EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1174

A Tanács 1174/86/EGK rendelete (1986. április 21.) a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról szóló 706/73/EGK rendelet módosításáról

OJ L 107, 24.4.1986, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 200 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 200 - 200
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 20 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 144 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 144 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 17 - 17

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1174/oj

31986R1174Hivatalos Lap L 107 , 24/04/1986 o. 0001 - 0001
finn különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0200
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 20 o. 0200


A Tanács 1174/86/EGK rendelete

(1986. április 21.)

a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról szóló 706/73/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1972-es csatlakozási okmányra és különösen annak 3. jegyzőkönyve 1. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az Észak-Írországra vonatkozó, a ragadós száj- és körömfájás betegségre és az élő állatok, a friss hús és a húsalapú termékek kereskedelmére vonatkozó egyes állat-egészségügyi rendelkezések liberalizálása megtörtént;

mivel a 706/73/EGK rendelet [1] az állat-egészségügyi ágazat céljából a Csatorna-szigeteket és a Man-szigetet Észak-Írországhoz csatolja;

mivel a betegség lehetőségének csökkentése érdekében szükséges engedélyezni, hogy ezek a szigetek az eddig hatályban lévő, a ragadós száj- és körömfájás betegségre vonatkozó állat-egészségügyi rendelkezéseiket fenntartsák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 706/73/EGK rendelet 3. cikkének helyébe a következő szöveg lép.

"3. cikk

1973. szeptember 1-jétől a következő területekre vonatkozó közösségi rendelkezéseket az Egyesült Királyságban alkalmazott feltételek szerint kell alkalmazni a szigetekre történő behozatal vagy a szigetekről a Közösségbe történő kivitel esetén az 1. cikkben említett termékek tekintetében:

- az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok,

- az állattenyésztésre vonatkozó jogszabályok,

- a növényegészségügyre vonatkozó jogszabályok,

- magok és magról nevelt növények értékesítése,

- élelmiszerre vonatkozó jogszabályok,

- takarmányra vonatkozó jogszabályok,

- minőségi és forgalmazási előírások.

A Csatorna-szigetek és a Man-sziget azonban fenntarthatja a behozatalra alkalmazott, a ragadós száj- és körömfájás betegségre vonatkozó különleges rendelkezéseket az élő állatok, a friss hús és a húsalapú termékek kereskedelme tekintetében. Az ilyen rendelkezések nem lehetnek korlátozóbbak az 1985. szeptember 15-én hatályban lévőknél."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1986. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Braks

[1] HL L 68., 1973.3.15., 1. o.

--------------------------------------------------

Top