EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0778

2010/778/EU: A Bizottság határozata ( 2010. december 15. ) a 2002/358/EK tanácsi határozat értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv alapján előírt kibocsátási szintek meghatározásáról szóló 2006/944/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2010) 9009. számú dokumentummal történt)

OJ L 332, 16.12.2010, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 253 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/778/oj

16.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/41


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. december 15.)

a 2002/358/EK tanácsi határozat értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv alapján előírt kibocsátási szintek meghatározásáról szóló 2006/944/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2010) 9009. számú dokumentummal történt)

(2010/778/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2002. április 25-i 2002/358/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/944/EK bizottsági határozat (2) a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakának ötéves időtartamára vonatkozóan megállapítja az Európai Unió és tagállamai számára előírt kibocsátási szinteket.

(2)

A kibocsátásnak a 2006/944/EK bizottsági határozatban rögzített szintjei provizórikus adatokon alapulnak, mert 2006. december 31-én még nem álltak rendelkezésre a bázisév végleges kibocsátási értékei.

(3)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv 8. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás lezárultával az Európai Unió és az egyes tagállamok számára indokolt megállapítani a kibocsátás végleges szintjeit a 2006/944/EK határozatban foglalt módszertannak megfelelően.

(4)

Dánia továbbra is fenntartásokkal kívánja kezelni bázisévi kibocsátási adatait, mivel a 2005/166/EK bizottsági határozat (3) 23. cikke értelmében benyújtott jelentésében rendkívül alacsony kibocsátási értékeket közölt a bázisév vonatkozásában. Tekintettel Dánia különleges és egyedi helyzetére, amelyet a 2002/358/EK határozat elfogadásához vezető folyamat során 2002-ben a Tanács is elismert, és amely egyrészt abból fakad, hogy bázisévi kibocsátási adatai szokatlanul alacsonyak, másrészt abból, hogy az említett határozat II. mellékletében előírt, számszerűsített kibocsátáscsökkentési kötelezettsége az egyik legnagyobb, indokolt, hogy az Unió 5 millió kibocsátható mennyiségi egységet adjon át Dániának kizárólag abból a célból, hogy Dánia teljesíteni tudja az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben az első kötelezettségvállalási időszakra előírt kötelezettségeit. A Bizottság kellőképpen figyelembe vette, hogy Dánia vállalta az első kötelezettségvállalási időszak végén esetlegesen fennmaradó kibocsátási egységeknek a számlájáról való törlését.

(5)

A 2006/944/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Éghajlat-változási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/944/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A 2002/358/EK határozat II. mellékletében az Unió kibocsátási szintje és a felsorolt tagállamok összesített kibocsátási szintje között különbségként jelentkező 19 357 532 tonna szén-dioxid-egyenértéket kibocsátható mennyiségi egységek formájában az Uniónak ki kell adnia.”

2.

A melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket vezető központi tisztviselő a jegyzékben 5 000 000, azaz ötmillió kibocsátható mennyiségi egységet átvezet Dánia, mint a Kiotói Jegyzőkönyv részes fele, számlájára.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 15-én.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 130., 2002.5.15., 1. o.

(2)  HL L 358., 2006.12.16., 87. o.

(3)  HL L 55., 2005.3.1., 57. o.


MELLÉKLET

Az Európai Unió és a tagállamok számára előírt, a Kiotói Jegyzőkönyv első mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalási időszakára vonatkozó, tonna szén-dioxid-egyenértékben kifejezett kibocsátási szintek

Európai Unió (1)

19 621 381 509

Belgium

673 995 528

Dánia

273 827 177

Németország

4 868 096 694

Írország

314 184 272

Görögország

668 669 806

Spanyolország

1 666 195 929

Franciaország

2 819 626 640

Olaszország

2 416 277 898

Luxemburg

47 402 996

Hollandia

1 001 262 141

Ausztria

343 866 009

Portugália

381 937 527

Finnország

355 017 545

Svédország

375 188 561

Egyesült Királyság

3 396 475 254


Bulgária

610 045 827

Cseh Köztársaság

893 541 801

Észtország

196 062 637

Ciprus

Nem alkalmazandó.

Lettország

119 182 130

Litvánia

227 306 177

Magyarország

542 366 600

Málta

Nem alkalmazandó.

Lengyelország

2 648 181 038

Románia

1 279 835 099

Szlovénia

93 628 593

Szlovákia

331 433 516


(1)  A 2002/358/EK határozat értelmében a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében vállalt kötelezettségeknek a 4. cikk rendelkezéseivel összhangban történő közös teljesítése céljára, és az e határozat II. mellékletében említett tagállamokra alkalmazva.


Top