EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(04)

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez ( HL C 306., 2007.12.17. )

HL C 111., 2008.5.6, p. 56–60 (DE, LV, HU)

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/56


HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 306., 2007. december 17. )

(2008/C 111/18)

Ez a helyesbítés a Rómában, 2008. április 30-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

1.   AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAI

a)

13. oldal, 1. cikk, 9. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„… a »megsérti az 1a. cikkben említett értékeket« szöveg, az »az e szerződés« szövegrész helyébe pedig az »a Szerződések« szöveg lép;”

helyesen:

„… a »megsérti az 1a. cikkben említett értékeket« szöveg, az »az e szerződés« szövegrész, illetve az »e szerződés« szövegrész helyébe pedig az »a Szerződések« szöveg lép;”.

b)

22. oldal, 1. cikk, 22. pont (a 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése)

A következő szövegrész:

„… és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280a. és 280i. cikkében megállapított korlátokon belül ….”

helyesen:

„… és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280a-280i. cikkében megállapított korlátokon belül ….”.

c)

42. oldal, 2. cikk, 2. pont, c) pont

A következő szövegrész:

„c)

az »A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően«, illetve az »a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében«, illetve az »az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép, az »a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe pedig az »a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép;”

helyesen:

„c)

az »A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően«, illetve az »a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« és az »a Tanács a 251. cikkben említett eljárásnak megfelelően«, szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében«, illetve az »az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép, az »a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe pedig az »a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg, továbbá az »a 251. cikkben megállapított eljárást« szövegrész helyébe az »a rendes jogalkotási eljárást« szöveg lép;”.

d)

43. oldal, 2. cikk, 4. pont, harmadik bekezdés, első francia bekezdés

A következő szövegrész:

„–

213. cikk, (2) bekezdés, utolsó albekezdés, harmadik mondat,”

helyesen:

„–

213. cikk, jelenlegi (2) bekezdés, utolsó albekezdés, harmadik mondat,”.

e)

45. oldal, 2. cikk, 8. pont, második bekezdés

A következő szövegrész:

„–

97b. cikk:”

helyesen:

„–

a 97b. cikké váló 4. cikk:”.

f)

51. oldal, 2. cikk, 33. pont

A következő szövegrész:

„A szöveg egy 16e. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; a (2) bekezdésben az …”

helyesen:

„A szöveg egy 16e. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; az (1) bekezdésben az »a szerződés« szövegrész helyébe az »a Szerződések« szöveg lép, a (2) bekezdésben az …”.

g)

56. oldal, 2. cikk, 54. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„a)

az (1) bekezdésben az »elismerése« szövegrész helyébe az »elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása« szöveg lép;”

helyesen:

„a)

az (1) bekezdésben az »A Tanács« szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács« szöveg, az »elismerése« szövegrész helyébe pedig az »elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása« szöveg lép;”.

h)

76. oldal, 2. cikk, 101. pont (a 116a. cikk (2) bekezdésének e) pontja)

A következő szövegrész:

„e)

az Európai Központi Bank jogi aktusai (100. cikk),”

helyesen:

„e)

az Európai Központi Bank jogi aktusai (110. cikk),”.

i)

80. oldal, 2. cikk, 106. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„a)

az (1) bekezdésben az »érintett tagállam« szövegrész helyébe az »eltéréssel rendelkező tagállam« szöveg lép;”

helyesen:

„a)

az (1) bekezdésben az »egy tagállamban« szövegrészt el kell hagyni, és az »érintett tagállam« szövegrész helyébe az »eltéréssel rendelkező tagállam« szöveg lép;”.

j)

99. oldal, 2. cikk, 174. pont, c) pont

A c) pont a végén a következő szöveggel egészül ki:

„, a második albekezdést el kell hagyni;”

k)

108. oldal, 2. cikk, 213. pont

A következő szövegrész:

„A 229a. cikkben az »a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően« szövegrész helyébe az »a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően« szöveg …”

helyesen:

„A 229a. cikkben az »a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangú határozattal« szövegrész helyébe az »a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag« szöveg …”.

l)

109. oldal, 2. cikk, 216. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„az első albekezdésben …;”

helyesen:

„az első bekezdésben …”.

m)

111. oldal, 2. cikk, 224. pont (241. cikk)

A következő szövegrész:

„A 230. cikk ötödik bekezdésében megállapított határidő …”

helyesen:

„A 230. cikk hatodik bekezdésében megállapított határidő …”

n)

112. oldal, 2. cikk, 231. pont

A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

a (7) bekezdésként újraszámozott (8) bekezdésben az »Ugyanilyen többséggel határoz meg« szövegrész helyébe a »Meghatároz továbbá« szöveg lép.”

o)

112. oldal, 2. cikk, 232. pont

A következő szövegrész:

„A 248. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »valamennyi szerv« szövegrész helyébe a »valamennyi szerv, illetve hivatal« szöveg, a (3) bekezdés második és harmadik albekezdésében a »kezelő szervek« szövegrész helyébe pedig a »kezelő szervek, illetve hivatalok«, szöveg lép.”

helyesen:

„A 248. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »valamennyi szerv« szövegrész helyébe a »valamennyi szerv, illetve hivatal« szöveg, a (3) bekezdés első és második albekezdésében a »kezelő szervek« szövegrész helyébe pedig a »kezelő szervek, illetve hivatalok«, szöveg lép.”

p)

113. oldal, 2. cikk, 233. pont

A következő szövegrész:

A 2. fejezet címsorának helyébe a következő címsor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI, ELFOGADÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK”.

helyesen:

A 2. fejezet címsorának helyébe a következő címsor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI, AZ ELFOGADÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK”.

q)

125. oldal, 2. cikk, 266. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„… a »minősített többséggel« szövegrész helyébe pedig a »minősített többséggel, a 279. cikk értelmében elfogadott rendeletnek megfelelően« szöveg lép, …”

helyesen:

„… a »minősített többséggel« szövegrész helyébe pedig a »a 279. cikk értelmében elfogadott rendeletnek megfelelően« szöveg lép, …”.

r)

127. oldal, 2. cikk, 274. pont (279b. cikk)

A következő szövegrész:

„Az e fejezetben említett költségvetési eljárások keretében …”

helyesen:

„Az e címben említett költségvetési eljárások keretében …”.

s)

133. oldal, 2. cikk, 293. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„b)

a (2) bekezdés (1) bekezdésként újraszámozott első albekezdésében az »E szerződés rendelkezéseit« szövegrész helyébe az »E szerződés rendelkezéseit a 299. cikknek megfelelően« szöveg lép …”

helyesen:

„b)

a (2) bekezdés (1) bekezdésként újraszámozott első albekezdésében az »E szerződés rendelkezéseit« szövegrész helyébe az »A Szerződések rendelkezéseit a 299. cikknek megfelelően« szöveg lép …”.

t)

133. oldal, 2. cikk 295. pont (313a. cikk)

A következő szövegrész:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikkének rendelkezéseit …”

helyesen:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 53. cikkének (1) rendelkezéseit …”

2.   A LISSZABONI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYVEK

a)

166. oldal, 1. cikk, 4. pont, b) pont

A szövegbe a következő új második francia bekezdést kell beilleszteni:

„–

7. cikk (második előfordulás)”.

b)

174. oldal, 1. cikk, 11. pont, w) pont

A következő szövegrész:

„… a 42.4 cikként újraszámozott 43.4 cikkben a »10.1.« szövegrész helyébe a »10.2.« szöveg lép”;

helyesen:

„… a 42.4 cikként újraszámozott 43.4 cikkben a »10.1.« szövegrész helyébe a »10.2.« szöveg lép; a 42.6. cikként újraszámozott 43.6. cikkben az »az eltéréssel nem rendelkező« szövegrész helyébe az »azon« szöveg, a »cikkben« szövegrész helyébe pedig a »cikkben, amelyek pénzneme az euro« szöveg lép;”.

c)

174. oldal, 1. cikk, 11. pont, aa) pont

A következő szövegrész:

„aa)

a 49. cikként újraszámozott 52. cikkben az »Az árfolyamok« szövegrész helyébe »Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 116a. cikkének (3) bekezdésével összhangban az árfolyamok« szöveg lép;”

helyesen:

„aa)

a 49. cikként újraszámozott 52. cikk címében a »Közösségi pénznemekben denominált« szövegrész helyébe »A tagállamok pénznemeiben denominált« szöveg lép, a cikk szövegében pedig az »Az árfolyamok« szövegrész helyébe »Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 117a. cikkének (3) bekezdésével összhangban az árfolyamok« szöveg lép;”.

d)

175. oldal, 1. cikk, 12. pont, h) pont, i. alpont

A következő szövegrész:

„i.

a (2) bekezdés szövege helyébe”

helyesen:

„i.

a (2) bekezdés első albekezdésének szövege helyébe”

e)

180. oldal, 1. cikk, 15. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„b)

az első preambulumbekezdésben »a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történő átmenetről szóló határozatok meghozatalakor« szövegrész helyébe a »az eltéréssel rendelkező tagállamok eltérésének megszüntetéséről szóló határozatok meghozatalakor« szöveg lép;”

helyesen:

„b)

az első preambulumbekezdésben az »e szerződés 121. cikkének (1) bekezdésében említett« szövegrész helyébe »Európai Unió működéséről szóló szerződés 117a. cikkében említett«, az »a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történő átmenetről szóló határozatok meghozatalakor« szövegrész helyébe pedig a »az eltéréssel rendelkező tagállamok eltérésének megszüntetéséről szóló határozatok meghozatalakor« szöveg lép;”

f)

181. oldal, 1. cikk, 15. pont, d) pont

A következő szövegrész:

„d)

a 6. cikkből az »az EMI-vel vagy« szövegrészt el kell hagyni;”

helyesen:

„d)

a 6. cikkből az »– az esettől függően –« és az »az EMI-vel vagy« szövegrészt el kell hagyni;”

g)

187. oldal, 1. cikk, 21. pont, i. alpont, első új preambulumbekezdés

A következő szövegrész:

„…, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségben biztosítsa a közösségi vívmányok integritását,”

helyesen:

„…, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségben biztosítsa a vívmányok integritását,”.

h)

187. oldal, 1. cikk, 21. pont, d) pont (2. cikk)

A következő szövegrész:

„… továbbá nem képezik részét a közösségi jognak annyiban, amennyiben ezeket Dániára kell alkalmazni.”

helyesen:

„továbbá nem képezik részét az uniós jognak annyiban, amennyiben ezeket Dániára kell alkalmazni …”.

i)

188. oldal, 1. cikk, 21. pont, i) pont

A következő szövegrész:

„a szöveg a »III. RÉSZ« címsor egy 6. cikkel egészül ki, amely a 4. cikk szövegét veszi át;”

helyesen:

„a szöveg a »III. RÉSZ« címsor után egy 6. cikkel egészül ki, amely a 4. cikk szövegét veszi át;”.

j)

193. oldal, 1. cikk, 27. pont

A következő szövegrész:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkéről szóló jegyzőkönyv rendelkező részéből …”

helyesen:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkéről szóló jegyzőkönyv első preambulumbekezdésében az »Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és (3) bekezdésének« szövegrész helyébe az »Európai Unióról szóló szerződés 28a. cikke (2) bekezdésének« szöveg lép, valamint a rendelkező részéből …”

k)

194. oldal, 1. cikk

A szöveg a következő ponttal egészül ki:

„MELLÉKLETEK

34.

I. melléklet, 22. pont, az ex 22 08, ex 22 09 bejegyzések melletti oszlopban az »Az e szerződés I. mellékletében« szövegrész helyébe »Az I. mellékletben« szöveg lép.”

3.   A LISSZABONI SZERZŐDÉS 5. CIKKÉBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK

Az Európai Unióról szóló szerződés

206. oldal, korábbi számozás az Európai Unióról szóló szerződésben a 47. cikkre vonatkozóan

A következő szövegrész:

„47. cikk (áthelyezve)”

helyesen:

„47. cikk (felváltva)”.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

a)

212. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, számozás a Lisszaboni Szerződésben

A következő szövegrész:

helyesen:

b)

214. oldal, új számozás az Európai Unió működéséről szóló szerződésben

A következő szövegrész:

„294. cikk”

helyesen:

„284. cikk”.

c)

228. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, a 63. cikk 1. és 2. pontjára, valamint 64. cikk (2) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet

A következő szövegrész:

„Az EK-Szerződés 63. cikke 1. és 2. pontját az EUMSz. 63. cikkének (1) és (2) bekezdése, az EK-Szerződés 64. cikke (2) bekezdését pedig az EUMSz. 63. cikkének (3) bekezdése váltja fel.”

helyesen:

„Az EK-Szerződés 63. cikke 1. és 2. pontját az EUMSz. (78. cikként újraszámozott) 63. cikkének (1) és (2) bekezdése, az EK-Szerződés 64. cikke (2) bekezdését pedig az EUMSz. (78. cikként újraszámozott) 63. cikkének (3) bekezdése váltja fel.”

d)

229. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, a 178. cikkre vonatkozó lábjegyzet

A következő szövegrész:

„E cikket, tartalmát tekintve, az EUMSz. 188d. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata váltja fel.”

helyesen:

„E cikket, tartalmát tekintve, az EUMSz. (208. cikként újraszámozott) 188d. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata váltja fel.”.


(1)  A Szerződés közzétett változatában (HL C 306., 2007.12.17.) található hiba. Az aláírt Szerződés szövege (CIG 14/07-es dokumentum, 2007.12.3.) helyes.


Top