EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0667

A Tanács irányelve (1988. december 21.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK irányelv negyedik módosításáról

OJ L 382, 31.12.1988, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 175 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 175 - 177
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 293 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 266 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 266 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/667/oj

31988L0667Hivatalos Lap L 382 , 31/12/1988 o. 0046 - 0048
finn különkiadás fejezet 13 kötet 17 o. 0175
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 17 o. 0175


A Tanács irányelve

(1988. december 21.)

a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK irányelv negyedik módosításáról

(88/667/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 88/233/EGK irányelvvel [4] módosított 76/768/EGK irányelv [5] mellékleteinek egymást követő módosításai megkívánják az irányelv rendelkezéseinek kiigazítását;

mivel a 76/768/EGK irányelv elfogadása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a címkézésre vonatkozó rendelkezéseket tökéletesíteni kell, és hogy a 12. cikk (2) bekezdésében megállapított időszak nem megfelelő,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azok a kozmetikai termékek, amelyek az V. mellékletben felsorolt anyagok valamelyikét tartalmazzák, nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe. E termékekre vonatkozóan a tagállamok hozhatják meg az általuk szükségesnek vélt rendelkezéseket."

2. A 4. cikk c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) a IV. melléklet első részében felsoroltaktól eltérő színezékek, a kizárólag hajszínezésre szánt színezékeket tartalmazó kozmetikai termékek kivételével;

d) a IV. melléklet első részében felsorolt, a megjelölt feltételektől eltérő feltételek mellett alkalmazott színezékek, a kizárólag hajszínezésre szánt színezékeket tartalmazó kozmetikai termékek kivételével."

3. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A tagállamok elfogadják a következőket tartalmazó kozmetikai termékek forgalomba hozatalát:

a) a III. melléklet második részében felsorolt anyagok az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet g) oszlopában meghatározott időpontokig;

b) a IV. melléklet második részében felsorolt színezékek az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a mellékletben meghatározott engedélyezési időpontokig;

c) a VI. melléklet második részében felsorolt tartósítószerek az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet f) oszlopában meghatározott időpontokig. Ezen anyagok közül néhányat azonban fel lehet használni a termék megjelenítéséből kitűnő egyéb különös célokra is;

d) a VII. melléklet második részében felsorolt UV-szűrők az ott megállapított korlátozások és feltételek betartásával, a melléklet f) oszlopában meghatározott időpontokig.

A meghatározott időpontokban ezeket az anyagokat, színezékeket, tartósítószereket és UV-szűrőket:

- végérvényesen engedélyezik, vagy

- végérvényesen betiltják (II. melléklet), vagy

- meghatározott időszakra meghagyják a III., IV., VI. és VII. melléklet második részében, vagy

- a rendelkezésre álló tudományos információk alapján, vagy azért, mert többé nem alkalmazzák azokat, törlik minden mellékletből."

4. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy csak olyan kozmetikai termékek kerüljenek forgalomba, amelyek csomagolásán és tárolóedényén letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:

a) a Közösségben székhellyel rendelkező gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelős személy neve vagy cég cégneve és bejegyzett székhelye. Ez az információ rövidítve is megjelenhet, ha a rövidítés alapján általában azonosítani lehet a vállalkozást. A tagállamok előírhatják, hogy a Közösségen kívül gyártott termékek esetén a származási országot fel kell tüntetni;

b) a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyedi készítésű csomagokat tartalmazó csomagolásokat; az előre csomagolt áruk esetében, amelyeket általában több tételként adnak el, és amelyek vonatkozásában a súly vagy a töltési térfogat nem jelentős, nem kell megadni a tartalmat, feltéve, hogy a tételek száma látszik a csomagoláson. Ezt az információt nem kell megadni, amennyiben a tételek száma kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;

c) a minőségmegőrzés időpontja. Egy kozmetikai termék minőségmegőrzési időpontja azt az időpontot jelenti, ameddig a termék a megfelelő feltételek mellett tárolva eredeti rendeltetését betölti, és főként továbbra is megfelel a 2. cikknek.

A minőségmegőrzés időpontját a következő szöveg jelöli: "Felhasználható…. végéig", amelyet vagy:

- maga az időpont követ, vagy

- annak jelölése, hogy a címkén hol található az időpont.

Amennyiben szükséges, ezt az információt kiegészíti azoknak a feltételeknek a megjelölése, amelyek szükségesek a minőségmegőrzés időpontjának garantálásához.

Az időpontot világosan fejezik ki, és az a hónap és az év megjelöléséből áll, ebben a sorrendben. A minőségmegőrzés időpontjának feltüntetése nem kötelező azoknál a kozmetikai termékeknél, amelyek minőségmegőrzési időpontja meghaladja a 30 hónapot;

d) különleges óvintézkedések, amelyeket a használat során be kell tartani, különösen a III., IV., VI. és VII. melléklet "Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni" oszlopában találhatóak, és amelyeket fel kell tüntetni a tárolóedényen, valamint a szakipari felhasználásra kerülő, főként a fodrászatban használt kozmetikai termékekre vonatkozó különleges óvintézkedések. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, ezen információt egy mellékelt tájékoztatón kell közölni, és a tárolóedényen, valamint a csomagoláson rövidítve meg kell jelölni, hogy ezeket az információkat a fogyasztó hol találhatja meg.;

e) a gyártási tételszám vagy az áru azonosító száma. Amennyiben ez gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, mert a kozmetikai termék túl kis méretű, ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni.

(2) A nem előre csomagolt kozmetikai termékek, valamint azon termékek vonatkozásában, amelyeket a vevő kérésére a vásárláskor csomagolnak be, vagy azonnali eladásra csomagolnak előre, a tagállamok megállapítják az (1) bekezdésben megjelölt információk jelölésének módját.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a kozmetikai termékek címkézésekor, értékesítésekor és reklámozásakor tilos legyen az olyan megszövegezés, valamint az olyan megnevezések, márkanevek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan jellemzőket sugallnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik."

5. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultációt folytat az érintett tagállammal, amelyet követően haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő lépéseket."

6. A III. melléklet második részének számozása IV. melléklet első részre változik.

7. A IV. melléklet első részének számozása III. melléklet második részre változik.

2. cikk

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 1992. január 1-jét követően a Közösségben letelepedett gyártók és importőrök ne hozzanak forgalomba olyan termékeket, amelyek címkézése nem felel meg ezen irányelv követelményeinek.

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 1993. december 31-ét követően az (1) bekezdésben említett termékeket ne lehessen értékesíteni vagy eladni a végső felhasználónak.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1989. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. Papandreou

[1] HL C 86., 1987.4.1., 3. o.

[2] HL C 122., 1988.5.9., 80. o. és az 1988. december 14-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 319., 1987.11.30., 5. o.

[4] HL L 105., 1988.4.26., 11. o.

[5] HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

--------------------------------------------------

Top