EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(08)

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez ( HL C 306., 2007.12.17. )

OJ C 378, 23.12.2011, p. 3–6 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2011-12-23/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 378/3


HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 306., 2007. december 17. )

2011/C 378/02

Ez a helyesbítés a Rómában, 2011. december 2-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

1.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításai

a)

11. oldal, 1. cikk, 4. pont, a módosított 2. cikk (4) bekezdése

A következő szövegrész:

„(4)   Az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek fizetőeszköze az euro.”

helyesen:

„(4)   Az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek pénzneme az euro.”

b)

19. oldal, 1. cikk, 17. pont, az új 9c. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdése

A következő szövegrész:

„A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külső tevékenységét, és gondoskodik tevékenységeinek összhangjáról.”

helyesen:

„A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külső tevékenységét, és gondoskodik az Unió tevékenységeinek összhangjáról.”

c)

20. oldal, 1. cikk, 18. pont, az új 9d. cikk (6) bekezdésének c) pontja

A következő szövegrész:

„c)

a Bizottság tagjai közül – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mellett – további alelnököket nevez ki.”

helyesen:

„c)

a Bizottság tagjai közül – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kivételével – kinevezi a Bizottság alelnökeit.”

d)

20. oldal, 1. cikk, 18. pont, az új 9d. cikk (6) bekezdésének utolsó albekezdése, második mondat

A következő szövegrész:

„Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, amennyiben az elnök erre a 9e. cikk (1) bekezdésének megfelelően felhívja, benyújtja lemondását.”

helyesen:

„Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, amennyiben az elnök erre felhívja, a 9e. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárással összhangban benyújtja lemondását.”

e)

20. oldal, 1. cikk, 18. pont, az új 9d. cikk (7) bekezdésének második albekezdése, első mondat

A következő szövegrész:

„A Tanács a megválasztott elnökkel közös megegyezésben elfogadja az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a Bizottság tagjaivá kíván kinevezni.”

helyesen:

„A Tanács a megválasztott elnökkel közös megegyezésben elfogadja az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni.”

f)

24. oldal, 1. cikk, 24. pont, az új 10b. cikk (2) bekezdése

A következő szövegrész:

„(2)   A közös kül- és biztonságpolitika terén az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a külkapcsolatok egyéb területein pedig a Bizottság közös javaslatokat terjeszthet a Tanács elé.”

helyesen:

„(2)   A közös kül- és biztonságpolitika terén az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a külkapcsolatok egyéb területein pedig a Bizottság együttes javaslatokat terjeszthet a Tanács elé.”

g)

40. oldal, 1. cikk, 57. pont, b) pont, az EUSZ 49. cikke első bekezdése második mondatának módosítása

A következő szövegrész:

„b)

a második mondatban a »Kérelmét a Tanácshoz kell benyújtania« szövegrész helyébe az »A kérelemről értesíteni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. A kérelmező államnak a kérelmet a Tanácshoz kell benyújtania« szöveg, a »hozzájárulását« szövegrész helyébe pedig a »egyetértését« szöveg, az »egyhangúlag« szövegrész helyébe pedig a »tagjainak többségével« szöveg lép;”

helyesen:

„b)

a második mondatban a »Kérelmét a Tanácshoz kell benyújtania« szövegrész helyébe az »A kérelemről értesíteni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. A kérelmező államnak a kérelmet a Tanácshoz kell benyújtania« szöveg lép, az »abszolút« szövegrészt el kell hagyni, a »hozzájárulását« szövegrész helyébe pedig az »egyetértését« szöveg lép;”

h)

47. oldal, 2. cikk, 12. pont, az új I. cím 2b. cikke (1) bekezdésének c) pontja

A következő szövegrész:

„c)

monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro,”

helyesen:

„c)

monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek pénzneme az euro,”

i)

49. oldal, 2. cikk, 17. pont, az új 5a. cikk

A következő szövegrész:

„Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”

helyesen:

„Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”

j)

75. oldal, 2. cikk, a 100. pontot megelőző szakaszcím

A következő szövegrész:

helyesen:

k)

76. oldal, 2. cikk, 100. pont, az új 3A. fejezet 115b. cikke

A következő szövegrész:

„Az azon tagállamok minisztereinek találkozóira vonatkozó szabályokat, amelyek hivatalos pénzneme az euro, az eurocsoportról szóló jegyzőkönyv állapítja meg.”

helyesen:

„Az azon tagállamok minisztereinek találkozóira vonatkozó szabályokat, amelyek pénzneme az euro, az eurocsoportról szóló jegyzőkönyv állapítja meg.”

l)

78. oldal, 2. cikk, 102. pont, b) pont, ii. alpontja, az új 117a. cikk (2) bekezdésének új második albekezdése, első mondat

A következő szövegrész:

„A Tanács az azon tagállamait képviselő tagjai minősített többséggel elfogadott ajánlásának kézhezvételét követően határoz, amelyeknek pénzneme az euro.”

helyesen:

„A Tanács az azon tagállamait képviselő tagjai minősített többséggel elfogadott ajánlásának kézhezvételét követően határoz, amelyek pénzneme az euro.”

m)

96. oldal, 2. cikk, 169. pont, az új 188k. cikk (1) bekezdésének első mondata

A következő szövegrész:

„(1)   Ha az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerint elfogadott valamely határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok részbeni vagy teljes megszakítását vagy korlátozását írja elő, a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság által előterjesztett közös javaslat alapján, minősített többséggel elfogadja a szükséges intézkedéseket. (…)”

helyesen:

„(1)   Ha az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerint elfogadott valamely határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok részbeni vagy teljes megszakítását vagy korlátozását írja elő, a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság által előterjesztett együttes javaslat alapján, minősített többséggel elfogadja a szükséges intézkedéseket. (…)”

n)

104. oldal, 2. cikk, 191. pont, a módosított 205. cikk (2) bekezdésének a végén

A következő szövegrész:

„, a minősített többséghez a Tanács tagjai legalább 72 %-ának egyben az Unió népességének legalább 65 %-át kitevő tagállamokat képviselő szavazata szükséges.”

helyesen:

„, a minősített többséghez a Tanács tagjai legalább 72 %-ának a szavazata szükséges, akik egyben az Unió népességének legalább 65 %-át kitevő tagállamokat képviselik.”

o)

104. oldal, 2. cikk, 191. pont, a módosított 205. cikk (3) bekezdésének a) pontja

A következő szövegrész:

„a)

A minősített többséghez a szavazásban részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 55 %-ának egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő tagállamokat képviselő szavazata szükséges.”

helyesen:

„a)

A minősített többséghez a szavazásban részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 55 %-ának a szavazata szükséges, akik egyben ezen tagállamok népességének legalább 65 %-át képviselik.”

p)

104. oldal, 2. cikk, 191. pont, a módosított 205. cikk (3) bekezdésének b) pontja végén

A következő szövegrész:

„, a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő tagállamokat képviselő szavazata szükséges.”

helyesen:

„, a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának a szavazata szükséges, akik egyben ezen tagállamok népességének legalább 65 %-át képviselik.”

q)

109. oldal, 2. cikk, 214. pont c) pont, a 230. cikk negyedik bekezdésének módosítása

A következő szövegrész:

„Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett feltételek mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem tartalmaznak végrehajtási intézkedéseket.”

helyesen:

„Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett feltételek mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem vonnak maguk után végrehajtási intézkedéseket.”

r)

111. oldal, 2. cikk, 227. pont, az új 4a. szakasz, az új 245a. cikk (1) bekezdésének második mondata

A következő szövegrész:

„Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek hivatalos pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert alkotják.”

helyesen:

„Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyek pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert alkotják.”

s)

112. oldal, 2. cikk, 228. pont, az új 4a. szakasz, az új 245b. cikk (1) bekezdésében

A következő szövegrész:

„azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelyek hivatalos pénzneme az euro”

helyesen:

„azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelyek pénzneme az euro”

t)

117. oldal, 2. cikk, 239. pont, b) pont, a módosított 251. cikk (15) bekezdésének második albekezdése

A következő szövegrész:

„Az eljárás folyamán az Európai Parlament és a Tanács kikérhetik a Bizottság véleményét, amely véleményt a Bizottság saját kezdeményezésére is kiadhat. A Bizottság, amennyiben szükségesnek ítéli, a (11) bekezdésnek megfelelően részt vesz az egyeztetőbizottságban is.”

helyesen:

„Az eljárás folyamán az Európai Parlament vagy a Tanács kikérheti a Bizottság véleményét, amely véleményt a Bizottság saját kezdeményezésére is kiadhat. A Bizottság, amennyiben szükségesnek ítéli, a (11) bekezdésnek megfelelően részt vehet az egyeztetőbizottságban is.”

2.

A Lisszaboni Szerződéshez csatolandó jegyzőkönyvek

1.

jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek módosításáról

a)

172. oldal, 1. cikk, 11. pont, i) pont, i. alpont, a 10.1. cikkben

A következő szövegrész:

„azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelyek hivatalos pénzneme az euro.”

helyesen:

„azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelyek pénzneme az euro.”

b)

173. oldal, 1. cikk, 11. pont, u) pont, ii. alpont, az új 40.2. cikk

A következő szövegrész:

„40.2.   A Tanács az Európai Központi Bank ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően, vagy a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határozattal egyhangúlag módosíthatja a 10.2 cikket. (…)”

helyesen:

„40.2.   Az Európai Tanács az Európai Központi Bank ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően, vagy a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határozattal egyhangúlag módosíthatja a 10.2 cikket. (…)”

3.

Záróokmány

A Szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvekre vonatkozó nyilatkozatok

265. oldal, 49. Nyilatkozat Olaszországról, negyedik bekezdés vége

A következő szövegrész:

„, különösen azt, hogy megfelelő módon használják fel az Európai Befektetési Bank és az Európai Szociális Alap forrásait;”

helyesen:

„, különösen azt, hogy megfelelő módon használják fel az Európai Beruházási Bank és az Európai Szociális Alap forrásait;”


Top