EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0813

A Bizottság 813/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 12. ) az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

HL L 247., 2012.9.13, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/813/oj

13.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/12


A BIZOTTSÁG 813/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 12.)

az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: IPA-rendelet) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. július 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az IPA-rendelet végrehajtásának részletes szabályait.

(2)

A 718/2007/EK rendelet az 1292/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (3) módosult, többek között a célból, hogy a Bizottság nagyobb összegű előfinanszírozást folyósítson a humánerőforrás-fejlesztési és vidékfejlesztési alkotóelemből részesülő országok számára.

(3)

Noha az 1292/2011/EU végrehajtási rendeletnek az volt a szándéka, hogy kiigazítsa a regionális fejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési és vidékfejlesztési alkotóelemek különös előfinanszírozási szabályait, a 718/2007/EK rendelet 160. cikke (3) bekezdésének módosításakor szövegezési hiba történt. Ezt a hibát ki kell javítani.

(4)

A szövegezési hiba kijavításán túl ki kell igazítani a regionális fejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési és vidékfejlesztési alkotóelemek különös előfinanszírozási szabályait a 718/2007/EK rendelet 160. cikkének (3) bekezdésében szereplő, a 42. cikkének (1) bekezdésére történő feleslegessé vált utalás eltávolításával.

(5)

Az e rendeletben megállapított rendelkezések összhangban állnak az IPA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 718/2007/EK rendelet 160. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 42. cikk rendelkezései mellett, az előfinanszírozási kifizetések a legutóbbi három év során az érintett programra vonatkozó uniós hozzájárulás 30 %-át tehetik ki. Amennyiben szükséges, és a költségvetési kötelezettségvállalás rendelkezésre állását figyelembe véve, az előfinanszírozás történhet két részletben.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

(2)  HL L 170., 2007.6.29., 1. o.

(3)  HL L 329., 2011.12.13., 1. o.


Top