EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0022

2005/22/EK:Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alapján létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság 2/2004. határozata (2004. december 9.) a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékének módosításáról

OJ L 17, 20.1.2005, p. 1–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/22(1)/oj

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 17/1


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VEGYES BIZOTTSÁG 2/2004. HATÁROZATA

(2004. december 9.)

a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékének módosításáról

(2005/22/EK)

A VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a mezőgazdasági megállapodás) és különösen annak 11. melléklete 19. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági megállapodás 2002. június 1-jén hatályba lépett.

(2)

A mezőgazdasági megállapodás 11. mellékletének 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékeit az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alapján létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság először a 2003. november 25-i, 2/2003., a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékeinek módosításáról szóló határozatával módosította (1). Az említett határozat általában véve a 2002. december 31-én hatályos jogszabályokat vette figyelembe. A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma esetében a határozat a 2003. július 11-én hatályos jogszabályokat vette figyelembe.

(3)

A mezőgazdasági megállapodás 11. mellékletének 5. függelékét másodszor az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alapján létrehozott állat-egészségügyi vegyes bizottság 2004. április 28-i, 1/2004., a megállapodás 11. melléklete 5. függelékének módosításáról szóló határozatával módosította (2).

(4)

A mezőgazdasági megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékének szövegét a hatályos közösségi és svájci jogszabályokban 2004. július 26-ig történt módosítások figyelembevételével ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 11. mellékletének 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 11. függelékei helyébe az e határozathoz csatolt melléklet szövege lép.

2. cikk

E két eredeti példányban készült határozatot a társelnökök, vagy a Felek nevében az eljárásra felhatalmazott egyéb személyek írják alá.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Ez a határozat az utolsó aláírás napján lép hatályba.

Aláírták Baselben, 2004. december 9-én.

az állat-egészségügyi vegyes bizottság részéről

a Svájci Államszövetség

küldöttségének vezetője

Hans WYSS

az Európai Közösség részéről

az Európai Közösség

küldöttségének vezetője

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  HL L 23., 2004.1.28., 27. o.

(2)  HL L 160., 2004.4.30., 116. o.


MELLÉKLET

1. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK/MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE

I.   RAGADÓS SZÁJ– ÉS KÖRÖMFÁJÁS

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A ragadós száj– és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29–i 2003/85/EK tanácsi irányelv (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.)

1.

A legutóbb a 2003. június 20-án módosított 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek ellen, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 99–103. cikke (a száj– és körömfájás elleni küzdelem érdekében tett meghatározott intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium, nyilvántartás, ellenőrzés és a száj– és körömfájás elleni védőoltás rendelkezésre bocsátása)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

Az Európai Bizottság és a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal elviekben kölcsönösen értesítik egymást rendkívüli védőoltás alkalmazására irányuló szándékukról. Különösen sürgős esetekben a már meghozott határozatról, valamint az annak végrehajtására irányadó szabályokról és eljárásokról küldenek értesítést. Minden esetben haladéktalanul konzultációt kell tartani az állat–egészségügyi vegyes bizottságban.

2.

Az állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki az egyes állatbetegségek elleni küzdelem vonatkozásában. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

3.

A ragadós száj– és körömfájás vírusának azonosítását végző közös referencialaboratórium az Institute for Animal Health, Pibright Laboratory, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségben végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 85/2003/EK irányelv XVI. melléklete határozza meg.

II.   KLASSZIKUS SERTÉSPESTIS

A.   Jogszabályok

Európai közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23–i 2001/89/EK tanácsi irányelv (HL L 316., 2001.12.1., 5. o.)

1.

A legutóbb a 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 40–47. cikke (a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 116–121. cikke (a sertéspestis vágásnál történő észlelése, a sertéspestis leküzdése érdekében tett különleges intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium)

4.

A 2004. június 23–i rendelet az állati hulladék ártalmatlanításáról (OESPA) (RS 916.441.22)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

Az Európai Bizottság és a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal kölcsönösen értesítik egymást rendkívüli védőoltás alkalmazására irányuló szándékukról. Ebben az esetben haladéktalanul konzultációkat tartanak az állat–egészségügyi vegyes bizottságban.

2.

Ha szükséges, a járványos állatbetegségekről szóló rendelet 117. cikkének (5) bekezdése értelmében a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal a védő– és megfigyelési körzetekből származó hús jelölésére és kezelésére vonatkozóan technikai végrehajtási szabályokat állapít meg.

3.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 121. cikke értelmében Svájc vállalja, hogy a 2001/89/EK irányelv 15. és 16. cikkével összhangban végrehajt egy tervet a szabadon élő vaddisznók klasszikus sertéspestis–mentesítése érdekében. Ezzel kapcsolatban haladéktalanul konzultációkat tartanak az állat–egészségügyi vegyes bizottságban.

4.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

5.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 2001/89/EK irányelv 21. cikkével, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

6.

Ha szükséges, a járványos állatbetegségekről szóló rendelet 89. cikkének (2) bekezdése értelmében a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal állapítja meg a védő– és megfigyelési körzetekben végzett szerológiai ellenőrzésekre vonatkozó technikai végrehajtási szabályokat a 2002/106/EK határozat mellékletének IV. fejezetével összhangban (HL L 39., 2002.2.9., 71. o.).

7.

A klasszikus sertéspestissel foglalkozó közös referencialaboratórium az Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D–30559, Hannover. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 2001/89/EK irányelv IV. melléklete határozza meg.

III.   AFRIKAI LÓPESTIS

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23.,381. o.) – módosított, az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló, 1992. április 29–i 92/35/EGK tanácsi irányelv (HL L 157., 1992.6.10., 19. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 112–115. cikke (az afrikai lópestis elleni küzdelem érdekében tett meghatározott intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

Ha kiemelten fertőző járványos állatbetegség alakul ki Svájcban, az állat–egészségügyi vegyes bizottság összeül, hogy megvizsgálja a helyzetet. Az illetékes svájci hatóságok vállalják, hogy megteszik az adott vizsgálat eredményei alapján szükséges intézkedéseket.

2.

Az afrikai lópestissel foglalkozó közös referencialaboratórium a Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spanyolország. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 92/35/EGK irányelv III. melléklete határozza meg.

3.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 92/35/EGK irányelv 16. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

4.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

IV.   KLASSZIKUS BAROMFIPESTIS

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19–i 92/40/EGK tanácsi irányelv (HL L 167., 1992.6.22., 1. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 122–125. cikke (madárinfluenzára vonatkozó meghatározott intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított, 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A klasszikus baromfipestissel foglalkozó közös referencialaboratórium a Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségben végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 92/40/EGK irányelv V. melléklete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. Technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

3.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 92/40/EGK irányelv 18. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

V.   NEWCASTLE–BETEGSÉG

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, a Newcastle–betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. július 14–i 92/66/EGK tanácsi irányelv (HL L 260., 1992.9.5., 1. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 40–47. cikke (a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 122–125. cikke (a Newcastle–betegségre vonatkozó különleges intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium)

4.

A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal 1989. június 20–i utasítása (technikai útmutatója) a paramyxovirosis elleni védekezésről (a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal Közlönyének 90(13) száma) 113. o. (vakcinázás stb.)

5.

A 2004. június 23–i rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításáról (OESPA), (RS 916.441.22)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A Newcastle–betegséggel foglalkozó közös referencialaboratórium a Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 92/66/EGK irányelv V. melléklete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. technikai végrehajtási szabály állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

3.

A 92/66/EGK irányelv 17. és 19. cikkében meghatározott információ az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

4.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 92/66/EGK irányelv 22. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

VI.   HALBETEGSÉGEK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1993. június 24–i 93/53/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 1993.7.19., 23. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 10 cikke (intézkedések a fertőző állatbetegségek leküzdésére), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 3. és 4. cikke (a felsorolt járványos állatbetegségek), 61. cikke (a halászati jogok bérlői és halászat felügyeletéért felelős szervek kötelezettségei), 62–76. cikke (a betegség elleni védekezésre irányuló általános intézkedések), valamint a 275–290. cikke (a halbetegségekre vonatkozó különleges intézkedések, diagnosztikai laboratórium)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

Jelenleg a lazachalászat nem engedélyezett, és e fajok nem honosak Svájcban. A 2001. március 28–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RO 2001.1337) I. módosítása előírja, hogy a fertőző lazacanémiát a felszámolandó betegségek közé kell sorolni. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság a melléklet hatálybalépése után egy évvel felülvizsgálja a helyzetet.

2.

A lapos osztriga tenyésztésével jelenleg nem foglalkoznak Svájcban. Amennyiben bonamiosis– vagy marteiliosis–esetek jelennek meg, a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal vállalja, hogy a közösségi jogszabályokkal összhangban, valamint a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke alapján megteszi a szükséges sürgősségi intézkedéseket.

3.

A 93/53/EGK irányelv 7. cikkében említett esetekben az információt átadják az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

4.

A halbetegségekkel foglalkozó közös referencialaboratórium a Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Dánia. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 93/53/EGK irányelv C. melléklete határozza meg.

5.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65. technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

6.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 93/53/EGK irányelv 16. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

VII.   SZARVASMARHÁK SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALMA

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. mellékletének a tenyésztésre szánt juh– és kecskefélék kereskedelme tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. április 29–i 876/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 52. o.) módosított, egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2001. május 22–i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.)

1.

A legutóbb a 2001. június 27–én módosított, 1981. május 27–i rendelet az állatok védelméről (OPAn), (RS 455.1) és különösen annak 64f. cikke (elkábítási eljárások)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és az állati termékek behozataláról, továbbításáról és kiviteléről (OITE), (RS 916.443.11) és különösen annak 3. cikke (Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal) 25–58. cikke (behozatal) és 64–77. cikke (kivitel)

3.

Az 1990. június 13–i (1/90) rendelet a Nagy–Britanniából származó kérődzők és az ilyen állatok feldolgozásából származó termékek behozatalának ideiglenes tilalmáról (RS 916.443.39)

4.

A legutóbb 2003. március 21–én módosított, 1992. október 9–i törvény az élelmiszerekről (LDAl), (RS 817.0) és különösen annak 24. cikke (ellenőrzés és mintavétel) és 40. cikke (az élelmiszerek ellenőrzése)

5.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. március 1–jei rendelet a húsok higiéniájáról (OHyV), (RS 817.190) és különösen annak 31–33. cikke (az állatok vágás előtti ellenőrzése), 48. cikke (a hús–ellenőrök feladatai) és 49–54. cikke (a húsfelügyelők feladatai)

6.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. március 1–jei rendelet az élelmiszerekről (ODAl), (RS 817.02) és különösen annak 122. cikke (az állatok tetemének azon részei, amelyek felhasználása tiltott)

7.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 6. cikke (definíciók és rövidítések), 36. cikke (iparengedélyek), 61. cikke (bejelentési kötelezettség), 130. cikke (a svájci állatállomány felügyelete), 175–185. cikke (fertőző szivacsos encephalopathiák), 297. cikke (az országon belüli végrehajtás), 301. cikke (a kantonális állatorvos feladatai), 303. cikke (a hatósági állatorvosok képzése és továbbképzése) és 312. cikke (diagnosztikai laboratóriumok)

8.

A legutóbb 2003. december 15–én módosított, 1999. június 10–i rendelet a Takarmányok könyvéről (OLAlA), (RS 916.307.1) és különösen annak 28. cikke (a haszonállatok takarmányának szállítása), az I. melléklet 9. része (földön élő állatok termékei) 10. része (halak, egyéb tengeri állatok, azok termékei és melléktermékei), és a 4. melléket (a tiltott anyagok listája)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárásoksok

1.

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával (BSE) foglalkozó közös referencialaboratórium a The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének B. fejezete határozza meg.

2.

A járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke értelmében Svájc a BSE elleni küzdelemre vészhelyzeti végrehajtási tervet dolgozott ki.

3.

A 999/2001/EK rendelet 12. cikke alapján a Közösség tagországaiban valamennyi, szivacsos agyvelőbántalom–fertőzöttségre gyanús állatot hatósági forgalmi korlátozás alá kell helyezni, amíg ismertté nem válnak az illetékes hatóság által végzett klinikai és járványügyi vizsgálatok eredményei, vagy az állatot hatósági felügyelet mellett laboratóriumi vizsgálat céljából le nem ölik.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 177. cikke alapján Svájc megtiltotta a szivacsos agyvelőbántalom–fertőzöttségre gyanús állatok leölését. A fertőzöttgyanús állatokat kíméletesen kell megölni, és el kell égetni, agyukat pedig a BSE svájci referencialaboratóriumában meg kell vizsgálni.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 10. cikke alapján Svájc a szarvasmarhaféléket állandó azonosítási rendszer segítségével azonosítja, amely lehetővé teszi az anyaállatok és a származási állomány azonosítását, valamint annak megállapítását, hogy az állatok nem szivacsos agyvelőbántalom–fertőzöttségre gyanús vagy fertőzött nőivarú szarvasmarhától származnak–e.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 178. és 179. cikke alapján Svájc leöleti a BSE–vel fertőzött állatokat, valamint azok utódait. 1999. július 1–je óta a kohortonkénti levágást is alkalmazzák (a gazdaságonkénti levágást 1996. december 14–től 1999. június 30–ig alkalmazták).

4.

A 999/2001/EK rendelet 7. cikkének alapján a Közösség tagállamai tiltják az emlősökből származó fehérjék használatát hizlalt vagy tenyésztett gazdasági haszonállatoknak szánt takarmány céljára. A közösség tagállamai teljes mértékben alkalmazzák az állati eredetű fehérjéknek a kérődzők takarmányozására való felhasználására vonatkozó tilalmat.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 183. cikke alapján Svájc teljes mértékben tiltja az emlősökből származó fehérjék használatát tenyésztett gazdasági haszonállatoknak szánt takarmány céljára; a tilalom 2001. január 1–jén lépett hatályba.

5.

A 999/2001/EK rendelet 6. cikke alapján és a rendelet III. mellékletének A. fejezete kritériumaival összhangban a Közösség valamennyi tagállama évente ismétlődő programot futtat a BSE ellenőrzése céljából. Ez a program valamennyi 24 hónaposnál idősebb, kényszervágás alá eső, a gazdaságban elpusztult, vagy a levágást megelőző vágóhídi élőállat–vizsgálat során fertőzöttnek ítélt állat, és valamennyi 30 hónaposnál idősebb, emberi fogyasztásra levágott állat BSE–gyorstesztjére is kiterjed.

A Svájc által végzett BSE–gyorstesztek listáját a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének C. fejezete tartalmazza.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 175a. cikke alapján Svájc kötelezően elvégezteti valamennyi 30 hónaposnál idősebb, kényszervágás alá eső, a gazdaságban elpusztult, vagy a levágást megelőző vágóhídi élőállat–vizsgálat során fertőzöttnek ítélt állat, és a 30 hónaposnál idősebb, emberi fogyasztásra levágott állatok egy mintavételezésének BSE–gyorstesztjét. Ezenkívül a gazdasági szereplők a 20 hónaposnál idősebb, emberi fogyasztásra levágott szarvasmarhák húsának önkéntes ellenőrzésére irányuló programot is végrehajtják.

6.

A 999/2001/EK irányelv 6. cikkében, a III. melléklet B. fejezetében és a IV. mellékletben (3.II) meghatározott információ az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

7.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 999/2001/EK irányelv 21. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

C.   Kiegészítő információk

1.

2003. január 1–je óta a 2002. november 20–i, az állati hulladékok 2003. évben történő eltávolítása költségeinek fedezéséhez juttatott támogatásról szóló rendelet (RS 916.406) alapján Svájc pénzügyi ösztönzőket léptetett életbe azon gazdaságok számára, ahol a szarvasmarhák megszületnek, valamint azon vágóhidak számára, ahol azokat leölik, amennyiben tiszteletben tartják az állatok mozgására vonatkozó bejelentési eljárásokat.

2.

A 999/2001/EK rendelet 8. cikke alkalmazásában és a rendelet XI. mellékletének 1. pontjával összhangban a Közösség tagállamai eltávolítják és megsemmisítik a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat (SRM). Különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagnak minősül többek között a 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék gerincoszlopa.

A fertőző állatbetegségekről szóló rendelet 181. és 182. cikke alapján, valamint az élelmiszerekről szóló rendelet 122. cikke alapján Svájc a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat (SRM) az állati és emberi élelmiszerláncból kivonó politikát léptetett életbe. Ilyen kivont különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagnak minősül többek között a 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék gerincoszlopa.

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (HL L 273., 2002.10.10., 1. o.) megállapítja a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásokat a Közösség tagállamaiban.

Az állati melléktermékek eltávolításáról szóló rendelet 13. cikke alapján Svájc elégeti az 1. kategóriába tartozó állati melléktermékeket, beleértve a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat [SRM] és a gazdaságban elhullott állatokat.

VIII.   EGYÉB BETEGSÉGEK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17–i 92/119/EGK tanácsi irányelv (HL L 62., 1992.3.15., 69. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 1., 1a. és 9a. cikke (intézkedések a kiemelten fertőző állatbetegségek leküzdésére, ellenőrzési célok), valamint 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2. cikke (kiemelten fertőző állatbetegségek), 49. cikke (az állatokra kóros mikroorganizmusok kezelése), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 77–98. cikke (a kiemelten fertőző állatbetegségekre vonatkozó általános rendelkezések), valamint 103–105. cikke (a sertések hólyagos betegségére vonatkozó különleges intézkedések)

3.

A legutóbb 2003. december 5–én módosított 1999. június 14–i rendelet a Szövetségi Gazdasági Minisztérium szervezetéről, (RS 172.216.1) és különösen annak 8. cikke (referencialaboratórium).

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 92/119/EGK irányelv 6. cikke szerinti információról tájékoztatják az állat–egészségügyi vegyes bizottságot.

2.

Sértések hólyagos betegségének azonosítását végző közös referencialaboratórium az AFR Institute for Animal Health, Pibright Laboratory, Ash Road, Pibright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Egyesült Királyság. Svájc viseli a laboratórium által ilyen minőségében végzett műveletekkel kapcsolatban felmerült költségeket. A laboratórium funkcióit és feladatait a 92/119/EGK irányelv III. melléklete határozza meg.

3.

A járványos állatbetegségekről szóló rendelet 97. cikke értelmében Svájc vészhelyzeti riasztási tervet dolgozott ki. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal által kibocsátott 95/65 sz. technikai végrehajtási előírás állapítja meg az e tervre vonatkozó szabályokat.

4.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 92/119/EGK irányelv 22. cikkével és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikkével összhangban.

IX.   MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék egyes betegségeinek és a háziméhek egyes betegségeinek a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról szóló bizottsági határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21–i 82/894/EGK tanácsi irányelv (HL L 378., 1982.12.31., 58. o.)

1.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 11. cikke (a megbetegedések bejelentése), és 57. cikke (technikai végrehajtási rendelkezések, nemzetközi együttműködés)

2.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 2–5. cikke (az említett betegségek), 59–65. és 291. cikke (bejelentési kötelezettség, értesítés), valamint 292–299. cikke (ellenőrzés, végrehajtás, közigazgatási együttműködés)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

Az Európai Bizottság a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatallal együttműködve megvalósítja Svájcnak az állatmegbetegedések bejelentésére vonatkozó rendszerbe történő integrációját a 82/894/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

2. FÜGGELÉK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY: KERESKEDELEM ÉS FORGALOMBA HOZATAL

I.   SZARVASMARHAFÉLÉK ÉS SERTÉSEK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a juh– és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17–i 21/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 5.,2004.1.9., 8. o.) módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat–egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26–i 64/432/EGK tanácsi irányelv (HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 27–31. cikke (piacok, kiállítások), 34–37. cikke (kereskedelem), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 116–121. cikke (afrikai sertéspestis), 135–141. cikke (Aujeszky–betegség), 150–157. cikke (szarvasmarha–brucellózis), 158–165. cikke (tuberkulózis), 166–169. cikke (járványos szarvasmarha–leukózis), 170–174. cikke (IBR/IPV), 175–195. cikke (szivacsos agyvelőbántalom), 186–189. cikke (szarvasmarha nemzőszervi fertőzések), 207–211. cikke (sertés–brucellózis), 297. cikke (piacok, gyűjtőállomások és fertőtlenítő pontok jóváhagyása),

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A járványos állatbetegségekről szóló törvény 297. cikkének első bekezdése alkalmazásában a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal jóváhagyja a 64/432/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott gyűjtőállomásokat. E melléklet alkalmazásában és a 64/432/EGK irányelv 11., 12. és 13. cikke rendelkezéseivel összhangban Svájc felállítja jóváhagyott gyűjtőállomásainak, szállítóinak és kereskedőinek jegyzékét.

2.

A 64/432/EGK irányelv 11. cikkének (3) bekezdése szerinti információt közölni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottsággal.

3.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv A. melléklete II. részének bekezdésében meghatározott feltételeknek a szarvasmarha–brucellózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha–állománya brucellózismentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

az illetékes hatóságoknak jelent minden brucellózisfertőzés–gyanús szarvasmarhát, és az állatot hivatalos, legalább két komplementkötési próbából álló brucellózisvizsgálatnak veti alá, valamint vetélés esetén a megfelelő minták mikrobiológiai vizsgálatát is elvégzi;

b)

amíg meg nem szűnik a betegség gyanúja, azaz amíg az a) pontban előírt vizsgálatok negatív eredményre nem vezetnek, azon állomány hivatalos brucellózismentes minősítését, amelyhez a fertőzésgyanús szarvasmarha (vagy szarvasmarhák) tartozik (vagy tartoznak), fel kell függeszteni.

Az állományok vizsgálati eredményeire vonatkozó részletes információt és a járványügyi jelentést meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak. Ha a 64/432/EGK irányelv A. melléklete II. részének 7. bekezdésének első albekezdésében meghatározott követelmények bármelyikét Svájc nem teljesíti, a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata végett.

4.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv A. melléklete I. részének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek a szarvasmarha–tuberkulózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha–állománya tuberkulózis–mentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

azonosítási rendszert kell bevezetni, amely lehetővé teszi a szarvasmarhák származási állományának meghatározását;

b)

minden levágott állatot hatósági állatorvos által végzett levágást követő húsvizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor élő, elhullott vagy levágott állatoknál tuberkulózis gyanúja merül fel;

d)

az illetékes hatóságok minden esetben elvégzik a gyanított betegség fennállásának megállapításához szükséges vizsgálatokat, és meghatározzák a származási– és a tranzitállományokat. Ha a boncolás vagy a vágás során olyan kóros elváltozást fedeznek fel, amelyet vélhetőleg tuberkulózis idézett elő, az illetékes hatóságok megfelelő mintát küldenek laboratóriumi vizsgálatra;

e)

ha hivatalosan tuberkulózismentes minősítéssel rendelkező származási állományok vagy tranzitállományok e minősítését fel kell függeszteni, amíg a klinikai, a laboratóriumi vagy a tuberkulózis–vizsgálatok meg nem erősítik, hogy nincs szó szarvasmarha–tuberkulózisról;

f)

ha a klinikai, a laboratóriumi vagy a tuberkulózisvizsgálatok megerősítik a tuberkulózis fennállását, a származási állományok vagy a tranzitállományok hivatalos tuberkulózismentes minősítését vissza kell vonni;

g)

a hivatalos tuberkulózismentes minősítés akkor szerezhető vissza, ha valamennyi fertőzöttségre gyanús állatot eltávolítottak az állományból, a létesítményeket és a berendezéseket fertőtlenítették, és valamennyi megmaradt, hat hétnél idősebb állat a 64/432/EGK irányelv B. melléklete szerint legalább két hivatalos intradermális tuberkulininjekcióra negatívan reagált; az első injekcióra legalább a fertőzött állatállományból történő eltávolítása után hat hónappal kerül sor, a másodikra pedig legalább az első injekció után hat hónappal.

A fertőzött állományokról szóló részletes információt és a járványügyi jelentést meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak. Ha a 64/432/EGK irányelv A. melléklete I. részének (4) bekezdése első albekezdésében meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül, a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata végett.

5.

E melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 64/432/EGK irányelv D. melléklet I. (F) fejezetében meghatározott feltételeknek az enzootikus szarvasmarha–leukózis tekintetében. Svájc annak érdekében, hogy szarvasmarha–állománya enzootikus szarvasmarhaleukózis–mentességének hivatalos minősítését megőrizze, vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %–os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %–a fertőzött enzootikus szarvasmarha–leukózissal;

b)

minden levágott állatot hatósági állatorvos által végzett levágást követő húsvizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor a klinikai vizsgálatok, a boncolások vagy a levágást követő húsvizsgálatok során felmerül az enzootikus szarvasmarha–leukózis gyanúja;

d)

ha az enzootikus szarvasmarha–leukózis gyanúja felmerül vagy jelenlétét megállapították, az állomány hivatalos enzootikus szarvasmarhaleukózis–mentes minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

e)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatokat és szükség esetén a borjaikat eltávolították, és két, legalább 90 napos időközönként végzett szerológiai vizsgálat negatív eredményt hozott.

Ha az állomány 0,2 %–ánál enzootikus szarvasmarha–leukózist észleltek, a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata végett.

6.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes a szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisitétől. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %–os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %–a fertőzött a szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisitével;

b)

a 24 hónaposnál idősebb tenyészbikákat évente szerológiai vizsgálatnak kell alávetni;

c)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor a szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisiének gyanúja merül fel; az állatokat virológiai vagy szerológiai vizsgálatokból álló hatósági vizsgálatnak kell alávetni a szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisiének megállapítása érdekében;

d)

ha a szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisitének gyanúja felmerül, vagy jelenlétét megállapították, az állomány hivatalos szarvasmarhák fertőző rhinotrachetisitétől mentes minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

e)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatok eltávolítása után legalább 30 nappal végzett szerológiai vizsgálat eredménye negatív.

Mivel Svájc állatbetegségtől mentes minősítése elismert, a 2004/558/EK határozatot (HL L 249., 2004.7.23., 20. o.) értelemszerűen alkalmazni kell.

A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az azon körülményekben bekövetkezett minden változásról, amelyek alapján az állatbetegségtől mentes minősítést elismerték. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata végett.

7.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes az Aujeszky–féle betegségtől. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja az alábbi követelmények teljesítését:

a)

a svájci állományt mintavételes vizsgálattal kísérik figyelemmel. A mintát úgy kell meghatározni, hogy 99 %–os megbízhatósággal meg lehessen állapítani, hogy az állomány kevesebb, mint 0,2 %–a fertőzött az Aujeszky–féle betegséggel;

b)

jelenteni kell az illetékes hatóságoknak minden olyan esetet, amikor az Aujeszky–féle betegség gyanúja merül fel; az állatokat virológiai vagy szerológiai vizsgálatokból álló hatósági vizsgálatnak kell alávetni az Aujeszky–féle betegség megállapítása érdekében;

c)

ha az Aujeszky–féle betegség gyanúja felmerül, vagy jelenlétét megállapították, az állomány hivatalos Aujeszky–féle betegségtől mentes minősítését az elkülönítési időszak végéig fel kell függeszteni;

d)

az elkülönítési időszak akkor ér véget, amikor a fertőzött állatokat eltávolítása után, a valamennyi tenyészállaton és a hízóállatok reprezentatív mintáján végzett két, legalább 21 napos időközönként végzett szerológiai vizsgálat eredménye negatív.

Mivel Svájc állatbetegségtől mentes minősítése elismert, a legutóbb a 2004/320/EK határozattal (HL L 102., 2004.4.7., 75. o.) módosított 2001/618/EK határozatot (HL L 215., 2001.8.9., 48. o.) értelemszerűen alkalmazni kell.

A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az azon feltételekben bekövetkezett minden változásról, amelynek alapján az állatbetegségtől mentes minősítést elismerték. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata végett.

8.

A sertések fertőző gyomorbélgyulladására (TGE) és a sertések szaporító– és légzőszervi tünetegyüttesére (PRRS) vonatkozó esetleges további garanciák kérdését az állat–egészségügyi vegyes bizottság haladéktalanul megvizsgálja. Az Európai Bizottság értesíti a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatalt e vizsgálat eredményeiről.

9.

A 64/432/EGK irányelv B. mellékletének 4. pontjával összhangban a Svájcban végzett hatósági tuberkulinvizsgálat a Berni Egyetem Állat–egészségügyi Bakteriológiai Intézetének hatáskörébe tarozik.

10.

A 64/432/EGK irányelv C (A). mellékletének 4. pontjával összhangban a Svájcban végzett hatósági antigénvizsgálat (brucellózis) a Berni Egyetem Állat–egészségügyi Bakteriológiai Intézetének hatáskörébe tartozik.

11.

A Közösség tagállamai és a Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarha– és sertésszállítmányokat a 64/432/EGK irányelv F. mellékletében szereplő mintáknak megfelelő állat–egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezzel kapcsolatban a következő kiigazításokat kell alkalmazni:

az I. minta esetében:

a C szakaszban a bizonyítványok a következőképpen módosulnak:

a kiegészítő bizonyítékokra vonatkozó 4. pontban a francia bekezdések a következőkkel egészülnek ki:

»megbetegedés: szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise,

a Bizottság 2004/558/EK határozatával összhangban, amelynek intézkedéseit értelemszerűen alkalmazni kell«;

A II. minta esetében:

a C. szakaszban a bizonyítványok a következőképpen módosulnak:

a kiegészítő garanciákra vonatkozó 4. pontban a francia bekezdések a következőkkel egészülnek ki:

»megbetegedés: Aujeszky–féle betegség,

a Bizottság 2001/618/EK határozatával összhangban, amelynek intézkedéseit értelemszerűen alkalmazni kell«;

12.

E melléklet alkalmazásában a Közösség tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarha– és sertésszállítmányokat kiegészítő állat–egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tartalmazza a következő állat–egészségügyi nyilatkozatokat:

»A szarvasmarhafélék:

azonosítása állandó azonosítási rendszer segítségével történik, amely lehetővé teszi az anyaállatok és a származási állomány megtalálását, és annak megállapítását, hogy az állatok közvetlenül nem szivacsos agyvelőbántalom–fertőzöttségre gyanús vagy azzal fertőzött, a diagnózis előtti két év során született szarvasmarhától származnak,

nem származnak olyan állományból, amelyben jelenleg szivacsos agyvelőbántalomra gyanús eset kivizsgálása folyamatban van,

2001. június 1. után születtek.«

II.   JUH– ÉS KECSKEFÉLÉK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének és a 79/542/EGK tanácsi határozat I. mellékletének a juh– és kecskefélékre vonatkozó állat–egészségügyi bizonyítványok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. július 9–i 2004/554/EK bizottsági határozattal (HL L 248. 2004.7.22., 1. o.) módosított, a juh– és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28–i 91/68/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 27–31. cikke (piacok, kiállítások), 34–37. cikke (kereskedelem), 73. és 74. cikke (tisztítás és fertőtlenítés), 142–149. cikke (veszettség), 158–165. cikke (tuberkulózis), 166–169. cikke (súrlókór), 190–195. cikke (juh– és kecskefélék brucellózisa), 196–199. (fertőző elapasztás), 200–203. cikke (kecske arthritis/encephalitis), 233–235. cikke (kosok brucellózisa), valamint 297. cikke (piacok, gyűjtőállomások és fertőtlenítő pontok jóváhagyása)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 91/68/EGK irányelv 3. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett információt közölni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottsággal.

2.

Különösen a 91/68/EGK irányelv 11. cikke és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint a helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

3.

E melléklet alkalmazásában Svájc hivatalosan elismerten mentes a juh– és kecskefélék brucellózisától. Svájc e minősítés megőrzése érdekében vállalja, hogy meghozza a 91/68/EGK irányelv A. melléklete I. fejezetének II. 2. pontjában meghatározott intézkedéseket.

A juh– és kecskefélék brucellózisának megjelenése vagy ismételt megjelenése esetén Svájc tájékoztatja az állat–egészségügyi vegyes bizottságot, hogy meg lehessen hozni a helyzetnek megfelelő intézkedéseket.

4.

A Közösség tagállamai és a Svájc közötti kereskedelemben a juh– és kecskeféléket a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő mintának megfelelő állat–egészségügyi bizonyítványoknak kell kísérniük.

III.   LÓFÉLÉK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen való átszállítására vonatkozó állat–egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26–i, 2004/68/EK tanácsi irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított, a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26–i 90/426/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 42. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 112–115. cikke (afrikai lópestis), 204–206. cikke (tenyészbénaság, lovak járványos agy– és gerincvelő–gyulladása, fertőző kevésvérűség, takonykór), 240–244. cikke (lovak ragályos méhgyulladása)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 90/426/EGK irányelv 3. cikkében említett információt közölni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottsággal.

2.

A 90/426/EGK irányelv 6. cikkében említett információt közölni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottsággal.

3.

Különösen a 90/426/EGK irányelv 10. cikke és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint a helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

4.

A 90/426/EGK irányelv B. és C. mellékletének rendelkezéseit Svájcra vonatkozóan értelemszerűen alkalmazni kell.

IV.   BAROMFI ÉS KELTETŐTOJÁS

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló 1990. október 15–i 90/539/EGK tanácsi irányelv (HL L 303., 1990.10.31., 6. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 25. cikke (szállítás), 122–125. cikke (klasszikus baromfipestis és Newcastle–betegség), 255–261. cikke (salmonella enteritidis), valamint 262–265. cikke (fertőző gége– és légcsőgyulladás)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 64a. cikke (exporttelepek jóváhagyása)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 90/539/EGK irányelv 3. cikke szerint Svájc tervet nyújt be az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak, amelyben meghatározza a telepei jóváhagyása érdekében végrehajtani kívánt intézkedéseket.

2.

A 90/539/EGK irányelv 4. cikke értelmében Svájc nemzeti referencialaboratóriuma a Berni Egyetem Állat–egészségügyi Bakteriológiai Intézete.

3.

A 90/539/EGK irányelv 7. cikk (1) bekezdése első francia bekezdésében a tojások szállítás előtti tárolására vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

4.

A Közösségbe irányuló keltetőtojás–szállítmányok esetén a svájci hatóságok vállalják, hogy betartják az 1868/77/EGK bizottsági rendeletben (HL L 209., 1977.8.17., 1. o.) megállapított jelölési szabályokat. Svájc jele »CH«.

5.

A 90/539/EGK irányelv 9. cikkének a) pontjában a tojások szállítás előtti tárolására vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

6.

A 90/539/EGK irányelv 10. cikkének a) pontjában a tojások szállítás előtti tárolására vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

7.

A 90/539/EGK irányelv 11. cikk (2) bekezdése első francia bekezdésében a tojások szállítás előtti tárolására vonatkozó követelményt Svájcra értelemszerűen alkalmazni kell.

8.

A melléklet alkalmazásában Svájc elismerten megfelel a 90/539/EGK irányelv 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek a Newcastle–betegség tekintetében, és ennek megfelelően olyan minősítéssel rendelkezik, hogy nem kell védőoltást adnia a Newcastle–betegség ellen. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot az e minősítés elismerésének alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett bármilyen változásról. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet e bekezdés felülvizsgálata céljából.

9.

A 15. cikkben a tagállam nevére történő hivatkozások értelemszerűen vonatkoznak Svájcra.

10.

A Svájcból a Közösségbe irányuló szállítmányokat kísérő egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv IV. mellékletében szereplő mintáknak.

11.

A Svájcból Finnországba vagy Svédországba irányuló szállítmányok esetén a svájci hatóságok vállalják, hogy a közösségi jogszabályokban előírtak szerint nyújtanak szalmonellára vonatkozó garanciát.

V.   TENYÉSZTETT VIZIÁLLATOK ES AZ AQUAKULTÚRA TERMÉKEI

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (minősített többség) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról szóló, a 2003. április 14–i 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított, a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra–termékek forgalomba hozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28–i 91/67/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 1. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–ei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.401) és különösen annak 275–290. cikke (hal– és folyamirák–betegségek), valamint 297. cikke (telepek, övezetek és laboratóriumok jóváhagyása)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 64a. cikke (exporttelepek jóváhagyása)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 91/67/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

2.

Az állat–egészségügyi vegyes bizottság dönt a 91/67/EGK irányelv 5., 6. és 10. cikkének Svájcra történő alkalmazásáról.

3.

Az állat–egészségügyi vegyes bizottság dönt a 91/67/EGK irányelv 12., és 13. cikkének Svájcra történő alkalmazásáról.

4.

A 91/67/EGK irányelv 15. cikkének alkalmazásában a svájci hatóságok vállalják, hogy a közösségi jogszabályokkal összhangban mintavételi terveket készítenek, és diagnosztikai módszereket határoznak meg.

5.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 91/67/EGK irányelv 17. cikke és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint.

6.

a)

A valamely mentes övezetből származó élő halak, ikrák vagy ivarsejtek forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 91/67/EGK irányelv E. mellékletének 1. fejezete határozza meg.

b)

A valamely mentes halgazdaságból származó élő halak, ikrák vagy ivarsejtek forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 91/67/EGK irányelv E. mellékletének 2. fejezete határozza meg.

c)

A valamely mentes part menti övezetből származó puhatestűek forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 91/67/EGK irányelv E. mellékletének 3. fejezete határozza meg.

d)

A valamely mentes halgazdaságból származó puhatestűek forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 91/67/EGK irányelv E. mellékletének 4. fejezete határozza meg.

e)

Az IHN, VHS vagy bonamiosis–, illetve marteiliosis betegségre nem hajlamos fajtákhoz tartozó, tenyésztett halak, kagylók vagy rákfélék, azok ikrái vagy ivarsejtjei forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 2003/390/EK bizottsági határozat (HL L 135., 2003.6.3., 19. o.) I. melléklete határozza meg.

f)

A vadon élő halak, kagylók vagy rákfélék, azok ikrái vagy ivarsejtjei forgalomba hozatalához szükséges szállítási bizonyítványt a 2003/390/EK bizottsági határozat I. melléklete határozza meg.

VI.   SZARVASMARHA–EMBRIÓK

A.   Jogszabályok

Európai közösség

Svájc

A legutóbb a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (minősített többség) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról szóló, a 2003. április 14–i 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított, a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25–i 89/556/EGK tanácsi irányelv (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.)

1.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–ei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.401) és különösen annak 56–58. cikke (embrióátültetés)

2.

A legutóbb 2003. június 20-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 64a. és 76. cikke (exporttelepek jóváhagyása)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 89/556/EGK irányelv 15. cikke és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint.

2.

a)

A Közösség tagállamaiból Svájcba irányuló szállítmányok esetén az egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 89/556/EGK irányelv C. mellékletében előírtaknak.

b)

A Közösség tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarha– embrió szállítmányok esetében a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára vonatkozó különleges végrehajtási szabályt vagy eljárást nem kell alkalmazni.

VII.   SZARVASMARHASPERMA

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a 88/407/EGK irányelv D. mellékletének a háziasított szarvasmarhafélék spermájának Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó egészségügyi bizonyítványok tekintetében történő módosításáról 2004. január 6–i 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított, a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14–i 88/407/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.)

1.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges termé–kenyítés)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 64a. és 76. cikke (megtermékenyítő állomás exportvállalkozásként történő engedélyezése)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 88/407/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában minden svájci megtermékenyítő állomás csak olyan állatokat tarthat, amelyek vizsgálati eredménye a szérumsemlegesítési próbán vagy az Elisa–vizsgálaton negatív volt.

2.

A 88/407/EGK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

3.

A helyszíni vizsgálatok végzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 88/407/EGK irányelv 16. cikke, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint.

4.

a)

A Közösség tagállamaiból Svájcba irányuló szállítmányoknál az állat–egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 88/407/EGK D. mellékletében előírtaknak.

b)

A Közösség tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a szarvasmarhasperma–szállítmányok esetében a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára vonatkozó különleges végrehajtási szabályt vagy eljárást nem kell alkalmazni.

VIII.   SERTÉSSPERMA

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (minősített többség) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról szóló, a 2003. április 14–i 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított, a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26–i 90/429/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.)

1.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges termékenyítés)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 64a. és 76. cikke (megtermékenyítő állomások exportvállalkozásként történő engedélyezése)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 90/429/EGK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

2.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 90/429/EGK irányelv 16. cikke, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint.

3.

A Közösségből Svájcba irányuló szállítmányoknál az állat–egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a 90/429/EGK irányelv D. mellékletében előírtaknak.

IX.   EGYÉB ÁLLATFAJOK

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A legutóbb az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen való átszállítására vonatkozó állat–egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26–i 2004/68/EK tanácsi irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított, a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat–egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13–i 92/65/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.)

1.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 51–55. cikke (mesterséges terméke–nyítés) és 56–58. cikke (embrióátültetés)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 25–30. cikke (kutyák, macskák és egyéb állatok importja), 64. cikke (exportfeltételek), valamint 64a. és 76. cikke (megtermékenyítő állomások és embriógyűjtő munkacsoportok exportvállalkozásként történő engedélyezése)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

E melléklet alkalmazásában ez a szakasz az I.től V.ig terjedő szakaszok hatálya alá nem tartozó élő állatok, valamint ezen állatok a VI.tól VIII.ig terjedő szakaszok hatálya alá nem tartozó spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak a kereskedelmét szabályozza.

2.

A Közösség és Svájc vállalja, hogy nem tiltja meg, illetve nem korlátozza az 1. pontban említett állatok, illetve azok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak kereskedelmét, kivéve ha erre az e melléklet alkalmazásából adódó állat–egészségügyi ok és különösen a 20. cikk alapján tett védintézkedések miatt van szükség.

3.

Az I., II. és III. pontban említetteken kívüli patás állatok Svájcból a Közösségbe irányuló szállítmányai esetén az egészségügyi bizonyítványoknak a 92/65/EGK irányelv E. mellékletében előírtaknak kell megfelelniük.

4.

A nyúlalakúaknak a Közösségből Svájcba irányuló szállítmányai esetén az egészségügyi bizonyítványoknak a 92/65/EGK irányelv E. mellékletében előírtaknak kell megfelelniük, valamint adott esetben a 92/65/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt tanúsítványnak.

E tanúsítványt a svájci hatóságok módosíthatják annak érdekében, hogy az teljes egészében megfeleljen a 92/65/EGK irányelv 9. cikke szerinti követelményeknek.

5.

A 92/65/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

6.

a)

A Közösségből a Svájcba irányuló macska– és kutyaszállítmányokra a 92/65/EGK irányelv 10. cikk (2) bekezdése vonatkozik.

b)

A Svájcból a Közösség Egyesült Királyságon, Írországon és Svédországon kívüli tagállamaiba irányuló macska– és kutyaszállítmányokra a 92/65/EGK irányelv 10. cikke (2) bekezdésében foglalt követelmények vonatkoznak.

c)

A Svájcból az Egyesült Királyságba, Írországba és Svédországba irányuló macska– és kutyaszállítmányokra a 92/65/EGK irányelv 10. cikk (3) bekezdésében foglalt előírások vonatkoznak.

d)

Az azonosítási rendszert a legutóbb az 1994/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 17. o.) módosított, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat–egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26–i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 146., 2003.3.16., 1. o.) által előírt intézkedések határozzák meg. A használandó útlevelet a Bizottság 2003/803/EK határozata (HL L 312., 2003. 11. 27., 1. o.) határozza meg.

7.

A juh– és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek vagy embrióinak a Közösség és Svájc közötti szállítmányaira a 95/388/EK bizottsági határozatban (HL L 234., 1995.10.3., 30. o.) előírt bizonyítványokat kell alkalmazni.

8.

A lófélék spermájának a Közösség és Svájc közötti szállítmányaira a 95/307/EK bizottsági határozatban (HL L 185., 1995.8.4., 58. o.) előírt bizonyítványt kell alkalmazni.

9.

A lófélék petesejtjeinek és embrióinak a Közösség és Svájc közötti szállítmányaira a 95/294/EK bizottsági határozatban (HL L 182., 1995.8.2., 27. o.) előírt bizonyítványt kell alkalmazni.

10.

A sertések petesejtjeinek és embrióinak a Közösség és Svájc közötti szállítmányaira a 95/483/EK bizottsági határozatban (HL L 275., 1995.11.18., 30. o.) előírt bizonyítványt kell alkalmazni.

11.

A 92/65/EGK irányelv 24. cikke alkalmazásának céljából a cikk (2) bekezdésében meghatározott információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

12.

A Közösség és Svájc között az 1. pontban említett élő állatokkal folytatott kereskedelem esetén a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. és 3. részében előírt bizonyítványt kell értelemszerűen alkalmazni.

13.

A Közösség és Svájc között a 92/65/EK irányelv 2b. cikkében említett állatokkal folytatott kereskedelem esetén, ha azok engedélyezett állomáson karanténban voltak, a 92/65/EGK irányelvben előírt bizonyítványt kell alkalmazni.

3. FÜGGELÉK

ÉLŐ ÁLLATOK ÉS BIZONYOS ÁLLATI TERMÉKEK HARMADIK ORSZAGOKBÓL SZÁRMAZÓ IMPORTJA

I.   KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

A.   Szarvasmarhafélék, sertés, juh– és kecskefélék

A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat–egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12–i 72/462/EGK tanácsi irányelv (HL L 302., 1972.12.31., 28. o.).

B.   Lófélék

A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel módosított, a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26–i 90/426/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 42. o.).

C.   Baromfi és keltetőtojás

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15–i 90/539/EGK tanácsi irányelv (HL L 303., 1990.10.31., 6. o.).

D.   Tenyésztett víziállatok

A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított, a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra–termékek forgalomba hozatalára irányadó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28–i 91/67/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 1. o.).

E.   Puhatestűek

A legutóbb a 806/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15–i 91/492/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 1. o.).

F.   Szarvasmarha–embriók

A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított, a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat–egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25–i 89/556/EGK tanácsi irányelv (HL L 302. 1989.10.19., 1. o.).

G.   Szarvasmarhasperma

A legutóbb a 2004. január 6–i 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított, a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14–i 88/407/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.).

H.   Sertéssperma

A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított, a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26–i 90/429/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

I.   Egyéb élő állatok

A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel módosított, a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat–egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat–egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13–i 92/65/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

II.   SVÁJCI JOGSZABÁLYOK

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11).

A melléklet alkalmazásában a zürichi állatkert elismerten megfelel a 92/65/EGK irányelv C. mellékletében meghatározott feltételeknek, mint engedélyezett állomás.

III.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal általában a függelék 1. pontjában foglalt szabályokkal azonos szabályokat alkalmaz. A Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal azonban szigorúbb intézkedéseket is elfogadhat, és további garanciákat kérhet. Ez esetben, az említett szigorúbb intézkedések azonnali végrehajtására vonatkozó jogának sérelme nélkül, konzultációt kell tartani az állat–egészségügyi vegyes bizottságban a megfelelő megoldás megtalálása érdekében. Ha a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal kevésbé korlátozó intézkedést kíván alkalmazni, erről előzetesen tájékoztatja az Európai Bizottság főosztályait. Ilyen esetekben az állat–egészségügyi vegyes bizottság konzultációkat tart a megfelelő megoldás megtalálása érdekében. A megoldás megtalálásáig a svájci hatóságok tartózkodnak a tervezett intézkedések végrehajtásától.

4. FÜGGELÉK

ÁLLATTENYÉSZTÉSI RENDELKEZÉSEK, IDEÉRTVE A HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ IMPORTRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET IS

I.   KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

A.   Szarvasmarhafélék

A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25–i 77/504/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1977.8.12., 8. o.).

B.   Sertések

A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított, a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés–technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19–i 88/661/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.).

C.   Juh– és kecskefélék

A fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30–i 89/361/EGK tanácsi irányelv (HL L 153., 1989.6.6., 30. o.).

D.   Lófélék

a)

A lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26–i 90/427/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 55. o.).

b)

A versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételeinek megállapításáról szóló, 1990. június 26–i 90/428/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 60. o.).

E.   Fajtatiszta állatok

A fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. március 25–i 91/174/EGK tanácsi irányelv (HL L 85., 1991.4.5., 37. o.).

F.   Harmadik országokból származó import

A harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23–i 94/28/EK tanácsi irányelv (HL L 178., 1994.7.12., 66. o.).

II.   SVÁJCI JOGSZABÁLYOK

A legutóbb 2003. november 26-án módosított 1998. december 7–i rendelet az állattenyésztésről (RS 916.310).

III.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

Az 5. és 6. függelékben foglalt szabályok által előírt állattenyésztési ellenőrzések sérelme nélkül, a svájci hatóságok vállalják annak biztosítását, hogy az import a 94/28/EK irányelvvel összhangban történjen.

Ha a kereskedelem során nehézségek merülnek fel, az ügyet bármelyik Szerződő Fél kezdeményezésére az állat–egészségügyi vegyes bizottság elé kell utalni.

5. FÜGGELÉK

ELLENŐRZÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSI DÍJAK

1. FEJEZET

A KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJC KÖZÖTTI KERESKEDELEM

I.   TRACES–rendszer

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

A Traces–rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30–i 2004/292/EK bizottsági határozat (HL L 94., 2004.3.31., 63. o.).

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

A Bizottság 2004/292/EK határozata szerint az Európai Bizottság a Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatallal együttműködve bevonja Svájcot a TRACES információs számítógépes rendszerbe.

Az állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló, 2004. március 30–i, 599/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 94., 2004.3.31., 44. o.) összhangban az élő állatoknak, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak a Közösség és Svájc közötti kereskedelmére az e mellékletben megállapított és a TRACES információs számítógépes rendszerben rendelkezésre álló egészségügyi bizonyítványokat kell alkalmazni.

Ha szükséges, az állat–egészségügyi vegyes bizottság átmeneti intézkedéseket hoz.

II.   A lófélékre vonatkozó szabályok

A Közösség és Svájc közötti kereskedelemre vonatkozó ellenőrzéseket a legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított, egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat–egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26–i 90/425/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.) szerint kell végrehajtani.

A 9. és 22. cikk végrehajtása az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

III.   A határmenti területeken legeltetett állatokra vonatkozó szabályok

1.

Fogalommeghatározások:

legeltetés: a Közösség valamely tagállama vagy Svájc felé szállított állatoknak Svájc és a Közösség közötti határsáv mindkét oldalán 10 km–re korlátozódó határmenti területre történő váltakozó legeltetése. Ennek a távolságnak a megnövelését az Európai Közösség és Svájc határainak minden oldalán különösen indokolt és megfelelően igazolt körülmények esetén az illetékes hatóságok engedélyezhetik,

napi legeltetés: olyan legeltetés, amely során az állatok minden nap végén visszatérnek a Közösség egyik tagállamában vagy Svájcban található származási gazdaságukba.

2.

A Közösség tagállamai és Svájc közötti legeltetésre a legutóbb a 2004/318/EK határozattal (HL L 102., 2004.4.7., 71. o.) módosított, a szarvasmarhafélék hegyvidéki területen található nyári legelőre való áthelyezésére alkalmazandó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 20–i 2001/672/EK bizottsági határozatát (HL L 235., 2001.9.4., 23. o.) kell értelemszerűen alkalmazni.

E mellékletben azonban a 2001/672/EK határozat 1. cikkét a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a május 1. és október 15. közötti időszakra való hivatkozás helyébe a »naptári év« szöveg lép,

Svájc vonatkozásában az 1. cikkben megállapított és a mellékletben említett részek a következők:

SVÁJC

ZÜRICH KANTON

BERN KANTON

LUZERNE KANTON

URI KANTON

SCHWYZ KANTON

OBWALD KANTON

NIDWALDEN KANTON

GLARUS KANTON

ZOUG KANTON

FRIBOURG KANTON

SOLOTHURN KANTON

BASEL KANTON

BASEL VIDÉKE KANTON

SCHAFFHAUSEN KANTON

KÜLSŐ APPENZELL RHODES–KANTON

BELSŐ APPENZELL RHODES–KANTON

SANKT GALLEN KANTON

GRAUBÜNDEN KANTON

AARGAU KANTON

THURGAU KANTON

TICINO KANTON

VAUD KANTON

VALAIS KANTON

NEUCHÂTEL KANTON

GENF KANTON

JURA KANTON

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, a járványos állatbetegségekről szóló 1995. június 27–i rendelet (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 7. cikke (nyilvántartás), valamint a legutóbb 2002. november 20-án módosított, az állatok mozgására vonatkozó adatbankról szóló 1999. augusztus 18–i rendelet (RS 916.404) és különösen annak 2. cikke (az adatbank tartalma) szerint, Svájc valamennyi legelőt külön nyilvántartási kóddal jelöl, amelyet a szarvasmarhafélékre vonatkozó országos adatbanknak nyilván kell tartania.

3.

A Közösség és Svájc közötti határmenti legeltetéshez a küldő ország hatósági állatorvosa :

a)

a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott, az állat–egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózaton keresztül a bizonyítvány kiállításának napján, és legkésőbb az állatok érkezése előtt huszonnégy órával értesíti a rendeltetési ország illetékes hatóságát (helyi állatorvosi egység) az állatok útnak indításáról;

b)

a legelőre hajtásuk előtti 48 órán belül megvizsgálja az előírásoknak megfelelően azonosított állatokat;

c)

a 11. pontban meghatározott mintának megfelelő bizonyítványt állít ki.

4.

A rendeltetési ország hatósági állatorvosa az állatok rendeltetési országba történő érkezését követően haladéktalanul megvizsgálja az állatokat annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az e mellékletben megállapított követelményeknek.

5.

Az állatok a legeltetés egész ideje alatt vámfelügyelet alatt maradnak.

6.

Az állattartó:

a)

írásbeli nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja, hogy elismer és figyelembe vesz a melléklet alapján tett minden intézkedést, valamint a helyi szinten bevezetett minden egyéb intézkedést, a Közösségből vagy Svájcból származó többi állattartóhoz hasonlóan;

b)

megfizeti a mellékletben előírt ellenőrzések költségeit;

c)

teljes mértékben együttműködik a küldő vagy a rendeltetési ország hatóságai által előírt vám– vagy állatorvosi ellenőrzésre vonatkozó intézkedések végrehajtásában.

7.

A legeltetési időszak végén vagy azt megelőzően hazatérő állatok távozásakor a rendeltetési ország hatósági állatorvosa:

a)

a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott, az állat–egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózaton keresztül a bizonyítvány kiállításának napján és legkésőbb az állatok érkezése előtt huszonnégy órával értesíti a rendeltetési ország illetékes hatóságát (helyi állatorvosi egység) az állatok útnak indításáról;

b)

a legelőre hajtásuk előtti 48 órán belül megvizsgálja az előírásoknak megfelelően azonosított állatokat;

c)

a 11. pontban meghatározott mintának megfelelő bizonyítványt állít ki.

8.

Betegségek jelentkezése esetén az illetékes állat–egészségügyi hatóságok közös megegyezéssel megfelelő intézkedéseket hoznak.

A hatóságok megfontolják a felmerült költségek fedezésének lehetőségeit. Ha szükséges, az ügyet az állat–egészségügyi vegyes bizottság elé utalják.

9.

Az 1–8. pontban meghatározott intézkedésektől eltérve, a Közösség és Svájc közötti napi határmenti legeltetés esetében:

a)

az állatok nem kerülhetnek érintkezésbe másik gazdaságból származó állatokkal;

b)

az állattartó vállalja, hogy értesíti az illetékes állatorvosi hatóságot, ha az állatok másik gazdaságból származó állatokkal érintkezésbe kerültek;

c)

az alábbi, 11. pontban megállapított egészségügyi bizonyítványt minden naptári évben, az állatok első ízben történő bevezetésekor a Közösségbe vagy Svájcba, be kell mutatni az illetékes hatósági állatorvosnak. Az egészségügyi bizonyítványt a hatósági állatorvosnak kérésére be kell mutatni;

d)

a 2. és a 3. pont kizárólag az állatoknak a Közösségbe illetve Svájcba történő, egy–egy naptári éven belüli legelső elküldésekor alkalmazandó;

e)

a 7. pont rendelkezései nem alkalmazandók;

f)

az állattartó vállalja, hogy az illetékes hatósági állatorvost értesíti a legeltetési időszak végéről.

10.

Az 5. függelék 3. fejezete VI. (D) pontjától eltérve, a Közösség tagállamai és Svájc közötti napi legeltetés esetén a megszabott díjakat minden naptári évben csak egy alkalommal kell beszedni.

11.

Egészségügyi bizonyítványminta a szarvasmarhafélék határ menti területen történő legeltetéséhez, valamint napi legeltetéséhez, és a határ menti területen történő legeltetésből való hazatérésükhöz (időben történő, vagy előrehozott hazatérés):

Image

Image

Image

Image

IV.   Különleges szabályok

A.

Ha a vágásra szánt állatokat a bázeli közvágóhídon vágják le, az iratellenőrzést a svájci vámterület egyik belépési pontján kell elvégezni. Ez a rendelkezés kizárólag a Haut Rhin vagy a Lörrach, Waldsnut, Breisgau–Hochschwarzwald Landkreise–ból, valamint a Freibourg im Breisgau városából származó állatokra vonatkozik. A rendelkezés kiterjeszthető a Közösség és Svájc határmenti területein elhelyezkedő más vágóhidakra is.

B.

Ha az állatokat a Livigno enklávéban vámolják el, az iratellenőrzés csak Ponte Galloban történhet. Ez a szabály kizárólag a Grisons kantonból származó állatokra vonatkozik. A rendelkezés kiterjeszthető a Közösség és Svájc határmenti területein elhelyezkedő más vámfelügyeleti területekre is.

C.

Ha az állatokat Grisons kantonban vámolják el, az iratellenőrzés csak La Drossában történhet. Ez a szabály kizárólag a Livigno enklávéból származó állatokra vonatkozik. A rendelkezés kiterjeszthető a Közösség és Svájc egyéb határmenti területeire is.

D.

Ha élő állatokat közvetve vagy közvetlenül a Közösség felségterületének valamely pontján úgy raknak vasútra, hogy Svájc felségterületén áthaladva a Közösség felségterületének egy másik pontján rakják ki azokat, erről a svájci állat–egészségügyi hatóságokat előzetesen mindössze értesíteni kell. Ez a szabály csak olyan vonatokra érvényes, amelyek összetétele a szállítás során nem változik meg.

V.   A Közösség vagy a Svájc területén át szállított állatokra vonatkozó szabályok

A.

Ha a Közösségből származó élő állatokat szállítanak át Svájc területén, a svájci hatóságok mindössze iratellenőrzést végeznek. Gyanús esetekben bármilyen egyéb, szükséges vizsgálatot elvégezhetnek.

B.

Ha Svájcból származó élő állatokat szállítanak át a Közösség területén, a közösségi hatóságok mindössze iratellenőrzést végeznek. Gyanús esetekben bármilyen egyéb, szükséges vizsgálatot elvégezhetnek. A svájci hatóságok biztosítják, hogy az állatokat az első rendeltetési ország hatóságai által kibocsátott, átvételi igazolás kíséri.

VI.   Általános szabályok

E rendelkezéseket a II–V. pontok alá nem tartozó esetekre kell alkalmazni.

A.

A Közösségből vagy Svájcból származó, importra szánt élő állatok esetén az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

iratellenőrzések.

B.

A nem e melléklet hatálya alá, hanem a legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) módosított 91/496/EGK tanácsi irányelvben (HL L 268., 1992.9.24., 56. o.) előírt ellenőrzések hatálya alá tartozó országokból származó élő állatok esetén az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

iratellenőrzések.

VII.   Állat–egészségügyi határállomások – az Európai Közösség és a Svájc közötti kereskedelem

A.

A Közösségben:

Németországban:

Konstanz Strasse

közúti

Weil am Rhein/Mannheim

vasúti, közúti

Franciaországban:

Saint Julien/Bardonnex

közúti

Ferney–Voltaire/Genf

légi

Saint–Louis/Basel

légi, közúti

Olaszországban:

Campocologno

vasúti

Chiasso

közúti, vasúti

Gran San Bernardo–Pollein

közúti

Ausztriában:

Feldkirch–Tisis

közúti

Höchst

közúti

Feldkirch–Buchs

vasúti

B.

Svájcban:

Németországgal:

Thayngen

közúti

Kreuzlingen

közúti

Bázel

közúti/vasúti /légi

Franciaországgal:

Bardonnex

közúti

Bázel

közúti/légi

Genf

légi

Olaszországgal:

Campocologno

vasúti

Chiasso

közúti/légi

Martigny

közúti

Ausztriával:

Schaanwald

közúti

St. Margrethen

közúti

Feldkirch–Buchs

vasúti

2. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ IMPORT

I.   Jogszabályok

A harmadik országokból származó import ellenőrzését a legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) módosított, a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat–egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15–i 91/496/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.4.24., 56. o.) szerint kell elvégezni.

II.   Végrehajtási szabályok

A.

A 91/496/EGK irányelv 6. cikkének alkalmazásában az állat–egészségügyi határállomások a következők: a bázeli Mulhouse repülőtér, a Ferney–Voltaire/Genf repülőtér és a zürichi repülőtér. A későbbi módosítások az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartoznak.

B.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 91/496/EGK irányelv 19. cikke, és a járványos állatbetegségekről szóló törvény 57. cikke szerint.

3. FEJEZET

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Franciaország esetében a Ferney–Voltaire/Genf repülőtér és a St. Louis/Bázel repülőtér kérdéséről konzultálni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottságban.

Svájc esetében a Genf–Cointrin repülőtér és a Bázel–Mulhouse repülőtér kérdéséről konzultálni kell az állat–egészségügyi vegyes bizottságban.

I.   KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

Az állat–egészségügyi és állattenyésztés–technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1989. november 21–i 89/608/EGK tanácsi irányelv (HL L 351., 1989.12.2., 34. o.)

A legutóbb a 2003. június 20-án módosított 1966. július 1–jei törvény a járványos állatbetegségekről (LFE) (RS 916.40) és különösen annak 57. cikke

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

A 89/608/EGK irányelv 10., 11. és 16. cikke alkalmazása az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

II.   AZ ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

1.

A juh– és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, a legutóbb a 2003. december 17–i 21/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított, az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 1992. november 27–i 92/102/EGK tanácsi irányelv (HL L 355., 1992.12.5., 32. o.)

1.

A legutóbb a 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.40) és különösen annak 7–22. cikke (nyilvántartás és azonosítás).

2.

A legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal – II. melléklet: – A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista – 6. Mezőgazdaság – B. Állat– és növény–egészségügyi jogszabályok – I. Állat–egészségügyi jogszabályok (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) – módosított, a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17–i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

2.

A legutóbb a 2002. november 20-án módosított, 1999. augusztus 18–i rendelet a tiltott állat keres kedelemre vonatkozó adatbázis létrehozásáról (RS 916.404)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A 92/102/EGK irányelv 3. cikk (2) bekezdése, 4. cikk (1) bekezdés a) pont ötödik albekezdése és 4. cikk (2) bekezdése alkalmazása az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

2.

A sertések, juh– és kecskefélék Svájcon belüli szállítására az 5. cikk (3) bekezdése alkalmazásában az 1999. július 1–jei dátum az irányadó.

3.

A 92/102/EGK irányelv 10. cikkének értelmében elektronikus azonosítási rendszerek kialakítása esetén ezek koordinációja az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik.

III.   ÁLLATVÉDELEM

A.   Jogszabályok

Európai Közösség

Svájc

1.

A legutóbb a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról szóló, 2003. április 14–i 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló 1991. november 19–i 91/628/EGK tanácsi irányelv (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.)

1.

A legutóbb a 2001. június 27–én módosított, 1981. május 27–i rendelet az állatok védelméről (RS 455.1)

2.

A legutóbb az 1255/97/EK rendeletnek a megállóhelyek használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. június 11–i 1040/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 21. o.) módosított, a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról szóló, 1997. június 25–i 1255/97/EK tanácsi rendelet (HL L 174., 1997.7.2., 1. o.)

2.

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11)

B.   Különleges végrehajtási szabályok és eljárások

1.

A svájci hatóságok vállalják, hogy betartják a 91/628/EGK irányelvnek a Svájc és a Közösség közötti kereskedelemre és harmadik országokból származó importra vonatkozó előírásait.

2.

A 91/628/EGK irányelv 8. cikk (4) albekezdésében előírt információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

3.

A helyszíni vizsgálatok elvégzése az állat–egészségügyi vegyes bizottság hatáskörébe tartozik, különösen a 91/628/EGK irányelv 10. cikke és az 1988. április 20–i, legutóbb 2004. június 23-án módosított, az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról szóló (OITE) rendelet (RS 916.443.11) 65. cikke szerint.

4.

A 91/628/EGK irányelv 18. cikk (3) bekezdés második albekezdésében előírt információt meg kell küldeni az állat–egészségügyi vegyes bizottságnak.

IV.   SPERMA, PETESEJTEK ÉS EMBRIÓK

A függelék 1. fejezetének VI. szakaszát és 2. fejezetét értelemszerűen alkalmazni kell.

V.   DÍJAK

A.

A melléklet hatálya alá nem tartozó országokból származó élő állatok vizsgálata esetén a svájci hatóságok vállalják, hogy legalább a 96/43/EK tanácsi irányelv (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) C. mellékletének 2. fejezetében előírt díjakat beszedik.

B.

A Közösségből vagy a Svájcból származó, a Közösségbe vagy a Svájcba irányuló importra szánt élő állatok után fizetendő díjak a következők:

2,5 EUR/t, szállítmányonként minimum 15 EUR és maximum 175 EUR számítandó fel.

C.

Nincs megszabva díj az alábbiak esetében:

a bázeli vágóhídra tartó állatok,

a Livigno enklávé vámterületére tartó állatok,

a Grisons kantonba tartó állatok,

a közvetve vagy közvetlenül a Közösség területének valamely pontján vasútra rakott, és a Közösség területének egy másik pontján lerakott élő állatok,

a Közösségből származó, svájci területen átszállított élő állatok,

a Svájcból származó, közösségi területen átszállított élő állatok,

a lófélék.

D.

A határmenti területeken legeltetett állatok után fizetendő díjak a következők:

1 EUR/állat a küldő ország és 1 EUR/állat a rendeltetési ország tekintetében; szállítmányonként minden esetben minimum 10 EUR–t és maximum 100 EUR–t kell felszámítani.

E.

E fejezet alkalmazásában »szállítmány« az azonos fajtájú, azonos állat–egészségügyi bizonyítvány hatálya alá tartozó, azonos szállítási eszközön szállított, azonos feladó által küldött, azonos exportáló országból vagy régióból származó és azonos rendeltetési helyre szánt állatok csoportja.

6. FÜGGELÉK

ÁLLATI TERMÉKEK

1. FEJEZET

ÁGAZATOK, AHOL KÖLCSÖNÖSEN ELISMERIK AZ EGYENÉRTÉKŰSÉGET

Termékek: Emberi fogyasztásra szánt tehéntej és tehéntejtermékek

 

A Közösségből Svájcba irányuló és a Svájcból a Közösségbe irányuló export

Kereskedelmi feltételek

Egyenértékűség

Különleges követelmények

EK–szabványok

Svájci szabványok

Állat–egészségügyi rendelkezések

Szarvasmarha

64/432/EGK

92/46/EGK

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401) és különösen annak 47., 61., 65., 101., 155., 163., 169., 173., 177., 224. és 295. cikke

Igen

A Közösség és Svájc közötti kereskedelemben az emberi fogyasztásra szánt tehéntej és tehéntej–termékeket csak a 92/46/EGK irányelv 2. fejezetében meghatározott kereskedelmi okmánynak kell kísérnie

A 92/46/EGK irányelv 10. cikke szerint Svájc összeállítja engedélyezett feldolgozó és kezelő üzemeinek listáját, valamint engedélyezett gyűjtőállomásainak és standardizáló központjainak listáját

Közegészségügy

92/46/EGK

A legutóbb 2002. március 8-án módosított, 1998. december 7–i rendelet a tejfeldolgozás minőségének biztosításáról és ellenőrzéséről (Rendelet a tej minőségéről, OQL, RS 916.351.0)

A legutóbb 2002. december 20-án módosított, 1999. április 13–i rendelet a tejtermelés minőségének biztosításáról (RS 916.351.021.1)

A legutóbb 2002. december 20-án módosított, 1999. április 13–i rendelet az ipari tejfeldolgozás minőségének biztosításáról (RS 916.351.021.2)

A legutóbb 2002. december 20-án módosított, 1999. április 13–i rendelet a kisüzemi tejfeldolgozás minőségének biztosításáról (RS 916.351.06)

A legutóbb 2002. december 20-án módosított, 1999. április 13–i rendelet a minőség biztosításáról a sajt érlelése és előcsomagolása során (RS 916.351.021.4)

Igen

Termékek: Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek, beleértve a nem emberi fogyasztásra szánt tehéntejet és tehéntej–termékeket

A Közösségből Svájcba irányuló és a Svájcból a Közösségbe irányuló export

Kereskedelmi feltételek

Egyenértékűség

Különleges követelmények

EK–szabványok

Svájci szabványok

A legutóbb az egyes harmadik országokból származó termékek behozatala és tranzitja tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló, 2004. április 26–i 780/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 64. o.) módosított, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3–i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 273., 2002.10.10., 1. o.)

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. március 1–jei rendelet a húsok higiéniájáról (OHyV) (RS 817.190)

A legutóbb 2004. június 23-án módosított, 1995. június 27–i rendelet a járványos állatbetegségekről (OFE) (RS 916.401)

A legutóbb 2004. június 23-án módosított 1988. április 20–i rendelet az állatok és állati termékek importjáról, tranzitjáról és exportjáról (OITE) (RS 916.443.11) és különösen annak 51., 64a., 76. és 77. cikke (az exporttelepek jóváhagyása, az állati melléktermékek importjának és exportjának feltételei)

A 2004. június 23–i rendelet az állati hulladék ártalmatlanításáról (OESPA), (RS 916.441.22)

Igen

Az 1774/2002/EK rendelet 29. cikke értelmében Svájc az általa importált termékekre a VII., VIII., X. (bizonyítványok) és XI. (országok) mellékletekben meghatározott intézkedéseket alkalmazza

Az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok kereskedelme tilos, kivéve bizonyos, az 1774/2002/EK rendeletben megállapított technikai felhasználások céljából (a Bizottság 878/2004/EK rendeletében megállapított átmeneti intézkedések)

Az 1774/2002/EK rendelet 7. és 8. cikke szerint a Közösség tagállamai és Svájc közötti kereskedelemben a 3. kategóriába tartozó anyagokat a II. melléklet 3. fejezetében megállapított termékkísérő okmányok és állat–egészségügyi bizonyítványok kísérik

Az 1774/2002/EK rendelet 3. fejezete szerint Svájc felállítja megfelelő létesítményeinek listáját

II. FEJEZET

AZ I. FEJEZETBEN FOGLALT ÁGAZATOKON KÍVÜLI ÁGAZATOK

I.   A Közösségből a Svájcba irányuló export

A Közösségből a Svájcba irányuló exportra ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, mint a Közösségen belüli kereskedelemre. Az illetékes hatóságok az e feltételeknek való megfelelést minden esetben igazolják.

Szükség esetén az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja az igazolások mintáit.

II.   A Svájcból a Közösségbe irányuló export

A Svájcból a Közösségbe irányuló export a közösségi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja az igazolások mintáit.

A minták meghatározásáig az igazolásokra a jelenlegi követelményeket kell alkalmazni.

III. FEJEZET

ÁGAZAT ÁTHELYEZÉSE A II. FEJEZETBŐL AZ I. FEJEZETBE

Amint Svájc olyan jogszabályt fogad el, amely Svájc véleménye szerint a közösségi jogszabályokkal egyenértékű, a II. fejezetből az I. fejezetbe történő áthelyezés kérdését az állat–egészségügyi vegyes bizottság megvizsgálja. A bizottság vizsgálatának figyelembevételével e függelék I. fejezetét haladéktalanul módosítják.

11. FÜGGELÉK

KAPCSOLATTARTÓ PONTOK

Az Európai Közösségnél:

Az igazgató

Élelmiszerbiztonság: növényegészségügy, állategészségügy és állatjólét, nemzetközi kérdések

»Egészségügyi és fogyasztóvédelmi Főigazgatóság« (D.G. SANCO)

Európai Bizottság

Rue Froissart, 101

B–1049 Brüsszel

Egyéb fontos kapcsolattartó pontok:

Az igazgató

Élelmiszerügyi és Állat–egészségügyi Hivatal

Grange

Írország

Egységvezető

Élelmiszerügyi, állat–egészségügyi és növény–egészségügyi nemzetközi kérdések

»Egészségügyi és fogyasztóvédelmi Főigazgatóság« (D.G. SANCO)

Európai Bizottság

Rue Froissart, 101

B–1049 Brüsszel

Svájcnál:

Szövetségi Állat–egészségügyi Hivatal

CH–3003 Berne

Telefon: (41–31) 323 85 01/02

Fax: (41–31) 324 82 56

Egyéb fontos kapcsolattartó pontok:

Szövetségi Közegészségügyi Hivatal

»Élelmiszerbiztonság« Főegység

CH–3003 Berne

Telefon: (41–31) 322 95 55

Fax: (41–31) 322 95 74

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

Schwarzenburgstraße 161

CH–3097 Liebefeld–Berne

Telefon: (41–31) 323 81 03

Fax: (41–31) 323 82 27


Top