EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0109

Az Európai Parlament és a Tanács 109/2008/EK rendelete ( 2008. január 15. ) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 39, 13.2.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/109/oj

13.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/14


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 109/2008/EK RENDELETE

(2008. január 15.)

az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK (3) európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerek címkézésére, megjelenítésére és reklámozására vonatkozó szabályokat állapít meg.

(2)

Tilos az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve ha azok az 1924/2006/EK rendeletben foglalt általános és különös követelményeknek megfelelnek, és kivéve ha azok az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások közösségi listáin szerepelnek. Az egészségre vonatkozó állítások listáit az abban a rendeletben részletezett eljárások szerint kell létrehozni. Következésképpen a listák nem voltak hatályban azon rendelet alkalmazásának első napján, azaz 2007. július 1-jén.

(3)

Emiatt az 1924/2006/EK rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő a nem a betegségek kockázatának csökkentésével, illetve a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások esetében.

(4)

A betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások esetében nem volt szükség átmeneti intézkedésre. A valamely betegség megelőzésével, kezelésével és gyógyításával kapcsolatos állításoknak az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) bevezetett tilalma, valamint a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások új kategóriájának az 1924/2006/EK rendelettel történt bevezetése miatt az ilyen állításokat tartalmazó termékek nem jelenhettek volna meg a Közösség piacán.

(5)

A gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások kategóriáját az 1924/2006/EK rendelet elfogadási eljárásának nagyon késői szakaszában vezették be, átmeneti intézkedések előírása nélkül. Az ilyen állításokat tartalmazó termékek azonban már jelen vannak a Közösség piacán.

(6)

A piaci zavarok elkerülése érdekében ezért helyénvaló a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások esetében ugyanolyan átmeneti intézkedéseket előírni, mint más, egészségre vonatkozó állítások esetében.

(7)

Az 1924/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1924/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, az alábbi állításokat lehet alkalmazni, ha engedélyezték felvételüket az ilyen megengedett állításokat és az állítások alkalmazásának szükséges feltételeit tartalmazó közösségi listába, az e rendelet 15., 16., 17. és 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően:

a)

a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások;

b)

a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások.”.

2.

A 28. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérő, egészségre vonatkozó állításokra, amelyeket a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt alkalmaztak, a következők vonatkoznak:”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. január 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  A 2007. szeptember 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2007. december 12-i véleménye (a Hivatalos lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. január 11-i határozata.

(3)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o., Helyesbítve: HL L 12., 2007.1.18., 3. o.

(4)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2007/68/EK bizottsági irányelvvel (HL L 310., 2007.11.28., 11. o.) módosított irányelv.


Top