EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(13)

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. december 13 -án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez ( HL C 306., 2007.12.17. )

OJ C 290, 30.11.2009, p. 1–8 (HU)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 290/1


HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 306., 2007. december 17. )

(2009/C 290/01)

Ez a helyesbítés a Rómában, 2009. november 27-én aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

a)

14. oldal, 1. cikk, 12. pont, új 8. cikk, második mondat

A következő szövegrész:

„Uniós polgár mindenki, aki a tagállamok valamelyikének állampolgára.”

helyesen:

„Uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára.”.

b)

26. oldal, 1. cikk, 27. pont, b) pont, i. alpont

A következő szövegrész:

„és tiszteletben tartják az Unió e területen folytatott tevékenységét.”

helyesen:

„, és tiszteletben tartják az Unió e területen folytatott tevékenységét.”.

c)

26. oldal, 1. cikk, 28. pont (a 12. cikk b) pontjának ii. alpontja)

A következő szövegrész:

„ii

az Unió …”

helyesen:

„ii.

az Unió …”

d)

31. oldal, 1. cikk, 41. pont

A következő szövegrész:

„… az alábbi 33. pontban …”

helyesen:

„… a fenti 33. pontban …”.

e)

31. oldal, 1. cikk, 42. pont

A következő szövegrész:

„… az alábbi 34. pontban …”

helyesen:

„… a fenti 34. pontban …”.

f)

38. oldal, 1. cikk, 51. pont

Az utolsó mondatot megelőzően a következő mondatot kell a szövegbe beilleszteni:

„A 34., 35., 37., 38. és 39. cikket el kell hagyni.”

g)

42. oldal, 2. cikk, 2. pont, i) pont

A következő szövegrész:

„… »az eltéréssel nem rendelkező tagállamok központi bankjait kell érteni« szövegrészek helyébe az »azon tagállamok központi bankjait kell érteni, amelyek pénzneme az euro« szöveg…”

helyesen:

„… »az eltéréssel nem rendelkező tagállamok központi bankjait kell érteni« szövegrészek helyébe az »azon tagállamok központi bankjait kell érteni, amelyek pénzneme az euro,« szöveg…”.

h)

43. oldal, 2. cikk, 3. pont

A következő szövegrész:

„… a »konzultációt követően« szövegrész után a »különleges jogalkotási eljárás keretében« szöveggel egészül:”

helyesen:

„… a »konzultációt követően« szövegrész után a »különleges jogalkotási eljárás keretében,« szöveggel egészül ki:”.

i)

49. oldal, 2. cikk, 14. pont

A következő szövegrész:

„A 3. cikk (1) bekezdése hatályát veszti. A cikk (2) bekezdés számozatlan bekezdéssé válik, …”

helyesen:

„A 3. cikk (1) bekezdése hatályát veszti. A cikk (2) bekezdése számozatlan bekezdéssé válik, …”.

j)

50. oldal, 2. cikk, 28. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„… szövegrész helyébe pedig az »e bekezdésnek« szöveg lép”

helyesen:

„… szövegrész helyébe pedig az »az e bekezdésnek« szöveg lép”.

k)

52. oldal, 2. cikk, 34. pont, b) pont, (2) bekezdés, első mondat

A következő szövegrész:

„(2) Az uniós polgárokat megilletik a Szerződésekben meghatározott jogok, és terhelik az abban megállapított kötelezettségek…”

helyesen:

„(2) Az uniós polgárokat megilletik a Szerződések által rájuk ruházott jogok, és terhelik az azokban előírt kötelezettségek…”.

l)

55. oldal, 2. cikk, 49. pont, d) pont

A következő szövegrész:

„… a »piacszervezéssel« szövegrész helyébe pedig a »piacszervezés« szöveg lép”

helyesen:

„… a »piacszervezéssel« szövegrész helyébe pedig a »piacszervezés« szöveg lép, a (2) bekezdésre való hivatkozást az újraszámozást követő, új (2) bekezdésként kell értelmezni.”.

m)

75. oldal, 2. cikk, 99. pont, d) pont

A következő szövegrész:

„a (4) bekezdésben a »a 122. és 123. cikk« szövegrész …”

helyesen:

„a (4) bekezdésben a »122. és 123. cikk« szövegrész …”.

n)

77. oldal, 2. cikk, 101. pont (a 116a. cikk (2) bekezdésének g) pontja)

A következő szövegrész:

„… árfolyampolitikai …”

helyesen:

„… árfolyam-politikai …”.

o)

82. oldal, 2. cikk, 124. pont, d) pont

A következő szövegrész:

„a (4) bekezdésből az »a Tanács« szövegrészt el kell hagyni, …”

helyesen:

„a (4) bekezdésből az », a Tanács« szövegrészt el kell hagyni, …”.

p)

83. oldal, 2. cikk, 126. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„a bevezető mondatból el kell hagyni az »a Tanács« szövegrészt;”

helyesen:

„a bevezető mondatból el kell hagyni az », a Tanács« szövegrészt;”.

q)

83. oldal, 2. cikk, 126. pont, c) pont

A következő szövegrész:

„… a francia bekezdés az elején kiegészül az »a Tanács« szöveggel”

helyesen:

„… a francia bekezdés az elején kiegészül az »a Tanács,« szöveggel”.

r)

90. oldal, 2. cikk, 153. pont

A következő szövegrész:

„A 187. cikkben az »A Tanács« szövegrész helyébe az »A Tanács a Bizottság javaslata alapján« szöveg lép,”

helyesen:

„A 187. cikkben az »A Tanács« szövegrész helyébe az »A Tanács a Bizottság javaslata alapján,« szöveg lép,”.

s)

91. oldal, 2. cikk, 155. pont

A következő szövegrész:

helyesen:

t)

97. oldal, 2. cikk, 173. pont (a 188n. cikk (6) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

A következő szövegrész:

„ii

az Uniónak …”

helyesen:

„ii.

az Uniónak …”

u)

101. oldal, 2. cikk, 179. pont, b) pont, i. alpont

A következő szövegrész:

„… szövegrész helyébe a »tagjainak valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint« …”

helyesen:

„… szövegrész helyébe az »a tagjainak valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint« …”.

v)

108. oldal, 2. cikk, 212. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„A jelenlegi harmadik albekezdés második albekezdéssé válik.”

helyesen:

„A jelenlegi harmadik és negyedik albekezdés második, illetve harmadik albekezdéssé válik.”.

w)

119. oldal, 2. cikk, 251. pont, a) és b) pont

A következő szövegrész:

„a)

az első, második és harmadik bekezdésben az »a Tanácsnak«, illetve az »a Tanács« szövegrészek helyébe az »az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak«, illetve az »az Európai Parlament és a Tanács« szöveg lép;

b)

az első bekezdésben a »Tanácsnak vagy a Bizottságnak konzultálnia kell« szövegrész helyébe a »Tanács vagy a Bizottság konzultál« szöveg lép;”

helyesen:

„a)

az első és második bekezdésben az »a Tanácsnak«, illetve az »a Tanács« szövegrész helyébe az »az Európai Parlament, a Tanács« szöveg lép, a harmadik bekezdésben pedig az »a Tanácsnak« szövegrész helyébe az »az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak« szöveg lép;

b)

az első bekezdésben a »vagy a Bizottságnak konzultálnia kell« szövegrész helyébe a »vagy a Bizottság konzultál« szöveg lép;”.

x)

131. oldal, 2. cikk, 287. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„… a »Franciaország tengerentúli megyéi« szövegrész helyébe pedig …”

helyesen:

„… a »Franciaország tengerentúli megyéi,« szövegrész helyébe pedig …”.

a)

167. oldal, 1. cikk, 5. pont, bevezető szöveg

A következő szövegrész:

„…és mellékletekben az »e szerződés«, az »e szerződés« és az »A Szerződés« kifejezések, …”

helyesen:

„…és mellékletekben az »az e szerződés«, az »e szerződés« és az »A Szerződés« kifejezések, …”.

b)

167. oldal, 1. cikk, 5. pont, a) alpont

A következő szövegrész:

„—

7. cikk,

9.1. cikk,

10.1. cikk,”

helyesen:

„—

7. cikk (első előfordulás),

10.1. cikk,”.

c)

168. oldal, 1. cikk, 8. pont

A következő szövegrész:

„A következő jegyzőkönyvekben az »Európai Közösségek Bírósága« az »Európai Bíróság« vagy az »a Bíróság«, illetve a »Bíróság« kifejezések helyébe az »az Európai Unió Bírósága«, illetve az »Európai Unió Bírósága« kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakja lép:”

helyesen:

„A következő jegyzőkönyvekben az »Európai Közösségek Bírósága«, az »Európai Bíróság« vagy az »a Bíróság«, illetve a »Bíróság« kifejezések, illetve azok toldalékolt alakjai helyébe az »az Európai Unió Bírósága«, illetve az »Európai Unió Bírósága« kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakja lép:”.

d)

171. oldal, 1. cikk, 10. pont, j) pont

A következő szövegrész:

„a 24. cikk második bekezdésébe az »és intézményeket« szövegrész helyébe a »valamint intézményeket, szerveket és hivatalokat« szöveg lép;”

helyesen:

„a 24. cikk második bekezdésében az »és intézményeket« szövegrész helyébe a », valamint intézményeket, szerveket és hivatalokat« szöveg lép;”.

e)

172. oldal, 1. cikk, 10. pont, q) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„… szövegrész helyébe az »amíg a fenti szabályok elfogadásra nem kerülnek« szöveg a második mondat helyébe pedig …”

helyesen:

„… szövegrész helyébe az »amíg a fenti szabályok elfogadásra nem kerülnek« szöveg, a második mondat helyébe pedig …”.

f)

172. oldal, 1. cikk, 10. pont, r) pont

A következő szövegrész:

„a jegyzőkönyv első melléklete …”

helyesen:

„a jegyzőkönyv I. melléklete …”.

g)

172. oldal, 1. cikk, 11. pont, c) pont

A következő szövegrész:

„az 1.1. cikk két tagmondata két számozatlan albekezdéssé válik. Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép: …; a második albekezdés elején a »Feladataikat és tevékenységüket« szövegrész helyébe az »A KBER és az EKB feladatait és tevékenységét« szöveg lép;”

helyesen:

„az 1.1. cikk számozatlanná, jelenlegi két tagmondata pedig két számozatlan bekezdéssé válik. Az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép: …; a második bekezdés elején a »Feladataikat és tevékenységüket« szövegrész helyébe az »A KBER és az EKB feladatait és tevékenységét« szöveg, a »végzik« szövegrész helyébe pedig a »végzi« szöveg lép;”.

h)

172. oldal, 1. cikk, 11. pont, f) pont

A következő szövegrész:

„… helyébe az »említett szerződés 188o. cikke« szöveg …”

helyesen:

„… helyébe az »az említett szerződés 188o. cikke« szöveg …”.

i)

173. oldal, 1. cikk, 11. pont, i) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„… harmadik francia bekezdésében az »NKB-elnökök« szövegrész helyébe a »nemzeti központi bankok elnökei« szöveg lép; a harmadik albekezdésben a »10.3 és 10.6. cikk, illetve a 41.2. cikk« szövegrész helyébe a »10.3, illetve a 40.2. és 40.3. cikk« szöveg lép;”

helyesen:

„… harmadik francia bekezdésében az »az NKB-elnökök« szövegrész helyébe az »a nemzeti központi bankok elnökei« szöveg lép; a harmadik albekezdésben a »10.3. és 10.6. cikk, illetve a 41.2. cikk« szövegrész helyébe a »10.3., illetve a 40.2. és 40.3. cikk« szöveg lép;”.

j)

173. oldal, 1. cikk, 11. pont, j) pont

A következő szövegrész:

„… az »az Európai Tanács minősített többséggel« szöveg lép;”

helyesen:

„… az »az Európai Tanács minősített többséggel« szöveg, a »nevezik ki« szövegrész helyébe pedig a »nevezi ki« szöveg lép;”.

k)

173. oldal, 1. cikk, 11. pont, u) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„a szövegbe a következő 40.2. cikkel egészül ki, …”

helyesen:

„a szöveg a következő 40.2. cikkel egészül ki, …”.

l)

173. oldal, 1. cikk, 11. pont, u) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„… szövegrész helyébe az »euróhoz viszonyított« szöveg lép;”

helyesen:

„… szövegrész helyébe az »az euróhoz viszonyított« szöveg lép;”.

m)

174. oldal, 1. cikk, 11. pont, w) pont

A következő szövegrész:

„… a 42.3. cikként újraszámozott 43.3. cikkből az »alatt az eltéréssel nem rendelkező tagállamokat kell érteni« szövegrészt”;

helyesen:

„… a 42.3. cikként újraszámozott 43.3. cikkből az »az eltéréssel nem rendelkező tagállamokat kell érteni« szövegrészt”.

n)

174. oldal, 1. cikk, 12. pont, c) pont

A következő szövegrész:

„c)

az 1. cikk második bekezdését el kell hagyni;”

helyesen:

„c)

az 1. cikk első bekezdésében a mondat második felében az »e szerződés« szövegrész helyébe az »a Szerződések« szöveg lép, az 1. cikk második bekezdését pedig el kell hagyni;”.

o)

177. oldal, 1. cikk, 12. pont, p) pont, iv. alpont

A következő szövegrész:

„a (6) bekezdésben a »projektet« szövegrész helyébe …”

helyesen:

„a (6) bekezdésben a »projektet« szövegrészek helyébe …”.

p)

178. oldal, 1. cikk, 12. pont, p) pont, v. alpont

A következő szövegrész:

„7. Hitelnyújtási tevékenységét …”

helyesen:

„(7) Hitelnyújtási tevékenységét …”.

q)

178. oldal, 1. cikk, 12. pont, s) pont

A következő szövegrész:

„… a (3) bekezdésben pedig a »a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal …«”

helyesen:

„… a (3) bekezdésben pedig az »a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal …«”.

r)

181. oldal, 1. cikk, 16. pont, f) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„a bekezdés a következő új második mondattal egészül ki: …”

helyesen:

„a pont a következő új második mondattal egészül ki: …”.

s)

182. oldal, 1. cikk, 18. pont, b) pont, iv. alpont

A következő szövegrész:

„a negyedik preambulumbekezdéssé váló ötödik preambulumbekezdésben az »a fenti megállapodásoknak nem részesei, és azokat nem írták alá;« szövegrész helyébe a »nem részesei a schengeni vívmányok minden egyes rendelkezésének« szöveg, az »ezeknek a megállapodásoknak egyes vagy valamennyi rendelkezését elfogadják« szövegrész helyébe pedig az »e vívmányok más rendelkezéseit teljesen vagy részben elfogadják;« szöveg lép;”

helyesen:

„a negyedik preambulumbekezdéssé váló ötödik preambulumbekezdésben az »a fenti megállapodásoknak nem részesei, és azokat nem írták alá« szövegrész helyébe a »nem részesei a schengeni vívmányok minden egyes rendelkezésének« szöveg, az »ezeknek a megállapodásoknak egyes vagy valamennyi rendelkezését elfogadják« szövegrész helyébe pedig az »e vívmányok más rendelkezéseit teljesen vagy részben elfogadják« szöveg lép;”.

t)

185. oldal, 1. cikk, 20. pont, e) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„a cikk szövege a második albekezdés után a következő új albekezdéssel egészül ki:”

helyesen:

„a cikk szövege a második albekezdés után a következő új albekezdésekkel egészül ki:”.

u)

186. oldal, 1. cikk, 20. pont, j) pont

A következő szövegrész:

„a 6. cikkben az »Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe« szövegrész helyébe az »Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének IV. címe« szöveg, az »ennek a szerződésnek a megfelelő rendelkezéseit, így a 68. cikket is,« szövegrész helyébe pedig »»a Szerződések megfelelő rendelkezéseit« szöveg lép;”

helyesen:

„a 6. cikkben az »ennek a szerződésnek a megfelelő rendelkezéseit, így a 68. cikket is,« szövegrész helyébe az »a Szerződések megfelelő rendelkezéseit« szöveg lép;”.

v)

186. oldal, 1. cikk, 20. pont, l) pont

A következő szövegrész:

„a 7. cikkben az »A 3. és 4. cikk« szövegrész helyébe az »A 3., 4. és 4a. cikk« szöveg, a »schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvet« szövegrész helyébe pedig az »Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet« szöveg lép.”

helyesen:

„a 7. cikkben az »A 3. és 4. cikk« szövegrész helyébe az »A 3., 4. és 4a. cikk« szöveg, az »a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvet« szövegrész helyébe pedig az »az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet« szöveg lép.”.

w)

186. oldal, 1. cikk, 20. pont, n) pont (9. cikk)

A következő szövegrész:

„… szerződés 61h. cikk vonatkozásában …”

helyesen:

„… szerződés 61h. cikke vonatkozásában …”.

x)

189. oldal, 1. cikk, 21. pont, l) pont (új melléklet, 2. cikk, harmadik mondat)

A következő szövegrész:

„… nem érintik sem közösségi vívmányokat sem az uniós vívmányokat, …”

helyesen:

„… nem érintik sem a közösségi vívmányokat, sem az uniós vívmányokat, …”.

y)

191. oldal, 1. cikk, 22. pont, a) pont, iv. pont

A következő szövegrész:

„a negyedik preambulumbekezdéssé váló harmadik preambulumbekezdésben a »6. cikke (1) bekezdésének« szövegrész helyébe a »1a. cikkének« szöveg lép;”

helyesen:

„a negyedik preambulumbekezdéssé váló harmadik preambulumbekezdésben a »6. cikkének (1) bekezdésében« szövegrész helyébe az »1a. cikkében« szöveg lép;”.

z)

192. oldal, 1. cikk, 24. pont

A következő szövegrész:

„A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv …”

helyesen:

„A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben …”.

aa)

192. oldal, 1. cikk, 25. pont

A következő szövegrész:

„A Franciaországról szóló jegyzőkönyvből »a tengerentúli területein« …”

helyesen:

„A Franciaországról szóló jegyzőkönyvben az »a tengerentúli területein« …”.

ab)

193. oldal, 1. cikk, 28. pont

A következő szövegrész:

„Az a tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről szóló jegyzőkönyv …”

helyesen:

„A tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről szóló jegyzőkönyv …”.

ac)

194. oldal, 1. cikk, 33. pont, c) pont, ii. alpont

A következő szövegrész:

„…szövegrész helyébe »A Tanács a Bizottság javaslata alapján« …”

helyesen:

„…szövegrész helyébe az »A Tanács a Bizottság javaslata alapján« …”.

ad)

200. oldal, 3. cikk (az EAK-Szerződés új 106a. cikkének (2) bekezdése)

A következő szövegrész:

„…az (1) bekezdésben említett rendelkezéseknek …”

helyesen:

„…az (1) bekezdésben említett rendelkezésekben …”.

ae)

200. oldal, 7. cikk, (1) bekezdés

A következő szövegrész:

„(1)

Az EAK-Szerződés 38. cikkének harmadik bekezdésében, illetve 82. cikkének harmadik bekezdésében az »a 141. és 142. cikktől«, …”

helyesen:

„(1)

Az EAK-Szerződés 38. cikkének harmadik bekezdésében, illetve 82. cikkének negyedik bekezdésében az »a 141. és 142. cikktől«, …”.

af)

200. oldal, 7. cikk, (2) bekezdés

A következő szövegrész:

„Az EAK-Szerződés 171. cikkének (2) bekezdésében és 176. cikkének (3) bekezdésében az »a 183. cikk« szövegrész helyébe az »az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikke« szöveg lép.”

helyesen:

„Az EAK-Szerződés 171. cikkének (2) bekezdésében és 176. cikkének (3) bekezdésében az »a 183. cikk szerinti«, illetve az »a 183. cikk« szövegrész helyébe az »az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikke szerint«, illetve az »az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikke« szöveg lép.”.

ag)

200. oldal, 7. cikk, (4) bekezdés

A 2. jegyzőkönyv 7. cikke a következő, új (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4) bekezdés számozása pedig (5) bekezdésre változik:

„(4)

Az EAK-Szerződés 198. cikke negyedik bekezdésének c) pontjában az 5»az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. melléklete« szövegrész helyébe az »az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. melléklete« szöveg lép.”

207. oldal, korábbi számozás az Európai Unióról szóló szerződésben a VI. címnek megfelelően, (16) lábjegyzet

A következő szövegrész:

„A hatályos EU-Szerződésnek a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó VI. címét az EUMSz. IV. címe 1., 4. és 5. fejezetének rendelkezései váltják fel.”

helyesen:

„A hatályos EU-Szerződésnek a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó VI. címét az EUMSz. harmadik része V. címeként újraszámozott IV. címe 1., 4. és 5. fejezetének rendelkezései váltják fel.”.

220. oldal, új számozás az Európai Unió működéséről szóló szerződésben

A következő szövegrész:

„INTÉZMÉNYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDELKEZÉSEK”

helyesen:

„INTÉZMÉNYI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK”.


Top