EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992A0408(01)

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az együttműködésről – A Közösség egyoldalú nyilatkozata az általános preferenciarendszerről

OJ L 94, 8.4.1992, p. 2–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 67 - 77

In force

21992A0408(01)Hivatalos Lap L 094 , 08/04/1992 o. 0002 - 0012


Keretmegállapodás

az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az együttműködésről – A Közösség egyoldalú nyilatkozata az általános preferenciarendszerről

Egyrészről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

és másrészről,

AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Gazdasági Közösség tagállamai (a továbbiakban: "a Közösség") és az Uruguayi Keleti Köztársaság (a továbbiakban: "Uruguay") között fennálló hagyományos baráti kapcsolatokat,

ÚJRA MEGERŐSÍTVE az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveknek, a demokratikus értékeknek és az emberi jogok tiszteletben tartásának tulajdonított jelentőséget,

FIGYELEMBE VÉVE azt, hogy az elmúlt néhány évben a Közösség új stratégiát dolgozott ki a Latin-Amerikával folytatott együttműködésre vonatkozólag, különös tekintettel Latin-Amerika és a térség különböző régióban felmerülő problémák leküzdésére,

TUDATÁBAN annak, hogy a Közösség és Uruguay között jelenleg érvényben lévő megállapodás még 1973-ban jött létre, és az nem biztosít megfelelő jogi keretrendszert az új stratégia végrehajtását célzó valamennyi eszközt magában foglaló, kiterjedtebb és mélyrehatóbb gazdasági együttműködés kialakításához,

FIGYELEMMEL a két Fél azzal kapcsolatos közös érdekére, hogy új szerződéses kapcsolatokat alakítsanak ki abból a célból, hogy széles körű együttműködés jöhessen létre a társadalmi és gazdasági haladás szempontjából stratégiai fontosságú területeken, valamint hogy fejlesszék és diverzifikálják a kereskedelmet, és ösztönözzék a beruházások áramlását,

FIGYELEMMEL a két Fél azon érdekére, hogy javítsák saját lakosságuk életszínvonalát és életminőségét,

TUDATÁBAN Uruguay, mint fejlődő ország azon sajátos helyzetének, amely rendkívül érzékeny a nemzetközi gazdaság időszakos ingadozásaira és a környezete által gyakorolt hatásokra, valamint tudatában az országot a gazdasági fejlődése jelenlegi szakaszában jellemző sajátos termelési és kiviteli szerkezetnek,

FELISMERVE a két Félnek a környezetvédelem támogatására, illetve arra irányuló érdekét, hogy a környezetvédelmet szerves részévé tegyék fejlesztési politikájuk valamennyi területének,

TUDATÁBAN annak, hogy milyen fontos biztosítani az ügyben közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek részvételét az együttműködésben, különös tekintettel a gazdaság szereplőire és az őket képviselő testületekre,

FIGYELEMMEL az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (GATT) fennálló Szerződő Fél státusukra, valamint a szabad és akadálymentes nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos szabályok fenntartásának és továbbfejlesztésének szükségességére,

MIVEL Uruguay érintett az Argentína, Brazília és Paraguay részvételével zajló regionális integrációs folyamatban, és mivel ezen országok integrációs folyamatának támogatása érdekében egyenértékű és összehasonlítható együttműködést kell kialakítani ezzel az országcsoporttal,

TEKINTETTEL a latin-amerikai és ázsiai fejlődő országokkal való együttműködés új közösségi iránymutatásra,

TEKINTETTEL a Közösség és annak tagállamai, valamint a Riói Csoport országai között 1990. december 20-án létrejött Római Nyilatkozatra és 1991. április 27-én létrejött Luxembourgi Nyilatkozatra,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik ezt a megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték:

Az Európai Közösségek TANÁCSA:

Piet Dankert,

a Holland Királyság külügyminisztere,

a Tanács soros elnöke,

Abel Matutes,

a Bizottság tagja,

AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG:

Hector Gros Espiell,

az Uruguayi Keleti Köztársaság külügyminisztere,

AKIK, kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az együttműködés demokratikus alapja

A Közösség és Uruguay közötti együttműködési kapcsolatok, valamint e megállapodás valamennyi rendelkezése a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, amelyek mind a Közösség, mind Uruguay bel- és külpolitikájára ösztönzőleg hatnak.

2. cikk

A kölcsönös kapcsolatok fejlesztése

A Szerződő Felek vállalják, hogy minden lehetséges módon előmozdítják kölcsönös kapcsolataik fejlesztését, és készek együttműködésüket – egyéb területek mellett – kereskedelmi, beruházási, pénzügyi és technológiai téren is fejleszteni. Ennek érdekében a Felek figyelembe veszik Uruguay, mint fejlődő ország különleges helyzetét, továbbá a közöttük már ténylegesen megkötött vagy esetleg megkötött különböző megállapodásokat.

3. cikk

Gazdasági együttműködés

(1) A Szerződő Felek – figyelembe véve kölcsönös érdekeiket, valamint hosszú és középtávú gazdasági célkitűzéseiket – vállalják a lehető legszélesebb körre kiterjedő gazdasági együttműködés kiépítését. Ezen együttműködés céljai különösen a következők:

a) a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok általános élénkítése és diverzifikálása;

b) hozzájárulás gazdaságuk és életszínvonaluk fejlődéséhez;

c) új ellátási források és új piacok igénybevétele;

d) a beruházások áramlásának és a technológiatranszfernek az előmozdítása;

e) a gazdasági szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés előmozdítása;

f) különösen a leginkább hátrányos helyzetű ágazatokban új munkahelyek teremtése;

g) a környezet védelme és fejlesztése;

h) a vidékfejlesztés ösztönzése, ideértve a mezőgazdasági és az élelmiszertermelés növelését;

i) a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) integrációs folyamatának támogatása;

(j) a válságban lévő határmenti térségek fejlődésének előmozdítása.

(2) A Szerződő Felek – anélkül, hogy bármely területet eleve kizárnának – közös megállapodás útján határozzák meg a gazdasági együttműködés által érintendő területeket. Az együttműködés különösen az alábbi területekre irányul:

a) energiaügy és bányászat;

b) mezőgazdaság, halászat és erdőgazdálkodás;

c) a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás;

d) ipar, különösen a termelőeszközöket gyártó ipar és egyéb, az a) és b) pontban említett ágazatokkal összefüggő iparágak, valamint a háttérszolgáltatások;

e) gazdasági és monetáris ügyek;

f) szolgáltatások, ideértve a pénzügyi, banki és biztosítási szolgáltatásokat;

g) közlekedés, távközlés, telematika, idegenforgalom és más szolgáltató iparágak;

h) szellemi és ipari tulajdon;

i) szabványok, műszaki előírások és minőség-ellenőrzés .

(3) Együttműködési formák

A gazdasági együttműködés célkitűzéseinek teljesítése érdekében a Szerződő Felek különböző tevékenységek előmozdításán fáradoznak, ideértve a következőket:

a) az információk folyamatos cseréje, elsősorban a meglevő adatbázisokhoz való hozzáférés vagy új adatbázisok létesítése útján;

b) vegyes vállalatok létrehozása;

c) licencszerződések és egyéb megállapodások kötése technikai know-how átadása, alvállalkozás és képviselet tárgyában;

d) pénzintézetek közötti együttműködés;

e) a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények kötése a Közösség tagállamai és Uruguay között;

f) együttműködést elősegítő látogatások, találkozók és tevékenységek szervezése a cégek és gazdasági szervezetek képviselői között, valamint a megfelelő mechanizmusok és intézmények létrehozása;

g) szemináriumok és üzleti hetek szervezése, valamint szakvásárok, kiállítások és szimpóziumok lebonyolítása;

h) a Szerződő Felek vállalatainak ösztönzése az egymás vásárain és kiállításain való részvételre;

i) a gazdasági szereplők különösen a gyáriparosok hálózatainak kialakítása;

j) a tanácsadási és technikai segítségnyújtási szolgáltatások előmozdítása, főleg a kereskedelemösztönzés és a marketing terén.

4. cikk

Mezőgazdasági együttműködés

(1) A Közösség és Uruguay vállalja, hogy a mezőgazdaság terén együttműködést hoz létre. Ez az együttműködés elsősorban a következőkre összpontosít:

a) a mezőgazdasági termékek kölcsönös kereskedelme fejlesztési lehetőségének terjedelme;

b) egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, valamint azok következményei, amelyek nem akadályozhatják a kereskedelmet, hanem figyelembe kell venniük mindkét Szerződő Fél érdekeit a környezetvédelmi, növény-egészségügyi és állat-egészségügyi jogszabályokat illetően.

Ennek érdekében a Szerződő Felek megfelelő szakértői között konzultációkra kerülhet sor.

(2) A Közösség részt vesz Uruguay azon erőfeszítéseiben, amelyek mezőgazdasági termékek kivitelének diverzifikálására irányulnak.

5. cikk

Ipari együttműködés

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy az ipari és a szolgáltatási ágazatokban előmozdítják az uruguayi termelési alapok kiszélesítését és diverzifikálását. Ennek érdekében együttműködési tevékenységeiket elsősorban a kis- és középvállalkozásokra összpontosítják, és ösztönzik a tőkéhez, a piacokhoz és a megfelelő technológiákhoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló lépéseket, valamint segítik az elsősorban a harmadik országok piacaira irányuló vegyes vállalati tevékenységeket is. Ez az együttműködés magában foglalhatja a megfelelő mechanizmusok és intézmények létrehozását is.

(2) A Szerződő Felek vállalják, hogy megvizsgálják azokat a módokat, amelyek közös ösztönzést adhatnak az ipari átcsoportosítást célzó projekteknek, így segítve elő Uruguay számára a déli közös piacba való zökkenőmentes beilleszkedést.

6. cikk

Környezetvédelemi együttműködés

(1) A Szerződő Felek vállalják a környezet védelmével és javításával kapcsolatos együttműködés kialakítását a víz-, talaj- és légszennyezettség, az erózió, az elsivatagosodás, az erdőirtás, a természeti erőforrások túlzott kiaknázása és a városok növekedése okozta problémák tekintetében. A Szerződő Felek előmozdítják továbbá az erdei és vízi növény- és állatvilág produktív megóvását is.

(2) A Szerződő Felek ennek érdekében különösen a következőkre összpontosítják erőfeszítéseiket:

a) környezetvédelmi struktúrák kialakítása és megerősítése az állami és a magánszektorban;

b) törvények, szabványok és műszaki előírások kidolgozása és továbbfejlesztése;

c) kutatás, képzés, tájékoztatás és a közvélemény figyelmének felkeltése a szóban forgó kérdések tekintetében;

d) tanulmányok és projektek végzése, valamint technikai segítségnyújtás biztosítása;

e) találkozók, szemináriumok, munkaértekezletek, konferenciák és látogatások szervezése köztisztviselők, szakemberek, mérnökök, üzletemberek és a környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet végzők számára;

f) információ- és tapasztalatcsere a legfontosabb globális jellegű környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban;

g) tanulmányi és kutatási programok és projektek létrehozása a katasztrófák és a katasztrófa-megelőzés tárgyában.

(3) A Felek mindazon kérdésekben vállalják az együttműködést, amelyek a vízforrásokkal, valamint a vízforrások kezelésére, felhasználására és megóvására irányuló kutatással, alkalmazással és technológiával vannak összefüggésben.

7. cikk

Beruházás

A Szerződő Felek vállalják, hogy

a) a hatáskörük, szabályaik, rendeleteik és politikáik által lehetővé tett mértékben előmozdítják a kölcsönösen előnyös beruházások növekedését;

b) javítják a kedvező légkört a Közösség tagállamai és Uruguay közötti kölcsönös beruházásokhoz, elsősorban az ilyen beruházások előmozdítására és védelmére irányuló, a megkülönböztetésmentesség és a kölcsönösség elvén alapuló megállapodásokon keresztül.

8. cikk

Tudományos és technológiai együttműködés

(1) A Szerződő Felek kölcsönös érdekeikkel és fejlesztési stratégiai célkitűzéseikkel összhangban vállalják, hogy támogatják a tudományos és technológiai együttműködést annak érdekében, hogy

a) megkönnyítsék a tudósoknak a Közösség és Uruguay közötti csereprogramokban való részvételt, valamint az oda- és visszautazást;

b) tartós kapcsolatokat alakítsanak ki a két Fél tudományos és technológiai közösségei között;

c) elősegítsék a technológiatranszfert;

d) kapcsolatokat alakítsanak ki a Felek kutatóközpontjai között a kölcsönös érdeket jelentő problémák közös megoldása érdekében;

e) alkalmakat teremtsenek a gazdasági, ipari és kereskedelmi együttműködésre;

f) erősítsék a tudományos és technológiai tudást, és előmozdítsák az innovációt.

(2) Anélkül, hogy bármely területet eleve kizárnának, a Szerződő Felek együtt határozzák meg a gazdasági együttműködés által érintendő területeket. Az együttműködés különösen az alábbi területekre irányul:

a) magas szintű tudományos és technológiai kutatás konkrétan olyan területeken, mint a biotechnológia, új anyagok, mikroelektronika, adatfeldolgozás és távközlés;

b) kutatási kapacitás fejlesztése azokon a területeken, ahol az hiányzik;

c) a tudomány- és technológiapolitika kialakítása és kezelése;

d) a környezet védelme és állapotának javítása;

e) a természeti erőforrások hatékony felhasználása;

f) regionális integráció és együttműködés a tudomány és technológia terén;

g) a tudományos és technológiai információk és szaktudás terjesztése;

h) technológiai fejlesztés a mezőgazdaság, az agáripar és a tengertudomány területén;

i) kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási és kutatási létesítmények és a termelő szektor között.

(3) A Szerződő Felek megkönnyítik és ösztönzik a közöttük fennálló tudományos és technológiai együttműködés célkitűzéseinek elérésére irányuló intézkedéseket, különös tekintettel a következőkre:

a) közös kutatási projektek a Felek kutatóközpontjai és más megfelelő intézmények között;

b) tudósok képzése, elsősorban a másik Szerződő Fél kutatóközpontjaiban eltöltött kutatási időszakok formájában;

c) a tudományos információk cseréje, elsősorban a két Fél tudósait összehozó, közösen szervezett szemináriumok, munkaértekezletek és konferenciák formájában.

(4) A Szerződő Felek vállalják, hogy megfelelő eljárásokat alakítanak ki ahhoz, hogy tudósaik és kutatóközpontjaik a lehető a lehető legszélesebb körben vehessenek részt a Felek közötti együttműködésben.

9. cikk

A kereskedelem fejlesztése

A Szerződő Felek vállalják, hogy a lehető legnagyobb mértékben fejlesztik és diverzifikálják a kereskedelmi forgalmat, figyelembe véve egymás gazdasági helyzetét és a lehető legnagyobb könnyítéseket biztosítva egymásnak.

10. cikk

Legnagyobb kedvezményes elbánás

A Szerződő Felek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben (GATT) foglaltakkal összhangban a kereskedelem területén a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosítják egymásnak.

A Felek ismételten megerősítik azon szándékukat, hogy a GATT rendelkezéseivel összhangban kívánnak egymással kereskedelmet folytatni.

11. cikk

Áruk ideiglenes behozatala

A Szerződő Felek vállalják, hogy a vonatkozó nemzetközi megállapodások hatálya alá tartozó és újrakivitelre szánt áruknak az egymás területére történő ideiglenes behozatala esetén igyekeznek vám- és adómentességet biztosítani egymás számára.

12. cikk

Kereskedelmi együttműködés

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy megvizsgálják azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel megszüntethetik az egymás közötti kereskedelem akadályait – különösen a nem vámjellegű akadályokat – figyelembe véve a nemzetközi szervezetek által ebben a vonatkozásban már elvégezett munkát. Építő szellemben vizsgálják meg – kétoldalú és többoldalú formában egyaránt – a közöttük esetlegesen kialakult kereskedelmi nehézségeket, ideértve az egészségügyi, növény-egészségügyi vagy környezetvédelmi intézkedések alkalmazásából adódókat is.

(2) Emellett a Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – olyan politika mellett kötelezik el magukat, amely többek között az alábbiakra irányul:

a) az egymás közötti kereskedelmi ügyletek lehetőség szerinti elősegítése;

b) kétoldalú és többoldalú együttműködés a közös érdeket jelentő problémák megoldására, ideértve a szellemi és ipari tulajdonnal, az eredetre vonatkozó megjelölésekkel, valamint az alapanyagokkal, félkész termékekkel és késztermékekkel kapcsolatos problémákat is;

c) az érintett vámszervek közötti együttműködés elősegítése, különös tekintettel a szakképzésre, a vámeljárások egyszerűsítésére, valamint a szabálysértések felderítésére;

d) egymás érdekeinek figyelembevétele az erőforrásokhoz való hozzáférést és azok feldolgozását illetően;

e) a saját piacaikra való bejutás feltételeinek javításához szükséges alapok megteremtése egymás termékei esetében;

f) kapcsolatok kialakítása a gazdaság szereplői között a kölcsönös kereskedelmi forgalom diverzifikálása és növelése érdekében;

g) a kereskedelemfejlesztési intézkedések megvizsgálása és az ezekre vonatkozó ajánlások megtétele a behozatali és kiviteli forgalom élénkítése céljából;

h) az olyan kereskedelemfejlesztési tevékenységek ösztönzése és támogatása, mint a szemináriumok, szimpóziumok, kereskedelmi és ipari vásárok és kiállítások, kereskedelmi képviseletek, kölcsönös látogatások, üzleti hetek és más hasonló tevékenységek;

i) a másik Szerződő Fél véleményének lehetőség szerinti figyelembevétele az egymás közötti kereskedelemben valószínűleg károsodást okozó intézkedések esetén.

(3) Ennek érdekében – amennyiben a két Fél illetékes hatóságai úgy határoznak – a Közösség pénzügyi támogatást biztosíthat az e cikkben említett kereskedelemfejlesztési tevékenységek némelyikéhez, ideértve az Uruguay számára érdekes árukkal kapcsolatos piackutatást is.

13 cikk

Szociális fejlesztési együttműködés.

(1) A Szerződő Felek a társadalom leginkább hátrányos helyzetű rétegei életszínvonalának és életminőségének javítása érdekében együttműködést alakítanak ki a szociális terület fejlesztésében.

(2) A fenti cél elérésére irányuló intézkedések – elsősorban technikai segítségnyújtás formájában – többek között az alábbi tevékenységek támogatását jelentik:

a) a szociális szolgáltatások irányítása és kezelése;

b) szakképzési és munkahelyteremtő programok;

c) lakóhelyi szervezetek létrehozása és tevékenységük támogatása;

d) programok vagy projektek a városi és vidéki területeket jellemző lakásviszonyok javítására;

e) a kábítószerekkel való visszaélés szabályozása és tájékoztató kampányok.

14. cikk

Közegészségügyi együttműködés

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a közegészségügy terén, és hogy ennek érdekében vállalják, hogy fejlesztik a közös kutatásokat, a technológiatranszfert, a tapasztalatcserét és a technikai segítségnyújtást, ideértve különösen az alábbiakkal kapcsolatos intézkedéseket:

a) a megfelelő társadalombiztosítási hivatalok irányítása és gazdálkodása;

b) tudóstalálkozók és szakértőcserék szervezése;

c) szakképzési programok létrehozása;

d) programok és projektek végrehajtása a városi és vidéki térségekben élők egészségügyi és szociális körülményeinek javítására.

15. cikk

Közigazgatási együttműködés

(1) A Szerződő Felek együttműködnek az országos, regionális és helyi szintű közigazgatás ésszerűsítésében és korszerűsítésében.

(2) E célok elérése érdekében a Szerződő Felek – többek között – az alábbi tevékenységek előmozdítását vállalják:

a) technikai segítségnyújtás biztosítása a közigazgatás reformját vagy javítását célzó projektekhez;

b) találkozók, látogatások, csereprogramok, szemináriumok és tanfolyamok szervezése a köztisztviselők, valamint a közintézmények és állami hivatalok dolgozói számára.

16. cikk

Információs, kommunikációs és kulturális együttműködés

A Szerződő Felek a közöttük már fennálló kapcsolatok előmozdítása és erősítése érdekében információs, kommunikációs és kulturális együttműködési tevékenységek végzését vállalják.

E tevékenységek elsősorban az alábbiakat foglalják magukban:

a) információcsere a kölcsönös érdekű kérdésekben;

b) előkészítő tanulmányok és technikai segítségnyújtás a kulturális örökség megóvásához;

c) kulturális rendezvények szervezése;

d) kulturális és felsőoktatási csereprogramok;

e) irodalmi művek fordítása.

17. cikk

Idegenforgalmi együttműködés

A Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – előmozdítják az idegenforgalommal kapcsolatos együttműködést, amely többek között az alábbi konkrét intézkedéseken keresztül valósítandó meg:

a) tisztviselők és szakértők, valamint információk és technológiák cseréje;

b) az idegenforgalmat élénkítő tevékenységek kialakítása;

c) a szállodavezetéssel és -gazdálkodással kapcsolatos képzés támogatása;

d) részvétel az idegenforgalom ösztönzését célzó vásárokon és kiállításokon.

18. cikk

Képzés

(1) Az e megállapodás keretén belül folytatott együttműködési tevékenységek kiterjednek a megfelelő képzési szempontokra is. A kölcsönös érdeket jelentő területeken azonban a Szerződő Felek konkrét képzési programokban is megállapodnak.

(2) Az ilyen képzés mindenekelőtt és elsősorban a cégeknél, a közigazgatásban, a közszolgálatban, valamint a gazdasági és szociális tevékenységek egyéb területein felelős pozíciót betöltő oktatókat, tanárokat és más munkatársakat célozza meg. Ide tartozhat a Felek elsősorban a műszaki tudományos és szakképzési ágazatban működő intézményei együttműködési megállapodásainak támogatása is.

(3) Az együttműködés magában foglalja továbbá a regionális és szubregionális integrációs folyamatokban felelős pozíciót betöltő vezetők képzésére vonatkozó fejlesztési intézkedéseket is.

19. cikk

Regionális együttműködés és integráció

(1) A Szerződő Felek közötti együttműködés kiterjedhet az ugyanazon régióban található harmadik országokkal megkötött együttműködési vagy integrációs megállapodások keretén belül vállalt tevékenységekre is, amennyiben e tevékenységek összeegyeztethetők az említett megállapodásokkal.

(2) Bármely területet előzetes kizárása nélkül, az alábbi tevékenységeknek biztosítanak külön figyelmet:

a) regionális szintű együttműködés környezetvédelmi kérdésekben;

b) a régión belüli kereskedelem fejlesztése;

c) a regionális szintű állami és magánszektorbeli intézmények erősítése, valamint a közös politikák és tevékenységek támogatása;

d) regionális kommunikáció, különös tekintettel a folyami közlekedésre;

e) regionális és szubregionális szintű egészségügyi és növény-egészségügyi együttműködés;

f) a Közösség integrációs tapasztalatainak regionális és szubregionális szinten történő átadása.

20. cikk

Az együttműködés vállalásának forrásai

Az e megállapodásban rögzített célok teljesítése érdekében a Szerződő Felek – saját lehetőségeiken belül és saját csatornáikon keresztül – rendelkezésre bocsátják a megfelelő forrásokat, ideértve a pénzügyi forrásokat is.

21. cikk

Együttműködési vegyes bizottság

(1) A Felek együttműködési vegyes bizottságot hoznak létre, amely a Közösség és Uruguay képviselőiből áll. Ez a bizottság évente egyszer Brüsszelben és Montevideóban felváltva ülésezik, a Felek közös megállapodásával meghatározott napon és napirend mellett. Rendkívüli ülések csak mindkét Fél hozzájárulásával hívhatók össze.

(2) A vegyes bizottság biztosítja e megállapodás helyes működését és megvizsgálja az e megállapodás alkalmazásából adódó valamennyi kérdést. E szerepének betöltése során főbb feladatai a következők:

a) fontolóra veszi – az e megállapodásban foglalt célkitűzésekkel összhangban – a kereskedelem fejlesztéséhez és diverzifikálásához szükséges intézkedéseket;

b) véleménycserét folytat a kereskedelmet és az együttműködést érintő, közös érdeket jelentő bármely kérdésben, ideértve a jövőbeni intézkedéseket és a foganatosításukhoz rendelkezésre álló eszközöket is;

c) ajánlásokat tesz a kereskedelem bővítésének és a fokozott együttműködés előmozdítására, figyelembe véve a tervezett intézkedések összehangolásának szükségességét;

d) általában az e megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósításához hozzájáruló megoldásokat ajánl.

(3) A vegyes bizottság feladatai ellátásához szakosodott albizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre.

22. cikk

Egyéb megállapodások

(1) Az Európai Közösségeket létrehozó szerződések rendelkezéseinek sérelme nélkül, sem e megállapodás, sem az annak alapján elfogadott bármely intézkedés semmilyen módon nem érinti a Közösség tagállamainak azon jogosultságát, hogy a gazdasági együttműködés keretén belül kétoldalú tevékenységeket folytassanak Uruguayjal, vagy hogy – adott esetben – új gazdasági együttműködési megállapodásokat kössenek Uruguayjal.

(2) Az előző bekezdés gazdasági együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően e megállapodás rendelkezései váltják fel a Közösség tagállamai és Uruguay közötti megállapodások rendelkezéseit, amennyiben ez utóbbiak összeegyeztethetetlenek vagy azonosak az e megállapodásban foglalt rendelkezésekkel.

23. cikk

Területi hatály

E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről az Uruguayi Keleti Köztársaság területén.

24. cikk

Jövőbeni fejlemények

(1) A Szerződő Felek közös megegyezéssel kiterjeszthetik e megállapodás alkalmazási körét annak érdekében, hogy emeljék az együttműködés szintjét, és hogy azt meghatározott ágazatokra vagy tevékenységekre vonatkozó megállapodásokkal egészítsék ki.

(2) E megállapodás alkalmazásának tekintetében a Szerződő Felek bármelyike javasolhatja az együttműködés alkalmazási körének bővítését, figyelembe véve a megállapodás végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.

25. cikk

Hatálybalépés és érvényességi idő

(1) E megállapodás azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

(2) E megállapodás öt évre jön létre. Megújítása évente történik, hacsak a lejárati időpont előtt hat hónappal a Szerződő Felek valamelyike fel nem mondja azt.

26. cikk

Mellékletek

A mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

27. cikk

Hiteles szövegek

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és spanyol nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στη παρούσα συμφωνία-πλαίσιο.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Bruselas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno.Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde november nitten hundrede og enoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am vierten November neunzehnhunderteinundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.Done at Brussels on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-one.Fait à Bruxelles, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.Fatto a Bruxelles, addì quattro novembre millenovecentonovantuno.Gedaan te Brussel, de vierde november negentienhonderd eenennegentig.Feito em Bruxelas, em quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República Oriental del UruguayFor regeringen for Den Østlige Republik UruguayFür die Regierung der Republik Östlich des UruguayΓια την κυβέρνηση της Ανατολικής Δημοκρατίας της ΟυρουγουάηςFor the Government of the Eastern Republic of UruguayPour le gouvernement de la république orientale de l'UruguayPer il governo della Repubblica orientale dell'UruguayVoor de Regering van de Republiek ten Oosten van de UruguayPelo Governo da República Oriental do Uruguai

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Levélváltás A Tengeri Szállításról

1. levél

Uram!

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért-e az alábbiakkal:

Az Európai Gazdasági Közösség és Uruguay közötti együttműködésről szóló megállapodás aláírásakor a Felek vállalták, hogy megfelelő módon kezelik a tengeri szállítással kapcsolatos kérdéseket, különösen azokban az esetekben, ahol a kereskedelem fejlődése akadályokba ütközhet. Kölcsönösen kielégítő megoldásokat keresnek a szabad és tisztességes üzleti verseny alapelvének tiszteletben tartása mellett.

Arról is megállapodás született, hogy ezeket a kérdéseket a vegyes bizottságnak is meg kell tárgyalnia.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésünk kifejezését.

az Európai Közösségek Tanácsa nevében

2. levél

Uraim!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelük kézhezvételét, valamint megerősíteni azt, hogy Kormányom egyetért az alábbiakkal:

"Az Európai Gazdasági Közösség és Uruguay együttműködésről szóló megállapodásának aláírásakor a Felek vállalták, hogy megfelelő módon kezelik a tengeri szállítással kapcsolatos kérdéseket, különösen azokban az esetekben, ahol a kereskedelem fejlődése akadályokba ütközhet. Kölcsönösen kielégítő megoldásokat keresnek a szabad és tisztességes üzleti verseny alapelvének tiszteletben tartása mellett.

Arról is megállapodás született, hogy az ilyen kérdéseket a vegyes bizottságnak is meg kell tárgyalnia."

Kérem, Uraim, fogadják megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Uruguayi Keleti Köztársaság kormánya részéről

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG EGYOLDALÚ NYILATKOZATA AZ ÁLTALÁNOS PREFERENCIARENDSZERRŐL (GSP)

Az Európai Gazdasági Közösség megerősíti az Egyesült Nemzetek Második Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának 21. (II) állásfoglalása alapján létrehozott Általános Preferenciarendszer fontosságát.

Az Európai Közösség kész megvizsgálni Uruguay azon javaslatait, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy az ország miként tudja minél jobban és teljesebb mértékben kihasználni a Közösség által a fent említett állásfoglalással összhangban megvalósított Általános Preferenciarendszert.

A Bizottság tájékoztatási célú szemináriumokat szervez Uruguayban annak érdekében, hogy az uruguayi tisztviselők és gazdasági szereplők jobban megismerjék a közösségi preferenciarendszert.

--------------------------------------------------

Top