EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0772

A Bizottság 772/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 123, 27.4.2004, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 235 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 235 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 291 - 297

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/772/oj

32004R0772Hivatalos Lap L 123 , 27/04/2004 o. 0011 - 0017


A Bizottság 772/2004/EK rendelete

(2004. április 7.)

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1965. március 2-i 19/65/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 1. cikkére,

e rendelet tervezetének közzétételét követően [2],

a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 19/65/EGK rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendelet útján alkalmazza a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdését a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó technológiaátadási megállapodások és az azokhoz kapcsolódó összehangolt magatartások egyes olyan csoportjaira, amelyekben csak két vállalkozás vesz részt.

(2) A 19/65/EGK rendelet értelmében a Bizottság elfogadta különösen a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1996. január 31-i 240/96/EK rendeletet [3].

(3) 2001. december 20-án a Bizottság értékelő jelentést [4] tett közzé a technológiaátadási csoportmentesítési 240/96/EK rendeletről. E jelentés hatására nyilvános vita indult a 240/96/EK rendeletnek, és általában a Szerződés 81. cikke (1) és (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodásokra történő alkalmazásáról. A tagállamok és harmadik személyek válasza az értékelési jelentésre általában támogatta a technológiaátadási megállapodásokra vonatkozó közösségi versenypolitika reformját. Ezért helyénvaló a 240/96/EK rendelet hatályon kívül helyezése.

(4) Ennek a rendeletnek meg kell felelnie a hatékony verseny, valamint a vállalkozások számára megfelelő jogbiztonság biztosítására vonatkozó két követelménynek. E célkitűzések megvalósítása során szükséges a jogszabályi keretnek és alkalmazásának egyszerűsítése. A mentességet élvező kikötések felsorolására vonatkozó megközelítés helyett célszerűbb nagyobb hangsúlyt helyezni azon megállapodáscsoportok meghatározására, amelyek egy meghatározott piacierőszintig mentességet élveznek, valamint azon korlátozások vagy kikötések meghatározására, amelyeket az ilyen megállapodások nem tartalmazhatnak. Ez összhangban van azzal a közgazdasági alapú megközelítéssel, amely az ilyen megállapodások érintett piacra tett hatását értékeli. Ezzel a megközelítéssel összhangban van továbbá a versenytársak közötti és a nem versenytársak közötti megállapodások közötti különbségtétel is.

(5) A technológiaátadási megállapodások technológia hasznosításának engedélyezésére vonatkoznak. Az ilyen megállapodások rendszerint javítják a gazdasági hatékonyságot és elősegítik a versenyt, mivel csökkentik a kutatás és fejlesztés területén a párhuzamos tevékenységeket, erősítik az új kutatási és fejlesztési tevékenységek megkezdésének ösztönzését, serkentik a további innovációt, megkönnyítik a technológiák elterjedését, és megteremtik a versenyt a termékpiacokon.

(6) Annak a valószínűsége, hogy az ilyen hatékonyságnövelő és versenyt elősegítő hatások kompenzálják a technológiaátadási megállapodásokban szereplő korlátozások okozta versenyellenes hatásokat, az érintett vállalkozások piaci erejének szintjétől függ, és ennélfogva attól, hogy ezek a vállalkozások mennyire kénytelenek versenyezni a helyettesítő technológiákkal rendelkező vagy helyettesítő termékeket előállító vállalkozásokkal.

(7) E rendeletnek csak azokkal a megállapodásokkal kell foglalkoznia, amelyekben a licenciaadó a licenciavevőnek megengedi a licencia tárgyát képező technológia hasznosítását, esetleg további, a licenciavevő által végzett kutatást és fejlesztést követően, áruk vagy szolgáltatások előállítása céljából. A rendelet nem terjedhet ki azokra a licenciamegállapodásokra, amelyek célja a kutatás és fejlesztés alvállalkozásba adása. Nem terjedhet ki továbbá a technológia-pool létrehozására irányuló licenciamegállapodásokra, azaz a technológiák egyesítésére vonatkozó megállapodásokra, amelyek célja az így létrehozott szellemi tulajdonjogok összessége hasznosításának harmadik személyek számára történő engedélyezése.

(8) A 81. cikk (3) bekezdésének rendeleti úton történő alkalmazásához nem szükséges azon technológiaátadási megállapodások meghatározása, amelyek a 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazási körébe tartozhatnak. A megállapodások 81. cikk (1) bekezdése szerinti egyedi értékelése során számos tényezőt, és különösen az érintett technológia- és termékpiacok struktúráját és dinamikáját kell figyelembe venni.

(9) Az e rendelet által létrehozott csoportmentesítési kedvezményt azokra a megállapodásokra kell korlátozni, amelyekről megfelelő bizonyossággal feltételezhető, hogy kielégítik a 81. cikk (3) bekezdésének feltételeit. A technológiaátadás előnyeinek és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az e rendelet általi kedvezményt a technológiaátadási megállapodások olyan rendelkezéseire is alkalmazni kell, amelyek nem képezik az ilyen megállapodások elsődleges tárgyát, de közvetlenül kapcsolódnak a licencia tárgyát képező technológia alkalmazásához.

(10) Versenytársak közötti technológiaátadási megállapodások esetében vélelmezhető – amennyiben a felek együttes érintett piaci részesedése nem haladja meg a 20 %-ot, és a megállapodások nem tartalmaznak súlyosan versenyellenes korlátozásokat –, hogy ezek általában a termelés vagy a forgalmazás javulását eredményezik, és lehetővé teszik a fogyasztók méltányos részesedését a belőlük eredő előnyből.

(11) Nem versenytársak közötti technológiaátadási megállapodások esetében vélelmezhető – amennyiben a felek által az érintett piacokon külön-külön birtokolt piaci részesedés nem haladja meg a 30 %-ot, és a megállapodások nem tartalmaznak súlyosan versenyellenes korlátozásokat –, hogy ezek általában a termelés vagy a forgalmazás javulását eredményezik, és lehetővé teszik a fogyasztók méltányos részesedését a belőlük eredő előnyből.

(12) Nem vélelmezhető, hogy e piaci részesedési küszöbértékek felett a technológiaátadási megállapodások a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak. Például a nem versenytárs vállalkozások közötti kizárólagos licenciamegállapodás gyakran nem tartozik a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá. Nem vélelmezhető továbbá, hogy a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó technológiaátadási megállapodások e piaci részesedési küszöbértékek felett nem felelnek meg a mentesülés feltételeinek. Azonban az sem vélelmezhető, hogy ezek általában olyan jellegű és mértékű objektív előnyökkel járnak, amelyek ellentételezik a versenyre kifejtett hátrányos hatásaikat.

(13) E rendelet nem mentesítheti az olyan technológiaátadási megállapodásokat, amelyek a termelés vagy a forgalmazás javításához nem nélkülözhetetlen korlátozásokat tartalmaznak. Különösen ki kell zárni az e rendelet nyújtotta csoportmentesítési kedvezményből az érintett vállalkozások piaci részesedésétől függetlenül az olyan technológiaátadási megállapodásokat, amelyek súlyosan versenyellenes korlátozásokat tartalmaznak, mint például a harmadik személyeknek felszámított ár rögzítése. Az ilyen különösen súlyos korlátozások esetében a megállapodás egészét ki kell zárni a csoportmentesítés kedvezményéből.

(14) Az innováció ösztönzésének és a szellemi tulajdonjogok megfelelő alkalmazásának védelme érdekében meghatározott korlátozásokat ki kell zárni a csoportmentesítésből. Különösen ki kell zárni a licenciavevő azon kötelezettségeit, amelyeknek értelmében az elválasztható fejlesztésekre a licenciaadó részére kizárólagos licenciát kell adnia. Amennyiben a licenciamegállapodásban ilyen korlátozás szerepel, csak a szóban forgó korlátozást kell kizárni a csoportmentesítés kedvezményéből.

(15) A piaci részesedésre vonatkozó küszöbértékek, a súlyosan versenyellenes korlátozásokat tartalmazó technológiaátadási megállapodások mentesülésből való kizárása, és az e rendeletben előírt kizárt korlátozások általában biztosítják azt, hogy azok a megállapodások, amelyekre a csoportmentesítés vonatkozik, ne nyújtsanak lehetőséget a részes vállalkozások számára arra, hogy a versenyt az adott termékek jelentős része tekintetében megszüntessék.

(16) Azokban az egyedi esetekben, amelyekben az e rendelet hatálya alá tartozó megállapodások mégis a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatást váltanak ki, a Bizottság számára lehetővé kell tenni a csoportmentesítés kedvezményének visszavonását. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha csökken az innovációösztönzés, vagy akadályozott a piacra jutás.

(17) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet [5] felhatalmazza a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait arra, hogy a 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekkel összeegyeztethetetlen hatásokat kiváltó technológiaátadási megállapodások tekintetében visszavonják a csoportmentesítés kedvezményét abban az esetben, ha saját területükön vagy annak egy részén ilyen hatások észlelhetők, és ha az ilyen terület az elkülönült földrajzi piac valamennyi jellegzetességével rendelkezik. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e visszavonási jogkör gyakorlása ne sértse a közösségi versenyszabályoknak a közös piac egészén való egységes alkalmazását, vagy az ilyen szabályok végrehajtása során elfogadott intézkedések teljes érvényesülését.

(18) A technológiaátadási megállapodások hasonló korlátozó hatásokat kiváltó, és egy adott piac több mint 50 %-ára kiterjedő párhuzamos hálózatai feletti felügyelet megerősítése érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy e rendeletet alkalmazhatatlannak nyilvánítsa az adott piac vonatkozásában meghatározott korlátozásokat tartalmazó technológiaátadási megállapodásokra, ilyen módon helyreállítva a 81. cikknek az ilyen megállapodásokra vonatkozó teljes mértékű alkalmazását.

(19) E rendelet csak licenciaadó és licenciavevő közötti technológiaátadási megállapodásokra vonatkozik. A rendeletnek akkor is vonatkoznia kell az ilyen megállapodásokra, ha a feltételeket egynél több kereskedelmi szintre kell alkalmazni, például a licenciavevő adott forgalmazási rendszer felállítására való kötelezésével, és annak meghatározásával, hogy milyen kötelezettségeket támaszthat vagy kell támasztania az általa a licencia alapján előállított termékek viszonteladóival szemben. Azonban az ilyen feltételeknek és kötelezettségeknek meg kell felelniük a szállítási és forgalmazási megállapodásokra alkalmazandó versenyszabályoknak. A licenciavevő és annak vevői közötti szállítási és forgalmazási megállapodások nem mentesíthetők e rendelettel.

(20) Ez a rendelet nem érinti a Szerződés 82. cikkének alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) "megállapodás": a megállapodás, a vállalkozások társulásainak döntése, vagy az összehangolt magatartás;

b) "technológiaátadási megállapodás": a szabadalmilicencia-megállapodás, know-how licenciamegállapodás, szoftverfelhasználási szerződés vagy vegyes szabadalmi-, know-how licenciaszerződés vagy szoftverfelhasználási szerződés, beleértve bármely ilyen megállapodást, amely termékek értékesítésére és beszerzésére, vagy más szellemi tulajdonjogok licenciába adására vagy szellemi tulajdonjogok átruházására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, feltéve hogy ezek a rendelkezések nem a megállapodás elsődleges tárgyát képezik, és közvetlenül kapcsolódnak a szerződés szerinti termékek előállításához; szintén technológiaátadási megállapodásnak minősül a szabadalmak, know-how, szoftveren fennálló szerzői jogok vagy ezek kombinációjának átruházása, amennyiben a technológia hasznosításából fakadó kockázat egy része az engedményezőnél marad, különösen abban az esetben, amikor az átruházás ellenszolgáltatásaként fizetendő összeg az engedményes által az átruházott technológia segítségével előállított termékek tekintetében elért forgalomtól, az ily módon előállított termékek mennyiségétől vagy a technológia alkalmazásával végrehajtott műveletek számától függ;

c) "kölcsönös megállapodás": az olyan technológiaátadási megállapodás, ahol két vállalkozás egyazon szerződés vagy különálló szerződések útján szabadalmi licenciát, know-how licenciát, szoftverre vonatkozó felhasználási engedélyt vagy vegyes szabadalmi-, know-how licenciát vagy szoftverre vonatkozó felhasználási engedélyt ad egymásnak, és ahol ezek a licenciák versengő technológiákra vonatkoznak, vagy versengő termékek előállítására használhatók fel;

d) "nem kölcsönös megállapodás": az olyan technológiaátadási megállapodás, ahol az egyik vállalkozás a másik vállalkozás részére szabadalmi licenciát, know-how licenciát, szoftverre vonatkozó felhasználási engedélyt vagy vegyes szabadalmi-, know-how licenciát vagy szoftverre vonatkozó felhasználási engedélyt ad, vagy ahol két vállalkozás ad egymásnak ilyen licenciát, de ahol ezek a licenciák nem versengő technológiákra vonatkoznak, és nem használhatók fel versengő termékek előállítására;

e) "termék": az áru vagy szolgáltatás, beleértve mind a közbenső termékeket és szolgáltatásokat, mind a végtermékeket és végső szolgáltatásokat;

f) "szerződés szerinti termékek": a licencia tárgyát képező technológiával előállított termékek;

g) "szellemi tulajdonjogok": az ipari tulajdonjogok, a know-how, a szerzői jogok és a szomszédos jogok;

h) "szabadalmak": a szabadalmak, a szabadalmi bejelentések, a használati minták, a használati mintaoltalmi bejelentések, a formatervezési minták, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmai, a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványai, illetve más olyan termékek kiegészítő oltalmi tanúsítványai, amelyekre ilyen szerezhető, valamint a növényfajta-oltalmak;

i) "know-how": tapasztalatból és ismételt alkalmazásból származó, nem szabadalmazott gyakorlati ismeretek, amelyek

i. titkosak, azaz nem közismertek vagy könnyen hozzáférhetők;

ii. lényegesek, azaz a szerződés szerinti termékek előállításához fontosak és hasznosak; valamint

iii. azonosítottak, azaz kellően átfogó módon leírtak ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a know-how megfelel a titkosság és a lényegesség követelményének;

j) "versenytárs vállalkozások": azok a vállalkozások, amelyek az érintett technológiapiacon és/vagy érintett termékpiacon versenyeznek, azaz:

i. az érintett technológiapiac olyan versenytárs vállalkozásai, amelyek versengő technológiákra adnak licenciákat egymás szellemi tulajdonjogainak megsértése nélkül (tényleges versenytársak a technológiapiacon); az érintett technológiapiac olyan technológiákat foglal magában, amelyeket a licenciavevők a jellemzőik, az utánuk fizetendő licenciadíjak és rendeltetésük alapján a licencia tárgyát képező technológiával felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tekintenek;

ii. az érintett termékpiac olyan versenytárs vállalkozásai, amelyek a technológiaátadási megállapodás nélkül folytatnak tevékenységet a szerződés szerinti termékeknek mind az érintett termék-, mind az érintett földrajzi piacán/piacain, egymás szellemi tulajdonjogainak megsértése nélkül (tényleges versenytársak a termékpiacon), vagy amelyek reális megfontolások alapján, vállalják a többletbefektetést vagy egyéb szükséges átállási költségeket, hogy kellő időben, egymás szellemi tulajdonjogai megsértése nélkül beléphessenek a szóban forgó termék- és földrajzi piac(ok)ra a relatív árak kismértékű és tartós növekedésére adott válaszként (potenciális versenytársak a termékpiacon); az érintett termékpiac olyan termékeket foglal magában, amelyeket a vevők a jellemzőik, áruk és rendeltetésük alapján a szerződés szerinti termékekkel felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tekintenek;

k) "szelektív forgalmazási rendszer": az olyan forgalmazási rendszer, amelyben a licenciaadó vállalja, hogy a szerződés szerinti termékek előállítására vonatkozó licenciát csak meghatározott kritériumok alapján kiválasztott licenciavevőknek ad, és ezek a licenciavevők vállalják, hogy a szerződés szerinti termékeket forgalmazásra nem jogosultforgalmazók számára nem értékesítik;

l) "kizárólagos terület": az olyan terület, amelyen csak egy vállalkozás rendelkezik engedéllyel a szerződés szerinti termékeknek a licencia tárgyát képező technológiával történő előállítására, azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a szóban forgó területen egy másik licenciavevőnek is engedélyezzék a szerződés szerinti termékek előállítását kizárólag egy adott vevő számára feltéve, hogy e második licenciát alternatív beszerzési forrás biztosítása céljából nyújtják az adott vevő részére;

m) "kizárólagos vevői csoport": az olyan vevői csoport, amely számára csak egyetlen vállalkozás értékesítheti aktív módon a licencia tárgyát képező technológiával előállított szerződés szerinti termékeket;

n) "elválasztható fejlesztés": az olyan fejlesztés, amely a licencia tárgyát képező technológia megsértése nélkül hasznosítható.

(2) A "vállalkozás", "licenciaadó" és "licenciavevő" fogalmán a megfelelő kapcsolt vállalkozásokat is érteni kell.

"Kapcsolt vállalkozások":

a) az olyan vállalkozások, amelyekben a megállapodásban részes egyik fél közvetlenül vagy közvetve:

i. a szavazati jogok több mint felével rendelkezik; vagy

ii. a felügyelő szerv, az ügyviteli szerv vagy a vállalkozást jogilag képviselő testületek tagjainak több mint felének kinevezésére jogosult; vagy

iii. jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b) az olyan vállalkozások, amelyek a megállapodásban részes felek közül valamelyik tekintetében közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkeznek;

c) az olyan vállalkozások, amelyek tekintetében a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d) az olyan vállalkozások, amelyekben a megállapodásban részes valamely fél az a), b) vagy c) pontban említett vállalkozások egyikével vagy közülük többel együttesen rendelkezik az a) pontban felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel, valamint az olyan vállalkozások, amelyekben az utóbbi vállalkozások közül kettő vagy több együttesen rendelkezik az a) pontban felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel;

e) olyan vállalkozások, amelyekben az a) pontban felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel együttesen rendelkeznek:

i. a megállapodásban részes felek, vagy azoknak az a)–d) pontban említett kapcsolt vállalkozásai; vagy

ii. a megállapodásban részes egy vagy több fél vagy azoknak az a)–d) pontban említett egy vagy több kapcsolt vállalkozása, és egy vagy több harmadik vállalkozás.

2. cikk

Mentesülés

A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján, és e rendelet rendelkezéseire is figyelemmel, a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható két vállalkozás között létrejött, szerződés szerinti termékek előállítását engedélyező technológiaátadási megállapodásokra.

Ez a mentesség annyiban alkalmazandó, amennyiben az ilyen megállapodások a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó versenykorlátozásokat tartalmaznak. A mentesség arra az időszakra alkalmazandó, ameddig a licencia tárgyát képező technológia részét képező szellemi tulajdonjog oltalmi ideje le nem jár, az oltalom meg nem szűnik, vagy ameddig azt meg nem semmisítik, illetve know-how esetében, ameddig a know-how titkos marad, kivéve azt az esetet, amikor a know-how a licenciavevő cselekménye nyomán válik közismertté, amely esetben a mentesség a megállapodás időtartamára alkalmazandó.

3. cikk

Piaci részesedési küszöbök

(1) Amennyiben a megállapodásban részes vállalkozások versenytárs vállalkozások, a 2. cikkben foglalt mentesülés feltétele, hogy a felek együttes piaci részesedése a megállapodás által érintett technológia- és termékpiacon ne haladja meg a 20 %-ot.

(2) Amennyiben a megállapodásban részes vállalkozások nem versenytárs vállalkozások, a 2. cikkben foglalt mentesülés feltétele, hogy egyik fél piaci részesedése se haladja meg a 30 %-ot a megállapodás által érintett technológia- és termékpiacon.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az adott fél érintett technológiapiac(ok)on elért piaci részesedését a licencia tárgyát képező technológiának az érintett termékpiac(ok)on való jelenléte határozza meg. A licenciaadó piaci részesedése az érintett technológiapiacon a licenciaadó és annak licenciavevői által előállított szerződés szerinti termékek révén az érintett termékpiacon együttesen elért piaci részesedés.

4. cikk

Különösen súlyos korlátozások

(1) Amennyiben a megállapodásban részes vállalkozások versenytárs vállalkozások, a 2. cikkben foglalt mentesülés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra, amelyek célja, közvetve vagy közvetlenül, önmagukban vagy a felek ellenőrzése alá tartozó egyéb tényezőkkel együttesen:

a) valamely fél azon képességének korlátozása, hogy harmadik személyek számára történő termékértékesítés során meghatározza saját árait;

b) a termelés korlátozása, kivéve azon termeléskorlátozásokat, amelyeket a szerződés szerinti termék termelésére nem kölcsönös megállapodás keretében határoznak meg a licenciavevő számára, vagy kölcsönös megállapodás keretében csak a licenciavevők egyike számára;

c) a piacok vagy a vevők elosztása, kivéve az alábbi eseteket:

i. a licenciavevő(k) kötelezettsége a licencia tárgyát képező technológia hasznosításának egy vagy több műszaki alkalmazási területre, illetve egy vagy több termékpiacra való korlátozására;

ii. a licenciaadó és/vagy a licenciavevő kötelezettsége nem kölcsönös megállapodás keretében arra, hogy a licencia tárgyát képező technológia hasznosításával ne termeljen egy vagy több műszaki alkalmazási területen, egy vagy több termékpiacon, vagy egy vagy több, a másik fél részére fenntartott kizárólagos területen;

iii. a licenciaadó kötelezettsége arra, hogy a technológiára egy adott területen ne adjon licenciát más licenciavevőnek;

iv. a licenciavevő és/vagy licenciaadó általi, a másik fél számára fenntartott kizárólagos területen vagy kizárólagos vevőcsoportnak történő aktív és/vagy passzív értékesítés nem kölcsönös megállapodásban előírt korlátozása;

v. a licenciavevő általi, a licenciaadó által valamely más licenciavevő számára kijelölt kizárólagos területen vagy kizárólagos vevőcsoportnak történő aktív értékesítés nem kölcsönös megállapodásban előírt korlátozása, feltéve hogy ez a másik licenciavevő a saját licenciamegállapodás megkötésének idején nem volt a licenciaadó versenytárs vállalkozása;

vi. a licenciavevő kötelezettsége, hogy a szerződés szerinti termékeket csak saját használatra állítsa elő, feltéve hogy a licenciavevő nincs korlátozva a szerződés szerinti termékeknek saját termékei alkatrészeként való aktív vagy passzív értékesítése tekintetében;

vii. a licenciavevő nem kölcsönös megállapodásban előírt kötelezettsége, hogy a szerződés szerinti termékeket csak egy adott vevő számára állítsa elő, amennyiben a licencia megadása azzal a céllal történt, hogy alternatív beszerzési forrást biztosítsanak az adott vevő részére;

d) a licenciavevő saját technológiája hasznosítására vonatkozó képességének korlátozása, vagy a megállapodásban részes bármely fél azon képességének korlátozása, hogy kutatást és fejlesztést végezzen, kivéve ha ez utóbbi korlátozás a licencia tárgyát képező know-how harmadik személy számára való feltárásának megakadályozása érdekében nélkülözhetetlen.

(2) Amennyiben a megállapodásban részes vállalkozások nem versenytárs vállalkozások, a 2. cikkben foglalt mentesülés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra, amelyek célja, közvetve vagy közvetlenül, önmagukban vagy a felek ellenőrzése alá tartozó egyéb tényezőkkel együttesen, a következő:

a) valamely fél azon képességének korlátozása, hogy harmadik fél számára történő termékértékesítés során meghatározza saját árait; azon lehetőség sérelme nélkül, hogy legmagasabb eladási árat határozzanak meg, vagy ajánlott eladási árra tegyenek javaslatot, feltéve hogy valamelyik fél nyomására vagy ösztönzésére ezek az árak valójában nem válnak rögzített, illetve legalacsonyabb eladási árrá;

b) a terület korlátozása, amelyen, vagy a vevők korlátozása, akiknek a licenciavevő passzívan értékesítheti a szerződés szerinti termékeket, kivéve:

i. a passzív értékesítés korlátozása valamely, a licenciaadó részére fenntartott kizárólagos területen vagy kizárólagos vevői csoport részére;

ii. a passzív értékesítés korlátozása valamely kizárólagos területen vagy kizárólagos vevői csoport részére, amelyet a licenciaadó egy másik licenciavevő részére jelölt ki, az első két évben, amikor az adott területen vagy az adott vevői csoportnak ez a másik licenciavevő értékesíti a szerződés szerinti termékeket;

iii. az a kötelezettség, hogy a szerződés szerinti termékeket csak saját használatra állítsa elő, feltéve hogy a licenciavevő nincs korlátozva a szerződés szerinti termékeknek saját termékei alkatrészeként való aktív vagy passzív értékesítése tekintetében;

iv. a szerződés szerinti termékeknek csak egy meghatározott vevő részére történő előállítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben a licencia adása azzal a céllal történt, hogy alternatív beszerzési forrást biztosítsanak az adott vevő részére;

v. a végső felhasználók részére nagykereskedelmi szinten működő licenciavevő által végzett értékesítés korlátozása;

vi. a nem jogosult forgalmazók részére a szelektív forgalmazási rendszer tagjai által történő értékesítés korlátozása;

c) a végső felhasználók számára történő, olyan licenciavevő általi aktív vagy passzív értékesítés korlátozása, aki szelektív forgalmazási rendszer tagja és kiskereskedelmi szinten működik, azon lehetőség sérelme nélkül, hogy megtiltható legyen a rendszer valamely tagja részére, hogy nem engedélyezett telephelyről végezze tevékenységét.

(3) Amennyiben a megállapodásban részes vállalkozások a megállapodás megkötésekor nem versenytárs vállalkozások, de később azzá válnak, a megállapodás teljes időtartamára az (1) bekezdés helyett a (2) bekezdést kell alkalmazni, kivéve ha a megállapodást a későbbiek során valamely lényeges vonatkozásban módosítják.

5. cikk

Nem mentesülő korlátozások

(1) A 2. cikkben foglalt mentesülés nem alkalmazható a technológiaátadási megállapodás részét képező következő kötelezettségekre:

a) a licenciavevő bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettsége, hogy a licencia tárgyát képező technológián végzett elválasztható fejlesztései vagy annak általa kialakított új alkalmazásai tekintetében kizárólagos licenciát nyújtson a licenciaadó vagy a licenciaadó által kijelölt harmadik személy részére;

b) a licenciavevő bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettsége, hogy a licencia tárgyát képező technológián végzett elválasztható fejlesztésein vagy annak általa kialakított új alkalmazásain fennálló jogokat egészben vagy részben átruházza a licenciaadóra, vagy a licenciaadó által kijelölt harmadik személyre;

c) a licenciavevő bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettsége arra, hogy nem támadja meg a licenciaadót a közös piacon megillető szellemi tulajdonjogok érvényességét, azon lehetőség sérelme nélkül, hogy amennyiben a licenciavevő a licencia tárgyát képező egy vagy több szellemi tulajdonjog érvényességét megtámadja, a technológiaátadási megállapodás megszüntethető.

(2) Amennyiben a megállapodásban részes felek nem versenytárs vállalkozások, a 2. cikkben foglalt mentesülés nem alkalmazható semmilyen közvetlen vagy közvetett kötelezettségre, amely korlátozza a licenciavevőt saját technológiája hasznosításában, vagy korlátozza a megállapodásban részes bármely felet kutatás és fejlesztés végzésében, kivéve ha ez utóbbi korlátozás nélkülözhetetlen a licencia tárgyát képező know-how harmadik személyek előtti feltárásának megakadályozása érdekében.

6. cikk

Visszavonás egyedi esetekben

(1) A Bizottság az 1/2003/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően visszavonhatja az e rendelet által nyújtott kedvezményt, ha adott esetben úgy találja, hogy valamely technológiaátadási megállapodásnak, amely a 2. cikk szerint mentesül, mégis vannak a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásai, és különösen akkor, ha:

a) korlátozott a harmadik személyek technológiáinak a piacra jutása, például a hasonló, a licenciavevőknek harmadik személyek technológiáinak használatát megtiltó, korlátozó megállapodások párhuzamos hálózatainak halmozott hatása miatt;

b) korlátozott a potenciális licenciavevők piacra jutása, például a hasonló, a licenciaadóknak az egyéb licenciavevők részére történő licenciaadást megtiltó, korlátozó megállapodások párhuzamos hálózatainak halmozott hatása miatt;

c) a felek az azt megalapozó objektív indok nélkül a licencia tárgyát képező technológiát nem hasznosítják.

(2) Ha adott esetben valamely technológiaátadási megállapodásnak, amely a 2. cikk szerint mentesül, a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásai vannak egy tagállam területén, vagy annak egy részén, amely az elkülönült földrajzi piac valamennyi jellegzetességét mutatja, e tagállam versenyhatósága az 1/2003/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdésének megfelelően értelmében e terület tekintetében az e cikk (1) bekezdésében foglaltakkal azonos körülmények mellett visszavonhatja az e rendelet által nyújtott kedvezményt.

7. cikk

E rendelet alkalmazásának mellőzése

(1) A 19/69/EGK rendelet 1a. cikke értelmében a Bizottság rendeleti úton bejelentheti, hogy amennyiben a hasonló technológiaátadási megállapodások párhuzamos hálózatai egy érintett piac több mint 50 %-át lefedik, e rendelet nem alkalmazható az e piacon folyó versenyre vonatkozó egyes korlátozásokat tartalmazó technológiaátadási megállapodásokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet legkorábban hat hónappal az elfogadását követően alkalmazható.

8. cikk

A piaci részesedési küszöbök alkalmazása

(1) A 3. cikkben meghatározott piaci részesedési küszöbök alkalmazására az e bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A piaci részesedést a piaci eladási értékre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci eladási értékről nem áll rendelkezésre adat, más megbízható piaci információn, így például a piaci értékesítés mennyiségén alapuló becsléseket is fel lehet használni az érintett vállalkozás piaci részesedésének megállapítására.

A piaci részesedést az előző naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

Az 1. cikk (2) bekezdése második albekezdésének e) pontjában említett vállalkozások piaci részesedését az 1. cikk (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjában felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel rendelkező vállalkozások között egyenlő arányban kell felosztani.

(2) Ha a 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett piaci részesedés kezdetben nem nagyobb, mint 20 %, illetve 30 %, de később e szintek fölé emelkedik, a 2. cikkben meghatározott mentesülés továbbra is fennáll az azt az évet követő két egymás utáni naptári évben, amikor a 20 %-os vagy a 30 %-os küszöbértéket először átlépték.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 240/96/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

10. cikk

Átmeneti időszak

A Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében megállapított tilalom nem alkalmazható a 2004. május 1. és 2006. március 31. közötti időszakban azokra a megállapodásokra, amelyek 2004. április 30-án már hatályban voltak, és amelyek nem felelnek ugyan meg a mentesülés e rendeletben meghatározott feltételeinek, de 2004. április 30-án megfeleltek a 240/96/EK rendeletben meghatározott feltételeknek.

11. cikk

Érvényességi idő

Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. április 30-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 7-én.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL 36., 1965.3.6., 533/65. o. A legutóbb az 1/2003/EK rendelettel (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.) módosított rendelet.

[2] HL C 235., 2003.10.1., 10. o.

[3] HL L 31., 1996.2.9., 2. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[4] COM(2001) 786 végleges.

[5] HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top