EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2465

A Bizottság (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

C/2023/5509

OJ L, 2023/2465, 08.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2465

2023.11.8.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2465 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. augusztus 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (2) bekezdésére, 79. cikkére, 86. cikke a) pontjára, valamint 89. cikkére,

mivel:

(1)

„A »termelőtől a fogyasztóig« stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért” című, 2020. május 20-i közleményében (2) a Bizottság bejelentette, hogy felül fogja vizsgálni a forgalmazási előírásokat a fenntartható mezőgazdasági termékek elterjedésének és kínálatának biztosítása, valamint a fenntarthatósági kritériumok szerepének megerősítése érdekében, figyelembe véve a szóban forgó előírásoknak az élelmiszer-veszteségre és -pazarlásra gyakorolt lehetséges hatását. Ezzel összefüggésben a tojásra vonatkozó meglévő forgalmazási előírásokat is módosítani kell, figyelembe véve a technikai fejlődést és a fogyasztói igényeket, valamint a madárinfluenzának mint a szabad tartásban termelt tojások termelőit érintő kockázati tényezőnek az alakulását.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (3). Az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 1. szakasza – lényegi változtatás bevezetése nélkül – szabályokat állapít meg a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokkal kapcsolatban, és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy ezek tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy a tojáspiac zökkenőmentesen működjön az új jogi keretben, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni. Ennek a rendeletnek és az (EU) 2023/2466 bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) fel kell váltania az 589/2008/EK bizottsági rendeletet (5), amelyet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(3)

A tojáspiac zavartalan működésének lehetővé tétele érdekében a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásoknak ki kell terjedniük az osztályozási kritériumokra, a tartósításra és a kezelésre, a megjelöléshez és a csomagoláshoz kapcsolódó követelményekre, a fakultatív fenntartott jelölések használatára, a tűréshatárokra, valamint a behozatallal és a kivitellel kapcsolatos feltételekre. Mivel mindezen szempontok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások szabályait koherens szabályrendszerként kell fenntartani, és ezért egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell megállapítani őket.

(4)

A 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), valamint a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) alkalmazandó a tojásokra. Tekintve, hogy e horizontális rendeletek relevánsak a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások terén, továbbá a koherencia biztosítása érdekében lehetőség szerint hivatkozni kell rájuk.

(5)

Az 1999/74/EK tanácsi irányelv (8) elveket állapított meg a tyúkok különböző gazdálkodási rendszerekben való tartására vonatkozóan. Tekintve, hogy az említett irányelv rendelkezései kapcsolódnak a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokhoz, továbbá a koherencia biztosítása érdekében lehetőség szerint hivatkozni kell az irányelvre.

(6)

Meg kell határozni az A. osztályú tojások minőségi jellemzőit a közvetlenül a végső fogyasztókhoz szállítandó tojások kiváló minőségének biztosítása és azon kritériumok megállapítása céljából, amelyeket a vizsgálati szervek ellenőrizhetnek. E minőségi jellemzőknek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (a továbbiakban: ENSZ-EGB) az ENSZ-EGB tagállamai közötti vagy az e tagállamokba irányuló nemzetközi kereskedelem tárgyát képező héjas tojás forgalmazására és kereskedelmi minőségének ellenőrzésére vonatkozó 42. számú előírásán kell alapulniuk.

(7)

A tojásokat általában nem szabad lemosni vagy tisztítani, mivel ezek az eljárások károsíthatják a tojáshéjat, amely antimikrobiális tulajdonságai révén hatékonyan gátolja a baktériumok bejutását. Az A. osztályú tojásokat továbbá azért sem szabad lemosni, mivel a fizikai védőrétegek, például a kutikula, a tisztításkor vagy azt követően megsérülhetnek. Az ilyen sérülések elősegíthetik a tojáshéjon keresztül bekövetkező bakteriális fertőzéseket, illetve nedvességtartalom-veszteséget okozhatnak, következésképpen az érintett tojások nagyobb kockázatot jelentenek a fogyasztókra nézve, különösen akkor, ha a mosást követően a szárítási és a raktározási körülmények nem megfelelőek.

(8)

Néhány eljárást azonban – így például a tojások ultraibolya sugárzással történő kezelését – nem lehet tisztítási eljárásnak tekinteni. Egyes tagállamok azonban eredményesen alkalmaznak engedélyezéshez és alaposan ellenőrzött feltételekhez kötött tojásmosási rendszereket. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testületének a Bizottság kérésére az étkezési tojások mosásának mikrobiológiai veszélyeivel kapcsolatban adott 2005. szeptember 7-i véleménye (9) szerint a bizonyos csomagolóközpontokban alkalmazott tojásmosási eljárások higiéniai szempontból fenntarthatók, többek között azzal a feltétellel, hogy a tojásmosási rendszerekre eljárási kódexet dolgoznak ki.

(9)

Az A. osztályú tojásokat tömeg szerint kell osztályozni. Ezért korlátozott számú tömegosztályt és ezeknek megfelelő egyértelmű jelöléseket, valamint címkézési minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek nem zárják ki a további önkéntes címkézést, feltéve, hogy teljesülnek az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) követelményei.

(10)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tojások minőség és tömeg szerinti osztályozására csomagolóközpontként kizárólag azon vállalkozások kaphassanak engedélyt, amelyek létesítményei és technikai felszerelései összhangban állnak tevékenységük léptékével és jellegével, és ezáltal lehetővé teszik a tojások megfelelő kezelését.

(11)

A tojások friss voltának biztosítása érdekében meg kell határozni a tojások osztályozására, megjelölésére, csomagolására, valamint a csomagok megjelölésére rendelkezésre álló maximális időtartamokat.

(12)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) összhangban az élelmiszereknek, a takarmányoknak, az élelmiszer-termelő állatoknak vagy az élelmiszerekbe és takarmányokba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagoknak a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában biztosítandó nyomonkövethetőségére vonatkozó általános követelményen túlmenően – ellenőrzések elvégzése céljából – meg kell határozni a tojásokat tartalmazó szállítási csomagolásokra és a kísérő dokumentumokra vonatkozó információkat.

(13)

Alapvető fontosságú, hogy a valamely másik tagállamba szállított tojásokat termelői kóddal jelöljék meg a termelés helyén. Különösen a B. osztályú tojások vonatkozásában egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a termelői kód önmagában nem teszi lehetővé a minőségi osztály egyértelmű meghatározását, akkor a B. osztályú tojásokat további jelöléssel is el kell látni.

(14)

Meg kell határozni a B. osztályú tojásoknak az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete VI. része III.1. pontjának második bekezdése szerinti megjelöléséhez használható más lehetséges jelölések jellemzőit.

(15)

Amennyiben a tojásokat feldolgozás céljára közvetlenül élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják, és a végső rendeltetési helyük vonatkozásában elégséges garancia áll rendelkezésre, a tagállamok az érintett értékesítők kérésére mentességet adhatnak a megjelölésre vonatkozó követelmény alól, feltéve, hogy a tojásokat a termelési helyről közvetlenül az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak szállítják le.

(16)

Az 1169/2011/EU rendelet az összes forgalmazott élelmiszer tekintetében alkalmazandó általános szabályokat állapít meg. A tojások csomagjai esetében azonban elő kell írni néhány egyedi megjelölési követelményt.

(17)

Meg kell határozni a gazdálkodási módszert azonosító kifejezéseket, valamint a különböző tojástermelési módszerekkel összefüggő termelési rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(18)

Amennyiben a tojásokat a különlegesen friss voltukat hangsúlyozó fakultatív fenntartott kifejezéssel ellátva értékesítik, az ilyen jelölésekre vonatkozóan maximális határidőt kell megállapítani.

(19)

Amennyiben a tojásokat a tojótyúkoknak adott takarmány különleges összetételének feltüntetésével értékesítik, meg kell határozni a vonatkozó jelölések használatára alkalmazandó minimumkövetelményeket.

(20)

Ha a tojásokat ömlesztve értékesítik, a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni bizonyos információkat, amelyek egyébként a csomagokon szoktak szerepelni.

(21)

Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására vonatkozó általános higiéniai követelmények mellett meg kell határozni néhány további követelményt a tojások tárolása vagy szállítása során fellépő romlási vagy fertőződési kockázatok csökkentése érdekében. Ezen előírásoknak az ENSZ-EGB 42. számú előírásán kell alapulniuk.

(22)

Az ipari tojások emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Ezért az ilyen tojásokat tartalmazó csomagolás könnyű felismerése érdekében elő kell írni különleges szalagok vagy címkék használatát.

(23)

Harmadik országok az uniós tojásforgalmazási követelményektől eltérő követelményeket írhatnak elő. A kivitel megkönnyítése céljából indokolt lehetővé tenni, hogy a csomagolt és az Unión kívülre történő kivitelre szánt tojások megfelelhessenek a szóban forgó követelményeknek.

(24)

Részletes szabályokat kell meghatározni arra nézve, hogy miként végezze el a Bizottság valamely harmadik ország kérésére azt az értékelést, amely az illető harmadik ország forgalmazási előírásainak az uniós jogszabályokkal való egyenértékűségét vizsgálja. Meg kell határozni a harmadik országból behozott tojások megjelölésére és címkézésére alkalmazandó követelményeket.

(25)

A forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzése során indokolt megengedni bizonyos tűréshatárok alkalmazását. A szóban forgó tűréshatároknak a különböző forgalmazási szakaszok szerint eltérőeknek kell lenniük.

(26)

A francia tengerentúli megyék kiskereskedelmi tojásellátása részben az európai kontinensről érkező tojásszállítmányoktól függ, mivel a helyi termelés még mindig nem elegendő a kereslet kielégítéséhez. A szállítás időtartamára és az éghajlati körülményekre tekintettel a francia tengerentúli megyékbe szállított tojások tartósítása egyedi ellátási szabályok alkalmazását teszi szükségessé, beleértve annak a lehetőségét, hogy a tojásokat hűtve adják fel. Ezek az egyedi szabályok a nem kielégítő helyi tojástermelési kapacitással indokolhatók. A kielégítő helyi termelési kapacitás kiépítéséig ezeket a kivételes szabályokat fenn kell tartani.

(27)

Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a tojások forgalmazása terén Finnország egyes távoli régióiban fennálló egyedi körülményeket, a szóban forgó régiókban a termelők által a kiskereskedőknek eladott tojások tekintetében indokolt mentességet biztosítani az 1308/2013/EU rendelet és e rendelet követelményei alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet kiegészíti az 1308/2013/EU rendeletet a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkoknak a keltetőtojásoktól eltérő tojásaira vonatkozó forgalmazási előírásokra alkalmazandó szabályokkal, különösen a következők tekintetében:

a)

az osztályozási kritériumok;

b)

a tartósítás és a kezelés;

c)

a megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó követelmények;

d)

a fakultatív fenntartott jelölések használata;

e)

a tűréshatárok;

f)

a behozatalra és a kivitelre vonatkozó feltételek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet és az (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet alkalmazásában a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 5.2., 5.3., 5.4. és 7.3. pontjában szereplő fogalommeghatározások érvényesek.

Ezenkívül az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„csomag”: A. osztályú vagy B. osztályú tojásokat tartalmazó egyedi csomagolás, a szállítási csomagolás és az ipari tojásokat tartalmazó tárolótartály kivételével;

b)

„a tojások ömlesztve történő értékesítése”: a tojásoknak a végső fogyasztó számára a csomagtól eltérő formában történő kiskereskedelmi árusítása;

c)

„begyűjtő”: a 852/2004/EK rendelet 6. cikkével összhangban nyilvántartásba vett létesítmény, amely a csomagolóközpontokba, a kizárólag a csomagolóközpontként elfogadott nagykereskedőknek árusító piacokra, valamint az élelmiszeripari és a nem élelmiszeripari vállalkozásokhoz történő elszállítás céljából összegyűjti a termelőktől a tojásokat;

d)

„élelmiszeripari vállalkozás”: emberi fogyasztásra alkalmas tojásterméket termelő bármely létesítmény, a közétkeztetők kivételével;

e)

„nem élelmiszeripari vállalkozás”: bármely vállalkozás, amely tojást tartalmazó, emberi fogyasztásra nem alkalmas terméket termel;

f)

„közétkeztető”: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett létesítmények;

g)

„tojás”: héjas – nem törött, nem keltetett és nem főtt – tojás, amely a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúktól származik, és amely közvetlen emberi fogyasztásra vagy tojástermékek előállítására alkalmas;

h)

„törött tojás”: olyan tojás, amelynek mind a héja, mind pedig a héjhártyája törés jeleit mutatja, és ezért tartalma a külső környezettel való érintkezésnek van kitéve;

i)

„keltetett tojás”: keltetőgépben tartott tojás a behelyezés időpontjától kezdve;

j)

„ipari tojás”: emberi fogyasztásra nem alkalmas tojás;

k)

„tétel”: egy és ugyanazon termelési helyről vagy csomagolóközpontból származó, egy helyen lévő, egy és ugyanazon tojásrakási, minőségmegőrzési vagy csomagolási dátummal ellátott, ugyanazon gazdálkodási módszer alkalmazásával termelt és – osztályozott tojások esetén – ugyanazon minőségi és tömegosztályba tartozó, csomagolt vagy ömlesztve értékesített tojások;

l)

„újracsomagolás”: a tojások fizikai áthelyezése másik csomagba, illetve a tojásokat tartalmazó csomagok újbóli megjelölése;

m)

„forgalomba hozatal”: a tojások készentartása eladás céljára, beleértve az eladásra való felkínálást, a tárolást, a csomagolást, a címkézést, a szállítást és az átadás bármely egyéb, akár ingyenes, akár ellenérték fejében megvalósuló formáját is;

n)

„értékesítő”: a termelő vagy bármely más, a tojások forgalomba hozatalában részt vevő természetes vagy jogi személy;

o)

„termelési hely”: a 2002/4/EK bizottsági irányelvvel (12) összhangban nyilvántartásba vett, tojótyúkokat tartó létesítmény;

p)

„csomagolóközpont”: a 853/2004/EK rendelet értelmében vett és az (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett csomagolóközpont, ahol a tojásokat minőség és tömeg szerint osztályozzák;

q)

„végső fogyasztó”: egy élelmiszer végső fogyasztója, aki nem valamely élelmiszeripari művelet vagy tevékenység során használja fel az élelmiszert;

r)

„termelői kód”: a termelési helyhez a 2002/4/EK irányelv mellékletének 2. pontja szerint hozzárendelt megkülönböztető szám.

3. cikk

A tojások minőségi jellemzői

(1)   Az A. osztályú tojásoknak a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a)

héj és kutikula: szabályos alakú, tiszta és sértetlen;

b)

légkamra: magassága legfeljebb 6 mm, mozdulatlan; az „extra” minősítésűként forgalmazni kívánt tojások esetében azonban magassága legfeljebb 4 mm;

c)

tojássárgája: lámpázáskor csak árnyék formájában látható, világosan megkülönböztethető határok nélkül, forgatáskor csak kis mértékben mozdul el, majd visszatér központi helyzetébe;

d)

tojásfehérje: tiszta, áttetsző

e)

csírasejt: nem észlelhető fejlettségű;

f)

idegen anyag: nem megengedhető;

g)

nemkívánatos idegen szag: nem megengedhető.

(2)   A B. osztályú tojások azok a tojások, amelyek nem felelnek meg az (1) bekezdésben előírt minőségi jellemzőknek. Azokat az A. osztályú tojásokat, amelyek már nem rendelkeznek a szóban forgó osztály tekintetében előírt jellemzőkkel, le kell minősíteni B. osztályúra. Azokat a tojásokat, amelyeket a tojásrakást követő 10 napon belül nem jelöltek meg, B. osztályú tojásnak kell minősíteni.

4. cikk

A tojások tartósítása és kezelése

(1)   Az A. osztályú tojásokat a (3) bekezdésben előírt lehetőségen túlmenően tilos lemosni vagy más módon tisztítani az osztályozás előtt vagy után.

(2)   Az A. osztályú tojásokat tilos tartósítási vagy hűtési eljárásnak alávetni olyan létesítményben vagy üzemben, ahol a hőmérsékletet mesterségesen 5 °C alatt tartják. Azok a tojások azonban, amelyeket legfeljebb 24 órán keresztül 5 °C alatti hőmérsékleten szállítottak, illetve legfeljebb 72 órán át 5 °C alatti hőmérsékleten kiskereskedelmi létesítményben vagy annak melléképületeiben tartottak, nem tekintendők hűtöttnek.

(3)   Azok a tagállamok, amelyek 2003. június 1-jén engedélyezték a csomagolóközpontoknak a tojásmosást, továbbra is engedélyezhetik e tevékenység végzését a szóban forgó központoknak, feltéve, hogy ezek működése összhangban van a tojásmosási rendszerekre vonatkozó nemzeti útmutatókkal. A mosott tojásokat csak azokban a tagállamokban lehet forgalmazni, amelyekben ilyen engedélyeket kiadtak.

(4)   A (3) bekezdésben említett tagállamoknak a 852/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban elő kell mozdítaniuk a tojásmosási rendszerekre vonatkozó helyes gyakorlatokat tartalmazó nemzeti útmutatók kidolgozását.

5. cikk

Az A. osztályú tojások tömeg szerinti osztályozása

(1)   Az A. osztályú tojásokat tömegük alapján a következőképpen kell osztályozni:

a)

XL – nagyon nagy: ≥ 73 g;

b)

L – nagy: ≥ 63 g és < 73 g;

c)

M – közepes: ≥ 53 g és < 63 g;

d)

S – kicsi: < 53 g.

(2)   A csomagoláson a tömegosztályt az (1) bekezdésben meghatározott megfelelő betűjellel vagy kifejezéssel, illetve ezek kombinációjával kell feltüntetni; e jelölések kiegészíthetők a megfelelő tömegtartományokkal.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha különböző méretű A. osztályú tojások kerülnek ugyanabba a csomagba, a csomag külsején a tojások grammban kifejezett legkisebb nettó tömegét, valamint a „Különböző méretű tojások” vagy valamely, ezzel egyenértékű kifejezést kell feltüntetni.

6. cikk

Az osztályozásra, a megjelölésre, a tojások csomagolására és a csomagok megjelölésére vonatkozó határidők

(1)   Az A. osztályú tojások osztályozását, megjelölését és csomagolását a tojásrakást követő tíz napon belül kell elvégezni.

(2)   A 12. cikkel összhangban forgalomba hozott tojások esetében az osztályozást, a megjelölést és a csomagolást a tojásrakást követő négy napon belül kell elvégezni.

(3)   Az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett minőségmegőrzési időt a csomagoláskor, az 1169/2011/EU rendelet X. mellékletének 1. pontjával összhangban kell feltüntetni.

7. cikk

A szállítási csomagoláson feltüntetendő információk

(1)   A 178/2002/EK rendelet 18. cikkének sérelme nélkül a termelési helyen a tojást tartalmazó egyes szállítási csomagolásokat a termelőnek az alábbi információk feltüntetésével kell azonosítania:

a)

a termelő neve és címe;

b)

a termelői kód;

c)

a tojások száma és/vagy tömege;

d)

a tojásrakás dátuma vagy időszaka;

e)

a feladás dátuma.

Azon csomagolóközpontok esetében, amelyeket az azonos helyszínen lévő saját termelési egységük lát el csomagolatlan tojással, a szállítási csomagolások azonosítása elvégezhető a csomagolóközpontban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat fel kell tüntetni a szállítási csomagolásokon, és ugyanezeknek az információknak szerepelniük kell a kísérő dokumentumokban is. E dokumentumok egy másolatát minden olyan értékesítőnek meg kell őriznie, amelyhez a tojásokat elszállítják. A kísérő dokumentumok eredeti példányait a tojásokat osztályozó csomagolóközpont őrzi meg.

Amennyiben a begyűjtő a hozzá beérkező tételeket több értékesítőhöz történő elszállítás céljából részekre osztja, a kísérő dokumentumokat helyettesítheti a szállításhoz használt tárolótartály megfelelő címkéje, feltéve, hogy ez utóbbi tartalmazza az (1) bekezdésben említett információkat.

(3)   A szállítási csomagolásokon feltüntetendő, az (1) bekezdésben említett információk nem módosíthatók és nem távolíthatók el a szállítási csomagolásról a tojások azonnali osztályozás, megjelölés, csomagolás vagy további feldolgozás céljából történő kicsomagolásáig.

8. cikk

A határokon keresztüli szállításra szánt tojások megjelölése

(1)   A termelési helyről egy másik tagállamban található begyűjtőhöz, csomagolóközpontba, illetve élelmiszeripari vagy nem élelmiszeripari vállalkozáshoz szállított tojásokat a termelési hely elhagyása előtt meg kell jelölni a termelői kóddal.

(2)   Azon tagállam, amelynek területén a termelési hely található, mentességet biztosíthat az (1) bekezdésben előírt követelmény alól, ha a termelő szállítási szerződést kötött a megjelölést e rendelettel összhangban előíró másik tagállamban található csomagolóközponttal. Ilyen mentesség csak mindkét érintett értékesítő kérésére és azon tagállam előzetes írásbeli jóváhagyásával adható, amelynek a területén a csomagolóközpont található. Ilyen esetben a szállítmányt kísérnie kell a szállítási szerződés egy másolatának.

(3)   A (2) bekezdésben említett szállítási szerződések érvényességének időtartama nem lehet egy hónapnál rövidebb.

(4)   Az e cikk (2) bekezdése szerinti mentesítés előtt értesíteni kell az érintett tagállamoknak és valamennyi tranzittagállamnak az (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet 9. cikkében említett vizsgálati szervét.

(5)   A valamely másik tagállamban forgalmazott, az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete VI. része III.1. pontjának második bekezdésével összhangban megjelölt, B. osztályú tojásokat adott esetben az e rendelet 9. cikke szerinti jelöléssel is el kell látni abból a célból, hogy a szóban forgó tojások könnyen megkülönböztethetők legyenek az A. osztályú tojásoktól.

9. cikk

A B. osztályú tojásokon feltüntethető jelölések

Az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete VI. része III.1. pontjának második bekezdésében említett jelölés egy legalább 12 mm átmérőjű körben elhelyezett, legalább 5 mm magasságú „B” betűjel vagy egy legalább 5 mm átmérőjű, jól látható színes pötty.

10. cikk

A közvetlenül az élelmiszeripari vállalkozáshoz szállított tojások megjelölése

(1)   Amennyiben az egészségügyi jogszabályok másként nem rendelkeznek, a tagállamok az értékesítők kérésére mentességet adhatnak az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete VI. részének III.1. pontjában a megjelölésre vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesítése alól, amennyiben a tojásokat a termelési helyről közvetlenül az élelmiszeripari vállalkozáshoz szállítják. A szállításért teljes mértékben az élelmiszeripari vállalkozás felel, amely ennek megfelelően vállalja, hogy a tojásokat csak feldolgozás céljára használja fel.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett esetekben a tojásokat az egyik tagállamban található termelési helyről egy másik tagállam élelmiszeripari vállalatához szállítják, a termelési hely szerinti tagállam az első szállítás előtt megfelelően tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságait a megjelölésre vonatkozó követelmény teljesítése alóli mentesség megadásáról.

(3)   A tagállamok mentességet adhatnak a megjelölésre vonatkozó követelmény teljesítése alól a valamely harmadik országból behozott és közvetlenül az élelmiszeripari vállalkozáshoz szállított tojások tekintetében, feltéve, hogy a tagállami illetékes hatóságok ellenőrzik a feldolgozásra szánt tojások végső rendeltetési helyét.

11. cikk

A csomagok megjelölése

(1)   Az A. osztályú tojásokat tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

azon csomagolóközpontok kódjai, ahol a tojásokat csomagolták, illetve – adott esetben – újracsomagolták;

b)

a minőségi osztály; a csomagokat az „A. osztályú” kifejezéssel vagy az „A” betűjellel kell megjelölni, amely jelölések kiegészíthetők a „friss” vagy a „friss tojás” szavakkal;

c)

az 5. cikk szerinti tömegosztály;

d)

az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti minőségmegőrzési idő;

e)

a „mosott tojás” kifejezés az e rendelet 4. cikkével összhangban mosott tojások esetében;

f)

az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti különleges tárolási feltételként annak jelzése a fogyasztók számára, hogy a tojásokat a vásárlás után ajánlott hűtve tárolni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeken túlmenően az A. osztályú tojásokat tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a gazdálkodási módszer típusát.

A gazdálkodási módszer meghatározására kizárólag a következő kifejezések alkalmazhatók:

a)

a hagyományos gazdálkodás esetében az e rendelet I. mellékletében meghatározott kifejezések;

b)

ökológiai termelés esetében az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kifejezések.

A termelői kód magyarázatát el kell helyezni a csomagoláson vagy a csomagolásban.

(3)   A (2) bekezdés azoknak a nemzeti technikai intézkedéseknek a sérelme nélkül alkalmazandó, amelyek túlmutatnak a különféle tojástermelési módszerekhez kapcsolódó termelési rendszerek tekintetében a II. mellékletben előírt minimumkövetelményeken, és csak az érintett tagállam termelőivel szemben érvényesíthetők, feltéve, hogy összeegyeztethetők az uniós joggal.

(4)   A B. osztályú tojásokat tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

a csomagolóközpont kódja;

b)

a minőségi osztály; a csomagokat a „B. osztályú” kifejezéssel vagy a „B” betűjellel kell megjelölni;

c)

a csomagolás dátuma.

(5)   A tagállamok előírhatják, hogy a területükön termelt tojások csomagjain a címkéket úgy kelljen rögzíteni, hogy a csomagok felbontásával azok elszakadjanak.

12. cikk

A minőségre vonatkozó fakultatív fenntartott jelölések

(1)   Az „extra”, illetve az „extrafriss” szó a minőségre vonatkozó kiegészítő jelölésként a tojásrakást követő kilencedik napig használható az A. osztályú tojásokat tartalmazó csomagokon.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jelölések használata esetén a tojásrakás időpontját és a kilencnapos határidőt jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni a csomagon.

13. cikk

A takarmányra vonatkozó fakultatív fenntartott jelölések

A tojótyúkok takarmányozásának módjára utaló jelölés használata esetén a következő minimumkövetelmények alkalmazandók:

a)

a takarmányban lévő gabonafélékre kizárólag abban az esetben lehet összetevőként hivatkozni, ha azok az adott takarmány összetételének legalább 60 tömegszázalékát alkotják, amelyen belül a gabona-melléktermékek aránya legfeljebb 15 % lehet;

b)

az a) pontban említett 60 %-os minimumérték sérelme nélkül, a valamely konkrét gabonafélére való hivatkozás esetén a szóban forgó gabonafélének a felhasznált takarmány összetételének legalább 30 %-át kell alkotnia. Több gabonafélére való hivatkozás esetén azok mindegyikének az összetétel legalább 5 %-át kell alkotnia.

14. cikk

A tojások ömlesztve történő értékesítése esetén feltüntetendő információk

A tojások ömlesztve történő értékesítése esetén a következő információkat kell feltüntetni a fogyasztó számára jól látható és tisztán olvasható módon:

a)

a minőségi osztály;

b)

az 5. cikk szerinti tömegosztály;

c)

a gazdálkodási módszer megjelölése a 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

d)

a termelői kód jelentésének magyarázata;

e)

a minőségmegőrzési idő.

15. cikk

A csomagok minősége

Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására vonatkozóan a 852/2004/EK rendelet II. mellékletének X. fejezetében meghatározott követelmények sérelme nélkül a csomagoknak ütésállóknak, szárazaknak, tisztáknak és jó állapotban lévőknek kell lenniük, valamint olyan anyagból kell készülniük, amely megóvja a tojásokat az idegen szagoktól és a minőségromlás kockázatától.

16. cikk

Az ipari tojások csomagolása

Az ipari tojásokat piros szalaggal vagy címkével ellátott csomagolótartályokban kell forgalomba hozni.

E szalagokon és címkéken a következőket kell feltüntetni:

a)

azon értékesítő neve és címe, amelynek a tojásokat szállítják;

b)

azon értékesítő neve és címe, amely a tojásokat feladta;

c)

az „ipari tojás” megjelölés 2 cm magas nagybetűkkel, valamint az „emberi fogyasztásra alkalmatlan” kifejezés legalább 8 mm magas betűkkel.

17. cikk

Újracsomagolás

Az A. osztályú csomagolt tojások kizárólag csomagolóközpontokban csomagolhatók újra. Az egyes csomagok kizárólag ugyanazon tétel tojásait tartalmazhatják.

18. cikk

A minőségi hibákra vonatkozó tűréshatárok

(1)   Az A. osztályú tojások tételeinek ellenőrzése során a következő tűréshatárok alkalmazhatók:

a)

a csomagolóközpontban, közvetlenül a feladást megelőzően: a tojások 5 %-a lehet minőséghibás;

b)

a forgalmazás többi szakaszában: a tojások 7 %-a lehet minőséghibás.

(2)   Az „extra” vagy „extrafriss” jelöléssel forgalomba hozott tojások esetében a légkamra magassága tekintetében sem a csomagolás során, sem a behozatalkor nem alkalmazható tűréshatár.

(3)   Amennyiben az ellenőrzött tétel kevesebb mint 180 tojást tartalmaz, a tűréshatár az (1) bekezdésben említett százalékos érték kétszerese.

19. cikk

A tojások tömegére vonatkozó tűréshatárok

(1)   Az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével az A. osztályú tojások tételeinek ellenőrzése során az egyes tojások tömegére tűréshatár alkalmazható. Az ilyen tételek a csomagoláson megjelölt tömegosztállyal határos tömegosztályba tartozó tojásokból legfeljebb 10 %-ot, míg az ennél eggyel alacsonyabb tömegosztályba tartozó tojásokból legfeljebb csak 5 %-ot tartalmazhatnak.

(2)   Amennyiben az ellenőrzött tétel kevesebb mint 180 tojást tartalmaz, a tűréshatár az (1) bekezdésben említett százalékos érték kétszerese.

20. cikk

A tojások megjelölésére vonatkozó tűréshatár

A tételek és a csomagok ellenőrzése során a tojások 20 %-a lehet olvashatatlan megjelölésű.

21. cikk

Harmadik országba történő kivitelre szánt tojások

A csomagolt és harmadik országba történő kivitelre szánt tojások esetében a minőség, a megjelölés és címkézés tekintetében előírhatók az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VI. részében és az e rendeletben meghatározottaktól eltérő követelmények vagy további követelmények is.

22. cikk

Behozott tojások

(1)   A Bizottság az exportáló harmadik országok bármelyikének kérésére értékeli az adott harmadik országban a tojás vonatkozásában alkalmazott forgalmazási előírásokat. Ennek az értékelésnek ki kell terjednie a megjelöléssel, a címkézéssel, a gazdálkodási módszerekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályokra, valamint e szabályok végrehajtására. Amennyiben az értékelés eredményeként megállapítást nyer, hogy az alkalmazott szabályok megfelelő biztosítékot nyújtanak az uniós jogszabályokkal való egyenértékűség tekintetében, az érintett országból behozott tojásokat a termelői kóddal egyenértékű megkülönböztető számmal kell megjelölni.

(2)   A szabályok egyenértékűségére vonatkozóan az (1) bekezdés szerint elvégzett értékelésnek magában kell foglalnia annak vizsgálatát, hogy az érintett harmadik országbeli értékesítők ténylegesen teljesítik-e az e rendeletben foglalt követelményeket. Az értékelést rendszeresen aktualizálni kell. A Bizottság az értékelés eredményeit közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)   A harmadik országból behozott tojásokat a származási országban egyértelműen és olvashatóan meg kell jelölni az ISO 3166 szerinti országkóddal.

(4)   Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő garancia a szabályok (1) bekezdés szerinti egyenértékűségére, az érintett harmadik országból behozott tojásokat tartalmazó csomagok külső felületén jól láthatóan és könnyen olvashatóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

a származási ország;

b)

a gazdálkodási módszerre vonatkozó „nem EU-előírás szerint” jelölés.

23. cikk

A francia tengerentúli megyékre vonatkozó kivételek

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a francia tengerentúli megyékben történő kiskereskedelmi értékesítésre szánt tojások az említett tengerentúli megyékbe feladhatók hűtve.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett esetben a 11. és a 14. cikkben előírt követelmények teljesítésén kívül a csomag külső felületén fel kell tüntetni a „hűtött tojás” szavakat és a hűtésre vonatkozó adatokat. A „hűtött tojás” megkülönböztető jelölést egy legalább 10 mm oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszögben elhelyezve kell feltüntetni.

24. cikk

A Finnország egyes régióira vonatkozó kivételek

A III. mellékletben felsorolt régiókban a termelők által közvetlenül a kiskereskedőknek eladott tojások mentesülnek az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VI. részében és az e rendeletben foglalt követelmények alól. A gazdálkodási módszert azonban megfelelően jelölni kell e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével és 14. cikkének c) pontjával összhangban.

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 589/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre tett hivatkozásokat az e rendeletre és az (EU) 2023/2466 végrehajtási rendeletre utaló hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2023. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  COM(2020) 381 final.

(3)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról (HL L, 2023/2466, 2023.11.8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).

(5)  A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(8)  A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3., 53. o.).

(9)  The EFSA Journal, 2005., 269. sz., 1. o.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(12)  A Bizottság 2002/4/EK irányelve (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról (HL L 30., 2002.1.31., 44. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 11. cikk (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjában említett kifejezések

A nyelv kódja

1.

2.

3.

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

„Яйца от кокошки – подово отглеждане”

„Уголемени клетки”

ES

„Huevos de gallinas camperas”

„Huevos de gallinas sueltas en el gallinero”

„Jaulas acondicionadas”

CZ

„Vejce nosnic ve volném výběhu”

„Vejce nosnic v halách”

„Vejce nosnic v klecích”/

„Obohacené klece”

DA

„Frilandsæg”

„Skrabeæg”

„Stimulusberigede bure”

DE

„Eier aus Freilandhaltung”

„Eier aus Bodenhaltung”

„ausgestalteter Käfig”

ET

„Vabalt peetavate kanade munad”

„Õrrekanade munad”

„Täiustatud puurid”

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής”

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

„Αναβαθμισμένοι/

Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

„Free range eggs”

„Barn eggs”

„Enriched cages”

FR

„Œufs de poules élevées en plein air”

„Œufs de poules élevées au sol”

„Cages aménagées”

HR

„Jaja iz slobodnog uzgoja”

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja”

„Obogaćeni kavezi”

GA

„Uibheacha saor-raoin”

„Uibheacha sciobóil”

„Cásanna Saibhrithe”

IT

„Uova da allevamento all’aperto”

„Uova da allevamento a terra”

„Gabbie attrezzate”

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

„Kūtī dētas olas”

„Uzlaboti būri”

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

„Pagerinti narveliai”

HU

„Szabad tartásban termelt tojás”

„Alternatív tartásban termelt tojás”

„Feljavított ketrecek”

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

„Gaġeg arrikkiti”

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop”

„Scharreleieren”

„Aangepaste kooi”/

„Verrijkte kooi”

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

„Jaja z chowu ściółkowego”

„Klatki ulepszone”

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

„Ovos de galinhas criadas no solo”

„Gaiolas melhoradas”

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber”

„Ouă de găini crescute în hale la sol”

„Cuști îmbunătățite”

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

„Vajcia z podstielkového chovu”

„Obohatené klietky”

SL

„Jajca iz proste reje”

„Jajca iz hlevske reje”

„Obogatene kletke”

FI

„Ulkokanojen munia”

„Lattiakanojen munia”

„Virikehäkit”

SV

„Ägg från utehöns”

„Ägg från frigående höns inomhus”

„Inredd bur”


II. MELLÉKLET

A 11. cikk (3) bekezdésében említett, a különféle tojástermelési módszerekhez kapcsolódó termelési rendszerekre vonatkozó minimumkövetelmények

1.   

A „szabad tartásban termelt tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

Különösen a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a)

a tyúkoknak napközben folyamatos hozzáféréssel kell rendelkezniük a szabadtéri kifutókhoz. Ez a követelmény azonban nem gátolja a termelőt abban, hogy a reggeli órákban meghatározott időre korlátozza a kifutókhoz való hozzáférést a szokásos helyes gazdálkodási gyakorlattal és különösen a helyes állattenyésztési gyakorlattal összhangban. Amennyiben uniós jogszabályok alapján ideiglenes korlátozások bevezetésére került sor, a tojások a szóban forgó korlátozás ellenére „szabad tartásban termelt” tojásként forgalmazhatók;

b)

a tyúkok számára hozzáférhető szabadtéri kifutókat nagyrészt növényzetnek kell borítania, és egyéb célokra nem szabad használni őket, kivéve a gyümölcsösként, erdőterületként, illetve legelőként történő hasznosítást. Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a szabadtéri kifutók használatát olyan egyéb célokra – többek között napelemek telepítésére –, amelyek nem ellentétesek az 1999/74/EK irányelvben meghatározott állatjóléti feltételekkel, és nem korlátozzák a tyúkok mozgását;

c)

ami a szabadtéri kifutókon megengedett legnagyobb állománysűrűséget illeti, a tyúkok rendelkezésére álló terület egy hektárján mindenkor legfeljebb 2 500 tyúk lehet, illetve az egy tyúkra jutó mindenkori terület nem lehet kisebb 4 m2-nél. Ha azonban az egy tyúkra eső terület legalább 10 m2, és rotációt alkalmaznak oly módon, hogy a tyúkok az állomány élettartama során kiegyenlített hozzáféréssel rendelkeznek az egész területhez, minden egyes használatban lévő kifutószakaszban tyúkonként mindenkor legalább 2,5 m2-t kell biztosítani;

d)

a szabadtéri kifutók nem nyúlhatnak túl az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított 150 m-es sugarú körön. Mindazonáltal az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított távolság legfeljebb 350 m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő számú – hektáronként legalább négy –, az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 3.b) pontjának ii. alpontjában említettek szerinti menedékhely van egyenletesen elosztva az egész szabadtéri kifutón.

2.   

Az „alternatív tartásban termelt tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

3.   

A „feljavított ketrecekben” termelt tojásokat olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK irányelv 6. cikkében meghatározott feltételeknek.

4.   

A tagállamok e melléklet 1. és 2. pontja tekintetében eltérést engedélyezhetnek az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1.d) pontjában, 1.e) pontjában, 2. pontjában, valamint ugyanazon bekezdés 3.a) pontjának i. alpontjában és 3.b) pontjának i. alpontjában említett követelmények alól azon létesítmények számára, amelyek kevesebb mint 350 tojótyúkot vagy tenyésztojótyúkot tartanak.


III. MELLÉKLET

A 24. cikkben említett finnországi régiók

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Ahvenanmaa


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

589/2008/EK rendelet

E rendelet

(EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet

1. cikk

2. cikk

2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

 

2. cikk, (2) és (3) bekezdés

4. cikk, (1) és (2) bekezdés

 

2. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

 

3. cikk

4. cikk, (3) és (4) bekezdés

 

4. cikk

5. cikk

 

5. cikk

 

3. cikk

6. cikk

6. cikk

 

7. cikk

7. cikk

 

8. cikk

8. cikk

 

9. cikk

 

4. cikk

10. cikk

9. cikk

 

11. cikk

10. cikk

 

12. cikk

11. cikk

 

13. cikk

14. cikk

12. cikk

 

15. cikk

13. cikk

 

16. cikk

14. cikk

 

17. cikk

15. cikk

 

18. cikk

16. cikk

 

19. cikk

17. cikk

 

20. cikk

 

5. cikk

21. cikk

 

6. cikk

22. cikk

 

7. cikk

23. cikk

 

8. cikk

24. cikk

 

9. cikk

25. cikk

 

10. cikk

26. cikk

18. cikk

 

27. cikk

19. cikk

 

28. cikk

20. cikk

 

29. cikk

21. cikk

 

30. cikk

22. cikk

 

32. cikk

 

11. cikk

33. cikk

23. cikk

 

34. cikk

24. cikk

 

35. cikk

36. cikk

37. cikk

12. cikk

I. melléklet

I. melléklet

 

II. melléklet

II. melléklet

 

III. melléklet

III. melléklet

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)


Top