EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0479

2013/479/EU: Az Európai Közösség és a Svájci Államközösség által a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott állat-egészségügyi Vegyes Bizottság 1/2013. számú határozata ( 2013. február 22. ) a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függelékeinek módosításáról

OJ L 264, 5.10.2013, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 264, 5.10.2013, p. 1–1 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/479/oj

5.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/1


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG ÁLTAL A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2013. SZÁMÚ HATÁROZATA

(2013. február 22.)

a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függelékeinek módosításáról

(2013/479/EU)

AZ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásra és különösen annak 11. melléklete 19. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló mezőgazdasági megállapodás (1) (a továbbiakban: a mezőgazdasági megállapodás) 2002. június 1-jén hatályba lépett.

(2)

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 19. cikkének (1) bekezdése alapján a létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság (a továbbiakban: az állat-egészségügyi vegyes bizottság) felelős az említett melléklettel és annak végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdés megvizsgálásáért, és a mellékletben előírt feladatok elvégzéséért. E melléklet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében az állat-egészségügyi vegyes bizottság határozhat a 11. melléklet függelékeinek módosításáról, különösen azok kiigazítása és frissítése érdekében.

(3)

A mezőgazdasági megállapodás 11. mellékletének 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékeit az állat-egészségügyi vegyes bizottság 2/2003. számú határozata (2) módosította először.

(4)

A mezőgazdasági megállapodás 11. mellékletének 1., 2., 5., 6., 10. és 11. függelékeit legutóbb az állat-egészségügyi vegyes bizottság 1/2010. számú határozata (3) módosította.

(5)

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függelékeinek az állat-egészségügyi vegyes bizottság 1/2010. számú határozatában történt utolsó módosítása óta több európai uniós és svájci jogszabályi rendelkezést módosítottak. Többek között módosították a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó európai uniós jogszabályokat.

(6)

Az állatok leölésük során való védelméről szóló európai uniós jogszabályokat módosították és 2009. december 8-án hatályba lépett az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet (4), amely 2013. január 1-től alkalmazandó. Az Európai Unióba exportált állati termékek terén a harmadik országoknak a rendelettel legalább egyenértékű szabályokat kell betartaniuk. Svájc az Európai Unió jogszabályaival egyenértékú jogszabályokat fogadott el.

(7)

Annak tanúsítására. hogy a svájci termékek az állatok leölésük során való védelme kapcsán megfelelnek az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-ei 1099/2009/EK rendeletben előírtakkal legalább egyenértékű követelményeknek, szükséges lenne a bizonyítványok ismételt bevezetése a 2013. január 1. és e határozat hatálybalépése közötti időszakban. A bizonyítványok ezen ismételt bevezetése aránytalan adminisztatív terhet jelentene. Ezért e határozatnak rendelkeznie kell visszamenőleges alkalmazásáról 2013. január 1-jével kezdődő hatállyal.

(8)

E rendeletnek az elfogadása napján kell hatályba lépnie.

(9)

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függelékeinek szövegét a fentieknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mezőgazdasági megállapodás 11. mellékletének 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függeléke az e határozat I–VI. mellékleteinek megfelelően módosul.

2. cikk

E két példányban készült határozatot a társelnökök vagy a mezőgazdasági megállapodásban részes felek nevében eljárásra felhatalmazott egyéb személyek írják alá.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal alkalmazzák.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 22-én.

a Svájci Államszövetség nevében

a küldöttség vezetője

Hans WYSS

az Európai Unió Tanácsa nevében

a küldöttség vezetője

Lorenzo TERZI


(1)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(2)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság 2003. november 25-i 2/2003. határozata a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függeléke módosításáról (2004/78/EK) (HL L 23., 2004.1.28., 27. o.).

(3)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság 2010. december 1-jei 1/2010. határozata a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 5., 6., 10. és 11. függeléke módosításáról (HL L 338., 2010.12.22., 50. o.).

(4)  HL L 303., 2009.11.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

I.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1. függelékének a Klasszikus sertéspestisre vonatkozó II. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.   Klasszikus sertéspestis

A.   JOGSZABÁLYOK (1)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 2001. október 23-i 2001/89/EK irányelve a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 316., 2001.12.1., 5. o.)

1.

Az 1966. július 1-jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE; RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedés a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés);

2.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 40–47. cikke (a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 116–121. cikke (a sertéspestis vágásnál történő észlelése, a sertéspestis leküzdése érdekében tett különleges intézkedések);

3.

Az 1999. június 14-i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (Org DFE; RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium);

4.

A 2011. május 25-i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA; RS 916.441.22)

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

Az Európai Bizottság és a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal kölcsönösen értesíti egymást rendkívüli védőoltás alkalmazására irányuló szándékáról. Ezzel kapcsolatban haladéktalanul konzultációkat tartanak az állat-egészségügyi vegyes bizottságban.

2.

Ha szükséges, a járványos állatbetegségekről szóló rendelet 117. cikkének (5) bekezdése értelmében a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal a védő- és megfigyelési körzetekből származó hús jelölésére és kezelésére vonatkozóan technikai végrehajtási szabályokat állapít meg.

3.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 121. cikke értelmében Svájc rendelkezik a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló tervvel, a 2001/89/EK irányelv 15. és 16. cikkével összhangban.

4.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc rendelkezik vészhelyzeti riasztási tervvel, amelyet a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal honlapján tettek közzé.

5.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 2001/89/EK irányelv 21. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

6.

Ha szükséges, a járványos állatbetegségekről szóló rendelet 89. cikkének (2) bekezdése értelmében a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal megállapítja a védő- és megfigyelési körzetekben végzett szerológiai ellenőrzésekre vonatkozó technikai végrehajtási szabályokat a 2002/106/EK határozat (2) mellékletének IV. fejezetével összhangban.

7.

A klasszikus sertéspestissel foglalkozó közös referencia-laboratórium az Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Németország. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 2001/89/EK irányelv IV. melléklete határozza meg.

II.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1. függelékének az afrikai sertéspestisre vonatkozó III. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„III.   Afrikai sertéspestis

A.   JOGSZABÁLYOK (3)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EGK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).

1.

Az 1966. július 1-jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE; RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedés a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés).

2.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 40–47. cikke (a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 116–121. cikke (a sertéspestis vágásnál történő észlelése, a sertéspestis leküzdése érdekében tett különleges intézkedések)

3.

Az 1999. június 14-i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (Org DFE; RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium);

4.

A 2011. május 25-i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA; RS 916.441.22)

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

Az afrikai sertéspestissel foglalkozó európai uniós referencia-laboratórium a Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid), Spanyolország. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 2002/60/EK irányelv V. melléklete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervvel rendelkezik, amelyet a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal honlapján tettek közzé.

3.

Ha szükséges, a járványos állatbetegségekről szóló rendelet 89. cikkének (2) bekezdése értelmében a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal az afrikai sertéspestis diagnosztizálásának módszereire vonatkozóan technikai végrehajtási szabályokat állapít meg a 2003/422/EK határozat (4) rendelkezéseivel összhangban.

4.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 2002/60/EK irányelv 20. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

III.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1. függelékének a Newcastle-betegségről szóló VI. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„VI.   (Newcastle-betegség)

A.   JOGSZABÁLYOK (5)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1992. július 14-i 92/66/EGK irányelve a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről (HL L 260., 1992.9.5., 1. o.

1.

Az 1966. július 1-jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE; RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedés a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés).

2.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (LFE; RS 916.401), és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 40–47. cikke (a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 122–125. cikke (a Newcastle-betegségre vonatkozó különleges intézkedések);

3.

Az 1999. június 14-i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (Org DFE; RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium);

4.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal 1989. június 20-i utasítása (technikai útmutatója) a paramyxovirosis elleni védekezésről (a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal Közlönye 90(13) o. 113 (védőoltás stb.));

5.

A 2011. május 25-i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA; RS 916.441.22)

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A Newcastle-betegséggel foglalkozó európai uniós referencia-laboratórium Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 92/66/EGK irányelv V. melléklete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti tervvel rendelkezik, amelyet a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal honlapján tettek közzé.

3.

A 92/66/EGK irányelv 17. és 19. cikkében meghatározott információ az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

4.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 92/66/EGK irányelv 22. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

IV.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1. függelékének a Fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról szóló VIII. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„VIII.   Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak

A.   JOGSZABÁLYOK (6)

Európai Unió

Svájc

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

1.

Az állatjólétről szóló 2008. április 23-i rendelet (OPAn; RS 455.1), és különösen annak 184. cikke (Elkábítási eljárások);

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10);

3.

Az 1992. október 9-i törvény az élelmiszerekről és a használati tárgyakról (LDAl; RS 817.0), és különösen annak 24. cikke (Ellenőrzés és mintavétel) és 40. cikke (Az élelmiszerek ellenőrzése);

4.

A DFI 2005. november 23-i rendelete az állati eredetű élelmiszerekről (RS 817.022.108), és különösen annak 4. és 7. cikke (az állatok hasított testének azon részei, amelyek felhasználása tiltott);

5.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 6. cikke (Meghatározások és rövidítések), 36. cikke (Szabadalmak), 61. cikke (Bejelentési kötelezettség), 130. cikke (A svájci állatállomány felügyelete), 175–181. cikke (Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak), 297. cikke (Az országon belüli végrehajtás), 301. cikke (A kanton állatorvosának feladatai), 303. cikke (A hatósági állatorvosok képzése és továbbképzése) és 312. cikke (Diagnosztikai laboratóriumok);

6.

Az 1999. június 10-i rendelet az Állati takarmányok könyvéről (OLALA; RS 916.307.1), és különösen annak 28. cikke (A haszonállatok takarmányának szállítása), az I. melléklet 9. része (szárazföldi állatok termékei) 10. része (halak, egyéb tengeri állatok, azok termékei és melléktermékei), és a 4. melléklet (a tiltott anyagok listája);

7.

A 2011. május 25-i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA; RS 916.441.22).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal (TSE) foglalkozó európai uniós referencia-laboratórium: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének B. fejezete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke értelmében Svájc a TSE elleni küzdelemre vészhelyzeti végrehajtási tervet dolgozott ki.

3.

A 999/2001/EK rendelet 12. cikke alapján az Európai Unió tagországaiban valamennyi, szivacsos agyvelőbántalom–fertőzöttségre gyanús állatot hatósági szállítási korlátozás alá kell helyezni, amíg ismertté nem válnak az illetékes hatóság által végzett klinikai és járványügyi vizsgálatok eredményei, vagy az állatot hatósági felügyelet mellett laboratóriumi vizsgálat céljából le nem ölik.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 179b és 180a. cikke alapján Svájc tiltja a TSE-fertőzöttségre gyanús állatok leölését. A fertőzött-gyanús állatokat kíméletesen kell megölni és el kell égetni, agyukat pedig a TSE-vel foglalkozó svájci referencia-laboratóriumban meg kell vizsgálni.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 10. cikke alapján Svájc a szarvasmarhaféléket állandó azonosítási rendszer segítségével azonosítja, amely lehetővé teszi az anyaállatok és a származási állomány azonosítását, valamint annak megállapítását, hogy az állatok nem származnak-e szivacsos agyvelőbántalom-fertőzöttségre gyanús vagy fertőzött nőivarú szarvasmarhától.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 179c. cikke alapján Svájc legkésőbb a termelési szakasz végén levágatja a TSE-vel fertőzött állatokat, valamint minden olyan szarvasmarhafajba tartozó állatot, amely a fertőzött állat születése előtti egy évtől annak születése utáni egy évig tartó időszakban született és ez idő alatt a nyájhoz tartozott, valamint a diagnózist megelőző két évben született, fertőzött tehenek minden közvetlen leszármazottját.

4.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 180b. cikke alapján Svájc leöleti a surlókórral fertőzött állatokat, az anyaállatokat, a fertőzött anyaállatok közvetlen leszármazottait, valamint az állományba tartozó minden juhot és kecskét a következők kivételével:

legalább 1 ARR allélt hordozó és VRQ allél nélküli juhok; valamint

a két hónapnál fiatalabb, kizárólag vágásra szánt állatok. Az állatok fejét és hasüregi szerveit az állati melléktermékek ártalmatlanításáról szóló rendelet (OESPA) rendelkezéseinek megfelelően eltávolítják.

Kivételes jelleggel a kis létszámú fajok esetében az állomány leöléséről le lehet mondani. Ilyen esetben az állományt két éves időtartamra hatósági állatorvosi felügyelet alá kell helyezni, amelynek során az állomány állatait évente kétszer klinikai vizsgálatnak vetik alá. Ha ezen időszak alatt az állatokat vágásra ítélik, a fejeket, a mandulákat beleértve, a TSE-vel foglalkozó svájci referencia-laboratóriumban vizsgálatnak kell alávetni.

Ezeket az intézkedéseket az állatok egészségügyi felügyeletének eredményeivel összhangban felül kell vizsgálni. A felügyeleti időszakot különösen az állományon belül jelentkező új megbetegedés esetén meg kell hosszabbítani.

A BSE juh- vagy kecskefélében történő megállapítása esetén Svájc vállalja a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletében előírt rendelkezések alkalmazását.

5.

A 999/2001/EK rendelet 7. cikkének alapján az Európai Unió tagállamai tiltják az emlősökből származó fehérjék használatát hizlalt vagy tenyésztett gazdasági haszonállatoknak szánt takarmány céljára. Az Európai Unió tagállamai teljes mértékben alkalmazzák az állati eredetű fehérjék kérődzők takarmányozására történő felhasználására vonatkozó tilalmat.

Az állati melléktermékek eltávolításáról szóló rendelet (OESPA) 27. cikke alapján Svájc teljes mértékben tiltja az állati fehérjék használatát tenyésztett gazdasági haszonállatoknak szánt takarmány céljára.

6.

A 999/2001/EK rendelet 6. cikke alapján és a rendelet III. mellékletének A fejezete kritériumaival összhangban az Európai Unió tagállamai évente ismétlődő programot futtatnak a BSE ellenőrzése céljából. Ez a program valamennyi 24 hónaposnál idősebb, kényszervágás alá eső, a gazdaságban elpusztult, vagy a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat során fertőzöttnek ítélt állat, és valamennyi 30 hónaposnál idősebb, emberi fogyasztásra levágott állat BSE gyorstesztjére is kiterjed.

A Svájc által végzett BSE gyorstesztek listáját a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének C fejezete tartalmazza.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 179. cikke alapján Svájc kötelezően elvégezteti valamennyi 30 hónaposnál idősebb, kényszervágás alá eső, a gazdaságban elpusztult, vagy a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat során fertőzöttnek ítélt állat, és a 30 hónaposnál idősebb, emberi fogyasztásra levágott állatok egy mintájának BSE gyorstesztjét.

7.

A 999/2001/EK rendelet 6. cikke alapján és a rendelet III. mellékletének A fejezete kritériumaival összhangban az Európai Unió valamennyi tagállama évente ismétlődő programot futtat a surlókór ellenőrzése céljából.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 177. cikke alapján Svájc TSE ellenőrzési programot hajt végre a 12 hónaposnál idősebb juh- és kecskeféléknél. A kényszervágás alá eső, a gazdaságban elpusztult, vagy a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat során fertőzöttnek ítélt állatokat, valamint az emberi fogyasztásra levágott állatokat a 2004 júniusa és 2005 júliusa közötti időszakban megvizsgálták. Mivel a minták összessége BSE-re negatívnak bizonyult, csak a klinikailag gyanús, a kényszervágás alá esett és a gazdaságban elpusztult állatok mintájának felügyeletét tartották fenn.

A TSE juh- és kecskeféléknél történő felügyeletére vonatkozó jogszabályok hasonlóságának elismerését az állat-egészségügyi vegyes bizottságban felül kell vizsgálni.

8.

A 999/2001/EK rendelet 6. cikkében, a III. melléklet B fejezetében és a IV. mellékletben (3.III) meghatározott információ az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

9.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 999/2001/EK rendelet 21. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

C.   KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1.

2003. január 1-je óta, majd pedig a 2004. november 10-i, az állati melléktermékek eltávolítása költségeinek fedezéséhez juttatott támogatásról szóló rendelet (RS 916.407) alapján Svájc pénzügyi ösztönzőt léptetett életbe azon gazdaságok számára, ahol szarvasmarhák születtek, valamint azon vágóhidak számára, ahol leölik őket, amennyiben azok tiszteletben tartják a hatályos jogszabályokban az állatok mozgására vonatkozóan előírt bejelentési eljárásokat.

2.

A 999/2001/EK rendelet 8. cikke alapján és a rendelet XI. mellékletének 1. pontjával összhangban az Európai Unió tagállamai eltávolítják és megsemmisítik a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat (SRM).

A szarvasmarhaféléknél eltávolítandó SRM-nek minősül a koponya, kivéve az állkapcsot, de beleértve az agyat és a szemet, valamint a 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék gerincveleje; a gerincoszlop, kivéve a farokcsigolyákat, a nyaki, ágyék- és hátcsigolyák harántnyúlványát és a keresztcsont szárnyait, de beleértve a dorzális gyökéridegdúcokat, valamint a 24 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék gerincveleje; valamint bármilyen korú szarvasmarhafélék mandulája, belei a patkóbéltől (duodenum) a végbélig (rectum), és a bélfodra.

Eltávolítandó SRM-nek minősül a 12 hónaposnál idősebb, illetve olyan juh- és kecskefélék koponyája, beleértve az agyat és a szemet, a mandulái és a gerincoszlopa, amelyek egy állandó metszőfoga már áttörte a fogínyt, valamint a bármilyen korú juh- és kecskefélék lépe és csípőbele.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 179d. cikke alapján, valamint az állati eredetű élelmiszerekről szóló rendelet 4. cikke alapján Svájc a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat (SRM) az állati és emberi élelmiszerláncból kivonó politikát léptetett életbe. A szarvasmarhaféléknél eltávolítandó SRM-nek minősül különösen a 30 hónaposnál idősebb állatok gerincoszlopa, valamint a bármilyen korú állatok mandulája, belei az patkóbéltől (duodenum) a végbélig (rectum), és a bélfodra.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 180c. cikke, valamint az állati eredetű élelmiszerekről szóló rendelet 4. cikke alapján Svájc a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat (SRM) az állati és emberi élelmiszerláncból kivonó politikát léptetett életbe. A juh- és kecskeféléknél eltávolítandó SRM-nek minősül különösen a 12 hónaposnál idősebb, illetve olyan juh- és kecskefélék koponyából el nem távolított agya, a gerincveleje a kemény agyhártyával (Dura mater) valamint mandulái, amelyeknek egy állandó metszőfoga már áttörte a fogínyt, valamint a bármilyen korú állatok lépe és csípőbele.

3.

Az 1069/2009/EK rendelet (7), valamint a 142/2011/EU rendelet (8) megállapítja a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásokat az Európai Unió tagállamaiban.

Az állati melléktermékek eltávolításáról szóló rendelet 22. cikke alapján Svájc elégeti az 1. kategóriába tartozó állati melléktermékeket, beleértve a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat és a gazdaságban elhullott állatokat.


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(2)  A Bizottság 2002/106/EK határozata (2002. február 1.) a klasszikus sertéspestis megállapítására szolgáló diagnosztikai eljárásokat, mintavételi módszereket és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelési szempontjait megállapító diagnosztikai kézikönyv jóváhagyásáról (HL L 39., 2002.2.9., 71. o.).”

(3)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(4)  A Bizottság 2003/422/EK határozata (2003. május 26.) az afrikai sertéspestis diagnosztikai kézikönyvének jóváhagyásáról (HL L 143., 2003.6.11., 35. o.).”

(5)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”

(6)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(8)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).”


II. MELLÉKLET

A mezőgazdasági mregállapodás 11. melléklet 2. függeléke helyébe a következő szöveg lép:

„2. függelék

ÁLLATEGÉSZÉGÜGY: KERESKEDELEM ÉS FORGALOMBA HOZATAL

I.   Szarvasmarhafélék és Sertések

A.   JOGSZABÁLYOK (1)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 27–31. cikke (piacok, kiállítások), 34–37. cikke (kereskedelem), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 116–121. cikke (afrikai sertéspestis), 135–141. cikke (Aujeszky-betegség), 150–157. cikke (szarvasmarha-brucellózis), 158–165. cikke (tuberkulózis), 166–169. cikke (járványos szarvasmarha-leukózis), 170–174. cikke (IBR/IPV), 175–195. cikke (szivacsos agyvelőbántalom), 186–189. cikke (szarvasmarha nemzőszervi fertőzések), 207–211. cikke (sertés-brucellózis), 297. cikke (piacok, gyűjtőállomások és fertőtlenítő pontok jóváhagyása);

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A járványos állatbetegségekről szóló törvény 297. cikkének első bekezdésével összhangban a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal jóváhagyja a 64/432/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott gyűjtőállomásokat. E melléklet alkalmazásában és a 64/432/EGK irányelv 11., 12. és 13. cikke rendelkezéseivel összhangban Svájc felállítja jóváhagyott gyűjtőállomásainak, szállítóinak és kereskedőinek jegyzékét.

2.

A 64/432/EGK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak.

3.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv A melléklete II. részének 7. bekezdésében meghatározott feltételeknek a szarvasmarha-brucellózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha-állománya brucellózis-mentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

az illetékes hatóságoknak jelenteni kell minden brucellózisfertőzés-gyanús szarvasmarhát, és az állatot hivatalos, legalább két komplementkötési próbából álló brucellózisvizsgálatnak kell alávetni, valamint vetélés esetén a megfelelő minták mikrobiológiai vizsgálatát is el kell végezni;

b)

amíg meg nem szűnik a betegség gyanúja, azaz amíg az a) pontban előírt vizsgálatok negatív eredményre nem vezetnek, azon állomány hivatalos brucellózis-mentes minősítését, amelyhez a fertőzésgyanús szarvasmarha (vagy szarvasmarhák) tartozik (vagy tartoznak), fel kell függeszteni.

Az állományok vizsgálati eredményeire vonatkozó részletes információt és a járványügyi jelentést meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak. Ha a 64/432/EGK irányelv A melléklete II. része 7. bekezdésében meghatározott követelmények bármelyikét Svájc nem teljesíti, a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés rendelkezéseinek felülvizsgálata végett.

4.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv A melléklete I. részének 4. bekezdésében meghatározott feltételeknek a szarvasmarha-tuberkulózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha-állománya tuberkulózis-mentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

azonosítási rendszert kell bevezetni, amely lehetővé teszi a szarvasmarhák származási állományának meghatározását;

b)

minden levágott állatot hatósági állatorvos által végzett, a levágást követő húsvizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor élő, elhullott vagy levágott állatoknál tuberkulózis gyanúja merül fel;

d)

az illetékes hatóságok minden esetben elvégzik a gyanított betegség fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatokat, és meghatározzák a származási- és a tranzitállományokat. Ha a boncolás vagy a vágás során olyan kóros elváltozást fedeznek fel, amelyet vélhetőleg tuberkulózis idézett elő, az illetékes hatóságok megfelelő mintát küldenek laboratóriumi vizsgálatra;

e)

a hivatalosan tuberkulózismentes minősítéssel rendelkező származási állományok vagy tranzitállományok e minősítését fel kell függeszteni, amíg a klinikai, a laboratóriumi vagy a tuberkulózis-vizsgálatok meg nem erősítik, hogy nincs szó szarvasmarha-tuberkulózisról;

f)

ha a klinikai, a laboratóriumi vagy a tuberkulózis-vizsgálatok megerősítik a tuberkulózis fennállását, a származási állományok vagy a tranzitállományok hivatalos tuberkulózismentes minősítését vissza kell vonni;

g)

a hivatalos tuberkulózismentes minősítés csak akkor szerezhető vissza, ha valamennyi fertőzöttségre gyanús állatot eltávolítottak az állományból, a létesítményeket és a berendezéseket fertőtlenítették; és valamennyi megmaradt, hat hétnél idősebb állat a 64/432/EGK irányelv B. melléklete szerint legalább két hivatalos intradermális tuberkulin injekcióra negatívan reagált; az első injekcióra a fertőzött állat állományból történő eltávolítása után legalább hat hónappal kerül sor, a másodikra pedig legalább az első injekció után hat hónappal.

A fertőzött állományokról szóló részletes információt és a járványügyi jelentést meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak. Ha a 64/432/EGK irányelv A melléklete I. részének 4. bekezdése első albekezdésében meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül, a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés rendelkezéseinek felülvizsgálata végett.

5.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv D. melléklet I. (F) fejezetében meghatározott feltételeknek az enzootikus szarvasmarha-leukózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha-állománya enzootikus szarvasmarhaleukózis-mentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %-os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %-a fertőzött enzootikus szarvasmarha-leukózissal;

b)

minden levágott állatot hatósági állatorvos által végzett, levágást követő húsvizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor a klinikai vizsgálatok, a boncolások vagy a levágást követő húsvizsgálatok során felmerül az enzootikus szarvasmarha-leukózis gyanúja;

d)

ha az enzootikus szarvasmarha-leukózis gyanúja felmerül vagy jelenlétét megállapították, az állomány hivatalos enzootikus szarvasmarhaleukózis-mentes minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

e)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatokat és szükség esetén a borjaikat eltávolították, és két, legalább 90 napos időközönként végzett szerológiai vizsgálat negatív eredményt hozott.

Ha az állomány 0,2 %-ánál enzootikus szarvasmarha-leukózist észleltek, a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés rendelkezéseinek felülvizsgálata végett.

6.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %-os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %-a fertőzött a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével;

b)

a 24 hónaposnál idősebb tenyészbikákat évente szerológiai vizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor a szarvasmarhák fertőző orr-és légcsőgyulladásának gyanúja merül fel; az állatokat virológiai vagy szerológiai vizsgálatokból álló hatósági vizsgálatnak kell alávetni a szarvasmarhák fertőző orr-és légcsőgyulladásának megállapítása érdekében;

d)

ha a szarvasmarhák fertőző orr-és légcsőgyulladásának gyanúja felmerül, vagy jelenlétét megállapították, az állomány szarvasmarhák fertőző orr-és légcsőgyulladásától mentes hivatalos minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

e)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatok eltávolítása után legalább 30 nappal végzett szerológiai vizsgálat eredménye negatív.

Mivel Svájc állatbetegségtől mentes minősítése elismert, a 2004/558/EK határozatot (2) értelemszerűen alkalmazni kell.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az e minősítés elismerésének alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett bármilyen változásról. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata céljából.

7.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes az Aujeszky-féle betegségtől. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %-os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %-a fertőzött az Aujeszky-féle betegséggel;

b)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amelyben az Aujeszky-féle betegség gyanúja merül fel; az állatokat virológiai vagy szerológiai vizsgálatokból álló hatósági vizsgálatnak kell alávetni az Aujeszky-féle betegség megállapítása érdekében;

c)

ha az Aujeszky-féle betegség gyanúja felmerül, vagy jelenlétét megállapították, az állomány Aujeszky-féle betegségtől mentes hivatalos minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

d)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatok eltávolítása után, a valamennyi tenyészállaton és a hízóállatok reprezentatív mintáján végzett két, legalább 21 napos időközönként végzett szerológiai vizsgálat eredménye negatív.

Mivel Svájc állatbetegségtől mentes minősítése elismert, a legutóbb a 2010/434/EU határozattal (3) módosított 2008/185/EK határozatot (4) kell értelemszerűen alkalmazni.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az e minősítés elismerésének alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett bármilyen változásról. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata céljából.

8.

A sertések fertőző gyomor-bélgyulladására (TGE) és a sertések szaporító- és légzőszervi tünetegyüttesére (PRRS) vonatkozó esetleges további garanciák kérdését az állat-egészségügyi vegyes bizottság haladéktalanul megvizsgálja. Az Európai Bizottság értesíti a Szövetségi Állategészségügyi Hivatalt e vizsgálat eredményeiről.

9.

A 64/432/EGK irányelv B. mellékletének 4. pontjával összhangban a Svájcban végzett hatósági tuberkulin-vizsgálat a zürichi egyetem Állat-egészségügyi Bakteriológiai Intézetének hatáskörébe tarozik.

10.

A 64/432/EGK irányelv C (A) mellékletének 4. pontjával összhangban a Svájcban végzett hatósági antigén-vizsgálat (brucellózis) a berni egyetem zoonózisokkal, az állatok bakteriális betegségeivel és az antibiotikum-rezisztenciával foglalkozó központjának (ZOBA) hatáskörébe tartozik.

11.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarha- és sertésszállítmányokat a 64/432/EGK irányelv F. mellékletében szereplő mintáknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezzel kapcsolatban a következő kiigazításokat kell alkalmazni:

Az I. minta esetében, a C szakaszban a bizonyítványok a következőképpen módosulnak:

a kiegészítő garanciákra vonatkozó 4. pontban a francia bekezdések a következőkkel egészülnek ki:

„—

megbetegedés: szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise,

a Bizottság 2004/558/EK határozatával összhangban, amelynek intézkedéseit értelemszerűen alkalmazni kell;”,

a II. minta esetében, a C szakaszban a bizonyítványok a következőképpen módosulnak:

a kiegészítő garanciákra vonatkozó 4. pontban a francia bekezdések a következőkkel egészülnek ki:

„—

megbetegedés: Aujeszky-féle betegség,

a Bizottság 2008/185/EK határozatával összhangban, amelynek intézkedéseit értelemszerűen alkalmazni kell;”.

12.

E melléklet alkalmazásában az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarha- és sertésszállítmányokat kiegészítő állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tartalmazza a következő állat-egészségügyi nyilatkozatokat:

A szarvasmarhafélék

azonosítása állandó azonosítási rendszer segítségével történik, amely lehetővé teszi az anyaállatok és a származási állomány megtalálását, és annak megállapítását, hogy az állatok közvetlenül nem szivacsos agyvelőbántalom-fertőzöttségre gyanús vagy azzal fertőzött, a diagnózis előtti két év során született nőivarú szarvasmarhától származnak,

nem származnak olyan állományból, amelyben jelenleg szivacsos agyvelőbántalomra gyanús eset kivizsgálása folyamatban van,

2001. június 1-je után születtek.

II.   Juh- és kecskefélék

A.   JOGSZABÁLYOK (5)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1991. január 28-i 91/68/EGK irányelve a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 27–31. cikke (piacok, kiállítások), 34–37. cikke (kereskedelem), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 142–149. cikke (veszettség), 158–165. cikke (tuberkulózis), 166–169. cikke (súrlókór), 190–195. cikke (juh- és kecskefélék brucellózisa), 196–199. (fertőző elapasztás), 200–203. cikke (kecske arthritis/encephalitis), 233–235. cikke (kosok brucellózisa), valamint 297. cikke (piacok, gyűjtőállomások és fertőtlenítő pontok jóváhagyása)

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 91/68/EGK irányelv 11. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

A juh- és kecskefélék brucellózisának megjelenése vagy ismételt megjelenése esetén Svájc tájékoztatja az állat-egészségügyi vegyes bizottságot, hogy meg lehessen hozni a helyzetnek megfelelő intézkedéseket.

2.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes a juh- és kecskefélék brucellózisától. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja, hogy meghozza a 91/68/EGK irányelv A. melléklete I. fejezetének II. 2. pontjában meghatározott intézkedéseket.

3.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a juh- és kecskefélék szállítmányait a 91/68/EGK irányelv F. mellékletében szereplő mintáknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

III.   Lófélék

A.   JOGSZABÁLYOK (5)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 2009. november 30-i 2009/156/EK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 112–115. cikke (afrikai lópestis), 204–206. cikke (tenyészbénaság, lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladása, fertőző kevésvérűség, takonykór), 240–244. cikke (lovak ragályos méhgyulladása)

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A 2009/156/EK irányelv 3. cikkében említett információt közölni kell az állat-egészségügyi vegyes bizottsággal.

2.

A 2009/156/EK irányelv 6. cikkében említett információt közölni kell az állat-egészségügyi vegyes bizottsággal.

3.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 2009/156/EK irányelv 10. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

4.

A 2009/156/EK irányelv B és C mellékletének rendelkezéseit Svájcra vonatkozóan értelemszerűen alkalmazni kell.

IV.   Baromfi és keltetőtojás

A.   JOGSZABÁLYOK (6)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 2009. november 30-i 2009/158/EK irányelve a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 343., 2009.12.22., 74. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 25. cikke (szállítás), 122–125. cikke (klasszikus baromfipestis és Newcastle-betegség), 255–261. cikke (salmonella enteritidis), valamint 262–265. cikke (fertőző gége- és légcsőgyulladás)

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A 2009/158/EK irányelv 3. cikke szerint Svájc tervet nyújt be az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak, amelyben meghatározza a telepei jóváhagyása érdekében végrehajtani kívánt intézkedéseket.

2.

A 2009/158/EK irányelv 4. cikke értelmében Svájc nemzeti referencia-laboratóriuma a Berni Egyetem Állat-egészségügyi Bakteriológiai Intézete.

3.

A 2009/158/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdése a) pontjának i) pontjában a tojások szállítás előtti tárolására vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

4.

Az Európai Unióba irányuló keltetőtojás-szállítmányok esetén a svájci hatóságok vállalják, hogy betartják a 617/2008/EK bizottsági rendeletben (7) megállapított jelölési szabályokat.

5.

A 2009/158/EK irányelv 10. cikkének a) pontjában a tartózkodási feltételre vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

6.

A 2009/158/EK irányelv 11. cikkének a) pontjában a tartózkodási feltételre vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

7.

A 2009/158/EK irányelv 14. cikke (2) bekezdésének a) pontjában a tartózkodási feltételre vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

8.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 2009/158/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek a Newcastle-betegség tekintetében, és ennek megfelelően olyan minősítéssel rendelkezik, hogy nem kell védőoltást adnia a Newcastle-betegség ellen. A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az e minősítés elismerésének alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett bármilyen változásról. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata céljából.

9.

A 2009/158/EK irányelv 18. cikkében a tagállam nevére történő hivatkozások értelemszerűen vonatkoznak Svájcra.

10.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a baromfi és a keltetőtojás szállítmányait kísérő egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 2009/158/EK irányelv IV. mellékletében szereplő mintáknak.

11.

A Svájcból Finnországba vagy Svédországba irányuló szállítmányok esetén a svájci hatóságok vállalják, hogy az európai uniós jogszabályokban előírtak szerint nyújtanak szalmonellára vonatkozó garanciát.

V.   Tenyésztett víziállatok és az aquakultúra termékei

A.   JOGSZABÁLYOK (8)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 2006. október 24-i 2006/88/EK irányelve a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 3. és 4. cikke (a felsorolt járványos állatbetegségek), 18a. cikke (halak tenyésztésére szolgáló egységek nyilvántartásba vétele), 61. cikke (a halászati jogok bérlői és halászat felügyeletéért felelős szervek kötelezettségei), 62–76. cikke (a betegség elleni védekezésre irányuló általános intézkedések), valamint a 275–290. cikke (a halbetegségekre vonatkozó különleges intézkedések, diagnosztikai laboratórium).

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

3.

A 2007. április 18-i rendelet a harmadik országokból származó állatok légi úton történő behozataláról és tranzitjáról (OITA; RS 916.443.12).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes a lazacok fertőző vérszegénységétől, valamint a Marteilia refringens és a Bonamia ostreae fertőzésektől.

2.

A 2006/88/EK irányelv 29., 40., 41., 43., 44. és 50. cikkének esetleges alkalmazásáról az állat-egészségügyi vegyes bizottság dönt.

3.

Az 1251/2008/EK rendelet (9) 4–9. cikke határozza meg a vízi díszállatok, a tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre, illetve állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok, valamint az emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatok és az ezekből készült termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket.

4.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 2006/88/EK irányelv 58. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

VI.   Szarvasmarha-embriók

A.   JOGSZABÁLYOK (8)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK irányelve a szarvasmarhaféle háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE) (RS 916.40), és különösen annak 56–58. cikke (embrióátültetés);

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 89/556/EGK irányelv 15. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

2.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarhaembrió-szállítmányok esetében az egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 89/556/EGK irányelv C mellékletében előírtaknak.

VII.   Szarvasmarhasperma

A.   JOGSZABÁLYOK (10)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1988. június 14-i 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.).

1.

Az 1995. június 27-i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE; RS 916.401) és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges megtermékenyítés).

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A 88/407/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában minden svájci megtermékenyítő állomás csak olyan állatokat tarthat, amelyek vizsgálati eredménye a szérumsemlegesítési próbán vagy az Elisa-vizsgálaton negatív volt.

2.

A 88/407/EGK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak.

3.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 88/407/EGK irányelv 16. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

4.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarhasperma-szállítmányok esetében az állat-egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 88/407/EGK D. mellékletében előírtaknak.

VIII.   Sertéssperma

A.   JOGSZABÁLYOK (10)

Európai Unió

Svájc

A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

1.

Az 1995. június 27-i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE; RS 916.401) és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges megtermékenyítés).

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A 90/429/EGK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak.

2.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 90/429/EGK irányelv 16. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

3.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a sertéssperma-szállítmányok esetében az állat-egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 90/429/EGK D mellékletében előírt modellnek.

IX.   Egyéb fajok

A.   JOGSZABÁLYOK (11)

Európai Unió

Svájc

1.

A Tanács 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 146., 2003.6.13., 1. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401), és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges megtermékenyítés) és 56–58. cikke (embrióátültetés);

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

E melléklet alkalmazásában ez a szakasz az I-től V-ig terjedő szakaszok hatálya alá nem tartozó élő állatok, valamint ezen állatok a VI-tól VIII-ig terjedő szakaszok hatálya alá nem tartozó spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak a kereskedelmét szabályozza.

2.

Az Európai Unió és Svájc vállalja, hogy nem tiltja meg, illetve nem korlátozza az 1. pontban említett állatok, illetve azok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak kereskedelmét, kivéve, ha erre az e melléklet alkalmazásából adódó állat-egészségügyi ok és különösen a 20. cikk alapján esetleg hozott védintézkedések miatt van szükség.

3.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben az I., II. és III. szakaszban említettektől eltérő patások esetén a kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a 92/65/EGK irányelv E melléklete I. részében előírtaknak kell megfelelniük, a 92/65/EGK irányelv 6. cikke (A) bekezdésének 1e. pontjában előírt tanúsítvánnyal kiegészítve.

4.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a nyúlalakúak esetén a kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a 92/65/EGK irányelv E. melléklete I. részében előírtaknak kell megfelelniük, esetleg a 92/65/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt tanúsítvánnyal kiegészítve.

E tanúsítványt a svájci hatóságok módosíthatják annak érdekében, hogy az teljes egészében megfeleljen a 92/65/EGK irányelv 9. cikke szerinti követelményeknek.

5.

A 92/65/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak.

6.

a)

Az Európai Unióból Svájcba szállított macskákra és kutyákra a 92/65/EGK irányelv 10. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmények vonatkoznak.

b)

A Svájcból az Európai Unió Egyesült Királyságon, Írországon és Svédországon kívüli tagállamaiba irányuló macska- és kutyaszállítmányokra a 92/65/EGK irányelv 10. cikke (2) bekezdésében foglalt követelmények vonatkoznak.

c)

A Svájcból az Egyesült Királyságba, Írországba és Svédországba irányuló macska- és kutyaszállítmányokra a 92/65/EGK irányelv 10. cikk (3) bekezdésében foglalt előírások vonatkoznak.

d)

Az azonosítási rendszert a 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg. A használandó útlevelet a 2003/803/EK határozat (12) határozza meg. A 998/2003/EK rendelet 5. cikke és a 2005/91/EK határozat (13) rendelkezéseivel összhangban a veszettség elleni védőoltás, illetve adott esetben az ismételt védőoltás érvényességének idejét a gyártó laboratórium ajánlásainak megfelelően kell elismerni.

7.

A juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek vagy embrióinak az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti szállítmányait a 2010/470/EU határozatban (14) előírt bizonyítványoknak kell kísérniük.

8.

A lófélék spermájának az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti szállítmányait a 2010/470/EU határozatban előírt bizonyítványnak kell kísérnie.

9.

A lófélék petesejtjeinek és embrióinak az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti szállítmányait a 2010/470/EU határozatban előírt bizonyítványoknak kell kísérniük.

10.

A sertések petesejtjeinek és embrióinak az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti szállítmányait a 2010/470/EU határozatban előírt bizonyítványoknak kell kísérniük.

11.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a méhcsaládok (kaptárak vagy méhanya és kísérő dolgozók) szállítása esetében a 92/65/EGK irányelv E melléklete második részében szereplő mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványt kell alkalmazni.

12.

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a 92/65/EK irányelv C mellékletében előírtak szerint az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó állatok, spermák, petesejtek és embriók szállítása esetében a 92/65/EGK irányelv E melléklete harmadik részében szereplő mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványt kell alkalmazni.

13.

A 92/65/EGK irányelv 24. cikke alkalmazásában a cikk (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat-egészségügyi vegyes bizottságnak.

X.   A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása

A.   JOGSZABÁLYOK (15)

Európai Unió

Svájc

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 146., 2003.6.13., 1. o.).

A kedvtelésből tartott állatok behozatalára vonatkozó 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

B.   KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

Az azonosítási rendszer a 998/2003/EK rendeletben előírt rendszer.

2.

A veszettség elleni védőoltás, illetve adott esetben az ismételt védőoltás érvényességének idejét a gyártó laboratórium ajánlásainak megfelelően kell elismerni, összhangban a 998/2003/EK rendelet 5. cikkével és a 2005. 2005/91/EK határozattal.

3.

A 2003/803/EK határozatban előírt útlevelet kell használni.

A 2003/803/EK határozat II. melléklete B. részének 1. szakaszától eltérve, a svájci útlevél színe piros és rajta a csillagok helyén a svájci kereszt látható.

4.

E függelék alkalmazásában a kedvtelésből tartott állatoknak az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti, nem kereskedelmi célú mozgása tekintetében a 998/2003/EK rendelet II. fejezetének (a tagállamok közötti mozgásra vonatkozó rendelkezések) rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(2)  

(1)*

A Bizottság 2004/558/EK határozata (2004. július 15.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról (HL L 249., 2004.7.23., 20. o.).

(3)  

(2)*

A Bizottság 2008/185/EK határozata (2008. február 21.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról (HL L 59., 2008.3.4., 19. o.).

(4)  

(3)*

A Bizottság 2010/434/EU határozata (2010. augusztus 6.) Szlovéniának az Aujeszky-féle betegségtől mentesnek minősülő tagállamok jegyzékébe való felvétele, valamint Lengyelországnak és Spanyolország egyes régióinak az e betegségre vonatkozó, jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programokat végrehajtó tagállamok jegyzékébe való felvétele tekintetében a 2008/185/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (HL L 208., 2010.8.7., 5. o.).

(5)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(6)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(7)  

(4)*

A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 168., 2008.6.28., 5. o.).

(8)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(9)  

(5)*

A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról (HL L 337., 2008.12.16., 41. o.).

(10)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(11)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(12)  

(6)*

A Bizottság 2003/803/EK határozata (2003. november 26.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (HL L 312., 2003.11.27., 1. o.).

(13)  

(7)*

A Bizottság 2005/91/EK határozata (2005. február 2.) azon időszak meghatározásáról, amelyet követően a veszettség elleni vakcinázás érvényesnek tekinthető (HL L 31., 2005.2.4., 61. o.).

(14)  

(8)*

A Bizottság 2010/470/EU határozata (2010. augusztus 26.) a ló-, juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak, valamint a sertésfélékhez tartozó állatok petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták meghatározásáról (HL L 228., 2010.8.31., 15. o.).”

(15)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.


III. MELLÉKLET

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 3. függeléke helyébe a következő szöveg lép:

„3. függelék

ÉLŐ ÁLLATOK, AZOK SPERMÁJÁNAK, PETESEJTJEINEK ÉS EMBRÓINAK BEHOZATALA HARMADIK ORSZÁGOKBÓL

I.   Európai Unió – jogszabályok  (1)

A.   Patások a lófélék kivételével

A Tanács 2004. április 26-i 2004/68/EK irányelve az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.).

B.   Lófélék

A Tanács 2009. november 30-i 2009/156/EK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

C.   Baromfi és keltetőtojás

A Tanács 2009. november 30-i 2009/158/EK irányelve a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 343., 2009.12.22., 74. o.).

D.   Tenyésztett víziállatok

A Tanács 2006. október 24-i 2006/88/EK irányelve a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

E.   Szarvasmarha-embriók

A Tanács 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK irányelve a szarvasmarhaféle háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.).

F.   Szarvasmarhasperma

A Tanács 1988. június 14-ei 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.).

G.   Sertéssperma

A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

H.   Egyéb élő állatok

1.

A Tanács 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. szakaszában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 146., 2003.6.13., 1. o.).

I.   Egyéb egyedi rendelkezések

1.

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról és a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.).

2.

Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.)

II.   Svájc – jogszabályok  (2)

1.

Az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről szóló, 2007. április 18-i rendelet (OITE; RS 916.443.10).

2.

A harmadik országokból származó állatok légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló 2007. április 18-i rendelet (OITA; RS 916.443.12).

3.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13).

4.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (Az ellenőrzésekről szóló OITE rendelet; RS 916.443.106).

5.

A kedvtelésből tartott állatok behozataláról szóló, 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

6.

Az állatgyógyászati készítményekről szóló, 2004. augusztus 18-i rendelet (OmédV; RS 812.212.27);

7.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal által beszedett illetékekről szóló, 1985. október 30-i rendelet (OEVET; RS 916.472).

III.   Végrehajtási szabályok

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal az e függelék I. pontjában szereplő jogi aktusokban megállapított behozatali feltételeket, a végrehajtási intézkedéseket és azon létesítmények jegyzékét, ahonnan a megfelelő behozatalokat engedélyezik, az Európai Unió tagállamaival egy időben alkalmazza. E kötelezettségvállalás elfogadásának időpontjára tekintet nélkül minden vonatkozó jogi aktusra alkalmazandó.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal szigorúbb intézkedéseket is elfogadhat és további garanciákat kérhet. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság konzultációkat tart a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal és az Európai Unió tagállamai kölcsönösen értesítik egymást a kétoldalúan bevezetett, uniós szinten nem harmonizált egyedi behozatali feltételekről.

E melléklet alkalmazásában Svájc esetében a 92/65/EGK irányelv C. mellékletének rendelkezései szerint engedélyezett állomásként elismert intézmények nevét a Szövetségi Állategészségügyi Hivatal weboldalán közzé kell tenni.


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(2)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”.


IV. MELLÉKLET

I.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 5. függelékének I. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„I.   FEJEZET

Általános rendelkezések – a TRACES-rendszer

A.   JOGSZABÁLYOK (1)

Európai Unió

Svájc

A Bizottság 2004. március 30-i 2004/292/EK határozata a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról (HL L 094., 2004.3.31., 63. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló 1996. július 1-jei törvény (LFE; RS 916.40);

2.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401);

3.

Az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről szóló, 2007. április 18-i rendelet (OITE; RS 916.443.10);

4.

A harmadik országokból származó állatok légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2007. április 18-i rendelet (OITA; RS 916.443.12);

5.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13);

6.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (az ellenőrzésekről szóló OITE rendelet; RS 916.443.106);

7.

A kedvtelésből tartott állatok behozatalára vonatkozó 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

B.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

A 2004/292/EK határozat szerint az Európai Bizottság a Szövetségi Állategészségügyi Hivatallal együttműködve bevonja Svájcot a Traces információs számítógépes rendszerbe.

Ha szükséges, az átmeneti és kiegészítő intézkedéseket az állat-egészségügyi vegyes bizottság határozza meg.

II.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 5. függelékének IV. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„IV.   FEJEZET

A harmadik országokból származó behozatalokra alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzések

A.   JOGSZABÁLYOK (2)

A harmadik országokból származó behozatal ellenőrzését a következő jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni:

Európai Unió

Svájc

1.

A Bizottság 2004. február 18-i 282/2004/EK rendelete a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről (HL L 49., 2004.2.19., 11. o.);

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.);

3.

A Tanács 1991. július 15-i 91/496/EGK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.).

4.

A Tanács 1996. április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról és a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.)

5.

A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.);

6.

A Bizottság 1997. november 12-i 97/794/EGK határozata a 91/496/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országból behozandó állatok állatorvosi vizsgálata tekintetében történő alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 323., 1997.11.26., 31. o.).

7.

A Bizottság 2007. április 17-i 2007/275/EK határozata a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116, 2007.5.4., 9. o.).

1.

Az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről szóló, 2007. április 18-i rendelet (OITE; RS 916.443.10).

2.

A harmadik országokból származó állatok légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló 2007. április 18-i rendelet (OITA; RS 916.443.12).

3.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13);

4.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (az ellenőrzésekről szóló rendelet, OITE; RS 916.443.106);

5.

A kedvtelésből tartott állatok behozatalára vonatkozó 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

6.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal által beszedett illetékekről szóló, 1985. október 30-i rendelet (OEVET; RS 916.472).

7.

Az állatgyógyászati készítményekről szóló, 2004. augusztus 18-i rendelet (OmédV; RS 812.212.27).

B.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

1.

A 91/496/EGK irányelv 6. cikkének alkalmazásában az élő állatok állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős tagállami állat-egészségügyi határállomások a 2009. december 28-i 2009/821/EK határozat (3) mellékletében szerepelnek.

2.

A 91/496/EGK irányelv 6. cikkének alkalmazásában a svájci állat-egészségügyi határállomások a következők:

Név

TRACES-kód

Típus

Vizsgálati központ

Jóváhagyás típusa

Zürichi repülőtér

CHZRH4

A.

3.sz. központ

O – Egyéb állatok (ideértve az állatkerti állatokat is) (4)

Genfi repülőtér

CHGVA4

A.

2.sz. központ

O – Egyéb állatok (ideértve az állatkerti állatokat is) (4)

Az állat-egészségügyi határállomások, a vizsgálati központok és a jóváhagyás-típusok jegyzékének utólagos módosításai az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartoznak.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 91/496/EGK irányelv 19. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

3.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal az e melléklet 3. függelékében szereplő behozatali feltételeket és végrehajtási intézkedéseket alkalmazza az Európai Unió tagállamaival egy időben.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal szigorúbb intézkedéseket is elfogadhat, és további garanciákat kérhet. Az állat-egészségügyi vegyes bizottság konzultációkat tart a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal és az Európai Unió tagállamai kölcsönösen értesítik egymást a kétoldalúan bevezetett, uniós szinten nem harmonizált egyedi behozatali feltételekről.

4.

Az Európai Unió tagállamainak az 1. pontban említett állat-egészségügyi határállomásai a harmadik országokból származó, Svájcba irányuló behozatalok ellenőrzését e függelék IV. fejezetének A. pontjával összhangban végzik.

5.

A 2. pontban említett svájci állat-egészségügyi határállomások a harmadik országokból származó, az Európai Unió tagállamaiba irányuló behozatalok ellenőrzését az e függelék IV. fejezetének A. pontjával összhangban végzik.

III.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 5. függeléke V. fejezetének az állatvédelemről szóló B. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„B.   Állatvédelem

1.   JOGSZABÁLYOK (5)

Európai Unió

Svájc

1.

A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.);

2.

A Tanács 1997. június 25-i 1255/97/EK rendelete a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról (HL L 174., 1997.7.2., 1. o.).

Az állatjólétről szóló 2008. április 23-i rendelet (OPAn; RS 455.1), és különösen annak 169–176. cikkei.

2.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

a)

A svájci hatóságok vállalják, hogy betartják az 1/2005/EGK rendeletnek a Svájc és a az Európai Unió közötti kereskedelemre és a harmadik országokból származó behozatalokra vonatkozó előírásait.

b)

Az 1/2005/EGK rendelet 26. cikkében foglalt esetekben a rendeltetési hely illetékes hatóságai haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a kiindulási hely illetékes hatóságaival.

c)

A 89/608/EGK irányelv (6) 10., 11. és 16. cikkében előírt rendelkezések végrehajtása az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

d)

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat-egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen az 1/2005/EK rendelet 28. cikkével és az állatjólétről szóló 2008. április 23-i rendelet (OPAn) (RS 455.1) 208. cikkével összhangban.

e)

Az állatjólétről szóló 2008. április 23-i rendelet (OPAn; RS 455.1) 175. cikke rendelkezéseinek alkalmazásában a szarvasmarhafélék, a juhok, a kecskék és a sertések, a vágásra szánt lovak és baromfi Svájcon keresztüli tranzitja csak vasúton vagy légi úton történhet. E kérdést az állat-egészségügyi vegyes bizottság vizsgálja.


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”

(2)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(3)  A 2009. december 28-i 2009/821/EK bizottsági határozat a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról (HL L 296., 2009.11.12., 1. o.).”

(4)  Hivatkozással a 2009/821/EK határozatban meghatározott jóváhagyási kategóriákra.

(5)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(6)  A Tanács 89/608/EGK irányelve (1989. november 21.) az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről (HL L 351., 1989.12.2., 34. o.).”


V. MELLÉKLET

I.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 6. függeléke I. fejezetében az Emberi fogyasztásra szánt állati termékek táblázat Állat-egészségügy részében a 10. pont, Tojás és tojásból készült termékek helyébe a következő szöveg lép:

 

Az Európai Unióból Svájcba irányuló és a Svájcból az Európai Unióba irányuló export

 

Kereskedelmi feltételek

Egyenértékűség

Európai Unió

Svájc

Állategészségügy:

10.

Tojás és tojásból készült termékek

 

 

 

2009/158/EK irányelv

A járványos állatbetegségekről szóló 1996. július 1-jei törvény (LFE; RS 916.40)

Igen”

2002/99/EK irányelv

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401)

II.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 6. függeléke I. fejezetében az Európai Unióból Svájcba és a Svájcból az Európai Unióba irányuló exportra vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

Az Európai Unióból Svájcba irányuló és a Svájcból az Európai Unióba irányuló export

Kereskedelmi feltételek

Egyenértékűség

Európai Unió

Svájc

Közegészségügy  (1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.);

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.);

A Bizottság 2005. november 15-i 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.).

A Bizottság 2005. december 5-i 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 338., 2005.12.22. 27. o.).

A Bizottság 2005. december 5-i 2075/2005/EK rendelete a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 338., 2005.12.22., 60. o.).

Az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló, 1992. október 9-i rendelet (LDAl; RS 817,0);

A 2008. április 23-i rendelet az állatjólétről (OPAn; RS 455.1)

A 2011. november 16-i rendelet az állat-egészségügyi szolgálatnál dolgozó személyek alapképzéséről, képesítést adó képzéséről és továbbképzéséről (RS 916.402);

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. november 27-i rendelet (OFE; RS 916.401)

Az 2005. november 23-i rendelet az elsődleges termelésről (OPPr; RS 916.020)

A 2005. november 23-i rendelet az állatok vágásáról és a húsok ellenőrzéséről (OabCV; RS 817.190)

A 2005. november 23-i rendelet az élelmiszerekről és a használati tárgyakról (ODAIOUs; RS 817.02)

A DFI 2005. november 23-i rendelete az élelmiszerekről szóló jogszabályok végrehajtásáról (RS 817.025.21)

A DFE 2005. november 23-i rendelete az elsődleges termelés higiéniájáról (OHyPPr; RS 916.020.1)

A DFI 2005. november 23-i rendelete a higiéniáról (OHyG; RS 817.024.1)

A DFE 2005. november 23-i rendelete az állatok levágásának higiéniájáról (OhyAb; RS 817.190.1)

A DFI 2005. november 23-i rendelete az állati eredetű élelmiszerekről (RS 817.022.108)

Igen, különleges feltételekkel

Állatvédelem  (1)

A Tanács 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK rendelete az állatok leölésük során való védelméről (HL L 303., 2009.11.18., 1. o.).

A 2008. április 23-i szövetségi rendelet az állatjólétről (LPA; RS 455)

A 2008. április 23-i rendelet az állatjólétről (OPAn; RS 455.1)

Az OVF 2010. augusztus 12-i rendelete az állatok leölése során való védelméről (OPAnAb; RS 455.110.2)

A 2005. november 23-i rendelet az állatok vágásáról és a húsok ellenőrzéséről (OabCV; RS 817.190)

Igen, különleges feltételekkel

Különleges feltételek

(1)

Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelem tárgyát képező, emberi fogyasztásra szánt állati termékek forgalmára kizárólag ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem tárgyát képező, emberi fogyasztásra szánt állati termékek kereskedelmére, az állatok leölésük során való védelmét is beleértve. Szükség esetén ezeket a termékeket az uniós tagállamok közötti kereskedelem céljaira előírt vagy az e mellékletben meghatározott egészségügyi bizonyítványoknak kell kísérniük, amelyek a TRACES rendszerben megtalálhatók.

(11)

Az állatgyógyászati készítmények és szennyező anyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagait vizsgáló európai uniós referencialaboratóriumok a következők:

a)

A 96/23/EK irányelv (2) I. melléklete A. csoportjának 1., 2., 3. és 4. pontjában, B. csoportjának 2. d) pontjában és B. csoportjának 3. d) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bilthoven

HOLLANDIA

b)

A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 1. pontjában és B. csoportjának 3. e) pontjában felsorolt maradékanyagok, valamint a carbadox és olaquindox maradékai esetében:

Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA – site de Fougères, BP 90203

F-35302 Fougères

FRANCIAORSZÁG

c)

A 96/23/EK irányelv I. melléklete A. csoportjának 5. pontjában és B. csoportjának 2. a), 2. b) és 2. e) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Diedersdorfer Weg 1

D-12277 Berlin

NÉMETORSZÁG

d)

A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 3. c) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena, 299

I-00161 Róma

OLASZORSZÁG

Svájc viseli a laboratóriumok által ilyen minőségükben végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratóriumok funkcióit és feladatait a 882/2004/EK rendelet (3) határozza meg.

(12)

Az uniós jogszabályok és a svájci jogszabályok összehangolásáig az Európai Unióba irányuló export esetében Svájc biztosítja az alábbi jogi aktusok és az azok végrehajtásáról szóló szövegek betartását:

1.

A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.);

2.

Az 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról (HL L 299., 1996.11.23., 1. o.);

3.

A Tanács 1996. április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról és a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.);

4.

A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.);

5.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/2/EK irányelve az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 66., 1999.3.13., 16. o.).

6.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/3/EK irányelve az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról (HL L 66. 1999.3.13., 24. o.).

7.

A Bizottság 1999. február 23-i 1999/217/EK rendelete az 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról (HL L 84., 1999.3.27., 1. o.).

8.

A Bizottság 2002. október 23-i 2002/840/EK határozata az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról (HL L 287., 2002.10.25., 40. o.).

9.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 10-i 2065/2003/EK rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról (HL L 309., 2003.11.26., 1. o.).

10.

A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.)

11.

A Bizottság 2007. július 26-i 884/2007/EK rendelete az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről (HL L 195., 2007.7.27., 8. o.).

12.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1332/2008/EK rendelete az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 7. o.).

13.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

14.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelete az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.).

15.

A Bizottság 2008. december 22-i 2008/128/EK irányelve az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (HL L 6., 2009.1.10., 20. o.).

16.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/32/EK irányelve az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 141., 2009.6.6., 3. o.);

17.

A Bizottság 2008. június 17-i 2008/60/EK irányelve az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (HL L 158., 2008.6.18., 17. o.).

18.

A Bizottság 2008. augusztus 27-i 2008/84/EK irányelve a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról (HL L 253., 2008.9.20., 1. o.).

19.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

III.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 6. függelékében szereplő, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó rész helyébe az alábbi szöveg lép:

Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek

Az Európai Unióból Svájcba irányuló és

A Svájcból az Európai Unióba irányuló export

Kereskedelmi feltételek

Egyenértékűség

Európai Unió (4)

Svájc (4)

1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékek rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.)

3.

A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.)

1.

A 2005. november 23-i rendelet az állatok vágásáról és a húsok ellenőrzéséről (OabCV; RS 817.190)

2.

A DFE 2005. november 23-i rendelete az állatok levágásának higiéniájáról (OhyAb; RS 817.190.1)

3.

A járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27-i rendelet (OFE; RS 916.401)

4.

Az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről szóló, 2007. április 18-i rendelet (OITE; RS 916.443.10).

5.

A 2011. május 25-i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA; RS 916.441.22)

Igen, különleges feltételekkel

Különleges feltételek

Az 1069/2009/EK rendelet 41. és 42. cikke szerint Svájc az általa importált termékekre a 142/2011/EU rendelet 25–28 és 30–31. cikkében, valamint XIV. és XV mellékletében (bizonyítványok) meghatározott rendelkezéseket alkalmazza.

Az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok kereskedelmére az 1069/2009/EK rendelet 48. cikke vonatkozik.

A 142/2011/EU rendelet 17. cikke és az 1069/2009/EK rendelet 21. és 48. cikke szerint az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a 3. kategóriába tartozó anyagokat a 142/2011/EU rendelet VIII. melléklete III. fejezetében megállapított termékkísérő okmányok és állat-egészségügyi bizonyítványok kísérik.

Az 1069/2009/EK rendelet II. címe I. fejezetének 2. szakasza, valamint a 142/2011/EU rendelet IV. fejezete és IX. melléklete szerint Svájc felállítja megfelelő létesítményeinek listáját.”


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.

(2)  A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o., magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 19. kötet 71. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).”

(4)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.


VI. MELLÉKLET

I.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 10. függeléke I. fejezete – Általános rendelkezések – A. szakaszának (Jogszabályok) helyébe az alábbi szöveg lép:

„A.   JOGSZABÁLYOK (1)

Európai Unió

Svájc

1.

A Bizottság 2004. március 30-i 2004/292/EK határozata a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról (HL L 94., 2004.3.31., 63. o.);

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló, 1966. július 1-jei törvény (LFE; RS 916.40), és különösen annak 57. cikke;

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10);

3.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13);

4.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (az ellenőrzésekről szóló rendelet, OITE; RS 916.443.106);

5.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal által beszedett illetékekről szóló, 1985. október 30-i rendelet (OEVET; RS 916.472).

II.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 10. függeléke II. fejezete – Az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzések – A. szakaszának (Jogszabályok) helyébe a következő szöveg lép:

„A.   JOGSZABÁLYOK (2)

A Közösség tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzéseket az alábbiakban előírt rendelkezéseknek megfelelően hajtják végre:

Európai Unió

Svájc

1.

A Tanács 1989. november 21-i 89/608/EGK irányelve az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről (HL L 351., 1989.12.2., 34. o.);

2.

A Tanács 1989. december 11-i 89/662/EGK irányelve a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (HL L 395., 1989.12.30., 13. o.);

3.

A Tanács 2002. december 16-i 2002/99/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (HL L 18., 2003.1.23., 11. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló, 1966. július 1-jei törvény (LFE; RS 916.40), és különösen annak 57. cikke;

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

3.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13);

4.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (az ellenőrzésekről szóló rendelet, OITE; RS 916.443.106);

5.

A kedvtelésből tartott állatok behozatalára vonatkozó 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

6.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal által beszedett illetékekről szóló, 1985. október 30-i rendelet (OEVET; RS 916.472).

III.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 10. függeléke III. fejezete – A harmadik országokból származó behozatalokra alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzések – A. szakaszának (Jogszabályok) helyébe a következő szöveg lép:

„A.   JOGSZABÁLYOK (3)

A harmadik országokból származó behozatal ellenőrzését a következő rendelkezések szerint kell elvégezni:

Európai Unió

Svájc

1.

A Bizottság 2004. január 22-i 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 21., 2004.1.28., 11. o.)

2.

A Bizottság 2009. március 5-i 206/2009/EK rendelete az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77, 2009.3.24., 1. o.)

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.);

4.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.);

5.

A Tanács 1989. november 21-i 89/608/EGK irányelve az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről (HL L 351., 1989.12.2., 34. o.);

6.

A Tanács 1996. április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról és a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.);

7.

A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.);

8.

A Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.);

9.

A Bizottság 2002. augusztus 12-i 2002/657/EK határozata a 96/23/EK tanácsi irányelvnek az analitikai módszerek elvégzése és az eredmények értelmezése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 221., 2002.8.17., 8. o.);

10.

A Tanács 2002. december 16-i 2002/99/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (HL L 18., 2003.1.23., 11. o.);

11.

A Bizottság 2005. január 11-i 2005/34/EK határozata a harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról (HL L 16., 2005.1.20., 61. o.).

12.

A Bizottság 2007. április 17-i 2007/275/EK határozata a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.).

1.

A járványos állatbetegségekről szóló, 1966. július 1-jei törvény (LFE; RS 916.40), és különösen annak 57. cikke;

2.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

3.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13);

4.

A DFE az állatok és állati termékek behozatalának ellenőrzéséről szóló, 2007. május 16-i rendelete (az ellenőrzésekről szóló rendelet, OITE; RS 916.443.106);

5.

A kedvtelésből tartott állatok behozatalára vonatkozó 2007. április 18-i rendelet (OIAC; RS 916.443.14).

6.

A Szövetségi Állategészségügyi Hivatal által beszedett illetékekről szóló, 1985. október 30-i rendelet (OEVET; RS 916.472).

7.

Az élelmiszerekről szóló, 1992. október 9-i törvény (LDAl; RS 817.0);

8.

A 2005. november 23-i rendelet az élelmiszerekről és a használati tárgyakról (ODAIOUs) (RS 817.02)

9.

Az élelmiszerekről szóló jogszabályok végrehajtásáról szóló, 2005. november 23-i rendelet (RS 817.025.21);

10.

A DFI 1995. június 26-i rendelete az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről (OSEC; RS 817.021.23).

IV.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 10. függeléke V. fejezete – A harmadik országokból származó behozatal állat-egészségügyi és ellenőrzési feltételei – 2. alfejezete (Svájc–Jogszabályok) helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Svájc – Jogszabályok  (4)

A.

A 2007. április 18-i rendelet az állatok és állati termékek behozataláról, tranzitjáról és kiviteléről (OITE; RS 916.443.10).

B.

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13).

V.

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 10. függeléke V. fejezete – A harmadik országokból származó behozatal állat-egészségügyi és ellenőrzési feltételei – 3. alfejezete (Végrehajtási szabályok) D. pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„D

A harmadik országokból származó állati eredetű termékek légi úton történő behozataláról és tranzitjáról szóló, 2008. augusztus 27-i rendelet (OITPA; RS 916.443.13) rendelkezéseinek alkalmazásában a Svájci Államszövetség fenntartja annak lehetőségét, hogy esetleg hormonális növekedésserkentőkkel kezelt szarvasmarhából származó húst importál. Az ilyen húsoknak az Európai Unióba történő exportja tilos. A Svájci Államszövetség emellett:”.


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”

(2)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”

(3)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály legutóbb módosított változatára értendő.”

(4)  Eltérő rendelkezés hiányában minden, jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály 2012. június 30. előtt módosított változatára értendő.”


Top