EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:415:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 415, 2020. december 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 415

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. december 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 5.) az egyes kis méretű nyílt tengeri fajok földközi-tengeri halászatában alkalmazandó de minimis kivétel meghatározásáról szóló (EU) 2018/161 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2013 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 21.) az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az Északi-tengeren és a délnyugati vizeken folytatott bizonyos tengerfenéki és nyílt vízi halászati tevékenységekkel kapcsolatos technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 21.) az Északi-tengeren a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályairól

10

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 21.) a nyugati vizeken a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról

22

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2016 végrehajtási rendelete (2020. december 9.) az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságra, Guernsey-re, a Man-szigetre és Jersey-re vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

39

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2017 végrehajtási rendelete (2020. december 9.) az (EU) 2018/878 végrehajtási rendelet melléklete 2. részének az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról ( 1 )

43

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2018 végrehajtási rendelete (2020. december 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mozzarella di Gioia del Colle [OEM])

46

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2019 végrehajtási határozata (2020. december 9.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 8984. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Az európai ombudsman határozata (2020. november 9.) az érintetteket a személyes adatok kezelése során megillető egyes jogokat korlátozó belső szabályokról

81

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a következőhöz: Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó 7. sz. (EU, Euratom) 2020/1776 költségvetés-módosításának végleges elfogadása ( HL L 401., 2020.11.30. )

87

 

*

Helyesbítés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) ( HL L 95., 2017.4.7. )

88

 

*

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról szóló, 1129/2011/EU rendelet magyar nyelvi változatának helyesbítéséről szóló, 2013. november 19-i 1152/2013/EU bizottsági rendelethez ( HL L 311., 2013.11.20. )

102

 

*

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a riboflavin (E 101) és a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjainak bizonyos élelmiszer-kategóriákban való használata tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU rendelet mellékletének a riboflavinok (E 101) specifikációja vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2014. augusztus 25-i 923/2014/EU bizottsági rendelethez ( HL L 252., 2014.8.26. )

103

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top