EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

A Bizottság 408/2011/EU rendelete ( 2011. április 27. ) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

HL L 108., 2011.4.28, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/21


A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE

(2011. április 27.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1185/2009/EK rendelet létrehozta a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó összehasonlítható európai statisztikák előállításának új keretét.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az 1185/2009/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság által elfogadandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják.

(3)

A bizalmas kezelés érdekében az adatszolgáltató fájlban jelzettel kell jelölni, hogy az anyagról, kémiai osztályról, termékkategóriáról vagy főcsoportról beadott információ bizalmasként kezelendő-e.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok az 1185/2009/EK rendelet I. mellékletében a peszticidek forgalomba hozatalára előírt statisztikai adatokat SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange – statisztikai adat- és metaadatcsere) formátumban szolgáltatják. Az adatszolgáltatás vagy -feltöltés elektronikusan történik az Eurostat egyablakos adatbeviteli rendszerébe.

A tagállamok az előírt adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai specifikációnak megfelelően szolgáltatják.

2. cikk

A Bizottságnak (Eurostat) történő adatszolgáltatás technikai formátumát a melléklet írja le.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 324., 2009.12.10., 1. o.


MELLÉKLET

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátuma

Az adatszolgáltató fájlnak a következő információkat kell tartalmaznia:

Szám

Mező

Megjegyzés

1

Ország

Hárombetűs kód (például FRA)

2

Év

Például 2010

3

Főcsoport

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében megadott kódok, a legújabb frissítés szerint

4

Termékkategóriák

 

5

Kémiai osztály

 

6

Anyag

 

7

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz az értékesített mennyiség

Az anyag kilogrammjában

8

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz a bizalmas kezelés jelzete

Van/nincs


Top