EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0367

2008/367/EK: A légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodással létrehozott Közösség/Svájc Légiközlekedési Vegyesbizottság 2/2007 határozata ( 2007. december 15. ) a légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének felváltásáról

OJ L 127, 15.5.2008, p. 58–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/367/oj

15.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/58


A LÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGIKÖZLEKEDÉSI VEGYESBIZOTTSÁG 2/2007 HATÁROZATA

(2007. december 15.)

a légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének felváltásáról

(2008/367/EK)

A KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGIKÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásra (a továbbiakban: „a Megállapodás”) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A megállapodás mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 15-én.

a vegyes bizottság részéről

a Közösség küldöttségének vezetője

Daniel CALLEJA CRESPO

a svájci küldöttség vezetője

Raymond CRON


MELLÉKLET

E megállapodás alkalmazásában:

valahányszor az e mellékletben felsorolt aktusok az Európai Közösség tagállamait vagy a hozzájuk való kötődés követelményét említik, e megállapodás alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy egyúttal Svájcot is, illetőleg a Svájchoz való ugyanolyan kötődés követelményét is említik;

e megállapodás 15. cikkének sérelme nélkül az alábbi közösségi irányelvekben és rendeletekben előforduló „közösségi légi fuvarozó” kifejezés – a 2407/92/EGK tanácsi rendelettel összhangban – egyaránt utal az engedéllyel rendelkező olyan légi fuvarozókra is, amelyek fő tevékenységi helye és – adott esetben – hivatalos székhelye Svájcban van.

1.   A harmadik légiközlekedési liberalizálási csomag és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok

2407/92/EGK

A Tanács 1992. július 23-i rendelete a légifuvarozók engedélyezéséről

(1–18. cikk)

A 13. cikk (3) bekezdésének alkalmazásakor az EK-Szerződés 226. cikkére tett utalást az e megállapodásra alkalmazandó eljárásokra való utalásként kell értelmezni.

2408/92/EGK

A Tanács 1992. július 23-i rendelete a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról

(1–10. és 12–15. cikk)

(A mellékleteket módosítani kell oly módon, hogy a svájci repülőterekre is vonatkozzanak.)

(Az I. mellékleten végrehajtott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklete 8. fejezete (Közlekedéspolitika) G szakaszának (Légi közlekedés) 1. pontján alapuló módosításokat alkalmazni kell.)

2409/92/EGK

A Tanács 1992. július 23-i rendelete a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól

(1–11. cikk)

2000/79/EK

A Tanács 2000. november 27-i irányelve az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról

93/104/EK

A Tanács 1993. november 23-i irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól, legutóbb az alábbi irányelvvel módosítva:

a 2000. június 22-i 2000/34/EK irányelv

437/2003/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről

1358/2003/EK

A Bizottság 2003. július 31-i rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról

785/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i rendelete a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

91/670/EK

A Tanács 1991. december 16-i irányelve a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek a polgári repülés területén történő kölcsönös elismeréséről

(1–8. cikk)

95/93/EGK

A Tanács 1993. január 18-i rendelete a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (1–12. cikk), legutóbb az alábbi rendelettel módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 793/2002/EK rendelete (1–2. cikk).

96/67/EGK

A Tanács 1996. október 15-i irányelve a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról

(1–9., 11–23. és 25. cikk)

2027/97/EK

A Tanács 1997. október 9-i rendelete a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről (1–8. cikk), legutóbb az alábbi rendelettel módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 13-i 889/2002/EK rendelete (1–2. cikk).

2.   Versenyszabályok

A Szerződés 81. és 82. cikkére való minden hivatkozás, amely az alábbi jogi aktusok szövegében fordul elő, e megállapodás 8. és 9. cikkére való hivatkozásként értendő.

17/62

A Tanács 1962. február 6-i rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkének végrehajtásáról (8. cikk (3) bekezdés), legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

59/62/EGK rendelet,

118/63/EGK rendelet,

2822/71/EGK rendelet,

1216/99/EK rendelet,

1/2003/EK rendelet (2002. december 16.) (1–13. és 15–45. cikk)

2988/74/EGK

A Tanács 1974. november 26-i rendelete az eljárások időtartamának korlátozásáról, valamint az Európai Gazdasági Közösség szállításra és versenyre vonatkozó szabályai alapján kezdeményezett szankciók végrehajtásáról (1–7. cikk), legutóbb az alábbi rendelettel módosítva:

a 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1–13. és 15–45. cikk)

3975/87/EGK

A Tanács 1987. december 14-i rendelete a légiközlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról (1–7. cikk, 8. cikk (1) és (2) bekezdés, 9–11. cikk, 12. cikk (1), (2), (4) és (5) bekezdés, 13. cikk (1) és (2) bekezdés, 14–19. cikk), legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

az 1991. május 14-i 1284/91/EGK tanácsi rendelet (1. cikk)

az 1992. július 23-i 2410/92/EGK tanácsi rendelet (1. cikk)

a 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1–13. és 15–45. cikk)

3976/87/EGK

A Tanács 1987. december 14-i rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (1–5. és 7. cikk), legutoljára az alábbi rendeletekkel módosítva:

az 1990. július 24-i 2344/90/EGK tanácsi rendelet (1. cikk)

az 1992. július 23-i 2411/92/EGK tanácsi rendelet (1. cikk)

a 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1–13. és 15–45. cikk)

1617/93/EGK

A Bizottság 1993. június 25-i rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a menetrendek közös tervezésére és összehangolására, a közös üzemeltetésre, a menetrend szerinti légijáratok személyszállítási és árufuvarozási díjtételeiről szóló konzultációkra és a repülőtéri résidőkiosztásra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (1–7. cikk), legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

az 1996. július 24-i 1523/96/EK bizottsági rendelet (1. és 2. cikk)

az 1999. május 26-i 1083/1999/EK bizottsági rendelet

a 2001. június 29-i 1324/2001/EK rendelet

4261/88/EGK

A Bizottság 1988. december 16-i rendelete a 3975/87/EGK tanácsi rendeletben előírt panaszokról, kérelmekről és meghallgatásokról

(1–14. cikk)

80/723/EGK

A Bizottság 1980. június 25-i irányelve a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról (1–9. cikk), legutóbb az alábbi irányelvvel módosítva:

az 1985. július 24-i 85/413/EGK bizottsági irányelv (1–3. cikk)

1/2003/EK

A Tanács 2002. december 16-i rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról

(1–13. és 15–45. cikk)

(Amennyiben ez a rendelet érinti e megállapodás alkalmazását. A megállapodás szerinti feladatmegosztást nem érinti, hogy a rendelet e felsorolásban szerepel.)

773/2004/EK

A Bizottság 2004. április 7-i rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról

139/2004/EK

A Tanács 2004. január 20-i rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)

(1–18. cikk, 19. cikk (1) és (2) bekezdése, 20–23. cikk)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (5) bekezdése tekintetében az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni az Európai Közösség és Svájc viszonylatában:

(1)

A 139/2004/EK rendelet 3. cikkének meghatározása szerinti olyan összefonódás tekintetében, amely az 1. cikk értelmében nem közösségi léptékű, és amely legalább három tagállamnak és Svájcnak a nemzeti versenyjoga szerint felülvizsgálható, a 4. cikk (2) bekezdésében említett személyek és vállalkozások – a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál történő bármely bejelentést megelőzően – indokolással ellátott beadvánnyal tájékoztathatják a Bizottságot arról, hogy az összefonódást a Bizottságnak kellene megvizsgálnia.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és az előző bekezdés szerinti beadványokat az Európai Közösségek Bizottsága haladéktalanul továbbítja a Svájci Államszövetségnek.

(3)

Ha a Svájci Államszövetség az ügy áttételével való egyet nem értését fejezi ki, a hatáskörrel rendelkező svájci versenyhatóság marad illetékes, és az ügy e bekezdés értelmében nem vonható el a Svájci Államszövetségtől.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidők tekintetében:

(1)

Az Európai Közösségek Bizottsága a 4. cikk (4) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) és (6) bekezdése, valamint a 22. cikk (2) bekezdése értelmében haladéktalanul továbbítja a svájci versenyhatóságoknak a vonatkozó dokumentumokat.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidőket a Svájci Államszövetség esetében attól kezdve kell számítani, hogy a svájci versenyhatóságok átvették a vonatkozó dokumentumokat.

802/2004/EK

A Bizottság 2004. április 7-i rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

(1–24. cikk)

3.   Repülésbiztonság

3922/91/EGK

A Tanács 1991. december 16-i rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (1–3. cikk, 4. cikk (2) bekezdése, 5–11. és 13. cikk), módosítva az alábbi rendeletekkel:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 1899/2006/EK rendelete,

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1900/2006/EK rendelete.

94/56/EK

A Tanács 1994. november 21-i irányelve a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatának alapvető elveiről

(1–13. cikk)

36/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i irányelve a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról

(1–9. és 11–14. cikk)

768/2006/EK

A Bizottság 2006. május 19-i rendelete a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról

2003/42/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 13-i irányelve a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről

(1–12. cikk)

1592/2002/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 15-i rendelete a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (a továbbiakban: „a rendelet”), legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

a 2003. július 22-i 1643/2003/EK rendelet

a 2003. szeptember 24-i 1701/2003/EK rendelet

a Bizottság 2007. március 28-i 334/2007/EK rendelete

a Bizottság 2007. február 2-i 103/2007/EK rendelete az 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke (4) bekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról

az 1592/2002/EK rendelet értelmében létrejött bizottság

Az ügynökséget Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel őt felruházzák a rendelet rendelkezései.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel őt felruházzák a rendelet 10. cikkének (2), (4) és (6) bekezdése, 16. cikkének (4) bekezdése, 29. cikke (3) bekezdésének i) pontja, 31. cikkének (3) bekezdése, 32. cikkének (5) bekezdése és 53. cikkének (4) bekezdése értelmében hozott határozatok.

A légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének első francia bekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” történő utalások, amelyek a rendelet 54. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozat ott említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

A szóban forgó rendelet egyetlen rendelkezésének sem adható olyan értelmezés, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget felhatalmazná, hogy nemzetközi megállapodások keretében Svájc nevében lépjen fel az e megállapodásokból eredő kötelezettségei teljesítéséhez való segítségnyújtástól eltérő céllal.

A megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazításokkal értendő:

a)

A 9. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) bekezdés szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

ii.

a (2) bekezdés a) pontjának szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

iii.

a (2) bekezdés b) és a c) pontját el kell hagyni;

iv.

a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a Közösség harmadik országgal folytat tárgyalásokat olyan megállapodásról, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az ügynökség bizonyítványokat bocsáthat ki e harmadik ország repülési hatóságai által kibocsátott bizonyítványok alapján, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az érintett harmadik országtól Svájc részére is ajánlatot szerezzen hasonló megállapodásra. Svájcnak törekednie kell arra, hogy a Közösség megállapodásaihoz hasonló megállapodásokat kössön harmadik országokkal.”

b)

A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az állampolgári jogaikat teljes körűen gyakorló svájci állampolgárokat az ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.”

c)

A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc alkalmazza az ügynökségre az e melléklet A. mellékletében található, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az A. melléklet függelékével összhangban.”

d)

A 28. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc korlátozások nélkül részt vesz az igazgatóság munkájában, s munkája során az Európai Unió tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, kivéve a szavazati jogot.”

e)

A 48. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Svájc a következő képlet szerint vállal részt az (1) bekezdés a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásból:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

ahol:

S

=

az ügynökség költségvetésének az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett díjak és költségek által nem fedezett része,

a

=

a társult államok száma,

b

=

az Európai Unió tagállamainak száma,

c

=

Svájc hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez,

C

=

az EU tagállamainak és a társult államoknak a teljes hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez.”

f)

Az 50. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„E melléklet B. melléklete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek a Közösség által az ügynökség tevékenységeiben részt vevők fölött Svájcban gyakorolt pénzügyi ellenőrzésre vonatkoznak.”

g)

A rendelet II. mellékletében található felsorolás kibővül a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (1) 2. cikke (3) bekezdése a) pontja ii) alpontjának hatálya alá tartozó termékeknek minősülő következő légi járművekkel:

 

A/c – [HB IDJ] – CL600-2B19 típus,

 

A/c – [HB-IGM] – Gulfstream G-V-SP típus,

 

A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – Gulfstream G-V típus,

 

A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – Gulfstream G-IV típus,

 

A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – MD 900 típus.

736/2006/EK

A Bizottság 2006. május 16-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereiről

1702/2003/EK

A Bizottság 2003. szeptember 24-i rendelete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról, legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

a Bizottság 2005. március 7-i 381/2005/EK rendelete,

a Bizottság 2006. május 8-i 706/2006/EK rendelete

a Bizottság 2007. március 28-i 335/2007/EK rendelete

a Bizottság 2007. március 30-i 375/2007/EK rendelete

A megállapodás alkalmazásában az 1702/2003/EK rendelet rendelkezései a következő kiigazítással értendők:

A 2. cikk a következőképpen módosul:

A (3), (10) és (11) bekezdésben a „2003. szeptember 28-át megelőzően” szövegrész helyébe „az 1592/2002/EK rendeletet a rendelet mellékletébe felvevő Közösség/Svájc légiközlekedési bizottsági határozat hatálybalépését megelőzően” szövegrész, míg a (4), (6), (8), (13) és (14) bekezdésben a „2003. szeptember 28-án” szövegrész helyébe „az 1592/2002/EK rendeletet a rendelet mellékletébe felvevő Közösség/Svájc légiközlekedési bizottsági határozat hatálybalépésekor” szövegrész lép.

2042/2003/EK

A Bizottság 2003. november 20-i rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról, legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

a Bizottság 2006. május 8-i 707/2006/EK rendelete

a Bizottság 2007. március 30-i 376/2007/EK rendelete

104/2004/EK

A Bizottság 2004. január 22-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról

488/2005/EK

A Bizottság 2005. március 21-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről

779/2006/EK

A Bizottság 2006. május 24-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 488/2005/EK rendelet módosításáról

593/2003/EK

A Bizottság 2007. május 31-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról (14.2)

2111/2005/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

473/2006/EK

A Bizottság 2006. március 22-i rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról

Ez a rendelet addig alkalmazandó, amíg az Európai Unióban hatályban van.

4.   Légiközlekedés-védelem

2320/2002/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i rendelete a polgári légiközlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról (1–8. és 10–13. cikk), legutóbb az alábbi rendelettel módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 849/2004/EK rendelete

622/2003/EK

A Bizottság 2003. április 4-i rendelete az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról, legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

a Bizottság 2004. január 15-i 68/2004/EK rendelete

a Bizottság 2005. május 24-i 781/2005/EK rendelete (1–2. cikk)

a Bizottság 2005. június 6-i 857/2005/EK rendelete (1–2. cikk)

a Bizottság 2006. június 2-i 831/2006/EK rendelete

a Bizottság 2006. szeptember 29-i 1448/2006/EK rendelete

a Bizottság 2006. október 4-i 1546/2006/EK rendelete

a Bizottság 2006. december 15-i 1862/2006/EK rendelete

A Bizottság 2006. január 13-i 65/2006/EK rendelete

A Bizottság 2006. február 10-i 240/2006/EK rendelete

a Bizottság 2007. április 20-i 437/2007/EK rendelete

1217/2003/EK

A Bizottság 2003. július 4-i rendelete a nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjaira vonatkozó közös előírások megállapításáról

1486/2003/EK

A Bizottság 2003. augusztus 22-i rendelete a polgári légiközlekedés-védelem területén történő bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások megállapításáról

(1–13. és 15–18. cikk)

1138/2004/EK

A Bizottság 2004. június 21-i rendelete a repülőtereken található szigorított biztonsági területek kritikus részeinek közös meghatározásáról

5.   Légiforgalmi szolgáltatás

549/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel őt felruházza a 6. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 10., a 11. és a 12. cikk.

A légi közlekedésről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének első francia bekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” történő utalások, amelyek az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozatnak a szóban forgó cikkben említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

az 549/2004/EK rendelet értelmében létrejött bizottság (az egységes égbolttal foglalkozó bizottság)

550/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról („léginavigációs-szolgálati rendelet”)

A Bizottságot Svájc vonatkozásában megilletik azon jogkörök, amelyekkel őt felruházza az alábbiak szerint módosított 16. cikk.

A megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

A 3. cikk a következőképpen módosul:

Az (2) bekezdésben az „a Közösségen belül” szövegrész helyébe az „a Közösség területén és Svájcban” szövegrész lép.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdésben az „a Közösségen belül” szövegrész helyébe az „a Közösség területén és Svájcban” szövegrész lép; a (6) bekezdésben az „a Közösségen belüli” szövegrész helyébe az „a Közösség területén és Svájcban” szövegrész lép.

c)

A 8. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

d)

A 10. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

e)

A 16. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság a tagállamoknak címezi a határozatát, és annyiban tájékoztatja arról a szolgáltatót, amennyiben az jogilag érintett.”

551/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról („légtérrendelet”)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel őt felruházza a 2. cikk, a 3. cikk (5) bekezdése és a 10. cikk.

552/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel őt felruházza a 4. cikk, a 7. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése.

A megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

A 5. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

A (4) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

c)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 3. szakasz második és utolsó francia bekezdésének szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

2096/2005/EK

A Bizottság 2005. december 20-i rendelete a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azon jogkörök, amelyekkel őt felruházza a 9. cikk.

2150/2005/EK

A Bizottság 2005. december 23-i rendelete a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról

2006/23/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i irányelve a közösségi légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyről

730/2006/EK

A Bizottság 2006. május 11-i rendelete a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról

1033/2006/EK

A Bizottság 2006. július 4-i rendelete az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

1032/2006/EK

A Bizottság 2006. július 6-i rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról

1794/2006/EK

A Bizottság 2006. december 6-i rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról

219/2007/EK

A Tanács 2007. február 27-i rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról

633/2007/EK

A Bizottság 2007. június 7-i rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról

6.   Környezet és zajvédelem

2002/30/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 26-i irányelve a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról

(1–12. és 14–18. cikk)

(Az I. mellékleten végrehajtott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklete 8. fejezete (Közlekedéspolitika) G szakaszának (Légi közlekedés) 2. pontján alapuló módosításokat alkalmazni kell.)

80/51/EGK

A Tanács 1979. december 20-i irányelve a szubszonikus légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról (1–9. cikk), legutóbb az alábbi irányelvvel módosítva:

83/206/EGK irányelv

89/629/EGK

A Tanács 1989. december 4-i irányelve a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról

(1–8. cikk)

92/14/EGK

A Tanács 1992. március 2-i irányelve a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. melléklete 1. kötete 2. fejezete II. részének hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének korlátozásáról

(1–11. cikk)

7.   Fogyasztóvédelem

90/314/EGK

A Tanács 1990. június 13-i irányelve a szervezett utazási formákról

(1–10. cikk)

93/13/EGK

A Tanács 1993. április 5-i irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

(1–11. cikk)

2299/89/EGK

A Tanács 1989. július 24-i rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról (1–22. cikk), legutóbb az alábbi rendeletekkel módosítva:

a Tanács 3089/93/EGK rendelete

a Tanács 1999. február 8-i 323/1999/EK rendelete

261/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i rendelete a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(1–18. cikk)

8.   Egyéb

2003/96/EK

A Tanács 2003. október 27-i irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről

(14. cikk (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés)

Mellékletek:

A:

Jegyzőkönyv az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről

B:

Pénzügyi ellenőrzés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységeinek svájci résztvevői tekintetében

C:

A Tanács nyilatkozata a bizottságokban való svájci részvételről


(1)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

A. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló szerződés 28. cikkének megfelelően ezeket a Közösségeket és az Európai Beruházási Bankot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket ehhez a szerződéshez csatolnak.

I.   FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI

1. cikk

A Közösségek helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, a hatósági igénybevétel, az elkobzás és a kisajátítás alól.

A Közösségek vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem képezhetik kényszerítő közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát.

2. cikk

A Közösségek irattárai sérthetetlenek.

3. cikk

A Közösségek, a Közösségek követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.

A tagállamok kormányai lehetőség szerint kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az ingó és ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor a Közösségek hivatalos használatra jelentős összegű olyan beszerzéseket hajtanak végre, amelyek ára ilyen jellegű adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása azonban nem járhat a Közösségeken belüli versenyt torzító hatással.

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások díjának felelnek meg.

4. cikk

A Közösségek a hivatali használatukra szánt árucikkek tekintetében mentességet élveznek minden behozatali és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem ellenérték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová azokat importálták, kivéve ha ez az illető ország kormánya által jóváhagyott feltételekkel történik.

A Közösségek saját kiadványaik tekintetében szintén mentességet élveznek minden kiviteli és behozatali vám, valamint tilalom és korlátozás alól.

5. cikk

Az Európai Szén- és Acélközösség bármilyen fizetőeszközzel rendelkezhet, és bármilyen pénznemben lehetnek számlái.

II.   FEJEZET

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER

6. cikk

A Közösségek intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illető állam a diplomáciai képviseleteket részesíti.

A Közösségek intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók.

7. cikk

1.   A közösségi intézmények elnökei a közösségi intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által előírt formátumú útiokmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok hatóságai érvényes útiokmányként fogadnak el. Ezt az útiokmányt a Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított előírásoknak megfelelően a tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére állítják ki.

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az útiokmányokat harmadik államok területén is érvényes útiokmányként ismerjék el.

2.   Mindamellett az Európai Szén- és Acélközösség kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 6. cikkének rendelkezéseit az intézmények azon tagjaira és alkalmazottaira, akik e szerződés hatálybalépésekor rendelkeznek az ebben a cikkben említett útiokmánnyal, továbbra is alkalmazni kell mindaddig, amíg nem alkalmazzák e cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit.

III.   FEJEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

8. cikk

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó európai parlamenti tagok szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem alkalmazható.

Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően:

a)

saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők,

b)

a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői.

9. cikk

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, ők nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

10. cikk

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai:

a)

saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik,

b)

a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

IV.   FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMI KÉPVISELŐK

11. cikk

A közösségi intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint tanácsadóik és szakértőik a feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazásuk és az onnan történő visszatérésük során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.

Ezt a cikket a Közösségek tanácsadó szerveinek tagjaira is alkalmazni kell.

V.   FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

12. cikk

Az egyes tagállamok területén a Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függetlenül:

a)

a Szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak Közösségekkel szemben fennálló felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől a Bíróságnak a Közösségek, valamint a közösségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket,

b)

házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások, illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá,

c)

a valuta- és devizaszabályozást illetően ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a nemzetközi szervezetek tisztviselőit általában megilletik,

d)

az első alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megszűnésekor az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, mindkét esetben az azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően, amelyben ezt a jogot gyakorolják,

e)

vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet a legutolsó tartózkodási helyük vagy állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország belső piacán érvényes feltételekkel szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik, mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően.

13. cikk

A Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai a Közösségek által számukra fizetett illetmények, bérek és járandóságok után kötelesek adót fizetni a Közösségek javára a Tanács által a Bizottság javaslata alapján meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

A Közösségek által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében a nemzeti adókötelezettség alól mentességet élveznek.

14. cikk

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint a Közösségek tagállamai között a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor a Közösségek azon tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, akik – kizárólag a Közösség szolgálatában végzett feladataik ellátása miatt – a Közösség szolgálatába történő belépéskor az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a tényleges tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országban úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, amennyiben ez az ország tagja a Közösségeknek. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársra is – amennyiben ez utóbbi nem végez külön kereső tevékenységet –, valamint az e cikkben említett személyek által eltartott és az ő gondozásuk alatt álló gyermekekre is.

Az előző bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó vagyona abban az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása céljából az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha adózás szempontjából a lakóhely szerinti országban volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kettős adóztatásra vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is.

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehetők figyelembe.

15. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag meghatározza a Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét.

16. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően meghatározza a közösségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak azon kategóriáit, amelyekre a 12. cikket, a 13. cikk második bekezdését és a 14. cikket részben vagy egészben alkalmazni kell.

Az e kategóriákba tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét időről időre továbbítani kell a tagállamok kormányainak.

VI.   FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKHEZ AKKREDITÁLT KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

17. cikk

Az a tagállam, amelynek területén a Közösségek székhelye található, a harmadik országoknak a Közösségekhez akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja.

VII.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai kizárólag a Közösségek érdekében részesülhetnek kiváltságokban, mentességekben és könnyítésekben.

Valamennyi közösségi intézmény köteles visszavonni az egyes tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai részére biztosított mentességet minden olyan esetben, amikor az illető intézmény megítélése szerint a mentesség visszavonása nem ellentétes a Közösségek érdekével.

19. cikk

A közösségi intézmények e jegyzőkönyv alkalmazása érdekében kötelesek együttműködni az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

20. cikk

A 12–15. és a 18. cikket alkalmazni kell a Bizottság tagjaira.

21. cikk

A 12–15. és a 18. cikket alkalmazni kell a Bíróság bíráira, főtanácsnokaira, hivatalvezetőjére, valamint segédelőadóira, továbbá az Elsőfokú Bíróság tagjaira és hivatalvezetőjére; ez a rendelkezés a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének a bírák bírósági eljárások alóli mentességére vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.

22. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet – a Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben foglaltak sérelme nélkül – alkalmazni kell továbbá az Európai Beruházási Bankra, a Bank szerveinek tagjaira, alkalmazottaira, valamint a tagállamoknak a Bank tevékenységében részt vevő képviselőire.

Az Európai Beruházási Bank ezenkívül tőkeemelés esetén mentességet élvez a Bank székhelye szerinti államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól. Megszüntetése vagy felszámolása nem keletkeztet semmiféle közteher-fizetési kötelezettséget. Végezetül: a Bank és szervei által a Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységek nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

23. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Központi Bankra, szerveinek tagjaira és személyzetére is alkalmazni kell.

Az Európai Beruházási Bank ezenkívül tőkeemelés esetén mentességet élvez a Bank székhelye szerinti államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól. A Banknak és szerveinek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységei nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

A fenti rendelkezéseket az Európai Monetáris Intézetre is alkalmazni kell. Ennek megszüntetése vagy felszámolása nem keletkeztet semmiféle közteher-fizetési kötelezettséget.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, az ezerkilencszázhatvanötödik év április havának nyolcadik napján.

FÜGGELÉKE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV SVÁJCBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

1.   Az alkalmazás kiterjesztése Svájcra

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „a jegyzőkönyv”) a tagállamokra történő hivatkozások a következő rendelkezések eltérő rendelkezései hiányában Svájcra is alkalmazandók.

2.   Az ügynökség mentessége a közvetett adózás alól (beleértve a HÉA-t)

A svájci hozzáadottérték-adó (HÉA) nem vonatkozik a Svájcból exportált javakra és szolgáltatásokra. A Svájcban az ügynökség hivatalos használatára biztosított javak és szolgáltatások esetében a jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban a HÉA-mentesség visszatérítéssel alkalmazandó. A HÉA-mentesség akkor adható meg, ha a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumon feltüntetett javak és szolgáltatások beszerzési ára legalább 100 svájci frank (adóval együtt).

A HÉA-visszatérítés a svájci formanyomtatványnak a Szövetségi Adóhivatal HÉA-főosztályánál történő bemutatása ellenében adható meg. Fő szabályként a visszatérítési kérelmek a szükséges dokumentumokkal együtt való benyújtásuktól számított három hónapon belül kerülnek feldolgozásra.

3.   Az ügynökség személyzetéhez kapcsolódó szabályok alkalmazási eljárása

Tekintettel a jegyzőkönyv 13. cikkének (2) bekezdésére, Svájc a nemzeti joga alapelveivel összhangban az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (1) 2. cikke szerinti ügynökségi tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak mentességet biztosít a szövetségi, kantonális és helyi adókötelezettség alól a Közösség által számukra kifizetett és a saját hasznára belső adó tárgyát képező illetmények, bérek és járandóságok tekintetében.

Svájc nem tekintendő e függelék fenti 1. pontja értelmében a jegyzőkönyv 14. cikkének alkalmazásában tagállamnak.

Az ügynökség tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint a Közösség tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó társadalombiztosítási rendszerbe tartozó családtagjai nem kötelesek csatlakozni a svájci társadalombiztosítási rendszerhez.

Az Európai Közösségek Bírósága kizárólagos joghatósággal rendelkezik az ügynökség vagy a Bizottság és személyzete közötti kapcsolatokra vonatkozóan a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2), illetve a közösségi jog munkafeltételeket meghatározó egyéb rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.


(1)  A Tanács 1969. március 25-i 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelete az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról (HL L 74., 1969.3.27., 1. o.). A legutóbb az 1749/2002/EK, Euratom rendelettel (HL L 264., 2002.10.2., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.). A legutóbb a 2104/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 7. o.) módosított rendelet.

B. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEINEK SVÁJCI RÉSZTVEVŐI TEKINTETÉBEN

1. cikk

Közvetlen tájékoztatás

Az ügynökség és a Bizottság közvetlen kapcsolatban áll minden svájci székhellyel rendelkező és az ügynökség tevékenységében szerződő félként, az ügynökség programjaiban részvevőként, az ügynökség vagy a Közösség költségvetéséből kifizetésben részesülő személyként vagy alvállalkozóként résztvevő természetes vagy jogi személlyel. E személyek közvetlenül a Bizottságnak és az ügynökségnek küldhetnek meg minden olyan fontos információt vagy dokumentumot, amelyet az e határozatban említett eszközök, a megkötött szerződések vagy megállapodások, illetve az ezek értelmében hozott döntések alapján kötelességük benyújtani.

2. cikk

Ellenőrzések

1.   Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (1) és az ügynökség igazgatósága által elfogadott pénzügyi rendeleteknek, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom rendeletnek (2) és az e határozatban említett egyéb eszközöknek megfelelően a svájci székhelyű kedvezményezettekkel kötött szerződések és megállapodások, illetve a velük együtt hozott határozatok előírhatnak az ügynökség és a Bizottság tisztviselői vagy az ügynökség és a Bizottság által kijelölt más személy által a kedvezményezettek vagy alvállalkozóik helyiségeiben bármikor lebonyolítható tudományos, pénzügyi, technológiai vagy egyéb ellenőrzéseket.

2.   Az ügynökség és a Bizottság tisztviselői, illetve az ügynökség és a Bizottság által kijelölt egyéb személyek számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani a helyiségekhez, a munkákhoz és a dokumentumokhoz, illetve az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges információkhoz, beleértve azok elektronikus formáját is. A hozzáférési jogot kifejezetten meg kell állapítani az e határozatban említett eszközök végrehajtása érdekében kötött szerződésekben és megállapodásokban.

3.   Az Európai Közösségek Számvevőszéke ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a Bizottság.

4.   Az ellenőrzések e határozat hatályon kívül helyezése után öt évig vagy a megkötött szerződésekben vagy megállapodásokban és a meghozott határozatokban foglalt feltételek szerint bonyolíthatók le.

5.   A Svájci Szövetségi Számvevőszéket előzetesen értesítik a svájci területen végrehajtott ellenőrzésekről. Ez az értesítés nem képezi az ellenőrzés végrehajtásának jogi feltételét.

3. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1.   E határozat alapján és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott előírások és feltételek szerint a Bizottság (OLAF) helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet Svájc területén.

2.   A helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel vagy a Svájci Szövetségi Számvevőszék által kijelölt más illetékes svájci hatóságokkal szoros együttműködésben készíti elő és bonyolítja le, és kellő időben értesíti őket az ellenőrzések és vizsgálatok tárgyáról, céljáról és jogalapjáról annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget megadhassanak. Ennek érdekében a svájci illetékes hatóságok tisztviselői részt vehetnek a helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban.

3.   Ha az érintett svájci hatóságok úgy kívánják, a helyszíni ellenőrzéseket a svájci hatóságok és a Bizottság közösen végezhetik.

4.   Amennyiben a program részvevői ellenállnak a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak, a svájci hatóságok a nemzeti szabályokkal összhangban eljárva kötelesek minden olyan segítséget megadni a közösségi felügyelőknek, amely szükséges a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos kötelességük teljesítéséhez.

5.   A Bizottság minden, szabálytalansággal kapcsolatos, a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat folyamán tudomására jutott tényt vagy gyanút azonnal jelent a Svájci Szövetségi Számvevőszéknek. A Bizottság minden esetben tájékoztatja a fent említett hatóságot az ilyen helyszíni ellenőrzés eredményéről.

4. cikk

Információk és konzultáció

1.   E melléklet megfelelő végrehajtása érdekében az illetékes svájci és közösségi hatóságok rendszeresen információt cserélnek, és bármely fél kérésére konzultálnak egymással.

2.   Az illetékes svájci hatóság késedelem nélkül értesíti az ügynökséget és a Bizottságot az e határozatban említett eszközök alkalmazása szerint létrejött szerződés vagy megállapodás létrejöttével és végrehajtásával összefüggő szabálytalansággal kapcsolatosan tudomására jutott minden tényről vagy gyanúról.

5. cikk

Bizalmas kezelés

Az e melléklet alapján közölt vagy fogadott információ – formájától függetlenül – a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelemben részesül, mint a svájci jog és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések szerint védett hasonló információ. Az ilyen információt csak olyan személyekkel szabad közölni, akiknek – a közösségi intézményeken belül, a tagállamokban vagy Svájcban – feladatkörüknél fogva azt ismerniük kell; és tilos a szerződő felek pénzügyi érdekeire irányuló hatékony védelem biztosításától eltérő célokra felhasználni.

6. cikk

Közigazgatási intézkedések és szankciók

A svájci büntetőjog sérelme nélkül az ügynökség vagy a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel és a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel, illetve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (4) összhangban közigazgatási intézkedéseket és szankciókat szabhat ki.

7. cikk

Behajtás és végrehajtási eljárás

Az ügynökség vagy a Bizottság e határozat hatálya alá tartozó határozatai, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, végrehajthatók Svájcban.

A végrehajtási végzést a svájci kormány által kinevezett hatóság az okmány hitelességének megvizsgálásán túl más ellenőrzés nélkül adja ki, és erről értesíti az ügynökséget vagy a Bizottságot. A végrehajtás a svájci eljárási szabályokkal összhangban történik. A végrehajtási okirat jogszerűségének vizsgálata az Európai Közösségek Bíróságának hatáskörébe tartozik.

Az Európai Közösségek Bíróságának bírósági kikötés alapján hozott ítélete azonos feltételek mellett végrehajtható.


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(3)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(4)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

C. MELLÉKLET

A TANÁCS NYILATKOZATA A BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ SVÁJCI RÉSZVÉTELRŐL

Az Európai Unió Tanácsa egyetért azzal, hogy az Európai Közösség és Svájc között létrejött megállapodás záróokmányához csatolt, a bizottságokban való svájci részvételről szóló nyilatkozat a továbbiakban a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

az 549/2004/EK rendelet értelmében létrejött bizottság (az egységes égbolttal foglalkozó bizottság)”.

Az Európai Unió Tanácsa egyetért azzal, hogy az 1999. június 21-én aláírt és a Tanács által 2002. április 4-én elfogadott, az Európai Közösség és Svájc között létrejött megállapodás záróokmányában található, a bizottságokban való svájci részvételről szóló nyilatkozat a továbbiakban a következő francia bekezdéssel együtt olvasandó:

„—

az 1592/2002/EK rendelet értelmében létrejött bizottság”.


Top