EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

A Bizottság 2007/26/EK irányelve ( 2007. május 7. ) a 2004/6/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama kiterjesztésének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/5


A BIZOTTSÁG 2007/26/EK IRÁNYELVE

(2007. május 7.)

a 2004/6/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama kiterjesztésének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2001. február 15-i 2001/15/EK bizottsági irányelv (2) meghatározza az anyagok bizonyos kategóriáit, és mindegyikükre vonatkozóan megemlíti azon vegyi anyagokat, amelyek különleges táplálkozási célra szánt élelmiszerek gyártásához felhasználhatók.

(2)

A 2001/15/EK irányelv elfogadásakor számos, különleges táplálkozási célra szánt élelmiszerekhez adott tápértéknövelő anyag – amelyeket egyes tagállamokban forgalmaznak – nem kerülhetett be az irányelv mellékletébe, mert azokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság nem értékelte.

(3)

Míg az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) ezen anyagok értékelését be nem fejezi, a 2004/6/EK bizottsági irányelv (3) rendelkezése értelmében a tagállamok 2006. december 31-ig továbbra is engedélyezhetik területükön az érintett anyagokat tartalmazó termékek kereskedelmét, feltéve, hogy teljesülnek bizonyos, biztonságra vonatkozó feltételek.

(4)

Nem volt lehetséges 2006. december 31-ig lezárni az értékeléseket és a kapcsolódó igazgatási intézkedéseket. Emiatt ki kell terjeszteni a 2004/6/EK irányelv alkalmazását az érintett élelmiszerek kereskedelme szükségtelen megzavarásának elkerülése céljából.

(5)

Figyelembe véve az anyagok EFSA általi értékelésének befejezéséhez és a kapcsolódó intézkedések nemzeti jogba való átültetéséhez szükséges időt, helyénvaló a 2004/6/EK irányelv alkalmazási időtartamának 2009. december 31-ig történő kiterjesztése.

(6)

A 2004/6/EK irányelv 1. cikkében előírt 2006. december 31-i időpont ezen irányelv rövid határidőn belül történő átültetését teszi szükségessé. A 2004/6/EK irányelvben felsorolt anyagokat tartalmazó termékek kereskedelme során jelentkező nehézségek elkerülése érdekében helyénvaló ezen irányelv 2007. január 1-jétől való alkalmazása.

(7)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/6/EK irányelv 1. cikkében a „2006. december 31-ig” időpont helyébe a „2009. december 31-ig” időpont lép.

2. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. július 8-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok e rendelkezéseket 2007. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 186., 1989.6.30., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 52., 2001.2.22., 19. o. A legutóbb a 2006/34/EK irányelvvel (HL L 83., 2006.3.22., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 15., 2004.1.22., 31. o.


Top