EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21986A0704(01)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról

OJ L 181, 4.7.1986, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 274 - 277
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 274 - 277
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 282 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 161 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 161 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1986/277/oj

21986A0704(01)Hivatalos Lap L 181 , 04/07/1986 o. 0002 - 0005
Hivatalos Lap L 181 , 04/07/1986 o. 0002 - 0005
finn különkiadás fejezet 11 kötet 11 o. 0274
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 11 o. 0274


Jegyzőkönyv

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról

A SZERZŐDŐ FELEK,

Emlékezvén arra, hogy a nagy kiterjedésű, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) 1983. március 16-én lépett hatályba,

tudatában a nagy távolságra jutó levegőszennyezés megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program fontosságának (a továbbiakban EMEP), az egyezmény 9. és 10. cikkének rendelkezései szerint,

tudatában az EMEP megvalósítása során eddig elért pozitív eredményeknek,

felismerve, hogy az EMEP megvalósítását eddig az Egyesült Nemzetek környezetvédelmi programja (UNEP) és a kormányok önkéntes hozzájárulásaiból származó pénzügyi eszközök tették lehetővé,

szem előtt tartva, hogy mivel az UNEP hozzájárulást csak 1984 végéig ad, és mivel e hozzájárulás a kormányok önkéntes hozzájárulásaival együtt sem volt elégséges az EMEP-munkaterv teljes mértékű fedezéséhez, ezért 1984 után szükséges lesz a hosszú távú finanszírozás biztosítása,

figyelembe véve az Európai Gazdasági Bizottság B(XXXVIII) határozatában szereplő, az EGB-tagállamok kormányaihoz intézett kérését, mely szerint az egyezmény végrehajtó szervének (a továbbiakban a végrehajtó szerv) első ülésén elfogadandó módszer szerint bocsássák rendelkezésre azokat a pénzeszközöket, amelyek lehetővé teszik a végrehajtó szerv számára tevékenységeinek végzését, különösen az EMEP munkájának tekintetében,

tudomásul véve, hogy az egyezmény nem tartalmaz semmilyen rendelkezést az EMEP finanszírozásáról, és hogy ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni ezzel kapcsolatban,

figyelembe véve a végrehajtó szerv első ülésén (1983. június 7-10.) elfogadott ajánlásban felsorolt elemeket, amelyek az egyezményt kiegészítő hivatalos okirat megfogalmazásához nyújtanak iránymutatást,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározás

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában:

1. "ENSZ befizetési arány": egy szerződő fél aránya a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozóan, az Egyesült Nemzetek költségeinek felosztását szolgáló befizetési kvóták tekintetében,

2. "Pénzügyi év": az Egyesült Nemzetek pénzügyi éve; az "éves alap" és az "éves költségek" ennek megfelelően értelmezendők,

3. "Általános vagyonkezelői alap": a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény végrehajtásának finanszírozására szolgáló Általános Vagyonkezelői Alap, amelyet az Egyesült Nemzetek Főtitkára hozott létre,

4. "Az EMEP területi hatálya": az a terület, amelyen az EMEP nemzetközi központjainak [1] koordinálásával végzik a megfigyelést.

2. cikk

Az EMEP finanszírozása

Az EMEP finanszírozása fedezi az EMEP irányító szervének munkaprogramjában szereplő tevékenységek terén az EMEP keretében együttműködő nemzetközi központok éves költségét.

3. cikk

Hozzájárulások

(1) E cikk rendelkezéseivel összhangban az EMEP finanszírozása kötelező hozzájárulásokból áll, amelyeket önkéntes hozzájárulások egészítenek ki. A hozzájárulás történhet konvertibilis vagy nem konvertibilis valutában, avagy természetbeni hozzájárulásként.

(2) A kötelező hozzájárulásokat évente teljesítik a jegyzőkönyv az EMEP területi hatálya alá tartozó aláíró szerződő felei, amelyek az EMEP területi hatálya alá tartoznak.

(3) E jegyzőkönyv szerződő felei vagy aláírói teljesíthetnek önkéntes hozzájárulásokat még akkor is, ha területük kívül esik az EMEP területi hatályán, illetve a végrehajtó szerv jóváhagyásától függően, az EMEP irányító szervének ajánlása alapján, bármely más olyan ország, szervezet vagy egyén, aki, vagy amely hozzá kíván járulni a munkaprogramhoz.

(4) A munkaprogram éves költségeit kötelező hozzájárulások fedezik. A pénzbeli és természetbeni hozzájárulásokat, úgymint a nemzetközi központoknak otthont adó országok hozzájárulásait a munkaprogramban meg kell határozni. Önkéntes hozzájárulások a végrehajtó szerv jóváhagyásától függően, az EMEP irányító szervének ajánlása alapján felhasználhatók a kötelező hozzájárulások csökkentésére vagy egyes meghatározott tevékenységek finanszírozására az EMEP keretein belül.

(5) A pénzbeli kötelező és nem kötelező hozzájárulásokat az általános vagyonkezelő alapba kell befizetni.

4. cikk

A költségek megosztása

(1) A kötelező hozzájárulásokat az e jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet feltételei szerint kell teljesíteni.

(2) A végrehajtó szerv mérlegeli a melléklet módosításának szükségességét:

a) ha az EMEP éves költségvetése meghaladja az e jegyzőkönyv hatálybalépésének évére vagy a melléklet utolsó módosításának évére – a kettő közül a későbbire –elfogadott éves költségvetés két és félszeresét, vagy

b) ha a végrehajtó szerv az irányító szerv ajánlására új nemzetközi központot jelöl ki, vagy

c) hat évvel e jegyzőkönyv hatályba lépését, vagy hat évvel a melléklet utolsó módosítását követően (a kettő közül a későbbi időpontban).

(3) A melléklet módosításait a végrehajtó szerv konszenzussal fogadja el.

5. cikk

Éves költségvetés

Az EMEP éves költségvetését az EMEP irányító szerve dolgozza ki, és a végrehajtó szerv által kerül elfogadásra; legalább egy évvel a szóban forgó pénzügyi év előtt.

6. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

(1) E jegyzőkönyv módosítását bármely szerződő fél javasolhatja.

(2) A javasolt módosítások szövegét az Európai Gazdasági Bizottság végrehajtó titkárához kell írásban eljuttatni, aki azokat közli valamennyi szerződő féllel. A javasolt módosításokat a végrehajtó szerv a soron következő éves ülésén csak akkor vitatja meg, ha a végrehajtó titkár e javaslatokat legalább 90 nappal az ülést megelőzően a szerződő felek számára továbbította.

(3) E jegyzőkönyv módosításait– a melléklet módosítását kivéve – a végrehajtó szerv ülésén jelenlévő szerződő felek konszenzussal fogadják el, és a módosítás az azt elfogadó szerződő felek tekintetében attól az időponttól számított kilencvenedik napon lép hatályba, amikor a szerződő felek kétharmada letétbe helyezte a módosításra vonatkozó elfogadási okiratát. Minden olyan fél számára, amely azt követően fogadta el a módosításokat, hogy a szerződő felek kétharmada letétbe helyezte a módosításról szóló elfogadó okiratát, attól az időponttól számított kilencvenedik napon lép hatályba, amikor az adott szerződő fél a módosításra vonatkozó elfogadási okiratát letétbe helyezte.

7. cikk

Viták rendezése

Amennyiben a jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása kapcsán két vagy több szerződő fél között vita támad, a megoldást tárgyalás, vagy a vitában részes felek számára elfogadható bármely más vitarendező eljárás révén kell keresniük.

8. cikk

Aláírás

(1) E jegyzőkönyv Genfben 1984. szeptember 28. és 1984. október 5. között, ezt követően az Egyesült Nemzetek New York-i székházában 1985. április 4-éig írható alá az Európai Gazdasági Bizottság tagállamai, valamint a Gazdasági és Szociális Tanács 1947. március 28-i 36. (IV.) sz. határozatának 8. cikke alapján az Európai Gazdasági Bizottságban tanácskozási jogállással rendelkező államok, valamint az Európai Gazdasági Bizottság szuverén tagországaiból álló olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek által, amelyek hatáskörrel bírnak az egyezményben foglalt kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokról tárgyalásokat folytatni, ilyeneket kötni és alkalmazni, feltéve, hogy az érintett államok és szervezetek az Egyezményben szerződő félként szerepelnek.

(2) E regionális gazdasági integrációs szervezetek – a hatáskörükbe tartozó kérdésekben – saját nevükben gyakorolják azokat a jogokat és teljesítik azokat a kötelezettségeket, amelyek a jegyzőkönyv szerint e szervezetek tagországait megilletik. Ilyen esetekben e szervezetek tagországai külön-külön nem gyakorolhatják e jogokat.

9. cikk

Megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1) Ezt a jegyzőkönyvet az aláíró feleknek meg kell erősíteniük, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk.

(2) E jegyzőkönyvhöz 1984. október 5-étől 8. cikk (1) bekezdésében megjelölt bármely állam vagy szervezet csatlakozhat.

(3) A megerősítő, elfogadási, jóváhagyási és csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki ellátja a letéteményes feladatát.

10. cikk

Hatályba lépés

(1) Ez a jegyzőkönyv 90 nappal az után lép hatályba, hogy

a) a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat a 8. cikk (1) bekezdésében említett, az EMEP területi hatályába tartozó államok és szervezetek közül legalább 19 letétbe helyezte, és

b) az ilyen államok és szervezetek együttes ENSZ befizetésből való részesedése meghaladta a 40 %-ot.

(2) A 8. cikk (1) bekezdésében említett minden olyan állam és szervezet esetében, amely megerősíti, elfogadja vagy jóváhagyja ezt a jegyzőkönyvet, vagy csatlakozik ahhoz, miután a fenti (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépési követelmények teljesültek, a jegyzőkönyv 90 nappal azután lép hatályba, hogy az ilyen állam vagy szervezet letétbe helyezte megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát.

11. cikk

Felmondás

(1) Az adott szerződő fél, öt évvel a jegyzőkönyv hatályba lépése után bármikor felmondhatja azt, a letéteményeshez intézett, erre vonatkozó írásos értesítéssel. A felmondás 90 nappal azután lép hatályba, hogy a letéteményes az értesítést kézhez vette.

(2) A felmondás annak hatálybalépéséig nem befolyásolja a felmondó fél pénzügyi kötelezettségeit.

12. cikk

Hiteles szövegek

E jegyzőkönyv eredeti példányát, amelynek angol, francia és orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál helyezik letétbe.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e jegyzőkönyvet alább kézjegyükkel látták el.

Kelt Genfben, az ezerkilencszáznyolcvannegyedik év szeptember havának huszonnyolcadik napján.

[1] A nemzetközi központok jelenleg a következők: a Vegyi Koordinációs Központ, a Meteorológiai Összegző Központ/Kelet, és a Meteorológiai Összegző Központ/Nyugat.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a levegőszennyező anyagok nagy távolságra történő terjedésének megfigyelésére és értékelésére irányuló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról szóló jegyzőkönyv 4. cikkében említett

A nagy távolságra jutó levegőszennyezés megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) finanszírozási költségeinek megosztásához szükséges kötelező hozzájárulások az alábbi felsorolás szerint számítandók:

| % |

Ausztria | 1,59 |

Bulgária | 0,35 |

Spanyolország | 3,54 |

Finnország | 1,07 |

Magyarország | 0,45 |

Izland | 0,06 |

Liechtenstein | 0,02 |

Norvégia | 1,13 |

Lengyelország | 1,42 |

Portugália | 0,30 |

Német Demokratikus Köztársaság | 2,74 |

Belorusz SZSZK | 0,71 |

Ukrán SZSZK | 2,60 |

Románia | 0,37 |

San Marino | 0,02 |

Szentszék | 0,02 |

Svédország | 2,66 |

Svájc | 2,26 |

Csehszlovákia | 1,54 |

Törökország | 0,60 |

Szovjetunió | 20,78 |

Jugoszlávia | 0,60 |

Az Európai Gazdasági Közösség tagállamai: | |

Németországi Szövetségi Köztársaság | 15,73 |

Belgium | 2,36 |

Dánia | 1,38 |

Franciaország | 11,99 |

Görögország | 1,00 |

Írország | 0,50 |

Olaszország | 6,89 |

Luxemburg | 0,10 |

Hollandia | 3,28 |

Egyesült Királyság | 8,61 |

Európai Gazdasági Közösség | 3,33 |

Összesen | 100,00 |

A szerződő felek felsorolásának sorrendje ebben a mellékletben kifejezetten az egyezmény végrehajtó szerve által elfogadott költség-megosztási rendszerhez kapcsolódik. Ennek megfelelően a felsorolás az EMEP finanszírozásáról szóló jegyzőkönyv sajátos eleme.

--------------------------------------------------

Top