EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:333:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 333, 2019. december 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 333

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. december 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/2218 határozata (2019. október 24.) a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

*

Jegyzőkönyv a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2019/2219 rendelete (2019. október 24.) a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

31

 

*

A Tanács (EU) 2019/2220 Rendelete (2019. december 19.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

33

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2221 végrehajtási rendelete 2019. december 12. a 612/2013/EU végrehajtási rendeletnek a gazdasági szereplők és az adóraktárak nemzeti nyilvántartásokban és a központi nyilvántartásban történő rögzítésével kapcsolatos üzenetekben megadott adatok tekintetében történő módosításáról

47

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2222 Végrehajtási Rendelete (2019. december 12.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 684/2009/EK rendeletnek az eljárások keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról

56

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2223 végrehajtási rendelete (2019. december 13.) az (EU) 2016/323 végrehajtási rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső jövedéki termékekkel kapcsolatos információcseréhez használt kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmányokhoz előírt adatok tekintetében történő módosításáról

82

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament (EU) 2019/2224 határozata (2019. október 23.) az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

134

 

*

Az Európai Parlament (EU) 2019/2225 állásfoglalása (2019. október 23.) az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

135

 

*

Az Európai Parlament (EU) 2019/2226 határozata (2019. október 23.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

137

 

*

Az Európai Parlament (EU) 2019/2227 állásfoglalása (2019. október 23.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

139

 

*

A Tanács (EU) 2019/2228 határozata (2019. december 19.) az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

141

 

*

A Tanács (EU) 2019/2229 határozata (2019. december 19.) a Belarusz Köztársasággal kötendő vámügyi együttműködési és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról

143

 

*

A Tanács (EU) 2019/2230 végrehajtási határozata (2019. december 19.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról szóló 2007/884/EK határozat módosításáról

146

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2231 Határozata (2019. december 10.) a 2020-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2019/40)

149

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az EU-Albánia Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2019 határozata (2019. november 28.) Albániának a 168/2007/EK tanácsi rendeletben rögzített keretek közötti, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége munkájában megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről [2019/2232]

151

 

*

Gazdasági Partnerségi Megállapodással Foglalkozó Bizottság 1/2019 határozata az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott (2019. december 2.) a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (2019/2233)

154

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top