EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R3485

A Tanács 3485/80/EGK rendelete (1980. december 22.) Görögország csatlakozására tekintettel a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet módosításáról

OJ L 365, 31.12.1980, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 200 - 200
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 132 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 132 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 267 - 267
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 267 - 267
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 281 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3485/oj

31980R3485Hivatalos Lap L 365 , 31/12/1980 o. 0001 - 0001
finn különkiadás fejezet 3 kötet 12 o. 0267
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 32 o. 0200
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 12 o. 0267
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 20 o. 0132
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 20 o. 0132


A Tanács 3485/80/EGK rendelete

(1980. december 22.)

Görögország csatlakozására tekintettel a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra és különösen annak 146. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel Görögország csatlakozása szükségessé teszi a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1975. október 29-i 2782/75/EGK tanácsi rendelet [1] módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2782/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A keltetőtojások szállítása csak azonos fajba, kategóriába és típusba tartozó baromfi keltetésére szolgáló, azonos telepről származó tojásokat tartalmazó teljesen tiszta csomagolásban történhet, amelyeken legalább az alábbi szavak fel vannak tüntetve: "eggs for hatching", "rugeaeg", "Bruteier", "αύγά πρός έκκόλαψιν", "oeufs à couver", "uova da cova", "vagy broedeieren"."

2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

A harmadik országból származó keltetőtojások kizárólag abban az esetben importálhatók, ha azokon legalább 3 mm-es betűkkel szerepel a származási ország és az alábbi szöveg: "hatching", "rugeaeg", "Brutei", "πρός έκκόλαψιν", "à couver", "cova", "vagy broedei". A csomagolásuk csak azonos fajba, kategóriába és típusba tartozó baromfi keltetésére szolgáló, azonos országból és feladótól származó tojásokat tartalmazhat, és legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a tojáson látható információk;

b) az a baromfifaj, amiből a tojás származik;

c) a feladó neve vagy cégneve vagy címe."

2. cikk

Ez a rendelet 1981. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1980. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Santer

[1] HL L 282., 1975.11.1., 100. o.

--------------------------------------------------

Top