EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003T/TXTR(05)

Helyesbítő jegyzőkönyv a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-án Athénban aláírt szerződéshez (HL L 236., 2003.9.23.) (Magyar nyelvű különkiadás, 2003. szeptember 23.)

OJ L 150, 7.6.2016, p. 6–9 (LV)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 4–5 (SL)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 4–6 (HU)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 3–7 (SK)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 3–5 (ET)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 2–2 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/corrigendum/2016-06-07/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/4


Helyesbítő jegyzőkönyv a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-án Athénban aláírt szerződéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 236., 2003. szeptember 23. )

(Magyar nyelvű különkiadás, 2003. szeptember 23.)

Ez a helyesbítés a Rómában 2016. május 20-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

A csatlakozási szerződéshez csatolt elsődleges jog szövegének helyesbítései:

1.

Szerződés az Európai Unióról (Maastricht, 1992) II. cím, G. cikk, 52. pont, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 172. cikkének módosítása:

A következő szövegrész:

„Az Európai Parlament és a Tanács által közösen, illetve a Tanács által e szerződés rendelkezéseinek értelmében elfogadott rendeletek a bennük előírt szankciók tekintetében teljes körű mérlegelési jogkört ruházhatnak a Bíróságra.”;

helyesen:

„Az Európai Parlament és a Tanács által közösen, illetve a Tanács által e szerződés rendelkezéseinek értelmében elfogadott rendeletek a bennük előírt szankciók tekintetében korlátlan felülvizsgálati jogkört ruházhatnak a Bíróságra.”.

2.

Amszterdami Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról (Amszterdam, 1997) 2. cikk, 26. pont, az Európai Közösséget létrehozó szerződés új 129. cikkének beiktatása:

A következő szövegrész:

„… biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.”;

helyesen:

„… biztosítani kell az emberi egészség védelmének magas szintjét.”.

3.

Nizzai szerződés az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról (Nizza, 2001):

Jegyzőkönyv a Bíróság alapokmányáról

a)

13. cikk, első bekezdés:

A következő szövegrész:

„a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek előkészítő vizsgálataiban való részvétellel”;

helyesen:

„a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek előkészítésében való részvétellel”.

b)

17. cikk, második bekezdés:

A következő szövegrész:

„A három vagy öt bíróból álló tanácsok határozatai csak akkor érvényesek, ha azok meghozatalában három bíró vett részt.”;

helyesen:

„A három vagy öt bíróból álló tanácsok határozatai csak akkor érvényesek, ha azok meghozatalában három bíró részt vett.”.

c)

20. cikk, első bekezdés:

A következő szövegrész:

„A Bíróság előtti eljárás két részből, egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.”;

helyesen:

„A Bíróság előtti eljárás két részből, egy írásbeli és egy szóbeli szakaszból áll.”.

d)

20. cikk, második bekezdés:

A következő szövegrész:

„Az írásbeli eljárás…”;

helyesen:

„Az írásbeli szakasz…”.

e)

20. cikk, negyedik bekezdés:

A következő szövegrész:

„A szóbeli eljárás…”;

helyesen:

„A szóbeli szakasz…”.

f)

29. cikk, (2) bekezdés, második mondat:

A következő szövegrész:

„A megkeresés alapján elkészített iratokat ugyanezen feltételek szerint vissza kell küldeni a Bíróságnak.”;

helyesen:

„A jogsegély iránti megkeresés alapján elkészített iratokat ugyanezen feltételek szerint vissza kell küldeni a Bíróságnak.”.

g)

59. cikk:

A következő szövegrész:

„Ha az Elsőfokú Bíróság valamely határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, a Bíróság előtti eljárás írásbeli és szóbeli részből áll. Az eljárási szabályzatban megállapított feltételeknek megfelelően a Bíróság a főtanácsnok és a felek meghallgatását követően szóbeli eljárás nélkül is határozhat.”;

helyesen:

„Ha az Elsőfokú Bíróság valamely határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, a Bíróság előtti eljárás írásbeli és szóbeli szakaszból áll. Az eljárási szabályzatban megállapított feltételeknek megfelelően a Bíróság a főtanácsnok és a felek meghallgatását követően szóbeli szakasz nélkül is határozhat.”.

h)

60. cikk, második bekezdés:

A következő szövegrész:

„… a Törvényszék valamely rendeletet semmissé nyilvánító határozata csak az ezen alapokmány 56. cikkének első bekezdésében említett határidő lejártának napjától vagy — ha e határidőn belül fellebbezést nyújtottak be — a fellebbezés elutasításának napjától lép hatályba, …”;

helyesen:

„… a Törvényszék valamely rendeletet semmissé nyilvánító határozata csak az ezen alapokmány 56. cikkének első bekezdésében említett határidő lejártát követően vagy — ha e határidőn belül fellebbezést nyújtottak be — a fellebbezés elutasítását követően lép hatályba, …”.

CSATLAKOZÁSI OKMÁNY

1.

Jegyzőkönyv az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításairól 932. oldal, 1. cikk, a 12. cikk (2) bekezdésének módosítása:

A következő szöveg:

„(2)   Ha ez az alapokmány másként nem rendelkezik, az Igazgatótanács határozatait a jegyzett tőke legalább ötven százalékát (50 %) képviselő, szavazásra jogosult tagok legalább egyharmados többségével hozza meg. A minősített többséghez a jegyzett tőke legalább hatvannyolc százalékát (68 %) képviselő tagok tizennyolc (18) igen szavazata szükséges. A Bank eljárási szabályzata meghatározza, hogy az Igazgatótanács határozatképességéhez hány tag jelenlétére van szükség.”;

helyesen:

„(2)   Ha ez az alapokmány másként nem rendelkezik, az Igazgatótanács határozatait a szavazásra jogosult tagok legalább egyharmadának szavazatával hozza meg, akik a jegyzett tőke legalább 50 %-át képviselik. A minősített többséghez 18 igen szavazat és a jegyzett tőke 68 %-a szükséges. A Bank eljárási szabályzata meghatározza az Igazgatótanács határozatképességére vonatkozó szabályokat.”.


Top