EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1983

A Bizottság 1983/2003/EK rendelete (2003. november 7.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 298, 17.11.2003, p. 34–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 84 - 135

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1983/oj

32003R1983

A Bizottság 1983/2003/EK rendelete (2003. november 7.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

Hivatalos Lap L 298 , 17/11/2003 o. 0034 - 0085
CS.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
ET.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
HU.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
LT.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
LV.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
MT.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
PL.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
SK.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303
SL.ES fejezet 16 kötet 01 o. 252 - 303


A Bizottság 1983/2003/EK rendelete

(2003. november 7.)

a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló, 2003. június 16-i 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) Az 1177/2003/EK rendelet közös keretet hozott létre a jövedelmekre és életkörülményekre, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos támogatások nagyságára és összetételére vonatkozó összehasonlítható és aktuális keresztmetszeti, valamint longitudinális adatokat felölelő közösségi statisztikák módszeres előállításához nemzeti és európai uniós szinten.

(2) Az 1177/2003/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a rendelet végrehajtásához intézkedésekre van szükség a keresztmetszeti komponens minden egyes területébe bevonni kívánt elsődleges célváltozók listájának meghatározásához és a longitudinális komponensben foglalt célváltozók listájának meghatározásához, beleértve a változók kódjainak részletezését, valamint az adattovábbítás technikai formátumának meghatározását.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika (EU-SILC) fő adatfelvétele érdekében az elsődleges célváltozók listáját, a változók kódjait, az adattovábbítás technikai formátumát e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 7-én.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Komponens | Változó megnevezése | Kód | Célváltozó |

Háztartás-nyilvántartás

Alapadat

HÁZTARTÁSI ALAPADATOK, BELEÉRTVE A VÁROSIASODÁS MÉRTÉKÉT

X,L | DB010 | | Az adatfelvétel éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

X,L | DB020 | | Ország |

Országkód | Lásd a mellékletben |

X,L | DB030 | | Háztartás-azonosító szám |

Azonosító szám | A háztartás azonosító száma (HID) |

X,L | DB040 | | Régió |

NUTS 2 kód [1] | NUTS |

DB040_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | DB050 | | Elsődleges réteg, ahogy a minta kiválasztásában használták [2] |

0001 – 9999 | Elsődleges réteg |

DB050_F | -2 | Nincs adat |

1 | Változó megadva |

X,L | DB060 | | PSU-1 (első szint), ahogy a minta kiválasztásában használták [2] |

0001 – 9999 | PSU |

DB060_F | -2 | Nincs adat |

1 | Változó megadva |

X,L | DB062 | | PSU-2 (második szint), ahogy a minta kiválasztásában használták [2] |

0001 – 9999 | PSU |

DB062_F | -2 | Nincs adat |

1 | Változó megadva |

X,L | DB070 | | A PSU kiválasztási sorrendje, ahogy a minta kiválasztásában használták [2] |

0001 – 9999 | PSU kiválasztásának sorrendje |

DB070_F | -2 | Nincs adat |

1 | Változó megadva |

X,L | DB075 | | Rotációs csoport |

1 – 8 | Amelyhez a részminta tartozik |

DB075_F | -2 | Nincs adat (nem használnak rotációs mintavételi tervet) |

1 | Változó megadva |

X,L | DB080 | | Háztartás mintavételi súlya |

0+(formátum 2.5) | Súly |

DB080_F | -2 (L) | Csak longitudinális: nincs adat (a háztartás nem először szerepel az adatfelvételben, vagy felbomlott a háztartás) |

1 | Változó megadva |

X,L | DB090 | | Háztartás keresztmetszeti súlya |

0+(formátum 2.5) | Súly |

DB090_F | 1 | Változó megadva |

X,L | DB100 | | Városiasodás mértéke |

1 | Sűrűn lakott terület |

2 | Közepesen lakott terület |

3 | Ritkán lakott terület |

DB100_F | 1 | Változó megadva |

L | DB110 | | A háztartás státusza |

| Az előző hullámhoz tartozó háztartás |

1 | Az előző megkérdezéssel megegyező lakcímen |

2 | Az egész háztartás magánháztartásba költözött az országon belül |

| Az adatfelvétel körébe már nem tartozó háztartás |

3 | Az egész háztartás közös háztartásba vagy intézménybe költözött az országon belül |

4 | A háztartás az országon kívülre költözött |

5 | A háztartás összes tagja elhalálozott |

6 | A háztartás nem tartalmaz mintaszemélyt |

| A kapcsolat nem vehető fel a címmel |

7 | A kapcsolat nem vehető fel a címmel (elérés nem lehetséges, vagy a cím elveszett, azaz nincs adat arról, hogy a háztartással mi történt) |

| Új háztartás ebben a hullámban |

8 | Felbomlott háztartás |

9 | Új cím hozzáadása a mintához ebben a hullámban vagy az első hullámban |

| Összeolvadás |

10 | Összeolvadás |

DB110_F | 1 | Változó megadva |

X,L | DB120 | | A címmel történő kapcsolatfelvétel nyilvántartása |

11 | Kapcsolatfelvétel a címmel |

| A címmel nem vették fel a kapcsolatot |

21 | A cím nem található |

22 | A cím nem érhető el |

23 | A cím nem létezik, vagy nem lakás céljára szolgál, vagy nem laknak benne, vagy nem elsődleges lakóhely |

DB120_F | -2 (L) | Csak longitudinális: nincs adat (DB110 nem = 2, 8 vagy 9) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | DB130 | | Háztartáskérdőív eredménye |

11 | Háztartáskérdőív kitöltve |

| A megkérdezés nem fejeződött be |

21 | Együttműködés visszautasítása |

22 | A terepmunka ideje alatt a teljes háztartás ideiglenesen távol tartózkodik |

23 | A háztartás nem tud válaszolni (betegség, cselekvőképtelenség stb.) |

24 | Egyéb okok |

DB130_F | -2 | Nincs adat (DB120 nem = 11 és DB110 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | DB135 | | Háztartási adatfelvétel elfogadása |

1 | Az adatfelvétel elfogadva az adatbázisba |

2 | Visszautasítva (nincs befejezett személyes adatfelvétel) |

DB135_F | -2 | Nincs adat (DB130 nem = 11) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi nyilvántartás

Alapadat

SZEMÉLYI ALAPADATOK

X,L | RB010 | | Az adatfelvétel éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

X,L | RB020 | | Ország |

Országkód | Lásd a mellékletben |

X,L | RB030 | | Személyi azonosító |

Azonosító szám | Személyi azonosító szám (PID) |

L | RB040 | | Jelenlegi háztartás-azonosító |

Azonosító szám | Háztartás-azonosító szám (HID) |

X | RB050 | | Személyes keresztmetszeti súly |

0+(formátum 2.5) | Súly |

RB050_F | 1 | Változó megadva |

L | RB060 | | Személyes alapsúly |

0+(formátum 2.5) | Súly |

RB060_F | 1 | Változó megadva |

L | RB100 | | Mintaszemély vagy lakótárs |

1 | Mintaszemély |

2 | Lakótárs |

RB100_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

SZEMÉLYI DEMOGRÁFIAI ADATOK

X,L | RB070 | | Születési hónap |

1 – 12 | Születési hónap |

RB070_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB080 | | Születés éve |

1890 – az adatfelvétel éve | Születés éve |

RB080_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB090 | | Nem |

1 | Férfi |

2 | Nő |

RB090_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB110 | | Tagsági státusz |

| A háztartás jelenlegi tagjai |

1 | A korábbi hullámokban tagja volt ennek a háztartásnak, vagy annak most tagja |

2 | Ebbe a háztartásba egy mintán kívüli háztartásból költözött be az előző hullám óta |

3 | Ebbe a háztartásban egy külső mintából költözött az előző hullám óta |

4 | Az utolsó hullám óta született háztartástag |

| A háztartásnak jelenleg nem tagja |

5 | Előző hullám vagy utolsó adatfelvétel óta elköltözött, ha az előző hullámban nem volt kapcsolatfelvétel |

6 | Elhalálozott |

7 | A jövedelmi referencia-időszakban legalább három hónapon át a háztartásban lakott, de nem vették nyilvántartásba ebben a háztartásban |

RB110_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB120 | | Hova költözött el a személy? |

1 | Magánháztartás az országon belül |

2 | Közös háztartás vagy intézmény az országon belül |

3 | Külföldre |

4 | Eltűnt |

RB120_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 5) |

1 | Változó megadva |

L | RB140 | | A személy elköltözésének vagy elhalálozásának hónapja |

1 – 12 | Hónap |

RB140_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 5 vagy 6) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB150 | | A személy elköltözésének vagy elhalálozásának éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

RB150_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 5 vagy 6) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB160 | | A háztartásban eltöltött hónapok száma a jövedelmi referencia-időszakban |

0 – 12 | Hónapok száma |

RB160_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 5 vagy 6 vagy 7) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB170 | | Fő tevékenységi státusz a jövedelmi referencia-időszak alatt |

1 | Kereső |

2 | Munkanélküli |

3 | Nyugdíj vagy korkedvezményes nyugdíj |

4 | Egyéb nem kereső személyek |

RB170_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 5 vagy 6 vagy 7) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB180 | | A személy beköltözésének hónapja |

1 – 12 | Hónap |

RB180_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 3) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | RB190 | | A személy beköltözésének éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

RB190_F | -2 | Nincs adat (RB110 nem = 3) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB200 | | Tartózkodási státusz |

1 | Jelenleg a háztartásban lakik |

2 | Időlegesen távol tartózkodik |

RB200_F | -2 (L) | Csak longitudinális: nincs adat (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB210 | | Fő tevékenységi státusz |

1 | Kereső |

2 | Munkanélküli |

3 | Nyugdíj vagy korkedvezményes nyugdíj |

4 | Egyéb nem kereső személyek |

RB210_F | -2 (L) | Csak longitudinális: nincs adat (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB220 | | Apaazonosító |

Azonosító szám | Az apa személyi azonosító száma (PID) |

RB220_F | -2 | Nincs adat (az apa nem tagja a háztartásnak) vagy csak longitudinális: (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB230 | | Anyaazonosító |

Azonosító szám | Az anya személyi azonosító száma (PID) |

RB230_F | -2 | Nincs adat (az anya nem tagja a háztartásnak) vagy csak longitudinális: (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB240 | | Házastárs-/partnerazonosító |

Azonosító szám | A házastárs/partner személyi azonosító száma (PID) |

RB240_F | -2 | Nincs adat (a személynek nincs házastársa/partnere, vagy a házastárs/partner nem tagja a háztartásnak) vagy csak longitudinális: (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

SZEMÉLYI ALAPADATOK

X,L | RB245 | | A válaszadó státusza |

| A háztartás 16. életévet betöltött tagját megkérdezik |

1 | A háztartás 16. életévet betöltött jelenlegi tagjai |

| A háztartás csak egyes kiválasztott, 16. életévet betöltött tagjai |

2 | Kiválasztott válaszadó |

3 | Nem kiválasztott válaszadó |

| A jövedelmi referencia-időszak végén a háztartás 16. életévet be nem töltött tagjai |

4 | Nem megkérdezett személy |

RB245_F | -2 (L) | Csak longitudinális: nincs adat (RB110 nem = 1 vagy 2 vagy 3 vagy 4) |

1 | Változó megadva |

X,L | RB250 | | Adatok státusza |

| Bejegyezett információ vagy lezárt adatfelvétel |

11 | Információ bejegyzése kizárólag az adatfelvételből |

12 | Információ bejegyzése kizárólag a nyilvántartásokból |

13 | Információ összegyűjtése az adatfelvételből és nyilvántartásokból egyaránt |

| Nem lezárt adatfelvétel, bár a kapcsolatfelvétel megtörtént |

21 | Az egyén nem tud válaszolni (betegség, fogyatékosság stb.), és nincs lehetőség helyettesítésre |

22 | Az önkitöltős kérdőív visszaküldése nem történt meg |

23 | Együttműködés megtagadása |

| A személlyel a kapcsolatfelvétel nem történt meg, mert |

31 | A személy időlegesen távol van, és proxyinterjú nem lehetséges |

32 | Kapcsolat hiánya más okokból |

| Az információ hiányos |

33 | Az információ hiányos, az okok ismeretlenek |

RB250_F | -2 | Nincs adat (RB245 nem = 1 vagy 2 vagy 3) |

1 | Változó megadva |

X,L | RB260 | | Adatfelvétel típusa |

1 | Kitöltött kérdőív (személyes adatfelvétel – PAPI) |

2 | Kitöltött kérdőív (személyes adatfelvétel – CAPI) |

3 | Kitöltött kérdőív (CATI) |

4 | Önkitöltős |

5 | Proxyinterjú (helyettesítő válaszoló) |

RB260_F | -2 | Nincs adat (RB250 nem = 11 vagy 13) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | RB270 | | Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosítója |

Azonosító szám | Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosító száma (PID) |

RB270_F | -2 | Nincs adat (RB260 nem = 5) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi nyilvántartás

Keresőtevékenységre vonatkozó információ

GYERMEKGONDOZÁS

X | RL010 | | Iskolára felkészítő intézmény |

0 – 99 [3] | Órák száma egy szokásos héten |

RL010_F | -2 | Nincs adat (a személyt nem veszik fel az iskolára felkészítő intézménybe a kora miatt, iskolaköteles, a 12. életévét betöltötte, vagy a háztartás korábbi tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | RL020 | | Kötelező iskolai oktatás |

0 – 99 [3] | Órák száma egy szokásos héten |

RL020_F | -2 | Nincs adat (a személyt nem veszik fel kötelező iskolai oktatásba a kora miatt, a 12. életévét betöltötte, vagy a háztartás korábbi tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | RL030 | | Gyermekgondozás intézményalapú szolgáltatás keretében iskolai órákon kívül (azok előtt/után) |

0 – 99 | Órák száma egy szokásos héten |

RL030_F | -2 | Nincs adat (a személy nem jár iskolára felkészítő intézménybe, sem iskolába, a 12. életévét betöltötte, vagy a háztartás korábbi tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | RL040 | | Gyermekgondozás napközi otthonokban |

0 – 99 | Órák száma egy szokásos héten |

RL040_F | -2 | Nincs adat (a személy betöltötte a 12. életévét, vagy a háztartás korábbi tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | RL050 | | Gyermekgondozás szakképzett gyermekgondozó által a gyermek otthonában vagy a gyermekgondozó otthonában |

0 – 99 | Órák száma egy szokásos héten |

RL050_F | -2 | Nincs adat (a személy betöltötte a 12. életévét, vagy a háztartás korábbi tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | RL060 | | Gyermekgondozás nagyszülők, a szülőkön kívüli háztartástagok, más rokonok, barátok vagy szomszédok által |

0 – 99 | Órák száma egy szokásos héten |

RL060_F | -2 | Nincs adat (a személy betöltötte a 12. életévét, vagy a háztartás volt tagja) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Háztartási adatok

Alapadat

HÁZTARTÁSI ALAPADATOK

X,L | HB010 | | Az adatfelvétel éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

X,L | HB020 | | Ország |

Országkód | Lásd a mellékletben |

X,L | HB030 | | Háztartás-azonosító |

Azonosító szám | Háztartás-azonosító szám (HID) |

X,L | HB040 | | A háztartás adatfelvételének napja |

01 – 31 | Nap |

HB040_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HB050 | | A háztartás adatfelvételének hónapja |

1 – 12 | Hónap |

HB050_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HB060 | | A háztartás adatfelvételének éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

HB060_F | 1 | Változó megadva |

X,L | HB070 | | A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosítója |

Azonosító szám | A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosítója (PID) |

HB070_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HB080 | | A lakásért felelős 1. személy személyi azonosítója |

Azonosító szám | A lakásért felelős 1. személy személyi azonosító száma (PID) |

HB080_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HB090 | | A lakásért felelős 2. személy személyi azonosítója |

Azonosító szám | A lakásért felelős 2. személy személyi azonosító száma (PID) |

HB090_F | -2 | Nincs adat (nincs második felelős személy) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HB100 | | A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben) |

1 – 90 | A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben) |

HB100_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Háztartási adatok

Jövedelem

A HÁZTARTÁS ÖSSZES JÖVEDELME [4]

X,L | HY010 | | A háztartás összes bruttó jövedelme(inflációs tényező nélkül) |

-999999.99 – 999999.99 | Teljes összeg |

HY010_F | -5 [5] | Nincs megadva: bruttó összegre nincs átváltva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek [7] [8] | |

Első számjegy | Nettó/Bruttó (adatgyűjtéskor) |

0 | Nincs jövedelem (nincs második számjegy) |

1 | Nettó |

2 | Bruttó |

3 | Nettó és bruttó (a komponensek egy része nettóban, más része bruttóban érkezik be) |

4 | Ismeretlen |

Következő számjegyek [9] | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY020 | | A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme (inflációs tényező nélkül) |

-999999.99 – 999999.99 | Teljes összeg |

HY020_F | -1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY010_F |

X,L | HY022 | | A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi ellátások és a túlélő hozzátartozók ellátásai nélkül számolva, a társadalmi transzferek előtt (inflációs tényező nélkül) |

-999999.99 – 999999.99 | Teljes összeg |

HY022_F | -1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY010_F |

X,L | HY023 | | A háztartás teljes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi és a túlélő hozzátartozói ellátásokat is beleértve, a társadalmi transzferek előtt (inflációs tényező nélkül) |

-999999.99 – 999999.99 | Teljes összeg |

HY023_F | -1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY010_F |

X,L | HY025 | | Háztartáson belüli válasz hiányára vonatkozó inflációs tényező [10] |

1.00000 – 5.00000 | Tényező |

HY025_F | -1 | Hiányzik |

1 | Érték megadva |

HÁZTARTÁSI SZINTŰ NETTÓ JÖVEDELEMKOMPONENSEK [4]

X,L | HY030N | | Imputált bérleti díj [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY030N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

0 | Nincs jövedelem |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

X,L | HY040N | | Ingatlan vagy földterület bérbeadásából származó nettó jövedelem |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY040N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelmi jelzőbitek [12] | |

Első számjegy | Nettó/Bruttó (adatgyűjtéskor) |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás is |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

4 | Bruttó [13] |

5 | Ismeretlen |

Második számjegy | Nettó (feljegyzett) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

5 | Ismeretlen (csak akkor lehetséges, ha az első számjegy = 5) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 –100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY050N | | Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY050N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY060N | | Máshova nem sorolt társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY060N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY070N | | Lakhatási támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY070N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY080N | | Háztartások közötti rendszeres transzferek (kapott összeg) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY080N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY090N | | Nettó kamatok, osztalék és nyereség jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY090N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY100N | | Jelzáloghitelre fizetett kama [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY100N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY110N | | A 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott nettó jövedelem |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY110N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY120N | | Rendszeresen fizetett vagyonadó |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY120N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelmi komponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (Változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY130N | | Háztartások közötti rendszeres transzferek (kifizetett összeg) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY130N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040N_F |

X,L | HY140N | | Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások |

-999999.99 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY140N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 –100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY145N | | Adóvisszafizetés/-visszatérítés (túlfizetésből és adókedvezményből) |

-999999.99 – -1 | Adóvisszafizetés |

1 – 999999.99 | Adóvisszatérítés |

0 | Nincs jövedelem |

HY145N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (Változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

HÁZTARTÁSI ADATOKJÖVEDELEMHÁZTARTÁSI SZINTŰ BRUTTÓ JÖVEDELEMKOMPONENSEK [4] [14] [15]

X,L | HY030G | | Imputált bérleti díj [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY030G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

0 | Nincs jövedelem |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

X,L | HY040G | | Bruttó jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY040G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek [12] | |

Első számjegy | Nettó/Bruttó (adatgyűjtéskor) |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

4 | Bruttó [3] |

5 | Ismeretlen |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000– 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY050G | | Családdal/gyermekkel kapcsolatos támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY050G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY060G | | Máshova nem sorolt társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY060G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY070G | | Lakhatási támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY070G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY080G | | Háztartások közötti rendszeres transzferek (kapott összeg) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY080G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY090G | | Bruttó kamatok, osztalék és nyereség jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY090G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY100G | | Jelzáloghitelre fizetett kamat [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY100G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000– 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY110G | | A 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott bruttó jövedelem |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY110G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY120G | | Rendszeresen fizetett vagyonadó |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY120G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000– 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | HY130G | | Háztartások közötti rendszeres transzferek (kifizetett összeg) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY130G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd HY040G_F |

X,L | HY140G | | Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások |

- 999999.99– 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

HY140G_F | -5 | Nincs megadva: a nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

Háztartási adatok

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos támogatások

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB HÁTRALÉKOK

X,L | HS010 | | A háztartásnak volt-e lakáshitel-törlesztési vagy bérletidíj-hátraléka az utóbbi 12 hónapban |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS010_F | -2 | Nincs adat (nincs lakáshitel-törlesztés vagy nem fizet bérleti díjat az utóbbi 12 hónapban) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS020 | | A háztartásnak volt-e közüzemiszámla-fizetési hátraléka (villany, víz, gáz) az utóbbi 12 hónapban |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS020_F | -2 | Nincs adat (nincs közüzemi számla) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS030 | | A háztartásnak volt-e részletfizetési vagy más hiteltörlesztési hátraléka (nem lakhatással kapcsolatos) az utóbbi 12 hónapban |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS030_F | -2 | Nincs adat (nincs részletfizetés vagy más hiteltörlesztés) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

NEM MONETÁRIS, HÁZTARTÁSI VONATKOZÁSÚ HIÁNYMUTATÓK, BELEÉRTVE AZ ADOTT PÉNZÜGYI KERETEKBŐL TÖRTÉNŐ MEGÉLHETÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKAT, A TARTOZÁSOK MÉRTÉKÉT ÉS AZ ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK KÉNYSZERŰ HIÁNYÁT

X,L | HS040 | | Módjában áll évente egy hét szabadságot az otthonától távol tölteni |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS040_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS050 | | Módjában áll minden második napon húst, szárnyast, halat (vagy azok vegetáriánus megfelelőjét) tartalmazó ételt fogyasztani |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS050_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS060 | | Módjában áll váratlan pénzügyi kiadásokkal szembenézni |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS060_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS070 | | Rendelkezik telefonnal (beleértve a mobiltelefont)? |

1 | Igen |

2 | Nem – nem tudja megfizetni |

3 | Nem – egyéb ok |

HS070_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS080 | | Rendelkezik színes televízióval? |

1 | Igen |

2 | Nem – nem tudja megfizetni |

3 | Nem – egyéb ok |

HS080_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS090 | | Rendelkezik számítógéppel? |

1 | Igen |

2 | Nem – nem tudja megfizetni |

3 | Nem – egyéb ok |

HS090_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS100 | | Rendelkezik mosógéppel? |

1 | Igen |

2 | Nem – nem tudja megfizetni |

3 | Nem – egyéb ok |

HS100_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS110 | | Rendelkezik személygépkocsival? |

1 | Igen |

2 | Nem – nem tudja megfizetni |

3 | Nem – egyéb ok |

HS110_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS120 | | A jövedelemből történő megélhetés |

1 | Nagy nehézségek mellett |

2 | Nehézségek mellett |

3 | Némi nehézség mellett |

4 | Viszonylag könnyen |

5 | Könnyen |

6 | Igen könnyen |

HS120_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS130 | | A megélhetéshez éppen szükséges legalacsonyabb havi jövedelem [16] |

1 – 999999.99 | Összeg |

HS130_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS140 | | Az összes lakhatási költség terhe a háztartásra |

1 | Súlyos terhet jelent |

2 | Bizonyos mértékű terhet jelent |

3 | Nem jelent terhet |

HS140_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HS150 | | A lakással nem kapcsolatos egyéb hiteltörlesztési kötelezettségek pénzügyileg megterhelik-e a háztartást |

1 | A visszafizetés súlyos terhet jelent |

2 | A visszafizetés bizonyos mértékű terhet jelent |

3 | A visszafizetés nem jelent terhet |

HS150_F | -2 | Nincs adat (az adósság visszafizetése nem történt meg) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

A FIZIKAI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET

X | HS160 | | A lakással kapcsolatos problémák: túl sötét, nincs elég fény |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS160_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | HS170 | | Zaj a szomszédok felől vagy zaj az utcáról (közlekedés, vállalkozások, gyárak stb.) |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS170_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | HS180 | | Közlekedés vagy ipar által okozott szennyezés, korom vagy más környezeti problémák a területen |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS180_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | HS190 | | Bűnözés, erőszak vagy vandalizmus a területen |

1 | Igen |

2 | Nem |

HS190_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Háztartási adatok

Lakásviszonyok

A LAKÁS TÍPUSA, BIRTOKVISZONYOK ÉS LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK

X,L | HH010 | | A lakás típusa |

1 | Családi ház |

2 | Ikerház vagy sorház |

3 | Társasházi lakás kevesebb mint 10 lakásos épületben |

4 | Társasházi lakás több mint 10 lakásos épületben |

5 | Egyéb lakás |

HH010_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HH020 | | Birtokviszony |

1 | Tulajdonos |

2 | Helyben szokásos vagy piaci mértékű bérleti díjat fizető bérlő vagy albérlő |

3 | Csökkentett bérleti díjat fizet (piaci ár alatt) |

4 | Bérleti díjat nem fizet |

HH020_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HH030 | | A háztartás rendelkezésére álló szobák száma |

1 – 9 | Szobák száma |

10 | 10 vagy annál több szoba |

HH030_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HH031 [17] | | Adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésének éve |

Év (4 számjegy) | Az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésének éve |

HH031_F | -1 | Hiányzik |

-2 | Nincs adat (az imputált bérleti díj kiszámítására a tagállam objektív nemzeti módszereket alkalmaz) |

1 | Változó megadva |

X,L | HH040 | | Beázó tető, nedves falak/padló/alap vagy korhadás az ablakkereteken vagy padlón |

1 | Igen |

2 | Nem |

HH040_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HH050 | | A lakás megfelelően melegen tartható |

1 | Igen |

2 | Nem |

HH050_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

LAKÁSKÖLTSÉGEK [4]

X,L | HH060 | | A használt lakás jelenlegi bérleti díja, ha van ilyen |

1 – 999999.99 | Összeg |

HH060_F | -2 | Nincs adat (HH020 nem = 2 vagy 3) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | HH061 [18] | | Becsült szubjektív piaci bérleti díj/nem bérlő által fizetett bérletidíj-érték |

1 – 999999.99 | Összeg |

HH061_F | -2 | Nincs adat (HH020 nem = 1 vagy 3 vagy 4) vagy a tagállam az imputált bérleti díj kiszámításához nem szubjektív módszert alkalmaz |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | HH070 | | Összes lakásköltség (beleértve a villanyt, vizet, gázt és fűtést) |

0 – 999999.99 | Összeg |

HH070_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

A LAKÁS FELSZERELÉSEI

X,L [17] | HH080 | | A lakásban fürdőkád vagy zuhanyzó található |

1 | Igen |

2 | Nem |

HH080_F | -2 (L) | Nincs adat (a tagállam az imputált bérleti díj kiszámításához objektív nemzeti módszereket alkalmaz) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L [17] | HH090 | | Kizárólag a háztartás használatában lévő beltéri vízöblítéses WC |

1 | Igen |

2 | Nem |

HH090_F | -2 (L) | Nincs adat (a tagállam az imputált bérleti díj kiszámításához objektív nemzeti módszereket alkalmaz) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi adatok

Alapadat

SZEMÉLYI ALAPADATOK (16+)

X,L | PB010 | | Az adatfelvétel éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

X,L | PB020 | | Ország |

Országkód | Lásd a mellékletben |

X,L | PB030 | | Személyi azonosító |

Azonosító szám | Személyi azonosító szám (PID) |

L | PB080 | | A kiválasztott válaszadó személyi alapsúlya |

0+(formátum 2.5) | Súly |

PB080_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

1 | Változó megadva |

L | PB050 | | Személyi alapsúly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja) |

0+(formátum 2.5) | Súly |

PB050_F | 1 | Változó megadva |

X,L | PB070 | | A kiválasztott válaszadó mintavételi súlya |

0+(formátum 2.5) | Súly |

PB070_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

1 | Változó megadva |

X | PB040 | | Személyi keresztmetszeti súly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja) |

0+(formátum 2.5) | Súly |

PB040_F | 1 | Változó megadva |

X | PB060 | | A kiválasztott válaszadó keresztmetszeti súlya |

0+(formátum 2.5) | Súly |

PB060_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

1 | Változó megadva |

X,L | PB090 | | A személyes adatfelvétel napja |

1 – 31 | Nap |

PB090_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB100 | | A személyes adatfelvétel hónapja |

1 – 12 | Hónap |

PB100_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB110 | | A személyes adatfelvétel éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

PB110_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB120 | | A személyes adatfelvétel kitöltéséhez szükséges idő (percekben) |

1 – 90 | Percek |

PB120_F | -2 | Nincs adat (csak a nyilvántartásból nyert információk) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

DEMOGRÁFIAI ADATOK (16+)

X,L | PB130 | 1 – 12 | Születési hónap |

PB130_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB140 | | Születési év |

Év | Az évszám négy számjegye |

PB140_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB150 | | Nem |

1 | Férfi |

2 | Nő |

PB150_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB160 | | Apaazonosító |

Azonosító szám | Az apa személyi azonosító száma (PID) |

PB160_F | -2 | Nincs adat (az apa nem tagja a háztartásnak) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB170 | | Anyaazonosító |

Azonosító szám | Az anya személyi azonosító száma (PID) |

PB170_F | -2 | Nincs adat (az anya nem tagja a háztartásnak) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB180 | | Házastárs-/partnerazonosító |

Azonosító szám | A házastárs/partner személyi azonosító száma (PID) |

PB180_F | -2 | Nincs adat (a személynek nincs házastársa/partnere, vagy a házastárs/partner nem tagja a háztartásnak) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB190 | | Családi állapot |

1 | Nőtlen/hajadon |

2 | Házas |

3 | Házastárstól különélő |

4 | Özvegy |

5 | Elvált |

PB190_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PB200 | | Együttélés |

1 | Igen, van jogalapja |

2 | Igen, nincs jogalapja |

3 | Nem |

PB200_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PB210 | | Születés országa |

Országkód | Lásd a mellékletben |

PB210_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PB220A | | Állampolgárság 1 |

Országkód | Lásd a mellékletben |

PB220A_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PB220B | | Állampolgárság 2 |

Országkód | Lásd a mellékletben |

PB220B_F | -2 | Nincs adat (nincs második állampolgárság) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi adatok

Oktatás

OKTATÁS, IDEÉRTVE AZ ELÉRT LEGMAGASABB ISCED-SZINTET

X | PE010 | | Jelenlegi képzési tevékenység |

1 | Oktatásban részt vesz |

2 | Oktatásban nem vesz részt |

PE010_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PE020 | | Jelenleg elért ISCED-szint |

ISCED-kód [19] | ISCED |

PE020_F | -2 | Nincs adat (PE010 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PE030 | | Legmagasabb iskolai végzettség megszerzésének éve |

Év | Az évszám négy számjegye |

PE030_F | -2 | Nincs adat (a személy soha nem vett részt képzésben) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X, L | PE040 | | Elért legmagasabb ISCED-szint |

ISCED-kód [19] | ISCED |

PE040_F | -2 | Nincs adat (a személy soha nem vett részt képzésben) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi adatok

Keresőtevékenységre vonatkozó információ

JELENLEGI KERESŐTEVÉKENYSÉGI STÁTUSZRA ÉS JELENLEGI FŐÁLLÁSRA VONATKOZÓ BÁZISINFORMÁCIÓ, IDEÉRTVE MUNKANÉLKÜLIEK ESETÉBEN AZ UTOLSÓ FŐÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT

X,L | PL030 | | Válaszadó által meghatározott jelenlegi keresőtevékenységi státusz |

1 | Teljes munkaidős keresőtevékenység |

2 | Részmunkaidős keresőtevékenység |

3 | Munkanélküli |

4 | Tanuló, hallgató, továbbképzésben résztvevő, fizetés nélküli gyakorlat |

5 | Nyugdíjas, korengedményes nyugdíjas vagy önálló vállalkozói tevékenységével felhagyott |

6 | Tartósan fogyatékos és/vagy munkaképtelen |

7 | Kötelező katonai szolgálat vagy polgári szolgálat |

8 | Háztartásbeli feladatok és gondozási kötelezettségek |

9 | Egyéb nem kereső személy |

PL030_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL035 [20] | | Legalább egy órát munkával töltött az előző héten |

1 | Igen |

2 | Nem |

PL035_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (a személy nem munkavállaló, vagy a tagállam más forrás alapján állapítja meg a nemek közötti fizetéseltérést) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL015 | | Dolgozott már valaha? |

1 | Igen |

2 | Nem |

PL015_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL030 = 1 vagy 2) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PL020 | | Aktívan keresett-e munkát az előző négy hétben |

1 | Igen |

2 | Nem |

PL020_F | -2 | Nincs adat (PL030 = 1 vagy 2) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PL025 | | A következő két hétben munkavégzésre készen áll-e |

1 | Igen |

2 | Nem |

PL025_F | -2 | Nincs adat (PL020 = 2) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PL040 | | Foglalkoztatási státusz |

1 | Önálló vállalkozó munkavállalókkal |

2 | Önálló vállalkozó munkavállalók nélkül |

3 | Munkavállaló |

4 | Kisegítő családtag |

PL040_F | -2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem = 2 és PL015 és PL035 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X, L | PL050 | | Foglalkozás [ISCO-88 (COM) (két számjegy)] |

ISCO-kó [21] | ISCO |

PL050_F | -2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem = 2 és PL035 nem = 1 és PL015 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X, L | PL060 | | A főállásban hetente eltöltött munkaórák átlagos száma |

1 – 99 | Órák száma |

PL060_F | -6 | Változó óraszám (több mint négy hetes időszak alapján sem számítható átlag) |

-2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem =2 és PL035 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

A JÖVEDELMI REFERENCIA-IDŐSZAK ALATTI KERESŐTEVÉKENYSÉGI STÁTUSZRA VONATKOZÓ BÁZISINFORMÁCIÓ

X | PL070 | | A jövedelmi referencia-időszakban teljes munkaidőben töltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL070_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL072 | | A jövedelmi referencia-időszakban részmunkaidőben töltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL072_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL080 | | A jövedelmi referencia-időszakban munka nélkül töltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL080_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL085 | | A jövedelmi referencia-időszakban nyugállományban eltöltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL085_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL087 | | A jövedelmi referencia-időszakban oktatásban/képzésben eltöltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL087_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL090 | | A jövedelmi referencia-időszakban inaktívan töltött hónapok száma |

1 – 12 | Hónapok |

PL090_F | -1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

ÖSSZES MUNKAÓRÁK SZÁMA A JELENLEGI MÁSODIK, HARMADIK STB. ÁLLÁSOKBAN

X | PL100 | | Az összes ledolgozott órák száma a második, harmadik stb. állásokban |

1 – 99 | Órák száma |

PL100_F | -2 | Nincs adat (a személynek nincs másodállása vagy PL030 nem = 1 vagy 2) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

KERESŐTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓ

X | PL110 | | NACE (2 számjegy) |

NACE-kód [22] | NACE |

PL110_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem = 2 és PL035 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL120 | | Heti 30 óránál kevesebb munkával töltött idő okai (fő- és mellékállásokban) |

1 | Részvétel oktatásban vagy szakmai képzésben/továbbképzésben |

2 | Saját betegség vagy fogyaték |

3 | Akar több órát dolgozni, de nem talál olyan munkát vagy állást |

4 | Nem akar több órát dolgozni |

5 | Az összes, munkával töltött idő teljes munkaidőben végzett munkának tekintendő |

6 | Háztartásban végzett munka, gyermekek vagy más személyek gondozása |

7 | Egyéb okok |

PL120_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem = 2 vagy PL060+PL100 nem < 30) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL130 [23] | | A terepen dolgozó személyek száma |

1 – 10 | 11 Pontos szám, ha 1 és 10 között van |

11 | és 19 személy között |

12 | 20 és 49 személy között |

13 | 50 személy vagy annál több |

14 | Pontos szám nem ismert, de kevesebb, mint 11 személy |

15 | Pontos szám nem ismert, de több, mint 10 személy |

PL130_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 és nem = 2 és PL035 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PL140 | | Munkaviszony típusa |

1 | Határozatlan idejű munkaviszony |

2 | Határozott idejű munkaviszony |

PL140_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL040 nem = 3) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PL150 | | Vezető beosztás |

1 | Volt beosztottja |

2 | Nem volt beosztottja |

PL150_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL040 nem = 3) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | PL160 | | Munkahelyváltás az előző év óta |

1 | Igen |

2 | Nem |

PL160_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL030 nem = 1 vagy nem = 2) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | PL170 | | A váltás oka |

1 | Jobb munka vállalása vagy keresése |

2 | Határozott idejű munkaszerződés lejár |

3 | Munkáltatói döntés (üzem bezárása, leépítés, korkedvezményes nyugdíjazás, elbocsátás stb.) |

4 | Saját/családi vállalkozás eladása vagy bezárása |

5 | Gyermekgondozás vagy más eltartott gondozása |

6 | Házasságkötés vagy a partner munkája miatt más területre kellett költöznie |

7 | Egyéb okok |

PL170_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PL160 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | PL180 | | Az érintett személy keresőtevékenységi státuszában bekövetkezett legutóbbi változás |

1 | Kereső – munkanélküli |

2 | Kereső – nyugdíjas |

3 | Kereső – egyéb inaktív |

4 | Munkanélküli – kereső |

5 | Munkanélküli – nyugdíjas |

6 | Munkanélküli – egyéb inaktív |

7 | Nyugdíjas – kereső |

8 | Nyugdíjas – munkanélküli |

9 | Nyugdíjas – egyéb inaktív |

10 | Egyéb inaktív – kereső |

11 | Egyéb inaktív – munkanélküli |

12 | Egyéb inaktív – nyugdíjas |

PL180_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (nincs változás az előző év óta) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

EDDIGI KERESŐTEVÉKENYSÉGEK

L | PL190 | | Életkor, amikor az első rendszeres munkát elkezdte |

8 – 65 | Életkor |

PL190_F | -3 | -3Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (személy soha nem dolgozott) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | PL200 | | A keresőtevékenységgel töltött évek száma (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként) |

0 – 65 | Évek |

PL200_F | -3 | -3 Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (személy soha nem dolgozott) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

KERESŐTEVÉKENYSÉGEK NAPTÁRA

L | PL210A | | Fő tevékenység januárban |

1 | Munkavállaló (teljes munkaidős) |

2 | Munkavállaló (részmunkaidős) |

3 | Önálló vállalkozó (teljes munkaidős) |

4 | Önálló vállalkozó (részmunkaidős) |

5 | Munkanélküli |

6 | Nyugdíjas |

7 | Diák |

8 | Egyéb inaktív |

9 | Kötelező katonai szolgálat |

PL210A_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

L | PL210B | | Fő tevékenység februárban |

| Lásd PL210A |

PL210B_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210C | | Fő tevékenység márciusban |

| Lásd PL210A |

PL210C_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210D | | Fő tevékenység áprilisban |

| Lásd PL210A |

PL210D_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210E | | Fő tevékenység májusban |

| Lásd PL210A |

PL210E_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210F | | Fő tevékenység júniusban |

| Lásd PL210A |

PL210F_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210G | | Fő tevékenység júliusban |

| Lásd PL210A |

PL210G_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210H | | Fő tevékenység augusztusban |

| Lásd PL210A |

PL210H_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210I | | Fő tevékenység szeptemberben |

| Lásd PL210A |

PL210I_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210J | | Fő tevékenység októberben |

| Lásd PL210A |

PL210J_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210K | | Fő tevékenység novemberben |

| Lásd PL210A |

PL210K_F | | Lásd PL210A_F |

L | PL210L | | Fő tevékenység decemberben |

| Lásd PL210A |

PL210L_F | | Lásd PL210A_F |

Személyi adatok

Egészség

EGÉSZSÉG, IDEÉRTVE AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGET VAGY PANASZOKAT

X,L | PH010 | | Általános egészségi állapot |

1 | Nagyon jó |

2 | Jó |

3 | Elfogadható |

4 | Rossz |

5 | Nagyon rossz |

PH010_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PH020 | | Krónikus (hosszan tartó) betegség vagy panaszok |

1 | Igen |

2 | Nem |

PH020_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X,L | PH030 | | Egészségügyi problémák miatt korlátozott a mindennapi tevékenységek elvégzésében, legalább az utóbbi hat hónap során |

1 | Igen, jelentősen korlátozott |

2 | Igen, korlátozott |

3 | Nem, korlátozott |

PH030_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

HOZZÁFÉRÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ

X | PH040 | | Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása az utóbbi 12 hónapban |

1 | Igen, legalább egy olyan alkalom volt, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg |

2 | Nem, nem volt olyan alkalom, amikor a személynek ténylegesen szüksége volt vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg |

PH040_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PH050 | | A szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának oka |

1 | Nem engedhette meg magának (túl drága) |

2 | Várólista |

3 | Munka, gyermekgondozás vagy mások gondozása miatt nem volt ideje |

4 | Túl messze kell utazni/közlekedési eszköz hiánya |

5 | Orvostól/kórháztól/vizsgálattól/kezeléstől való félelem |

6 | Várt, hogy a probléma hátha saját magától megoldódik |

7 | Nem ismer jó orvost vagy specialistát |

8 | Egyéb okok |

PH050_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PH040 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PH060 | | Elmaradt fogorvosi vizsgálat vagy kezelés az utóbbi 12 hónapban |

1 | Igen, volt legalább egy olyan alkalom, amikor a személynek ténylegesen szüksége lett volna fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre, de azt nem kapta meg |

2 | Nem, nem volt olyan alkalom, amikor a személynek ténylegesen fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre lett volna szüksége, és azt nem kapta meg |

PH060_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

X | PH070 | | A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának oka |

1 | Nem engedhette meg magának (túl drága) |

2 | Várólista |

3 | Munka, gyermekgondozás vagy mások gondozása miatt nem volt ideje |

4 | Túl messze kell utazni/közlekedési eszköz hiánya |

5 | Orvostól/kórháztól/vizsgálattól/kezeléstől való félelem |

6 | Várt, hogy a probléma hátha saját magától megoldódik |

7 | Nem ismer jó orvost vagy specialistát |

8 | Egyéb okok |

PH070_F | -3 | Nem kiválasztott válaszadó |

-2 | Nincs adat (PH060 nem = 1) |

-1 | Hiányzik |

1 | Változó megadva |

Személyi adatok

Jövedelem

NETTÓ SZEMÉLYIJÖVEDELEM-KOMPONENSEK [4]

X,L | PY010N | | Nettó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY010N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek [12] | |

Első számjegy | Nettó/Bruttó (adatgyűjtés időpontjában) |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

4 | Bruttó [13] |

5 | Ismeretlen |

Második számjegy | Nettó (feljegyzett) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

5 | Ismeretlen (csak akkor lehetséges, ha az első számjegy = 5) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | PY020N | | Nettó nem pénzbeli munkavállalói jövedelem [24] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY020N_F | -5 | Nincs megadva: a bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeget egy másik jövedelemkomponens tartalmazza |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X, L | PY035N [25] | | Egyéni magánnyugdíjrendszerhez való hozzájárulás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY035N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (Változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | PY050N | | Önálló vállalkozói tevékenységből származó nettó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) |

1 – 999999.99 | Nyereség |

-999999.99 – -1 | Veszteség |

0 | Nincs jövedelem |

PY050N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY070N | | Saját fogyasztásra termelt áruk értéke [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY070N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X, L | PY080N [26] | | Nettó nyugdíj egyéni magánrendszerből (az ESSPROS alá tartozók kivételével) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY080N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X, L | PY090N | | Nettó munkanélküli ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY090N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY100N | | Nettó öregségi ellátások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY100N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY110N | | Nettó túlélő hozzátartozói ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY110N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY120N | | Nettó betegségbiztosítási ellátások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY120N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY130N | | Nettó rokkantsági ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY130N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

X,L | PY140N | | Iskoláztatással kapcsolatos támogatás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY140N_F | -5 | Nincs megadva: bruttó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_F |

BRUTTÓ SZEMÉLYIJÖVEDELEM-KOMPONENSEK [4] [14] [15]

X,L | PY010G | | Bruttó pénzbeli vagy pénzértékű munkavállalói jövedelem |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY010G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbite [12] | |

Első számjegy | Nettó/Bruttó (adatgyűjtés időpontjában) |

0 | Nincs jövedelem |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

4 | Bruttó [13] |

5 | Ismeretlen |

Második számjegy | Nettó (feljegyzett) |

1 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás |

2 | Hiányzik a fizetett jövedelemadó |

3 | Hiányzik a társadalombiztosítási hozzájárulás |

5 | Ismeretlen (csak akkor lehetséges, ha az első számjegy = 5) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | PY020G | | Bruttó természetbeni munkavállalói jövedelem [24] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY020G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY030G | | Munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásai [27] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY030G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

0 | Nincs jövedelem |

1 | Jövedelem (változó megadva) |

X,L | PY035G [28] | | Egyéni magánnyugdíjrendszerhez való hozzájárulások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY035G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Jövedelem-jelzőbitek | |

Első számjegy | |

0 | Nincs jövedelem (nincs következő számjegy) |

1 | Jövedelem (Változó megadva) |

Következő számjegyek | Imputálási tényező |

000.00000 – 100.00000 | Felvett érték/feljegyzett érték |

X,L | PY050G | | Önálló vállalkozói tevékenységből származó bruttó pénzbeli nyereség vagy veszteség (jogdíjakkal együtt) |

1 – 999999.99 | Nyereség |

-999999.99 – -1 | Veszteség |

0 | Nincs jövedelem |

PY050G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010N_G |

X,L | PY070G | | Saját fogyasztásra termelt áruk értéke [11] |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY070G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY080G [28] | | Egyéni magánrendszerekből kapott bruttó nyugdíj (az ESSPROS alá tartozók kivételével) |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY080G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY090G | | Bruttó munkanélküli ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY090G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY100G | | Bruttó öregségi ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY100G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY110G | | Bruttó túlélő hozzátartozói ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY110G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY120G | | Bruttó betegségbiztosítási ellátás |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY120G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY130G | | Bruttó rokkantsági ellátások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY130G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-4 | Az összeg egy másik jövedelemkomponensben szerepel |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

X,L | PY140G | | Iskoláztatással kapcsolatos támogatások |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

PY140G_F | -5 | Nincs megadva: nettó sorozat változója megadva |

-1 [6] | Hiányzik |

Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

MUNKAVÁLLALÓK BRUTTÓ HAVI KERESETE [4] [20]

X | PY200G | | Munkavállalók bruttó havi keresete |

1 – 999999.99 | Összeg |

0 | Nincs jövedelem |

| PY200G_F | -2 | Nincs adat (PL035 nem = 1) |

| -1 [6] | Hiányzik |

| Alkalmazandó jelzőbitek | Lásd PY010G_F |

ORSZÁGOK OSZTÁLYOZÁSA

BE Belgium

DK Dánia

DE Németország

GR Görögország

ES Spanyolország

FR Franciaország

IE Írország

IT Olaszország

LU Luxemburg

NL Hollandia

AT Ausztria

PT Portugália

FI Finnország

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

EE Észtország

HU Magyarország

LV Lettország

LT Litvánia

MT Málta

PL Lengyelország

RO Románia

SK Szlovák Köztársaság

SI Szlovénia

TR Törökország

IS Izland

NO Norvégia

CH Svájc

OEU Egyéb európai országok

NAF

Észak-Afrika

(Algéria, Egyiptom, Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség, Marokkó, Szudán, Tunézia, Nyugat-Szahara)

WAF

Nyugat-Afrika

(Benin, Burkina Faso, Zöld-foki-szigetek, Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szent Ilona, Szenegál, Sierra Leone, Togo)

OAF Egyéb afrikai országok

USA Amerikai Egyesült Államok

CAN Kanada

CSA Közép- és Dél-Amerika

NME

Közel- és Közép-Kelet

(Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Grúzia, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Elfoglalt Palesztin Területek, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Szíriai Arab Köztársaság, Egyesült Arab Emírségek, Jemen)

OAS Egyéb ázsiai országok

OCE Ausztrália és Óceánia

OTH Egyéb

AZ EUROSTATHOZ ELKÜLDENDŐ ADATÁLLOMÁNYOK

A célváltozókat az Eurostat részére négy különböző adatállományban kell elküldeni:

1. Háztartás-nyilvántartás (D)

2. Személyi nyilvántartás (R)

3. Háztartási adatok (H)

4. Személyi adatok (P)

A Háztartás-nyilvántartás adatállománynak (D) valamennyi háztartást tartalmaznia kell [kiválasztott + helyettesített + felbomlott (kizárólag longitudinális komponensek)], akkor is, ha a megadott cím nem volt elérhető, illetve ahol nem tudtak adatfelvételt készíteni.

A többi adatállomány háztartásra vonatkozó adatokat csak akkor tartalmaz, ha a háztartással kapcsolatba léptek fDB120 = 11 (vagy DB110 = 1)], ÉS a háztartási adatállomány (H) (DB130 = 11) tartalmaz rá vonatkozó kitöltött adatfelvételt, ÉS a háztartásnak legalább egy tagjának teljes körűek az adatai a személyi adatállományban (P) (RB250 = 11, 12 vagy 13 =>DB135 = 1). A kiválasztott válaszadó ez a tag kell legyen (RB245 = 2), ha a kiválasztásnak ezt a módját alkalmazzák.

A Személyi nyilvántartás adatállományának (R) bejegyzést kell tartalmaznia minden egyes személyre, aki jelenleg a háztartásban él, vagy ideiglenesen távol van. A longitudinális komponensben ennek az állománynak egy adatot kell tartalmaznia minden egyes olyan személyre, aki az előző hullám óta kiköltözött vagy meghalt, és olyan személyre, aki a jövedelmi referencia-időszakban legalább három hónapig a háztartásban élt, és e háztartás nyilvántartásában más formában nem volt jelen.

A személyi adatállománynak (P) bejegyzést kell tartalmaznia minden jogosult személyről (RB245 = 1, 2 vagy 3), akinek esetében az adat az adatfelvétel és/vagy a nyilvántartások (RB250 = 11, 12 vagy 13) alapján megadható.

Az adatállományok Eurostat részére történő elküldésénél a technikai formátum a vesszővel elválasztott érték formátuma (CSV). A változók neveit a fejléc sorának (első adat) kell tartalmaznia.

[1] NUTS 1999: Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája.

[2] Csak a háztartás első adatfelvételekor kötelező kitölteni (adott esetben).

[3] Órák száma > 0 az iskolára felkészítő intézményben történő gyermekgondozás esetében, a kötelező iskolai oktatással összeférhetetlen.

[4] Összegek nemzeti pénznemben. Minden összeget azonos egységben kell feltüntetni.

[5] Csak akkor engedélyezett, ha a bruttó jövedelemkomponensek nem kötelezőek.

[6] Mivel a hiányzó értékek imputálásra kerülnek, ez a kód csak akkor fogadható el, ha az imputálás lehetséges.

[7] imputálási tényező = felvett érték osztva a feljegyzett értékkel.

[8] A célváltozót alkotó minden egyes változót figyelembe kell venni a jelzőbit értékének meghatározásánál.

[9] A következő számjegyek elválasztás nélkül kapcsolódnak az első számjegyhez, hogy az eredményük tizedes szám legyen.

[10] Az a tényező, amellyel be kell szorozni a teljes bruttó jövedelmet, a teljes rendelkezésre álló jövedelmet vagy a társadalmi transzfereket megelőző teljes rendelkezésre álló jövedelmet a hiányzó egyéni kérdőívek pótlása céljából.

[11] Csak 2007-től kötelező.

[12] A célváltozót alkotó minden egyes változót figyelembe kell venni a jelzőbit értékének meghatározásánál.

[13] A bruttó azt jelenti, hogy sem adót, sem társadalombiztosítási hozzájárulásokat nem vontak le a jövedelemből.

[14] Ha a bruttó érték a nettó érték átváltásából adódik, a kapcsolódó nettó változót is ki kell tölteni. Mindkét – nettó és bruttó – érték felvétele esetén mindkettőt nyilvántartásba kell venni.

[15] Az "-5" kód a jelzőbitváltozóban csak akkor megengedett, ha a bruttó jövedelemkomponensek nem kötelezőek.

[16] Nemzeti pénznemben.

[17] Az imputált bérleti díj becsléséhez csak az Eurostat által javasolt regressziós módszert vagy a szubjektív módszert alkalmazó tagállamokra nézve kötelező.

[18] Csak akkor kerül felvételre, ha az imputált bérleti díj nemzeti szintű kiszámítására szubjektív módszert alkalmaznak.

[19] ISCED 1997: Oktatás Nemzetközi Osztályozási Rendszere 1997.

[20] Csak azon tagállamok esetében kötelező, amelyek az EU-SILC-en kívül nem rendelkeznek a nemek közötti fizetésbeli eltérések kiszámítására szolgáló egyéb forrással.

[21] ISCO-88 (COM): Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere (európai alkalmazásra), 1988. évi verzió.

[22] NACE rev.1.1: Gazdasági Tevékenységek Statisztikai Osztályozása az Európai Közösségben, Mód. 1.1.

[23] Ha a személy maga a munkáltató, őt is hozzá kell számolni.

[24] A vállalati gépkocsi kivételével ennek a változónak a felvételére csak 2007-től kerül sor.

[25] PY035N a "jövedelem részének nem tekintett egyéb elemek" alá tartozik.

[26] PY080N a "jövedelem részének nem tekintett egyéb elemek" alá tartozik.

[27] Csak akkor került felvételre, ha a megvalósíthatósági tanulmányok azt mutatják, hogy lehetséges.

[28] PY035G és PY080G az "egyéb elemek, melyek nem képezik a jövedelem részét" alá tartoznak.

--------------------------------------------------

Top