszava, Alena Cimafejevna]

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

[Nyekraszova, Jelena Tyimofejevna]

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Minszk város Zavodszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Taccjana Grecsanikava, Aljakszandr Baranov, Jevhen Carikav, Marina Pavluszkaja és Andrej Zjaljoni civil társadalmi aktivistát. 2011. július 4-én és 7-én, továbbá 2011. október 6-án több aktivistát ítélt börtönbüntetésre (Kacjarina Davidzik, Javguenyija Kamarova és Aleh Bazsok aktivistát 10 napra, Jan Melnikav aktivistát pedig 5 napra). A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

[Nyavihlasz, Henadzi Mikalajevics]

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

[Nyeviglasz, Gennagyij Nyikolajevics]

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Születési idő: 1954.2.11.

Születési hely: Parahonszk, Pinszki terület

Személyazonosító szám: 3110254A014PB5

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) főtitkárhelyettese, korábban az elnök biztonsági szolgálatának vezetője, a fehérorosz biztonsági tanács vezetője és az elnöki hivatal vezetője volt. Az elnöki hivatal vezetőjeként közvetlenül felelős a 2006-os elcsalt választások megszervezéséért és a választásokat követő békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

[Orda, Mihail Szjarhejevics]

Orda, Mikhail Sergeievich

[Orda, Mihail Szergejevics]

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Születési idő: 1966.9.28.

Születési hely: Gyatlovo, Hrodnai terület

(Дятлово Гродненской Области)

Személyazonosító szám: 3280966A011PB2

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Korábban a felsőház tagja és a fehérorosz ifjúsági unió (BRSM) vezetője volt. Főként az utóbbi pozíciójának köszönhetően ő volt a főszervezője azoknak az akcióknak, amelyeket a BRSM-aktivisták hajtottak végre a 2006-os elcsalt választások ellen demonstráló békés tüntetők ellen.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

[Padabed, Jurij Mikalajevics]

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich)

[Podobed, Jurij Nyikolajevics]

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Születési idő: 1962.3.5.,

Születési hely: Szluck (Minszki terület)

A biztonsági szolgálat vezetője Jurij Csizs Triple elnevezésű holdingtársaságában, korábban a belügyminisztérium különleges egységének vezetője. A belső tömegoszlató csapatok parancsnokaként közvetlenül felelős békés tüntetések erőszakos leveréséért (mindenekelőtt 2004-ben és 2008-ban), és azokban közvetlenül is részt vett.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

Padalyak, Eduard Vasilyevich)

[Padaljak, Eduard Vaszilevics]

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

[Podoljak, Eduard Vasziljevics]

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. A központi választási bizottság tagjaként korábban betöltött szerepe miatt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

[Padhajszki, Henadz Danatavics]

Podgaiski, Gennadi Donatovich

[Podgajszkij, Gennagyij Donatovics]

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

A Minszki Állami Műszaki Főiskola igazgatója. Felelősség terheli a 2010. decemberi választásokat követő tüntetésekben részt vett diákoknak az intézményből való kizárásáért.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

[Palujan, Uladzimir Mikalajevics]

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

[Polujan, Vlagyimir Nyikolajevics]

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Születési idő és hely: 1961.,

a Hrodnai terület Karelicsi járásában található Nekrasevicsi falu

Adó- és vámügyi miniszter. Ő felügyeli az Alesz Bjaljackival szemben adókijátszás címén folyó bűnügyi eljárást segítő adóhatóságokat. Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

[Pavlicsenka, Dzmitrij Valerjevics]

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

[Pavlicsenko, Dmitrij Valerijevics]

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Születési idő: 1966,

Születési hely: Vicebszk

Kulcsfontosságú szerepet játszott Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltűnésében 1999–2000-ben Fehéroroszországban. A belügyminisztérium keretein belül létrejött, a belügyminisztérium különleges erőinél szolgáló veteránok egyesületének tiszteletbeli elnöke, a belügyminisztérium különleges reagáló egységének (SOBR) korábbi vezetője.

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

[Pefcijev, Uladzimir Pavlavics]

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

[Peftijev, Vlagyimir Pavlovics]

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Születési idő és hely: 1957. július 1.,

Berdijanszk, Zaporozsszkajai terület, Ukrajna;

Jelenlegi útlevelének száma: MP2405942

Lukasenko elnökkel, Viktor Lukasenkóval és Dmitrij Lukasenkóval kapcsolatban álló személy. Gazdasági tanáccsal látja el Lukasenko elnököt, valamint üzleti érdekeltségein – amelyek közé tartozik a Sport Pari, a BT Telecommunications és a Spirit and Vodka Company Aquadiv – keresztül a Lukasenko-rezsim egyik legfőbb pénzügyi támogatója.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

[Pjakarszki, Aleh Anatoljevics]

Pekarski, Oleg Anatolievich

[Pekarszkij, Oleg Anatoljevics]

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Személyazonosító szám: 3130564A041PB9

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A belügyminiszter korábbi első helyetteseként felelősség terheli a civil társadalom elleni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért.

156.

Piatkevich Natallia Uladzimirauna

[Pjatkevics, Natallja Uladzimiravna]

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

[Petkevics, Natalja Vlagyimirovna]

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Születési idő: 1972.10.24.

Születési hely: Minszk

Személyazonosító szám: 4241072A012PB1

Az elnök asszisztense, az elnöki hivatal korábbi vezetőhelyettese. Vezetőhelyettesi minőségében a jogi és igazságügyi kérdések tartoztak hozzá az elnöki hivatalban, így közvetlenül felelős a 2006-os és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich)

[Poludzen, Javhen Javhenavics]

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

[Polugyen, Jevgenyij Jevgenyijevics]

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНь, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Születési idő: 1962.1.30.

Személyazonosító szám: 3300162A006PB3

Korábbi belügyminiszter-helyettes, a milícia vezetője. Vezetése alatt a milícia brutálisan leverte a 2010. december 19-i békés tüntetést.

158.

Prakopau, Iury Viktaravich

(Prakopau, Yury Viktaravich)

[Prakopav, Jurij Viktaravics]

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktaravich)

[Prokopov, Jurij Viktorovics]

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Születési idő: 1978.10.7.

Személyazonosító szám: 3071078A031PB4

A »Pervi« (1. számú) állami televíziócsatorna vezető beosztású és befolyásos újságírója. A »Figyelem középpontjában« című tévéműsor műsorvezetője.

Az említett műsor a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást elősegítő és jogosnak beállító állami propaganda egyik eszköze a televízióban. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat tömegesen felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik. Prokopov különösen tevékeny szerepet játszott ezen a téren a 2010. december 19-i és az azt követő békés tüntetések leverése után.

159.

Praliaskouski Aleh Vitoldavich

[Praljaszkovszki Aleh Vitoldavics]

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

[Proleszkovszkij, Oleg Vitoldovics]

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

1963.10.1.

Születési hely: Zagorszk

(Szergijev Poszad / Oroszország)

Információs miniszter, korábban az elnöki hivatal vezetőhelyettese, az elnöki hivatal ideológiai igazgatóságának vezetője, valamint az elnöki hivatal elemző és információs központjának igazgatója volt.

Az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője. Előléptették miniszterré, és azóta élénk propagandistája és támogatója a rezsim által a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott tetteknek.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

[Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna]

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

[Protoszovickaja, Natalja Vlagyimirovna]

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Szjarhej Sevcsenka, Kacjarina Szljadzevszkaja és Aljakszandra Csemiszava civil társadalmi aktivistákat, Javhen Mironav, Ihar Macuta, Illja Lapcev, Mihail Korzun és Vital Muraskevics civil társadalmi aktivistákat pedig tizenöt napos börtönbüntetésre. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

[Pucila, Uladzimir Rihoravics]

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

[Pucilo, Vlagyimir Grigorjevics]

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

A Minszki Városi Bíróság elnökeként mint legfelsőbb grémium ő felügyeli az Elsőfokú Bíróság által meghozott és a Fellebbviteli Bíróság által megerősített ítéletek végrehajtását 1) a nemzetközi közösség által is elismert Pavel Szeverinyec ügyében, akit politikai fogolyként börtönöztek be, amiért a fehérorosz Kereszténydemokrata Párt létrehozására irányuló szervezőbizottságban társelnöki szerepet vállalt, és a 2010-es választásokon Vitalij Rimasevszkij elnökjelölt kampánymenedzsere volt; valamint 2) Alekszandr Otroscsenkov korábbi politikai fogoly ügyében, aki a 2010-es választásokon Andrej Szannyikov elnökjelölt sajtótitkára volt. Pucila elutasította a büntetőeljárási törvényt egyértelműen sértő két ítélet ellen benyújtott keresetet.

162.

Pykina, Natalia Mikhailauna

(Pykina, Natalia Mikhailauna)

[Pikina, Natalja Mihajlavna]

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

[Pikina, Natalja Mihajlovna]

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Születési idő: 1971.4.20.

Születési hely: Rakov

Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért. A Partizanszki kerületi bíróság bírája, ő foglalkozott a Lihovid-üggyel. A per végén Nikita Lihovidot, a Szabadságért Mozgalom egyik aktivistáját 3 és fél év szigorított fegyházbüntetésre ítélte.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

[Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics]

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

[Radkov, Alekszandr Mihajlovics]

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Születési idő: 1951.7.1.

Születési hely: Botnya, Mahiljovi terület

Személyazonosító szám: 3010751M102PB0

Az elnöki hivatal vezetőjének első helyettese, korábbi oktatási miniszter.

Bezáratta az Európai Humanista Egyetemet, elrendelte az ellenzéki hallgatók erőszakos elnyomását, és erőszakkal kényszeríttette a hallgatókat arra, hogy a rezsimre szavazzanak. Aktív szerepet játszott a 2008-as, 2010-es és 2012-es elcsalt választások megszervezésében, valamint a 2008-as és 2010-es választásokat követő békés tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben. Nagyon közeli kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel. Ő a vezetője a Bjelaja Rusznak, a rezsim fő ideológiai és politikai szervezetének.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

[Rahmanava, Marina Jurjevna]

Rakhmanova, Marina Iurievna

[Rahmanova, Marina Jurjevna]

РАХМАНАВА, Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

[Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna]

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

[Revinszkaja, Tatjána Vlagyimirovna]

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Minszk város Persamajszki kerületi bíróságának bírája.

2011. április 27-én két év börtönre ítélte Dmitrij Bandarenkát, az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölt által indított «Európai Fehéroroszország» elnevezésű polgári kampány koordinátorát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

[Ravuckaja, Nadzeja Zalavna]

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

[Reutszkaja, Nagyezsda Zalovna]

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Minszk Maszkovszki kerületének bírája. Felelős a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásért. Feladatát úgy végzi, hogy azzal hozzájárul a félelem légkörének kialakításához a társadalomban, mindenekelőtt a 2006-os választásokhoz kapcsolódóan.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

[Reljava, Akszana Anatoljevna]

Relyava, Aksana Anatolieuna

[Reljavo, Okszana Anatoljevna]

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Minszk város Szovetszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.6.23., Jurij Haljezin, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); b) 2011.6.23., Aljakszandr Ruckij, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); c) 2011.3.28., Viktar Ivaskevics, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.21., Arszen Aszmanav, 15 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Aljakszandr Kudlajev, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés; f) 2010.12.20., Vitaut Tripucin, 15 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Andrej Asszipenka, 15 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Dzjanisz Ardabackij, 15 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Andrej Kazlovszkij, 15 nap börtönbüntetés és 1 050 000 BLR pénzbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

168.

Rubinau Anatol Mikalaevich

[Rubinav Anatol Mikalajevics]

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

[Rubinov, Anatolij Nyikolajevics]

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Születési idő: 1939.4.15.

Mahiljov

A Parlament felsőházának elnöke, korábban az elnöki hivatal médiáért és ideológiáért felelős vezetőhelyettese (2006–2008). E minőségében az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője volt.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

[Ruszak, Viktar Uladzimiravics]

Rusak, Viktor Vladimirovich

[Ruszak, Viktor Vlagyimirovics]

РУСАК, Вiктар Уладзiмiра-вiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Születési idő: 1955.02.07.

Személyazonosító szám: 3070255A000PB6

A KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

170.

Rusakevich Uladzimir Vasilievich

[Ruszakevics Uladzimir Vasziljevics]

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

[Ruszakevics, Vlagyimir Vasziljevics]

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Születési idő: 1947.9.13.

Születési hely: Vigonoscsi, Breszti terület

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokrácia aláásásában. Korábbi információs miniszterként 2003 és 2009 között ő volt a legfőbb felelőse a független média és újságírók elleni nyomásgyakorlásnak és elnyomásnak.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

[Ribakov, Aljakszej Vasziljevics]

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

[Ribakov, Alekszej Vasziljevics]

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Születési idő: 1966.7.31.

Lakcím: Ul. Yesenina 31-1-104, Minszk

Útlevélszám: MP2937413

A legfelsőbb bíróság bírája. Minszk Maszkovszki kerületi bíróságának korábbi bírája. Öt és fél év börtönbüntetésre ítélte Aljakszandr Kazulin korábbi elnökjelöltet, amiért 2006 márciusában tüntetéseket szervezett az elcsalt választások elleni tiltakozásul.

A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

[Szajkovszki Valerij Joszifavics]

Saikovski Valeri Yosifovich

[Szajkovszkij Valerij Joszifovics]

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Cím: Pervomajszki Körzet közigazgatási hivatalának jogi osztálya

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: (375–17) 2800264

2012 januárjában a vizsgálóbizottság minszki részlegének vezetőhelyettesévé nevezték ki. A minszki Pervomajszki Körzeti Bíróság ügyészeként részt vett Alesz Bjaljacki, az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. Bjaljacki tevékenyen részt vett azon személyekvédelmében és a részükre történő segítségnyújtásban, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

[Szamaljuk, Hanna Valerjevna]

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

[Szamoljuk, Anna Valerjevna]

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának korábbi bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Aljakszander Szcjasenka civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

[Szanko, Ivan Ivanavics]

Sanko Ivan Ivanovich

[Szanko, Ivan Ivanovics]

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Őrnagy, a KGB magas rangú nyomozója. Az általa vezetett nyomozások során több esetben meghamisított bizonyítékokat használtak fel a KGB minszki fogvatartási központjában az ellenzéki aktivisták ellen, a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Tetteivel a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadása miatt egyértelműen megsértette az emberi jogokat, valamint Fehéroroszország nemzetközi kötelezettségeit.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

[Szavko, Valerij Joszifavics]

Savko, Valeri Iosifovich

[Szavko, Valerij Joszifovics]

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

A Hrodnai terület regionális választási bizottságának elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Hrodnai területen.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

[Sadrina, Hanna Sztanyiszlavavna]

Shadrina, Anna Stanislavovna

[Sadrina, Anna Sztaniszlavovna]

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

A »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság korábbi főszerkesztő-helyettese.

Felelősség terheli azért, hogy a nyomtatott sajtó olyan állami propagandát terjeszt, mely meghamisított adatokat felhasználva elősegítette, támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását 2010. december 19-én.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

[Sajev, Valjancin Pjatrovics]

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

[Sajev, Valentyin Petrovics]

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

A vizsgálati bizottság vezetőhelyettese, korábban a Homeli terület regionális bizottságának ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

[Sahraj, Rita Pjatrovna]

Shagrai, Rita Petrovna

[Sargaj, Rita Petrovna]

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alesz Szobal, Makszim Hrisel és Kasztancin Csufisztav civil társadalmi aktivistát 10 napra, Szjarhej Kardimon civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

[Samjonav, Vadzim Iharavics]

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

[Samjonov, Vadim Igorevics]

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Százados, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást, hogy megtagadta a levelezéshez való jogukat, és fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak megsértéséért, mivel kegyetlenül, embertelenül és megszégyenítően bánt velük, vagy ilyen büntetéseket szabott ki rájuk. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

[Sasztakov, Makszim Alekszandravics]

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

[Sesztakov, Makszim Alekszandrovics]

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александр-авiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróságon a Bjaljackival szembeni ügyet előadó ügyész, miután Bjaljacki kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Bjaljacki aktívan védelmezte és segítette azokat, akik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék tagjaiként elnyomást szenvedtek, illetve akikkel szemben a hatóságok erőszakosan felléptek a 2010. december 19-i választások idején.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

[Scsurok, Ivan Antonavics]

Shchurok, Ivan Antonovich

[Scsurok, Ivan Antonovics]

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztásokon való megsértéséért.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

[Sejko, Ina Valerjevna (Sajko, Ina Valerjevna)]

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

[Sejko, Inna Valerjevna]

ШЭЙКО, Iна Валер’еўна

(ШAЙКО, Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. 2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.21., Paval Sapavalav, 12 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.21., Javhen Ivanyuk, 12 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.14., Paval Hadzinszkij, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); d) 2011.6.23., Andrej Szudnyik, 25 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (875 000 BLR); e) 2011.6.23., Uszevalad Jackov, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); f) 2011.4.28., Aljakszandr Kudlajev, 50 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 750 000 BLR). Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

[Sejman, Viktar Uladzimiravics]

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

[Sejman, Viktor Vlagyimirovics]

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Születési idő: 1958.5.26.,

Születési hely: Hrodnai terület

Felelős Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltűnéséért 1999–2000-ben Fehéroroszországban. Fehéroroszország biztonsági tanácsának korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

[Sasztakov, Jurij Valerjevics]

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

[Sesztakov, Jurij Valerjevics]

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án és 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Illja Vasziljevics, Nadzeja Csajuhova, Taccjana Radzeckaja, Szjarhej Kanapacki és Volha Damarad civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

[Suhajev, Szjarhej Mihajlavics]

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich)

[Sugajev, Szergej Mihajlovics]

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

A KGB kémelhárítási osztályának vezetője, a KGB kémelhárítási tanácsának korábbi vezető-helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

[Sved, Andrej Ivanavics]

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

[Sved, Andrej Ivanovics]

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

A vizsgálati bizottság vezetőhelyettese, korábban főügyész-helyettes és a vizsgálati osztály vezetője.

A KGB kérésére ő kezdeményezte az Alesz Bjaljacki – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított vizsgálatot. Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

[Sikarov, Vladziszlav Alekszandravics]

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

[Sikarov, Vlagyiszlav Alekszandrovics]

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vicebszk város Zseleznodorozsnyiji kerületi bíróságának bírája. Fellebbezési tárgyalásukon több tüntetőt is elítélt, annak ellenére, hogy az Elsőfokú Bíróság nem találta bűnösnek őket. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

[Silko, Alena Mikalajevna]

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

[Silko, Jelena Nyikolajevna]

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án, 24-én és 30-án börtönbüntetésre ítél te Ihar Sersan civil társadalmi aktivistát (12 napra), Zmicer Surhaj civil társadalmi aktivistát (10 napra) és Franak Vjacsorka civil társadalmi aktivistát (12 napra).

2012. január 24-én elutasította Alesz Bjaljacki fellebbezését a minszki Pervomajszki kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Bjaljacki tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet. Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek. Silko a tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

[Szjankevics, Eduard Aljakszandravics]

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

[Szenykevics, Eduard Alekszandrovics]

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

A Mahiljevi terület ügyésze. Felelős a civil társadalom elleni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

[Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics]

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

[Szergejenko, Igor Petrovics]

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

A mahiljovi területi KGB vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Mahiljovi területen végzett tevékenységekért.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

[Szimahina, Ljubov Szjarhejevna]

[Szimahina, Ljubov Szergejevna]

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte Szjarhej Barzukov civil társadalmi aktivistát.

2011. november 8-án 7 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szjarhej civil társadalmi aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

[Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics]

Simonov Aleksandr Anatolievich

[Szimonov, Alekszandr Anatoljevics]

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Születési idő: 1952, Gomel

Személyazonosító szám: 3100552C033PB6

Igazságügyminiszter-helyettes, a bírói kar, az ideológia és az ítélet-végrehajtás ellenőrzésének felelőse. Feladatai közé tartozik a bírói kar felügyelete és ellenőrzése. Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig abból kifolyólag, hogy biztosítja az állami propaganda terjesztését a bírói karban, és gondoskodik arról, hogy a bírói kar olyan döntéseket hozzon, amelyek összhangban állnak a rezsim elnyomó jellegével, illetve amelyek szándékosan figyelmen kívül hagyják a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekményeket.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

[Szimanovszki, Dmitrij Valerjevics]

Simanovski Dmitri Valerievich

[Szimanovszkij, Dmitrij Valerijevics]

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

A minszki Pervomajszki kerületi bíróság ügyésze. Ő foglalkozott Dmitrij Bondarenko ügyével. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

[Szirenka, Viktar Ivanavics]

Sirenko, Viktor Ivanovich

[Szirenko, Viktor Ivanovics]

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Születési idő: 1962.3.4.

Személyazonosító szám: 3040362B062PB7

Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának elnöke és a minszki sürgősségi kórház korábbi fősebésze. Nem lépett fel Nyeklajev elnökjelölt elhurcolása ellen, akit súlyosan összevert állapotban szállítottak 2010. december 19-én a minszki sürgősségi kórházba, és cinkosságot vállalt az ismeretlen elkövetőkkel azáltal, hogy nem értesítette a rendőrséget. E mulasztásának köszönhetően előléptették.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

[Szivakav, Jurij Leanyidavics]

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

[Szivakov, Jurij Leonyidovics]

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Születési idő: 1946.8.5.,

Születési hely: Szahalini régió

Levezényelte Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan eltűnését 1999–2000-ben Fehéroroszországban. A minszki Menedzsment Intézet rektorhelyettese, korábban idegenforgalmi és sportügyi miniszter, belügyminiszter, valamint az elnöki hivatal vezetőhelyettese volt.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

[Szkurat, Viktar Vaclavavics]

Skurat, Viktor Vatslavovich

[Szkurat, Viktor Vaclavovics]

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

A belügyminsztérium közbiztonsági osztálya minszki városi igazgatóságának vezetője. 2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, hogy aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elnyomásában, és hogy végrehajtotta a parancsokat.

197.

Slizheuski Aleh Leanidavich

[Szlizsevszki Aleh Leanyidavics]

Slizhevski, Oleg Leonidovich

[Szlizsevszkij, Oleg Leonyidovics]

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Hrodna

Igazságügyi miniszter, a központi választási bizottság tagja, korábban az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekkel és politikai pártokkal foglalkozó részlegének vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normák megsértéséért, amire 2007 óta kerül sor a választásokon. Az igazságügyi minisztériumban betöltött pozíciója és a bírói kar felett gyakorolt irányítás következtében aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában azáltal, hogy megtagadja NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

[Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics]

Smolenski, Nikolai Zinovievich

[Szmolenszkij, Nyikolaj Zinovjevics]

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

A Független Államok Közössége terrorizmusellenes központjának vezetőhelyettese, a KGB vezetőjének a személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős korábbi helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

[Szmirnov, Javhen Aljakszandravics]

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

[Szmirnov, Jevgenyij Alekszandrovics]

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Születési idő: 1949.3.15.

Születési hely: Rjazanyi terület, Oroszország

Személyazonosító szám: 3160872K021PB4

Az EURASEC bíróságának elnöke, a gazdasági bíróság elnökének első helyettese. Felelős a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásért, mindenekelőtt a 2006-os választásokhoz kapcsolódóan.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

[Sztos, Mikalaj Mikalajevics]

Stosh, Nikolai Nikolaevich

[Sztos, Nyikolaj Nyikolajevics]

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

A Homeli terület regionális választási bizottságának elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Homeli területen.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

[Szcjapurka, Uladzimir Mihajlavics]

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

[Sztepurko, Vlagyimir Mihajlovics]

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

2012. január 24-én elutasította Alesz Bjaljacki fellebbezését a minszki Pervomajszki kerületi bíróság által rá kirótt büntetés ellen, noha Bjaljacki tárgyalásának lefolytatása egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyvet.

Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

[Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics]

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

[Sztuk, Alekszej Konsztantyinovics]

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Főügyészhelyettes.

2007–2008-ban ő indított eljárásokat a független média, újságírók és ellenzéki pártok ellen. Ő engedélyezte KGB-hivatalnokoknak a házkutatást a »Radio Racija« és az »ERB« rádióállomásoknál, a »Belsat« televíziócsatornánál, a Belarusz Népfront és a »Backavscsina« elnevezésű NGO hrodnai irodájában, valamint 17 újságíró lakásán.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

[Szuharenka, Szcjapan Mikalajevics]

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

[Szuhorenko, Sztyepan Nyikolajevics]

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Születési idő: 1957.1.27.

Születési hely: Zdudicsi, Homeli terület

A fehérorosz külügyminisztérium nagykövete, a KGB korábbi elnöke. 2006-ban megfenyegette a békés tüntetőket a demonstrációkat megelőzően, az elcsalt választásokat követően pedig főszerepet vállalt a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásában. Kezdeményezője volt a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását célzó jogszabálymódosításoknak és új törvényeknek.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

[Szuhav, Dzmitri Vjacsaszlavavics]

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

[Szuhov, Dmitrij Vjacseszlavovics]

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási részlegének operatív irányítója. Bizonyítékokat hamisított meg és fenyegetéseket alkalmazott annak érdekében, hogy vallomásra kényszerítsen ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták alapvető emberi jogainak megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

[Szvisztunova, Valjancina Mikalajevna]

Svistunova, Valentyina Nikolaevna

(Svistunova, Valentyina Nikolayevna)

[Szvisztunova, Valentyina Nyikolajevna]

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.21., Volha Bandarenka, 10 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.21., Volha Ruszkaja, 11 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Sztanyiszlav Marcsik, 15 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Aljakszandr Sztancsik, 10 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Szjarhej Anyankov, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

[Szvorab, Mikalaj Kansztancinavics]

Svorob, Nikolai Konstantinovich

[Szvorob, Nyikolaj Konsztantinovics]

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A KGB korábbi vezetőhelyetteseként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

[Talsztasov, Aljakszandr Alehavics]

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

[Tolsztasov, Alekszandr Olegovics]

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

[Taranda, Aljakszandr Mihajlavics]

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

[Taranda, Alekszandr Mihajlovics]

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

A »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság helyettes szerkesztője.

Felelősség terheli azért, hogy a nyomtatott sajtó olyan állami propagandát terjeszt, mely támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított és valótlan adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

[Tarapeckaja, Halina Mihajlavna]

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

[Toropeckaja, Galina Mihajlovna]

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

A »Szovjetszkaja Belarusz«, az elnöki hivatal által megjelentetett és az állami propaganda legfőbb eszközének számító újság helyettes szerkesztője.

Felelősség terheli azért, hogy a nyomtatott sajtó olyan állami propagandát terjeszt, mely elősegíti, támogatja és jogosnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

[Ternavszkij, Anatolij Andrejevics]

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевич

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Születési idő: 1950

Születési hely: Doneck, Ukrajna

Közel áll Lukasenko elnök családtagjaihoz. Az elnöki sportklub szponzora. Ternavszkij kőolajjal és kőolajtermékekkel foglalkozik, ez pedig megerősíti, hogy közeli kapcsolatban áll a rezsimmel, hiszen a kőolajfinomítási ágazat állami monopólium, és csak néhány személy jogosult a kőolajiparban tevékenykedni. Fehéroroszországban két fő privát kőolajexportőr cég van, ezek egyike Ternavszkij Univest-M nevű cége.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

[Traccjak, Pjotr Uladzimiravics]

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

[Tretyak, Pjotr Vlagyimirovics]

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi beosztásai kapcsán – a KGB vezetőhelyetteseként és a Biztonsági Tanács rádiófrekvenciákkal foglalkozó bizottságának tagjaként – felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

212.

Traulka Pavel

[Traulka, Pavel]

Traulko Pavel

[Traulko, Pavel]

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási egységének korábbi operatív irányítója (jelenleg az újonnan alapított fehérorosz vizsgálóbizottság sajtószolgálatának vezetője). Hamis bizonyítékok felhasználásával és fenyegetéssel kényszerített vallomásra ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért, valamint a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadásáért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

[Trubnikav, Mikalaj Aljakszejevics]

Trubnikov Nikolai Alekseevich

[Trubnyikov, Nyikolaj Alekszejevics]

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Minszk Partizanszki kerületének bírája. 2006–2007-ben közvetlenül részt vett a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az igazságszolgáltatáson keresztül történő elnyomásában. 2007. január 15-én 3 év börtönbüntetésre ítélte Andrej Dmitrijev politikai aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

[Celica, Lidzija Fjodaravna]

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

[Tyelica, Ligyija Fedorovna]

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Mihail Barzukov civil társadalmi aktivistát. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

[Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics]

Tertel, Ivan Stanislavovich

[Tertel, Ivan Sztanyiszlavovics]

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

A KGB gazdasági bűncselekményekért és korrupcióellenes küzdelemért felelős vezetőhelyettese.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

[Cicjankova, Alena Viktaravna]

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

[Tyityenkova, Jelena Viktorovna]

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Minszk város Partizanszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Anton Hulak civil társadalmi aktivistát 15 napos, Alesz Milinec és Paval Kamarov civil társadalmi aktivistát 12 napos, Szjarhej Pjatrusin civil társadalmi aktivistát pedig 11 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 júliusa folyamán öttől tíz napig terjedő börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésévelvezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

[Tupik, Vera Mihajlavna]

Tupik, Vera Mikhailovna

[Tupik, Vera Mihajlovna]

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Minszk város Lenyinszki kerületi bíróságának bírája. Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetések résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Natallja Vaszilijevics civil társadalmi aktivistát 15 napos, Kacjarina Parfilijeva, Aljakszandr Pjatnicki és Szvjatlana Raszljakova civil társadalmi aktivistát pedig 10 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011 júliusa folyamán tíznapos börtönbüntetésre ítélt más aktivistákat. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

[Tusinszkij, Ihar Heraninavics]

Tushinski Igor Geroninovich

[Tusinszkij, Igor Heroninovics]

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Igazságügyminiszter-helyettes, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig abból kifolyólag, hogy biztosítja egy olyan állami propaganda terjesztését a bírói karban, amely kiváltja és egyben igazolja a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, valamint azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az említett szervek megtagadják nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételét vagy azt visszavonják.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

[Unukevics, Tamara Vaszilevna]

Vnukevich, Tamara Vasilievna

[Vnukevics, Tamara Vasziljevna]

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverinyec politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

[Ucjurin, Andrej Aljakszandravics]

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

[Vtyurin, Andrej Alekszandrovics]

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Születési idő: 1971, Penza (Oroszország)

Az elnök biztonsági különítményének vezetője.

Felügyelete alatt az alá tartozó szolgálat több tagja részt vett a politikai aktivisták kihallgatásában a 2010. december 19-i tüntetést követően.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

[Vakulcsik, Valerij Pavlavics]

Vakulchik, Valeri Pavlovich Vakulcsik, Valerij Pavlovics]

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Születési idő: 1964.6.19., Breszti terület

A vizsgálóbizottság vezetője, korábban az elnöki hivatal műveleti és elemzési központjának táv- és hírközlésért felelős vezetője, beleértve a különböző kommunikációs csatornák – így az internet – megfigyelését, szűrését, ellenőrzését és korlátozását.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

[Valcskova, Marijana Leanida]

Volchkova, Marianna Leonidovna

[Volcskova, Marianna Leonyidovna]

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.7., Andrej Lelikav, 7 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Javhen Lapacik, büntetése nem ismert; c) 2011.7.7., Uladzimir Szjarhejev, 11 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.4., Aljakszandr Szcepanyenka, 5 nap börtönbüntetés; e) 2011.7.4., Tacjana Pljuto, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); f) 2011.6.23., Szjarhej Kanapljannik, 20 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (700 000 BLR); g) 2010.12.20., Viktar Furman, 11 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Anton Asztasov, 11 nap börtönbüntetés; i) 2010.12.20., Valjancina Navumava, 11 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

[Varapajev, Ihar Rihoravics]

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

[Voropajev, Igor Grigorjevics]

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Az állami hadiipari bizottság ellenőrzése alatt működő, elektronikus számítógépekkel foglalkozó kutatóintézet tudományos vezérigazgató-helyettese és a KGB állami kommunikációs hivatalának korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

[Varenyik, Natallja Szjamjonovna]

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

[Varenyik, Natalja Szemenovna]

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tíznapos börtönbüntetésre ítélte Valjancina Furman és Vagyim Klisejka civil társadalmi aktivistákat. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások ellenük történő felhasználásának.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

[Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics]

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

[Vaszilevics, Grigorij Alekszejevics]

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

Születési idő: 1955.2.13.

Személyazonosító szám: 3130255A011PB5

Főügyész. Ő felügyelte az azon személyek elleni büntetőeljárást, akiket a 2010. december 19-i békés tüntetések leverése után vettek őrizetbe.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

[Vasziljev, Aljakszej Aljakszandravics]

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

[Vasziljev, Alekszej Alekszandrovics]

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

A Minszki terület regionális választási bizottságának elnöke. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során a Minszki területen.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

[Vehera, Viktar Pavlavics]

Vegera, Viktor Pavlovich

[Vegera, Viktor Pavlovics]

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

A KGB első vezetőhelyettese.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Ő volt a kezdeményezője a politikai okból elítélt Alesz Bjaljacki – az egyik legismertebb emberijogvédő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított pernek. Bjaljacki tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

[Volkav, Szjarhej Mihajlavics]

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

[Volkov, Szergej Mihajlovics]

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A KGB hírszerzési hivatalának korábbi vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

[Jakuncsihin, Aljakszandr Anatoljevics]

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

[Jakuncsihin, Alekszandr Anatoljevics]

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.11.17., Aljakszandr Makajev, 5 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Illja Tukaj, 12 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.7., avhen Sapcsic, 12 nap börtönbüntetés; d) 2011.1.31, Ljeanyid Kulakov, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); e) 2010.12.21., Uladzimir Jaromjenak, 15 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Aljakszej Daroska, 12 nap börtönbüntetés; g) 2010.12.20., Herman Kahno, 12 nap börtönbüntetés; h) 2010.12.20., Vitalij Paljakov, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

[Jarmalicki, Szjarhej Uladzimiravics]

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

[Jermolicki, Szergej Vlagyimirovics]

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

A sklovi büntetőtábor igazgatója. Felelős a fogvatartottakkal szembeni embertelen bánásmódért, valamint Nyikolaj Sztatkevics korábbi elnökjelölt (akit a 2010. december 19-i események miatt zártak börtönbe) és más foglyok zaklatásáért.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

[Jufericin, Dzmitrij Viktaravics]

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

[Jufericin, Dmitrij Viktorovics]

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Kansztancin Csaruhin, 30 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20., Mikalaj Jarmola, 15 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Dzmitrij Halka, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Viktar Navumav, 12 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Anatolij Haldzenka, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket vagy súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

232.

Zaharouski, Anton

[Zaharovszki, Anton]

Zagorovski, Anton

[Zagorovszkij, Anton]

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Minszk város Frunzenszki kerületének ügyésze, a Vaszilij Parfenkov nevű tüntető ügyében eljáró bíró. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

[Zajcsav, Vadzim Jurjevics]

Zaitsev, Vadim Iurievich

[Zajcsev, Vagyim Jurjevics]

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Születési idő: 1964

A KGB vezetője.

Ő alakította a KGB-t a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen alkalmazott elnyomás központi szervévé. Ő a felelős azért, hogy a média hamis információkat közölt a 2010. december 19-i tüntetés résztvevőiről. E hamis információk szerint a tüntetők fegyverként használható anyagokat tartottak maguknál. Személyesen fenyegette meg életveszélyesen Andrej Szannikov korábbi elnökjelölt feleségét és gyermekét. Ő a legfontosabb kezdeményezője a demokratikus ellenzék jogszerűtlen zaklatását, valamint a fogvatartottak kínzását és a velük való rossz bánásmódot elrendelő parancsoknak.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

[Zajcava, Viktorija Henadzevna]

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

[Zajceva, Viktorija Gennagyevna]

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov korábbi elnökjelölttel, továbbá az Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik és Vlagyimir Jerjomenok politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentették.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

[Zaharav, Aljakszej Ivanavics]

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

[Zaharov, Alekszej Ivanovics]

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A KGB kémelhárítási hivatalának korábbi vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Felügyelete alatt a KGB alkalmazottai részt vettek a 2010. december 19-i tüntetést követően a politikai aktivisták kihallgatásában.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

[Zapasznyik, Marina Szvjataszlavavna]

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

[Zapasznyik, Marina Szvjatoszlavovna]

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.18., Vitalij Paljakov, 12 nap börtönbüntetés; b) 2011.7.7., Sz. Marozav, 10 nap börtönbüntetés; c) 2011.7.7., Aljakszandr Badrahin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2011.7.7., Sz. Marozova, 10 nap börtönbüntetés; e) 2011.7.7., Aljakszandr Varabej, 15 nap börtönbüntetés; f) 2011.7.4., Mikita Mazurenka, 10 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

[Zsadobin, Jurij Viktaravics]

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

[Zsadobin, Jurij Viktorovics]

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Születési idő: 1954.11.14.

Személyazonosító szám: 3141154A021PB0

Védelmi miniszter.

A Biztonsági Tanács tagjaként ő hagyja jóvá a miniszteri szinten hozott elnyomó intézkedéseket, így ő hagyta jóvá azt a döntést is, mely a 2012. december 19-i békés tüntetés leverését szolgálta. 2010 decemberét követően a demokratikus ellenzékre utalva méltatta a »destruktív erők teljes vereségét«.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

[Zsuk, Alena Szjamjonavna]

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

[Zsuk, Jelena Szjemjenovna]

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

A vicebszki terület Pervomajszkij járási bíróságának bírája. 2012. február 24-én Szjarhej Kavalenkát – aki 2012. február eleje óta van politikai okok miatt fogságban – két év és egy hónap börtönbüntetésre ítélte a próbaidő megsértése miatt. Alena Zsuk közvetlenül felelős egy személy személyiségi jogainak megsértéséért, mivel megtagadta Szjarhej Kavalenka jogát a tisztességes tárgyaláshoz. Szjarhej Kavalenkát korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mivel Vicebszkben kitűzte az ellenzéki mozgalom szimbólumát, a betiltott történelmi fehér-vörös-fehér zászlót. Az ezt követően Alena Zsuk által kiszabott büntetés a bűntett jellegéhez képest aránytalanul szigorú volt, és nem állt összhangban a fehérorosz büntetőtörvénykönyvvel. Alena Zsuk tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

[Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics]

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

[Zsuk, Dmitrij Alekszandrovics]

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Születési idő: 1970.7.7.

Személyazonosító szám: 3070770A081PB7

A BELTA állami hírügynökség vezérigazgatója.

Felelősség terheli azért, hogy a média olyan állami propagandát terjeszt, mely meghamisított adatokat felhasználva támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását 2010. december 19-én.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

[Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna]

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

[Zsukovszkaja, Zsanna Alekszejevna]

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án tizenöt, illetve tíznapos börtönbüntetésre ítélte Irina Jarasevics és Mihail Jakanevka civil társadalmi aktivistákat. 2011. július 7-én tíznapos börtönbüntetésre ítélte Barisz Szidarejka civil társadalmi aktivistát egy csendes tüntetésen való részvételéért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

[Zsukovszki, Szjarhej Kansztancinavics]

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

[Zsukovszkij, Szergej Konsztantinovics]

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minszk Zavodszkoj kerületi bíróságának ügyésze. Részt vett Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverinyec ügyének tárgyalásában, akik a civil társadalom neves képviselői. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

[Zjankevics, Valjancina Mikalajevna]

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

[Zenkevics, Valentyina Nyikolajevna]

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája. 2010-ben börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2010.12.20., Jahor Jarmolav, 12 nap börtönbüntetés; b) 2010.12.20., Aljakszandr Palubok, 15 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Zahar Mihalkin, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Szjarhej Szmalak, 15 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Aljakszandr Vasszilevszkij, 15 nap börtönbüntetés. Több alkalommal is börtönbüntetéseket szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

[Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics]

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

[Zimovszkij, Alekszandr Leonyidovics]

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Születési idő: 1961.1.10.

Születési hely: Németország (volt NDK)

Személyazonosító szám: 3100161A078PB5

Médiatanácsadó, az állami rádió- és televíziótársaság korábbi elnöke. 2010 decemberéig a rezsim propagandájának legfőbb szereplője volt, ennek keretében szisztematikusan rágalmazta az ellenzéket, és igazolásokat keresett az emberi jogok megsértéseinek súlyos eseteire, valamint a fehérorosz ellenzék és civil társadalom elleni ismétlődő szigorú fellépésekre.


B.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek

 

Elnevezés

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Elnevezés

(fehéroroszul)

Elnevezés

(oroszul)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indokai

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Fehérorosz Köztársaság, 220012, Minszk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel.: (375–17) 263-63-83,

Fax: (375–17) 263-90-12

Korábbi tulajdonosa Vlagyimir Peftijev. Többségi tulajdonosa Dmitrij Gurinovics, aki régebben Vlagyimir Peftijev tanácsadója volt a Velcomnál. A Beltechexport az állami tulajdonban lévő, állami vállalatok által gyártott fegyverek és katonai felszerelések fő exportőre, és így a rendszer haszonélvezője. A fegyverárusítás révén támogatja a Lukasenko-rezsimet, és bevételt termel számára.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканской лотереи)

 

Business Network és BT Telecommunicatons elnevezésű vállalatain keresztül Vlagyimir Peftijev irányítja. A Sport-Parit Vlagyimir Peftijev Dimitrij Alekszandrovics Lukasenkóval együtt irányítja, ugyanis utóbbi ellenőrzése alatt áll az elnöki sportklub, amely kötelező többségi állami részvénytulajdonnal rendelkezik a Sport-Pariban.

3.

BT Telecommunications állami vállalkozás

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Vlagyimir Peftyijev irányítása alatt áll.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Vlagyimir Peftijev irányítása alatt áll.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Jurij Csizs holdingtársasága. Jurij Csizs főként az LLC Triple holdingtársaságon keresztül nyújt pénzügyi támogatást a Lukasenka-rezsimnek.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registered 2002, Minsk

Az LLC Triple leányvállalata.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Az LLC Triple leányvállalata.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Anatolij Ternavszkij irányítása alatt áll.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

A Univest-M leányvállalata.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

A Univest-M leányvállalata.”


Top