EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0377

2009/377/EK: A Bizottság határozata ( 2009. május 5. ) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) 16. cikkében említett konzultációs mechanizmushoz és egyéb eljárásokhoz szükséges végrehajtási intézkedések elfogadásáról (az értesítés a C(2009) 2359. számú dokumentummal történt)

OJ L 117, 12.5.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 206 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/377/oj

12.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/3


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. május 5.)

a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) 16. cikkében említett konzultációs mechanizmushoz és egyéb eljárásokhoz szükséges végrehajtási intézkedések elfogadásáról

(az értesítés a C(2009) 2359. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2009/377/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (VIS-rendelet) (1) és különösen annak 45. cikke (2) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 767/2008/EK rendelet (VIS-rendelet) 16. cikke tartalmazza a VIS betekintésre és okmánykérésre történő használatának szabályait. A VIS-rendelet 16. cikkének végrehajtása érdekében el kell fogadni a VIS-infrastruktúrán keresztül folytatott üzenetváltásra vonatkozó szabályokat (VIS Mail specifikációk). Ezeket az üzeneteket nem kell a VIS-ben rögzíteni, és az elküldött személyes adatok kizárólag a központi vízumhatóságok közötti konzultáció, valamint a konzuli együttműködés céljára használhatók fel.

(2)

Figyelemmel a VIS-rendelet 46. cikkében említett határidőig elfogadott, a schengeni konzultációs hálózat technikai funkcióinak átvételére vonatkozó további intézkedésekre, a VIS Mail specifikációkban négy üzenettípust kell meghatározni, amelyek a VIS működésének megkezdésétől a VIS-rendelet 46. cikkében említett időpontig használhatók. Ezek közé kell, hogy tartozzanak a konzuli együttműködéssel összefüggő üzenetek (a VIS-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése), az úti okmányok és más, a kérelmet alátámasztó okmányok másolatainak továbbítására vonatkozó megkeresések továbbításával és e dokumentumok elektronikus másolatainak továbbításával összefüggő üzenetek (a VIS-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése), az arra vonatkozó üzenetek, hogy a VIS-ben feldolgozott adat nem helytálló vagy az adat a VIS-ben a VIS-rendelettel ellentétesen került feldolgozásra (a VIS-rendelet 24. cikkének (2) bekezdése), valamint az arra vonatkozó üzenetek, hogy egy kérelmező megszerezte egy tagállam állampolgárságát (a VIS-rendelet 25. cikkének (2) bekezdése).

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia 2008. október 13-án úgy határozott, hogy végrehajtja a dán jogban a 767/2008/EK rendeletet. Így a 767/2008/EK rendelet a nemzetközi jog szerint kötelezi Dániát. Dánia ennélfogva a nemzetközi jog alapján köteles e határozat végrehajtására.

(4)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (2) összhangban az Egyesült Királyság nem vett részt a 767/2008/EK rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó, mivel az a schengeni vívmányok rendelkezései továbbfejlesztésének minősül. Így az Egyesült Királyság nem címzettje a Bizottság e határozatának.

(5)

Az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (3) összhangban Írország nem vett részt a 767/2008/EK rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó, mivel az a schengeni vívmányok rendelkezései továbbfejlesztésének minősül. Így Írország nem címzettje a Bizottság e határozatának.

(6)

Ez a határozat a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő, vagy ahhoz másképpen kapcsolódó jogi aktus.

(7)

Izland és Norvégia tekintetében ez a határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében, amely rendelkezések az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének B. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(8)

Svájc tekintetében e határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség által aláírt, ez utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodás értelmében, amely az e megállapodás Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló 2008/146/EK tanácsi határozat (6) 3. cikkével összefüggésben az 1999/437/EK határozat 1. cikke B. pontjában említett terület hatálya alá tartozik.

(9)

Liechtenstein tekintetében e határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség, valamint a Liechtensteini Nagyhercegség között megkötött, a Liechtensteini Nagyhercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség által aláírt, ez utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében, amely az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK tanácsi határozat (7) 3. cikkével összefüggésben az 1999/437/EK határozat 1. cikke B. pontjában említett terület hatálya alá tartozik.

(10)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 51. cikkében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 767/2008/EK rendelet 16. cikkében említett konzultációs mechanizmushoz és egyéb eljárásokhoz szükséges végrehajtási intézkedéseket a VIS működése elindulásának szakaszától a 767/2008/EK rendelet 46. cikkében említett időpontig a melléklet tartalmazza.

2. cikk

E határozat címzettje a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(6)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(7)  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.

(8)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.


MELLÉKLET

1.   Bevezetés

A 767/2008/EK rendelet 16. cikkén alapul, amely lehetővé teszi a vízuminformációs rendszeren (VIS) keresztül történő információtovábbítást a tagállamok között.

Az e mechanizmus keretében a VIS-rendelet 16. cikkének megfelelően elküldött személyes adatok kizárólag a központi vízumhatóságok közötti konzultáció, valamint a konzuli együttműködés céljára használhatók fel.

A VIS Mail és a VISION fejlődése az alábbi szakaszos folyamat keretében valósul meg:

Image

A VIS működésbe lépését megelőzően a VISION lesz a vízumokra vonatkozó konzultációk egyedüli kommunikációs hálózata (1).

Az 1. szakaszban, a VIS működésének megkezdésétől, a VIS Mail mechanizmus a következő típusú információk továbbítására használható:

konzuli együttműködésre vonatkozó üzenetek,

igazoló okmányok kérése,

pontatlan adatokra vonatkozó üzenetek,

egy kérelmező megszerezte egy tagállam állampolgárságát.

A VIS-rendeletnek a VIS Mail használatára vonatkozó rendelkezései a konzuli együttműködésre vonatkozó információk továbbításáról és az igazoló okmányok kéréséről (16. cikk (3) bekezdése), az adatok módosításáról (24. cikk (2) bekezdése) és az adatok törlésének előrehozásáról (25. cikk (2) bekezdése) az 1. szakaszban alkalmazandók. A VIS Mail mechanizmusnak, ideértve a központi levéltovábbítást és a nemzeti levelezőszervereket, működnie kell annak érdekében, hogy amennyiben egy tagállam használni kívánja a mechanizmust az 1. szakaszban, képes legyen az ilyen üzenetek továbbítására (2). A VIS Mail működésének 1. szakaszában a VISION-t párhuzamosan fogják használni.

A 2. szakaszban, amikor minden schengeni vízumot kiadó képviselet csatlakozik a VIS-hez, a VIS Mail mechanizmus váltja fel a schengeni konzultációs hálózatot a VIS-rendelet 46. cikkével összhangban meghatározott időpontban. Ezt az időpontot követően minden típusú üzenetváltásra a VIS infrastruktúráján keresztül kerül sor a VIS Mail mechanizmus révén.

2.   SMTP levelezési infrastruktúra

Az SMTP-levelezőrendszer a VIS infrastruktúráját fogja használni, amely tartalmazza a nemzeti interfészeket és az sTESTA hálózatot, és alapjául a nemzeti levelezőszerverek szolgálnak, amelyek a központi levéltovábbítási infrastruktúrán keresztül cserélik ki az üzeneteket.

A központi SMTP levéltovábbítási infrastruktúra kifejlesztésére és üzembe állítására a VIS központi egységénél és a tartalék központi egység helyszínein kerül sor. Az igazgató hatóság látja el a levéltovábbítás igazgatását és figyelemmel kísérését, ideértve a naplózást is.

A nemzeti SMTP-levelezőszerver infrastruktúráját a tagállamok építik ki. A nemzeti levelezőszerver infrastruktúráját védeni kell az üzenetekhez való illetéktelen hozzáférések ellen.

3.   Alkalmazási megoldás

A VIS Mail működése az 1. szakaszban kezdődik, olyan működési folyamatokkal, amelyek figyelembe veszik a VISION műszaki megoldásait, annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet az 1. és a 2. szakasz között, amikor a VIS Mail felváltja a VISION-t.

A VIS Mail mechanizmus funkcióit meghatározó műszaki leírások nem érintik a konzuli együttműködés és a vízumeljárások jogi vonatkozásait.


(1)  Ezt a hálózatot használják a tagállamok közötti konzultációra, ideértve a képviseletet is, valamint az arra vonatkozó információcserére, hogy korlátozott területi érvényességű vízumot bocsátottak ki.

(2)  Az a tény, hogy a VIS Mail mechanizmusnak használhatónak kell lennie, magának a mechanizmusnak az opcionális használatára utal, nem pedig az eszköz elérhetőségére, amely akkor már kötelező lesz.


Top