EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1943

A Tanács 1943/2006/EK rendelete ( 2006. december 12. ) a Galileo Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 876/2002/EK rendelet módosításáról

OJ L 367, 22.12.2006, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 517–518 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1943/oj

22.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/21


A TANÁCS 1943/2006/EK RENDELETE

(2006. december 12.)

a Galileo Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 876/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A Galileo Közös Vállalkozást a 2002. május 21-i 876/2002/EK rendelet (3) hozta létre, a Galileo program fejlesztési szakaszának végrehajtása és a következő szakaszok előkészítése céljából.

(2)

A 876/2002/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a Galileo Közös Vállalkozás négyéves időtartamra jön létre, amely a fejlesztési szakasznak felel meg; ez az időszak az eredeti tervek szerint 2002-től 2005-ig bezárólag tartott volna.

(3)

A Galileo program jelenlegi állása szerint azonban a fejlesztési szakasz nem zárul le 2008 vége előtt. Ezért értelmetlennek és költségesnek tűnik a Galileo Közös Vállalkozás működési időtartamának 2006-nál későbbi időpontig történő meghosszabbítása, mivel a 2004. július 12-i 1321/2004/EK rendelettel (4) létrehozott Európai GNSS (5) Ellenőrző Hatóság 2006 folyamán fokozatosan átveheti, majd befejezheti a Galileo Közös Vállalkozás által végzett valamennyi tevékenységet.

(4)

Annak érdekében azonban, hogy az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság a legmegfelelőbben vehesse át a Galileo Közös Vállalkozás által végzett tevékenységeket, kívánatos lenne, hogy a két struktúra néhány hónapig párhuzamosan létezzen, és ezalatt az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság intenzíven bekapcsolódjon a Galileo Közös Vállalkozás tevékenységeibe.

(5)

Ezért rendelkezni kell arról, hogy a Galileo Közös Vállalkozás működése 2006. december 31-jén véget érjen.

(6)

Továbbá a Galileo Közös Vállalkozás 876/2002/EK rendelettel elfogadott, számos téves vagy helytelen kifejezést tartalmazó alapszabályának helyesbítése érdekében az alapszabályt módosítani kell.

(7)

A vonatkozó módosítási eljárásokat a 876/2002/EK rendelettel összhangban betartották.

(8)

A 876/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 876/2002/EK rendelet 1. cikkének első bekezdésében a „négyéves időtartamra” szövegrész helyébe a „2006. december 31-ig” szövegrész lép.

2. cikk

A Galileo Közös Vállalkozásnak a 876/2002/EK rendelet mellékletében szereplő alapszabálya a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A közös vállalkozás pénzeszközei tagjainak vagyoni hozzájárulásaiból állnak. Nem pénzbeli hozzájárulás is lehetséges. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét és a közös vállalkozás céljainak megvalósításával összefüggő hasznosságát meg kell állapítani.

Az alapító tagok a saját kötelezettségvállalásukban megjelölt összegek erejéig jegyeznek részvényeket a vállalkozás tőkéjéből: az Európai Közösség kötelezettségvállalása 520 millió EUR-ra, az Európai Űrügynökségé pedig 50 millió EUR összegre vonatkozik.

Amint a Bizottság tájékoztatta a Tanácsot a pályázati eljárás eredményéről, a közgyűlés haladéktalanul felkéri a (3) bekezdés b) albekezdésének második francia bekezdésében említett vállalkozásokat a részvényjegyzésre. A vállalkozásoknak egy éven belül 5 millió EUR-t kell jegyezniük. Ez az összeg – a részvényeket akár egyénileg, akár kollektívan jegyző – olyan vállalkozások esetében, amelyek a kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló, 1996. április 3-i bizottsági ajánlás (6) értelmében kis- vagy középvállalkozásnak tekinthetőek, 250 ezer EUR összegre csökken.

A közgyűlés dönt arról, hogy ebből a tőkéből mekkora összeget kell az egyes tagok által jegyzett tőkerésszel arányosan rendelkezésre bocsátani. Ha a közös vállalkozás bármely tagja nem teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségvállalását vagy nem fizeti be az esedékes összeget az előírt határidőn belül, első lépésben ki kell zárni a közgyűlésben zajló szavazásból, majd hat hónap után meg kell fosztani tagságától arra az időre, ameddig a kötelezettségeinek eleget nem tesz.

A közös vállalkozás pénzügyi kötelezettségvállalásai nem haladhatják meg a rendelkezésére álló pénzeszközök összegét.

2.

Az 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának második mondata helyébe a következő mondat lép:

„A közös vállalkozás mindegyik tagja az általa vállalt hozzájárulással arányos számú szavazattal rendelkezik.”

3.

A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

A közös vállalkozás a 2002. május 28-án kezdődő és 2006. december 31-ig tartó időtartamra jön létre.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. HUOVINEN


(1)  2006. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 138., 2002.5.28., 1. o.

(4)  HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(5)  GNSS: globális navigációs műholdrendszer.

(6)  HL L 107., 1996.4.30., 4. o.”


Top