EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0049

A Bizottság határozata ( 2009. november 30. ) a vízuminformációs rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében az első régiók meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 8542. számú dokumentummal történt)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 204 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/49(1)/oj

27.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/62


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. november 30.)

a vízuminformációs rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében az első régiók meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 8542. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2010/49/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (VIS-rendelet) (1) és különösen annak 48. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikke a VIS-műveletek fokozatos végrehajtását írja elő. Ennek megfelelően szükséges meghatározni az első régiókat, ahol a fokozatos végrehajtás első szakaszában össze kell gyűjteni és a VIS-be kell továbbítani – az érintett régió valamennyi vízumkérelme tekintetében – a VIS-ben feldolgozásra kerülő adatokat, ideértve a fényképeket és az ujjlenyomatadatokat.

(2)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (4) bekezdése előírja a régiók meghatározására vonatkozó következő kritériumokat: az illegális bevándorlás kockázata, a tagállamok belső biztonságát fenyegető veszélyek, valamint a biometrikus adatok felvételének kivitelezhetősége az adott régió minden pontján.

(3)

A Bizottság a tagállamok szakértői által a VIS fokozatos végrehajtásának céljából 2005-ben meghatározott módon értékelte a különböző régiókat, és az értékelésekor figyelembe vette például – az első kritériumot illetően – az érintett régió vízumkérelem-elutasítási és belépésmegtagadási átlagos arányait, valamint – a harmadik kritériumot illetően – azt a tényt, hogy a VIS e régiókban történő hatékony végrehajtása érdekében bizonyos régiókban meg kell erősíteni a konzuli jelenlétet vagy képviseletet.

(4)

Ebből az értékelésből kitűnik, hogy Észak-Afrika az első régió, ahol a vízumkérelmek tekintetében a vízumadatok gyűjtését és a VIS-be történő továbbítását meg kell kezdeni.

(5)

A Közel-Kelet a második régió, ahol a vízumkérelmek tekintetében a vízumadatok gyűjtését és a VIS-be történő továbbítását meg kell kezdeni, kivéve a megszállt palesztin területeket a súlyos műszaki problémák miatt, amelyekkel az érintett konzuli képviseletek vagy irodák felszerelése járhat. Egy későbbi időpontban határozatot kell hozni a VIS-műveletek e területen történő megkezdésére vonatkozóan.

(6)

A Perzsa-öböl térsége a harmadik régió, ahol a vízumkérelmek tekintetében a vízumadatok gyűjtését és a VIS-be történő továbbítását meg kell kezdeni.

(7)

Az illegális bevándorlás elleni küzdelem és a belső biztonság védelme folyamatosságának biztosítása érdekében, a kiépítési szakaszban a schengeni határátkelőhelyeket különálló régióként kell meghatározni a külső határokon benyújtott vízumkérelmek lefedése céljából. A külső határátkelőhelyeken a tagállamoknak törekedniük kell az adatgyűjtés és az adatok VIS-be történő továbbításának mihamarabbi megkezdésére annak elkerülése érdekében, hogy az említett régiókból származó harmadik országbeli állampolgárok kijátsszák a kiépítési szakaszt azáltal, hogy a külső határokon nyújtják be vízumkérelmeiket.

(8)

A 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban a Bizottság állapítja meg az egyes régiók tekintetében a műveletek megkezdésének időpontját.

(9)

A további régiók meghatározása tekintetében a későbbiek során kell további határozatokat hozni e régiók kiegészítő és naprakész – a releváns kritériumokkal és az e határozatban meghatározott első régiók végrehajtási tapasztalatával összhangban elvégzett – értékelése alapján.

(10)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 2. cikkének megfelelően Dánia nem vett részt a 767/2008/EK rendelet elfogadásában, az rá nem kötelező, illetve nem alkalmazható. Tekintettel arra, hogy a 767/2008/EK rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban – 2008. október 13-i levelében jelezte, hogy e vívmányokat nemzeti jogrendszerébe mégis átülteti. Ebből következően a nemzetközi jog szerint köteles végrehajtani e határozatot.

(11)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ezért az Egyesült Királyság e határozatnak nem címzettje.

(12)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ezért Írország e határozatnak nem címzettje.

(13)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(14)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (6) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (7) és a 2008/149/IB tanácsi határozat (8) 3. cikkével.

(15)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2008/261/EK tanácsi határozat (9) és a 2008/262/EK tanácsi határozat (10) 3. cikkével.

(16)

Ciprus tekintetében e határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(17)

Bulgária és Románia tekintetében e határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(18)

Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban állnak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 51. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 767/2008/EK rendelet 48. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és 48. cikke (3) bekezdésével összhangban az adatok gyűjtése és a vízuminformációs rendszerbe (VIS) történő továbbítása a következő régiókban kezdődik meg:

Az első régió:

Algéria,

Egyiptom,

Líbia,

Mauritánia,

Marokkó,

Tunézia.

A második régió:

Izrael,

Jordánia,

Libanon,

Szíria.

A harmadik régió:

Afganisztán,

Bahrein,

Irán,

Irak,

Kuvait,

Omán,

Katar,

Szaúd-Arábia,

Egyesült Arab Emírségek,

Jemen.

2. cikk

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) által meghatározott külső határátkelőhelyek különálló régiónak minősülnek. A külső határokon benyújtott vízumkérelmek tekintetében a 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban kezdődik meg az adatok gyűjtése és a VIS-be történő továbbítása.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(6)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(8)  HL L 53., 2008.2.27., 50. o.

(9)  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.

(10)  HL L 83., 2008.3.26., 5. o.

(11)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(12)  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.


Top