EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0361

A Tanács határozata (1993. május 17.) A Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi genfi egyezményhez csatolt, a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról

OJ L 149, 21.6.1993, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 51
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 242 - 243
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/361/oj

31993D0361Hivatalos Lap L 149 , 21/06/1993 o. 0014 - 0015
finn különkiadás fejezet 11 kötet 22 o. 0050
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 22 o. 0050


A Tanács határozata

(1993. május 17.)

A Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi genfi egyezményhez csatolt, a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról

(93/361/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament állásfoglalására [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalására [3],

mivel a Szerződés 130. cikkének (5) bekezdése rendelkezik a Közösség és a tagállamok között a környezet védelme érdekében hozott nemzetközi intézkedések terén folytatott aktív együttműködésről; mivel a légszennyezés országhatárokon átterjedő természete miatt a Közösség érdeke, hogy az ilyen jellegű szennyezés visszaszorítását célzó nemzetközi intézkedésekben részt vegyen;

mivel a Közösség az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményben (az 1979. évi Genfi Egyezmény) [4] és annak egyik, az EMEP-et finanszírozó jegyzőkönyvében (a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyező anyagok Európában történő megfigyelésére és értékelésére irányuló együttműködési program) [5] Szerződő Félként szerepel;

mivel a Szerződés 130r. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közösség által hozott intézkedéseknek azon az elven kell alapulniuk, hogy megelőző lépésekre, továbbá arra van szükség, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell kiküszöbölni; mivel ezen elveket a levegőszennyezés tekintetében számos, a nitrogén-oxidok főbb forrásokból (gépjárművek és nagy tüzelőberendezések) származó kibocsátásának csökkentésére hozott közösségi jogszabály tartalmazza;

mivel a forrásnál történő kárelhárítás alapelve az Egyezmény NOx – ról szóló jegyzőkönyvének egyik célkitűzése, amely különösen a teljes nitrogénoxid-kibocsátás stabilizációját irányozza elő, és rendelkezik kibocsátási határértékek alkalmazásáról, valamint szennyezésmegelőző intézkedések foganatosításáról, miközben fenntartja a jogot, hogy a későbbi tárgyalások során a kötelezettségeket szükség esetén szigorítsa;

mivel az elérhető legjobb, rendkívüli költségtöbbletet nem igénylő technológia alkalmazását, amelyet a jegyzőkönyv az alapvető kötelezettségek között jelöl meg, a Közösségnek az ipari eredetű légszennyezés leküzdéséről szóló jogszabálya 1984 óta magában foglalja; mivel ezen elv 1989 óta a gépjárművek kibocsátáscsökkentésének alapgondolatává vált;

mivel az okozott környezeti károkra tekintettel, valamint a nagy távolságra jutó, a nitrogén-oxidok kibocsátásából eredő légszennyezés országhatárokon átterjedő természetének következtében nemzetközi szinten közös intézkedéseket kell tenni; mivel a Közösségnek csatlakoznia kell a nitrogén-oxidok kibocsátásáról vagy azok országhatárokon át való terjedésének csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz;

mivel a nitrogén-oxidok összes kibocsátásának stabilizálása az első fontos lépés; mivel a Közösség egészének területén szükség van a nitrogén-oxidok és az összes nitrogéntartalmú szennyező anyag jelenlegi kibocsátási szintjének jelentős csökkentésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdaság Közösség ezúton csatlakozik a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvhöz.

Az említett jegyzőkönyv szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke az Egyezmény 14. cikkével összhangban letétbe helyezi a csatlakozási okiratot.

Kelt Brüsszelben, 1993. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Hilden

[1] HL C 230., 1991.9.4., 61. o.

[2] HL C 150., 1992.6.15., 226. o.

[3] HL C 40., 1992.2.17., 11. o.

[4] HL L 171., 1981.6.27., 11. o.

[5] HL L 181., 1986.7.4., 1. o.

--------------------------------------------------

Top