EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

A Bizottság 575/2006/EK rendelete ( 2006. április 7. ) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság állandó tudományos testületeinek száma és elnevezése tekintetében történő módosításáról

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/3


A BIZOTTSÁG 575/2006/EK RENDELETE

(2006. április 7.)

a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság állandó tudományos testületeinek száma és elnevezése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 28. cikke (4) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

A növények egészségének védelme az élelmiszerlánc biztonságának egyik alapvető tényezője, és a legfrissebb fejlemények tükrében a növény-egészségügyi kockázatok egyre gyakoribb tudományos értékelésére van szükség.

(2)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság növény-egészségügyért, a növényvédő termékekért és azok szermaradványaiért felelős tudományos testületében jelenleg rendelkezésre álló szakértelem csak szórványosan és korlátozott mértékben teszi lehetővé a növény-egészségügyi tudományos értékeléseket. Ezért a növény-egészségügyi tudományos vélemények iránti megnövekedett kereslet kiszolgálása érdekében az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság hivatalos kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz egy új állandó tudományos testület létrehozása céljából, amely testület a növény-egészségüggyel kapcsolatos különböző területekkel – rovartan, mikológia, virológia, bakteriológia, növénytan, agronómia, növény-egészségügyi zárlat és a növénybetegségek járványtana – kapcsolatos szakértelmet egyesítené.

(3)

A növény-egészségüggyel foglalkozó új tudományos testület létrehozása érdekében módosítani kell a „növény-egészségügyi, a növényvédelmi termékek és szermaradványaik testülete” elnevezést.

(4)

A 178/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 178/2002/EK rendelet 28. cikkének (4) bekezdése a következőképpen módosul:

1.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

növényvédelmi termékek és szermaradványaik testülete,”

2.

a cikk a következő i) ponttal egészül ki:

„i)

növény-egészségüggyel foglalkozó testület.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. Az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.


Top