EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0260

2005/260/EK: Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alapján létrehozott Mezőgazdasági Vegyes Bizottság 2/2005 számú határozata (2005. március 1.) a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

OJ L 78, 24.3.2005, p. 50–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/260/oj

24.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/50


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2005 SZÁMÚ HATÁROZATA

(2005. március 1.)

a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

(2005/260/EK)

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel egyrészt az Európai Közösség, másrészt a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásra és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

Ez a megállapodás 2002. június 1-jén lépett hatályba.

(2)

A 4. melléklet célja a Szerződő Felek közötti kereskedelem megkönnyítése a növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és más áruk vonatkozásában. Az említett 4. mellékletet számos függelékkel kell kiegészíteni, a megállapodáshoz csatolt, növényegészségügyről szóló 4. melléklet végrehajtásáról szóló együttes nyilatkozatban meghatározottak szerint (az 5. függelék kivételével, amelyet a megállapodás megkötésekor elfogadtak).

(3)

A 4. melléklet függelékei helyébe először a 2004/278/EK (1) bizottsági határozathoz csatolt 1/2004 mezőgazdasági vegyes bizottsági határozat lépett.

(4)

Az 1/2004 határozat 2004. április 1-jei hatálybalépése óta, a növény-egészségügyi közösségi jogszabályok azon részei módosultak a megállapodásra vonatkozó területeken.

(5)

A Közösség kibővítését követően a növényútlevél kibocsátásáért felelős hatóságok listáját ki kell egészíteni.

(6)

A különböző változások figyelembevétele érdekében szükségessé vált a 4. melléklet 1., 2., 3. és 4. függelékeinek módosítása.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 4. mellékletének 1. és 2. függelékei az e határozathoz csatolt 1. és 2. függelék szövegének megfelelően kerültek módosításra.

2. cikk

A megállapodás 4. mellékletének 3. és 4. függelékei helyébe az e határozathoz csatolt 3. és 4. függelék szövege lép.

3. cikk

Ez a határozat 2005. március 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 1-jén.

a Mezőgazdasági Vegyes Bizottság részéről

a Közösség delegációjának elnöke és vezetője

Michael SCANNELL

a svájci delegáció vezetője

Christian HÄBERLI

a Bizottság titkára

Remigi WINZAP


(1)  HL L 87., 2004.3.25., 31. o.


1. FÜGGELÉK

1.

Az A.1.1. pont a következő fajokkal egészül ki:

Camellia sp.”

Rhododendron spp., kivéve Rhododendron simsii Planch.”

Viburnum spp.

2.

Az A.1.2 pont a következő fajjal egészül ki:

Amelanchier Med.”

3.

Az A.1.5. pontot el kell hagyni.

4.

Az A.1.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.6.

Fa, amely teljes egészében, vagy részben megőrizte természetesen gömbölyű felületét, kéreggel vagy anélkül, vagy faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és -maradék

a)

amennyiben teljes egészében vagy részben Platanus L.-ből nyerték, beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét

és

b)

amennyiben megfelel az alább felsorolt megnevezések valamelyikének, amely a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletének második részében található

KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa, hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

ex 4401 30 90

Fűrészpor, fahulladék, és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

4403 10 00

Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

ex 4403 99

Nem tűlevelű gömbfa (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa és más trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], illetve bükkfa [Fagus spp.] kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva, festékkel páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve is

ex 4404 20 00

Hasított karó: cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve, nem tűlevelű fából

ex 4407 99

Nem tűlevelű fa (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa és más trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], illetve bükkfa [Fagus spp.] kivételével), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva”

5.

Az A.1.7. pont szövegét el kell hagyni.

6.

A B.2.3. pont címsora az „Irán” kifejezéssel egészül ki, Irak és India között.

7.

A B.3. pontban az „Acer saccharum Marsh., észak-amerikai országokból származó” helyébe az „Acer saccharum Marsh., Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó” szöveg lép.

8.

A B.3. pontban a „Castanea Mill.” helyébe a „Camellia sp.” szöveg lép.

9.

A B.6. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Fa, amely teljes egészében vagy részben megőrizte természetesen gömbölyű felületét, kéreggel vagy anélkül, vagy faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és -maradék.

a)

ha teljes egészében vagy részben a következőkben leírt rendhez, nemzetséghez vagy fajhoz tartozó fából nyerték, a fából készült csomagolóanyagok, ládák, dobozok, kosarak, rekeszek, borítólemezek és egyéb hasonló csomagolások, raklapok, keretezett ládaraklapok és egyéb rakodótálcák, raklapmagasítók kivételével, amelyeket különböző áruk szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú gömbfát, és ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával készült feldolgozott fát, amely az egyik vagy másik fél területétől eltérő helyről származik:

Quercus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó, a természetesen gömbölyű felületét vesztett fát is, a 4416 00 00 KN kód b) pontja alatti árumegnevezésnek megfelelő fa kivételével, valamint ha igazoló dokumentumok kísérik, amelyek bizonyítják, hogy a fa olyan hőkezelésen esett át, amely 20 percen át legalább 176 °C hőmérséklet elérését teszi lehetővé

Platanus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Örményországból származó, természetesen gömbölyű felületét vesztett fát is

Populus L., beleértve az amerikai kontinens országaiból származó, természetesen gömbölyű felületét vesztett fát is

Acer saccharum Marsh., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó, természetesen gömbölyű felületét vesztett fát is

Tűlevelűek (Coniferales), beleértve az Európán kívüli országokból, Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó, természetesen gömbölyű felületét vesztett fát is

valamint

b)

amennyiben megfelel az alább felsorolt megnevezések valamelyikének, amely a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének második részében található

KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa, hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 30 10

Fűrészpor

ex 4401 30 90

Fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is, más fából

4403 10 00

Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

4403 20

Tűlevelű gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 91

Tölgyfa (Quercus spp.), festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

ex 4403 99

Nem tűlevelű más gömbfa (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa és más trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], illetve bükkfa [Fagus spp.] kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex 4404

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 10

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tűlevelű fából

4407 91

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tölgyfából (Quercus spp.)

ex 4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa és más trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], illetve bükkfák [Fagus spp.] kivételével)

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

9406 00 20

Előgyártott épület fából

c)

Fából készült csomagolóanyagok, ládák, dobozok, kosarak, rekeszek, borítólemezek és egyéb hasonló csomagolások, raklapok, keretezett ládaraklapok és egyéb rakodótálcák, raklapmagasítók, amelyeket különböző áruk szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú gömbfát, és a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával készült feldolgozott fát,

fától eltérő áruk rögzítésére illetve megtámasztására használt fa, beleértve azt is, amely nem tartotta meg természetes gömbfelszínét, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, és a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával készült feldolgozott fát”.

10.

A B.7. pont b) alpontjának második francia bekezdésében az „Észtország, Lettország, Litvánia” kifejezéseket el kell hagyni.

11.

A B.8. pontban a „tűlevelűek (Coniferales)” helyébe a „nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales)” szövegrész lép.

12.

A B.9. pontban az „Irán” kifejezést kell beírni India és Irak közé.

13.

A C.4.1. pontban, a „Stranvaesia Lindl” kifejezés helyébe a „Photinia davidiana (Dcne.) Cardot” kifejezés lép.


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1810/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 327., 2004.10.30., 1. o.) módosított rendelet.


2. FÜGGELÉK

JOGSZABÁLYOK

Az Európai Közösség rendelkezései:

1.

A 25. és 29. francia bekezdések a következőképpen módosulnak:

 

25. francia bekezdés:

„—

A Tanács legutóbb a 2004. október 5-i 2004/102/EK bizottsági irányelvvel módosított, 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről”

 

29. francia bekezdés:

„—

A Bizottság legutóbb a 2004. április 29-i 2004/426/EK határozattal módosított, 2002. szeptember 19-i 2002/757/EK határozata a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről”

2.

A 19., 28., 31., 32. és 33. francia bekezdést el kell hagyni.

3.

A 33. francia bekezdés után a következő hivatkozásokat kell beírni:

„—

A Bizottság 2003. december 4-i 2003/116/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 2004. január 20-i 2004/95/EK határozata a 2000/29/EK tanácsi irányelvben megállapított növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményektől a Kanadából származó hőkezelt tűlevelű fákkal kapcsolatos eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

A Bizottság 2004. február 27-i 2004/200/EK határozata a pepino mozaic vírus Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről

A Bizottság 2004. október 5-i 2004/102/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról”

Svájci rendelkezések

Az 1. és 3. francia bekezdések az alábbiak szerint módosulnak:

 

1. francia bekezdés:

„—

A legutóbb a 2004. április 20-án módosított (RO 2004 2201), 2001. február 28-i rendelet a növények védelméről (RO 2001 1191)”.

 

3. francia bekezdés:

„—

Az OFAG 2004. február 25-i rendelete az ideiglenes növény-egészségügyi intézkedésekről (RO 2004 1599)”.


3. FÜGGELÉK

A növényútlevél kibocsátásáért felelős hatóságok

Európai Közösség

BE

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

WTC III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

WTC III, 24, ste verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

DE

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landesanstalt für Pflanzenschutz

Reinsburgstraße 107

D-70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

Pflanzenschutzdienst

Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

Pflanzenschutzdienst

Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

Pflanzenschutzdienst

Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

Pflanzenschutzdienst

Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst

Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg

Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau

Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

NIEDERSACHSEN

 

Landwirtschaftskammer Hannover

Pflanzenschutzamt

Hannover

 

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Pflanzenschutzamt

Oldenburg

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland

Bonn

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Neustadt a. d. Weinstraße

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzamt

Saarbrücken

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

Dresden

SACHSEN-ANHALT

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark

Sachgebiet Pflanzenschutz

Stendal

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte

Sachgebiet Pflanzenschutz

Halberstadt

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt

Sachgebiet Pflanzenschutz

Dessau

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd

Sachgebiet Pflanzenschutz

Weißenfels

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

Erfurt-Kühnhausen

EE

Bureau of Phytosanitary

Ministry of Agriculture

Lai street 39/41

EE-Tallinn 15056

Tel. (372) 625 6286

Fax (372) 625 6200

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR-176 71 Athens

Tel. (30) 210 921 21 41/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

ES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 54

Fax (34) 91 347 82 63

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Centro de Protección Vegetal

Av. Montañana, 930

E-50059 Zaragoza

Tel. (34-976) 71 63 85

Fax (34-976) 71 63 88

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Agricultura

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de la Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural

Gran Vía de les Corts Catalanes, 612

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Servicio de Sanidad Vegetal

Av. De Portugal, s/n

E-06800 Mérida — Badajoz

Tel. (34-924) 00 23 40

Fax (34-924) 00 22 80

10.

GALICIA

Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria

Edificio Administrativo San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Av. de la Paz, 8

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 28

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 97 01

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

FR

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tél. (33-1) 495 581 53

Fax (33-1) 495 559 49

IE

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

Maynooth Co. Kildare

Ireland

Tel. (353-1) 505 33 54

Fax (353-1) 505 35 64

IT

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 34/(357) 22 4085 21

Fax (357) 22 7814 25

LV

Plant Quarantine Department

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Tel. (371) 732 3676

Fax (371) 732 2039

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvarijų str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

LU

Ministère de l’Agriculture

ASTA/Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. (352) 45 71 72-218

Fax (352) 45 71 72-340

HU

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya

H-7615 Pécs, Kadódűlő 1.

Tel. (36) 72/512-140

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Bács-Kiskun

H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.

Tel. (36) 76/487-487

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés

H-5602 Békéscsaba, Szarvasi út 79.

Tel. (36) 66/442-711

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Borsod-Abaúj-Zemplén

H-3501 Miskolc, Blaskovics L. út 24. Pf. 197.

Tel. (36) 46/321-233

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Csongrád

H-6801 Hódmezővásárhely, Rárósi út 102.

Tel. (36) 62/246-6ll

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Fejér

H-2481 Velence, Ország u. 232.

Tel. (36) 22/472-246

Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest

H-2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.

Tel. (36) 28/420-124

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron

H-9018 Győr, Arató u. 5.

Tel. (36) 96/418-122

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Hajdú-Bihar

H-4001 Deberecen, Böszörményi út 146.

Tel. (36) 52/411-766

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves

H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6.

Tel. (36) 36/324-011

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok

H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.

Tel. (36) 56/425-955

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Komárom-Esztergom

H-2890 Tata, Új út 17.

Tel. (36) 34/487-522

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Nódrád

H-2662 Balassagyarmat, Mártírok u. 78.

Tel. (36) 35/301-821

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy

H-7401 Kaposvár, Guba Sándor u 20.

Tel. (36) 82/312-111

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Szabolcs-Szatmár-Bereg

H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3.

Tel. (36) 42/432-068

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna

H-7101 Szekszárd, Keselyűsi út 7.

Tel. (36) 74/411-933

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas

H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Tel. (36) 94/313-565

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém

H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13.

Tel. (36) 87/446-169

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala

H-8901 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Tel. (36) 92/550-160

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI)

National Institute for Agricultural Quality Control

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36) 212-3127

MT

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Plant Health Department

Plant Quarantine Station

Ta’ Qali

Malta

Tel. (356-21) 41 67 13/43 02 48

Fax (356-21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

6700 HC Wageningen

Nederland

Tel. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/656

Fax (43) 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11, Agrarrecht

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Kohldorfer Straße 98

A-9020 Klagenfurt

Tel. (43) 463 536/31108

Fax (43) 463 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43) 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 732 6902/1412

Fax (43) 732 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43) 662 870571/295

STEIERMARK

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Burggasse 2

A-8010 Graz

Tel. (43) 316 877/2817

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6020 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9-11

A-6901 Bregenz

Tel. (43) 5574 400 230

Fax (43) 5574 400 602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Am Heumarkt 2b

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 9112555

Fax (43) 1 9112555 42

PL

State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 11 68

Fax (48) 22 623 27 14

PT

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marquês

P-2780-155 Oeiras

Tel. (351) 21 446 40 50

Fax (351) 21 4420616

SI

 

Central authority:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Certified planting material:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Hop plants:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Imported plants and plant products:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6446 2087

Fax (421) 2 6446 2084

FI

Plant Production Inspection Centre (KTTK)

Plant Protection Department

P.O. Box 42

FIN-00501 HELSINKI, Finland

Te1. (358-9) 576 51 11

Fax (358-9) 576 52 734

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 12 25 22

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

York YO I 7PX

United Kingdom

Te1. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)

Pentland House

47 Robb’s Loan

Edinburgh EH14 1TW

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries

PO Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

Jersey JE4 8UF

United Kingdom

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

Guernsey GY1 6AF

United Kingdom

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

Isle of Man IM5 3AJ

United Kingdom

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

SVÁJC

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


4. FÜGGELÉK

A 4. cikkben meghatározott övezetek és az azokra vonatkozó különleges követelmények

A 4. cikkben meghatározott övezetek, valamint az azokra vonatkozó különleges követelmények – amelyeket mindkét félnek be kell tartania – a két fél alábbiakban felsorolt jogi és közigazgatási rendelkezéseiben kerültek meghatározásra:

Az Európai Közösség rendelkezései

A Bizottság legutóbb a 2004. április 28-i 2004/522/EK bizottsági határozattal módosított, 2001. május 8-i 2001/32/EK irányelve a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A Tanács legutóbb a 2004. október 5-i 2004/102/EK bizottsági irányelvvel módosított, 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről

Svájc rendelkezései

A legutóbb 2004. április 20-án módosított (RO 2004 2201), 2001. február 28-i rendelet a növények védelméről, 4. melléklet, B. rész (RO 2001 1191).


Top