EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0362

Az EU–Svájc vegyes bizottság 1/2017 határozata (2017. február 8.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve II. és III. táblázatának, valamint IV. táblázata b) pontjának a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezések tekintetében történő módosításáról [2017/362]

OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/362/oj

1.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 54/16


AZ EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2017 HATÁROZATA

(2017. február 8.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve II. és III. táblázatának, valamint IV. táblázata b) pontjának a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezések tekintetében történő módosításáról [2017/362]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt – az ugyanezen megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség által 2004. október 26-án, Luxemburgban aláírt megállapodás (1) által módosított – megállapodásra (2) (a továbbiakban: megállapodás) és annak 2. jegyzőkönyvére és különösen az említett jegyzőkönyv 7. cikkére,

emlékeztetve arra, hogy a 2. jegyzőkönyvet azzal a céllal kötötték meg, hogy a feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában javuljon a viszonossági alapon történő piacra jutás,

hivatkozva a vegyes bizottság 2015. december 3-i 61. ülésén az Unió által felvetett aggályokra,

tekintettel arra, hogy a 2. jegyzőkönyv IV. táblázatának b) pontjában felsorolt alapösszegeket célszerű technikailag kiigazítani a referenciaár-különbözetre alkalmazott kedvezmény 15 %-ról 18,5 %-ra történő emelésével,

tekintettel arra, hogy ez a technikai kiigazítás megoldást jelent az EU által azzal összefüggésben felhozott aggályokra, hogy a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése szerint fenn kell tartani a Szerződő Felek relatív kedvezményes árrését, valamint összhangban áll a megállapodásnak a Szerződő Felek közötti harmonikus kereskedelmi kapcsolat kialakítására vonatkozó általános célkitűzésével,

megjegyezve, hogy a Szerződő Felek továbbra is teljesíteni kívánják a 2. jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeiket, például az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt, felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés évente legalább egyszer, a jegyzőkönyv célkitűzéseivel összhangban történő végrehajtását.

Mivel:

(1)

A megállapodás 2. jegyzőkönyvének I. és II. táblázata tartalmazza azoknak a termékeknek a jegyzékét, amelyekre a jegyzőkönyv vonatkozik. A vízzel kevert vagy szénsavval dúsított gyümölcs- vagy zöldséglé kivételével a HS 2202 tételszám alá tartozó termékek a 2. jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak. A vízzel kevert vagy szénsavval dúsított gyümölcs- vagy zöldséglevek meghatározásának eltérő értelmezése miatt e termékek besorolása nem volt következetes.

(2)

Ezért a jegyzőkönyv hatálya alól kizárt, a HS 2202 tételszám alá tartozó termékek egyértelmű leírását fel kell venni a II. táblázatba.

(3)

A megállapodás 2. jegyzőkönyvének végrehajtásához a vegyes bizottság hazai referenciaárakat állapított meg a Szerződő Felek számára.

(4)

A Szerződő Felek belföldi piacain megváltozott azon nyersanyagok tényleges ára, amelyekre árkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak.

(5)

Ezért ennek megfelelően frissíteni kell a 2. jegyzőkönyv III. táblázatában és IV. táblázatának b) pontjában felsorolt referenciaárakat és összegeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 2. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

a)

a II. táblázat e határozat I. mellékletének megfelelően módosul;

b)

a III. táblázat helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép;

c)

a IV. táblázat b) pontja helyébe e határozat III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat 2017. március 1-jén lép hatályba, és attól a naptól kell alkalmazni.

Ezt a határozatot 2017. március 1-jén az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 8-án.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Petros SOURMELIS


(1)  HL L 23., 2005.1.26., 19. o.

(2)  HL L 300., 1972.12.31., 189. o.


I. MELLÉKLET

A II. táblázatban a HS 2202 tételszámra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„HS-tételszám

A termékek leírása

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 . tételszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

.10

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

.91

Alkoholmentes sör

.99

Más:

ex ex .99

— —

A 2002 . és 2009 . tételszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek, keverékeik, valamint a szénsavval dúsított vagy vízzel kevert gyümölcs- vagy zöldséglevek, illetve a teafű, fűszernövények, kávé, maté és a 0401 . és 0402 . tételszám alá tartozó, tejalkotórészt tartalmazó termékek kivételével.”


II. MELLÉKLET

„III. táblázat

Az EU és Svájc hazai referenciaárai

Mezőgazdasági nyersanyag

Svájci hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

EU hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

4. cikk (1) bekezdés

A svájci oldalon alkalmazva

Különbözet a svájci/EU referenciaár között

CHF/nettó 100 kg

3. cikk (3) bekezdés

Az EU-oldalon alkalmazva

Különbözet a svájci/EU referenciaár között

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

52,10

18,37

33,75

0,00

Durum búza

1,20

0,00

Rozs

42,75

16,35

26,40

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

90,40

40,20

50,20

0,00

Teljes tejpor

585,00

261,37

323,65

0,00

Sovány tejpor

396,20

195,08

201,10

0,00

Vaj

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Fehér cukor

Tojás

38,00

0,00

Friss burgonya

43,25

17,66

25,60

0,00

Növényi zsiradék

170,00

0,00”


III. MELLÉKLET

IV. táblázat

„b)

A mezőgazdasági nyersanyagok esetében a mezőgazdasági összetevők kiszámításához figyelembe vett alapösszegek:

Mezőgazdasági nyersanyag

A svájci oldalon alkalmazott alapösszeg

3. cikk (2) bekezdés

Az uniós oldalon alkalmazott alapösszeg

4. cikk (2) bekezdés

CHF/nettó 100 kg

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

27,20

0,00

Durum búza

1,00

0,00

Rozs

20,95

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

40,90

0,00

Teljes tejpor

262,65

0,00

Sovány tejpor

163,90

0,00

Vaj

523,90

0,00

Fehér cukor

Tojás

30,95

0,00

Friss burgonya

19,90

0,00

Növényi zsiradék

138,55

0,00”


Top