EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0718

2010/718/EU: Az Európai Tanács határozata ( 2010. október 29. ) a Saint-Barthélemy sziget Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról

OJ L 325, 9.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 114 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj

9.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/4


AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 29.)

a Saint-Barthélemy sziget Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról

(2010/718/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 355. cikkének (6) bekezdésére,

tekintettel a Francia Köztársaság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 355. cikke lehetővé teszi az Európai Tanács számára, hogy a 355. cikk (1) és (2) bekezdésében említett valamely dán, francia vagy holland ország vagy terület Unióval kapcsolatos jogállását az érintett tagállam kezdeményezésére, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyhangú határozattal módosítsa.

(2)

A Francia Köztársaság (a továbbiakban Franciaország), elnökének 2010. június 30-i levelével arra kérte az Európai Tanácsot, hogy az EUMSz. 355. cikkének (1) bekezdésében említett Saint-Barthélemy szigetre vonatkozóan hozzon ennek megfelelő határozatot. Franciaország azt kéri, hogy e sziget jogállása az Európai Unió legkülső régióinak az EUMSz. 349. cikkében szabályozott jogállásáról az EUMSz. negyedik részében előírtak szerinti társult tengerentúli országok és területek jogállására módosuljon.

(3)

Franciaország kérése a Saint-Barthélemy sziget választott képviselői által is képviselt azon törekvésnek a jegyében született, hogy a sziget – amely a francia alkotmány 74. cikkének megfelelően a Francia Köztársaság tengerentúli közössége és autonómiát élvez – a nemzeti jog szerinti jogállásának jobban megfelelő, Unióval kapcsolatos jogállást kapjon, tekintettel különösen az anyaországtól való távolságára és a kizárólag a turizmusra irányuló, elszigetelt, kisméretű, valós ellátási nehézségekkel küzdő gazdaságára, mivel ezek a tényezők megnehezítik az uniós jog egy részének alkalmazását.

(4)

Franciaország kötelezettséget vállalt az ahhoz szükséges megállapodások megkötésére, hogy az Unió érdekei e változás következtében ne sérüljenek. A szükséges megállapodásoknak egyrészről a monetáris politikát kell érinteniük, mivel Franciaország az eurót kívánja megtartani Saint-Barthélemy egyetlen fizetőeszközeként, és mivel biztosítani kell, hogy a gazdasági és monetáris unió jó működéséhez alapvetően szükséges területeken továbbra is alkalmazzák az Unió jogszabályait. Az említett megállapodásoknak másrészről az adóügyekre kell vonatkozniuk, és annak garantálására irányulniuk, hogy a vonatkozó irányelvekben (a Tanács 1977. december 19-i 77/799/EGK irányelve a tagállamok illetékes hatóságainak kölcsönös segítségnyújtásáról a közvetlen adóztatás és a biztosítási díjak adóztatásának területén (1) és a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelv (2)) előírt – különösen a határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni küzdelmet szolgáló – mechanizmusokat a jövőben változatlanul alkalmazzák Saint-Barthélemy területén. Saint-Barthélemy polgárainak uniós polgároknak kell maradniuk, és továbbra is ugyanazokkal a jogokkal és szabadságokkal kell rendelkezniük az Unión belül, mint más francia állampolgároknak; valamennyi uniós polgárnak pedig továbbra is ugyanazokat a jogokat és szabadságokat kell élveznie Saint-Barthélemy területén, mint jelenleg.

(5)

Következésképpen, a Saint-Barthélemy sziget Unióval kapcsolatos jogállásának változása – ami a választott képviselők demokratikusan kifejezett kívánságának felel meg – nem sértheti az Unió érdekeit, és összeegyeztethetőnek kell lennie a sziget nemzeti jog szerinti autonóm területi jogállásának elnyerésével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Saint-Barthélemy sziget 2012. január 1-jétől kezdődően nem tartozik az Unió legkülső régiói közé, ehelyett elnyeri az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) negyedik részében előírtak szerinti társult tengerentúli országok és területek jogállását.

2. cikk

Az EUMSz. ezért a következőképpen módosul:

1.

a 349. cikk első bekezdéséből a „Saint Barthélemy” kifejezést el kell hagyni;

2.

a 355. cikk 1. pontjából a „Saint-Barthélemy-re” kifejezést el kell hagyni;

3.

a II. mellékletben szereplő felsorolás a „Saint-Pierre és Miquelon” és az „Aruba” elemek között a következő elemmel egészül ki:

„—

Saint-Barthélemy,”.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 29-én.

az Európai Tanács részéről

az elnök

H. VAN ROMPUY


(1)  HL L 336., 1977.12.27., 15. o.

(2)  HL L 157., 2003.6.26., 38. o.


Top