EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0728

2006/728/EK: A Közösség/Svájc Légiközlekedési Bizottság 2/2006 határozata ( 2006. október 18. ) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedésről szóló megállapodás mellékletének módosításáról

OJ L 298, 27.10.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 410–411 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/728/oj

27.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 298/25


A KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGIKÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA

(2006. október 18.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedésről szóló megállapodás mellékletének módosításáról

(2006/728/EK)

A KÖZÖSSÉG/SVÁJC LÉGIKÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedésről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

1.   A Közösség/Svájc Légiközlekedési Bizottság 2005. július 12-i 1/2005 határozata (1) 1. cikkének (1) bekezdésével kiegészített megállapodás mellékletének 4. pontját (Repülésbiztonság) követően a szöveg a következővel egészül ki:

„6.   Légiforgalmi szolgáltatás”

2.   A Megállapodás mellékletének 5. pontja („Egyéb”) 6-ra változik.

2. cikk

1.   Az e határozat 1. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítés után a szöveg következővel egészül ki:

„549/2004

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (»keretrendelet«)

A Bizottságot a 6. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 10., a 11. és a 12. cikk értelmében megilleti Svájcban a neki ítélt hatáskör.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légiközlekedésről szóló megállapodás mellékletének első francia bekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében, illetve az 1999/468/EK határozat rendelkezéseiben a »tagállamokra« tett hivatkozások nem alkalmazandók Svájcra.”

2.   Az e határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítés után a szöveg a következővel egészül ki:

„550/2004

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 550/2004/EK rendelete a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (»léginavigációs-szolgálati rendelet«)

A Bizottságot a következőképpen módosított 16. cikknek megfelelően Svájc kapcsán megilleti a neki ítélt hatáskör.

A rendelet szövegét e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 3. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdésben „a Közösségen” és „a Közösségben” szavakat az „és Svájcon”, illetve az „és Svájcban” szavak egészítik ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

Az (1) és a (6) bekezdésben „a Közösségen” szavakat az „és Svájcon” szavak egészítik ki.

c)

A 8. cikk a következőképpen módosul:

A (1) bekezdésben „a Közösségben” szavakat az „és Svájcban” szavak egészítik ki.

d)

A 10. cikk a következőképpen módosul:

A (1) bekezdésben „a Közösségben” szavakat az „és Svájcban” szavak egészítik ki.

e)

A 16. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3.   A Bizottság a tagállamoknak címezi a határozatát, és annyiban tájékoztatja arról a szolgáltatót, amennyiben az jogilag érintett.”.”

3.   Az e határozat 2. cikkének (2) bekezdésében említett kiegészítés után a következő szöveget kell beilleszteni:

„551/2004

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 551/2004/EK rendelete a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (»légtérrendelet«)

A Bizottságot a 2. cikk, a 3. cikk (5) bekezdése és a 10. cikk értelmében megilleti Svájcban a neki ítélt hatáskör.”

4.   Az e határozat 2. cikkének (3) bekezdésében említett kiegészítés után a szöveg a következővel egészül ki:

„552/2004

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 552/2004/EK rendelete az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”)

A Bizottságot a 4., a 7. és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében megilleti Svájcban a neki ítélt hatáskör.

A rendelet szövegét e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 5. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdésben „a Közösségben” szavakat az „és Svájcban” szavak egészítik ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

A (4) bekezdésben „a Közösségben” szavakat a „vagy Svájcban” szavak egészítik ki.

c)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 3. szakaszban „a Közösségben” szavakat a „vagy Svájcban” szavak egészítik ki.”

5.   Az e határozat 2. cikkének (4) bekezdésében említett kiegészítés után a szöveg a következővel egészül ki:

„2096/2005

A Bizottság 2005. december 20-i 2096/2005/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról.

A Bizottságot a 9. cikk értelmében megilleti Svájcban a neki ítélt hatáskör.”

6.   Az e határozat 2. cikkének (5) bekezdésében említett kiegészítés után a következő szöveget kell beilleszteni:

„2150/2005

A Bizottság 2005. december 23-i 2150/2005/EK rendelete a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról”.

3. cikk

1.   A megállapodás mellékletének 3. pontjában (Műszaki harmonizáció) a következőt törölni kell:

„93/65

A Tanács 1993. július 19-i 93/65/EGK irányelve a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki leírások meghatározásáról és használatáról

(1–5. és 7–10. cikk)

97/15

A Bizottság 1997. március 25-i 97/15/EK irányelve az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki leírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(1–4. és 6. cikk)”.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Svájci Államszövetség Jogszabályai Hivatalos Gyűjteményében kell kihirdetni. Ez a határozat az elfogadását követő második hónap első napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 18-án.

a vegyesbizottság részéről

Közösség küldöttségének vezetője

Daniel CALLEJA CRESPO

a svájci küldöttség vezetője

Raymond CRON


(1)  HL L 210., 2005.8.12., 46. o.


Top